Üleujutusohuga alade kaardirakenduse kirjeldus

Üleujutuste rakendusega avalikustatakse üleujutusdirektiivi kohaste riskipiirkondade kaardid (üleujutusohupiirkonna ja üleujutusohuga seotud riskipiirkonna kaardid) ja Keskkonnaagentuuri koostatud rannikualade üleujutuste tõenäosusstsenaariumite kaardid.

Tegevused üleujutustega seotud riskide hindamiseks ja maandamiseks algasid EL direktiivi üleujutusriski hindamise ja maandamise kohta vastuvõtmisega 2007. aastal. Igal Euroopa Liidu liikmesriigil on kohustus hinnata üleujutusohuga seotud riske, koostada ohu- ja riskikaardid ning maandamiskavad. Vastavalt direktiivile on töö planeeritud kolmes etapis: üleujutusriski esialgne hindamine, üleujutusohu ja üleujutusriski kaartide koostamine ja üleujutusriski maandamise kavade väljatöötamine ja rakendamine. Peale riskide maandamiskava valmimist 2015. aastal on ette nähtud üleujutusohtude riskide, kaartide ja maandamiskavade ajakohastamine iga kuue aasta tagant samaaegselt veemajanduskava ajakohastamisega.

Täpsem informatsioon koostatud kaartide kohta on üleval Keskkonnaministeeriumi kodulehe üleujutustega seotud teemalehel.

Sarnase metoodikaga koostas Keskkonnaagentuur kogu rannikualadele üleujutuste tõenäosusstsenaariumite kaardid. Täpsem informatsioon on üleval Keskkonnaportaalis.

Kaardirakenduse kihid ja otsingud

Kokku 84 kihti.
Loetelu Üleujutusalad kihtidest.
Kihi nimiKihi avamine rakenduses
Üleujutusala riskipiirkond (P=10%) [DIRECTIVE 2007/60/EC] Ava kiht
Üleujutusala rannik (P=10%) Ava kiht
Üleujutusala riskipiirkond (P=2%) [DIRECTIVE 2007/60/EC] Ava kiht
Üleujutusala rannik (P=2%) Ava kiht
Üleujutusala riskipiirkond (P=1%) [DIRECTIVE 2007/60/EC] Ava kiht
Üleujutusala rannik (P=1%) Ava kiht
Üleujutusala riskipiirkond (P=0.1%) [DIRECTIVE 2007/60/EC] Ava kiht
Üleujutusala rannik (P=0.1%) Ava kiht
Veetaseme tõusu teemakaart Ava kiht
Supluskoht

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Kiirabibaas Ava kiht
Kompleksloakäitised Ava kiht
Pinnaveehaare (EELIS)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Puhasti

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Päästekomandod

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Hoolekandeasutus

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Haridusasutus

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Haigla (hp)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Politseiasutused

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Veelase

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Üleujutusalade riskipiirkonnad

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
1000m x 1000m rahvastiku ruutkaart Ava kiht
500m x 500m rahvastiku ruutkaart Ava kiht
100m x 100m rahvastiku ruutkaart Ava kiht
Registreeritud KÜ

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Tunnus Ava kiht
Lähiaadress Ava kiht
Registriosa Ava kiht
KÜ mõõdistuse järgi Ava kiht
KÜ omandivorm Ava kiht
Natura 2000 linnuala

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Natura 2000 loodusala

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Kaitseala

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Hoiuala

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
KOV kaitstav loodusobjekt

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
nimi Ava kiht
registrinumber Ava kiht
Kultuurimälestis

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
nimi Ava kiht
registrinumber Ava kiht
Muinsuskaitseala Ava kiht
Mõõdistustingimused

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Mõõdistustingimuse tunnus Ava kiht
Kaardilehed 1:10000

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Kaardilehed 1:2000

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
1:20 000 Ava kiht
1:50 000 Ava kiht
1:100 000 Ava kiht
1:200 000 Ava kiht
UTM 5km Ava kiht
1:25 000 Eesti topokaart (1923-1935) Ava kiht
1:50 000 Eesti topokaart (1935-1939) Ava kiht
1:200 000 Eesti topokaart (1935-1938) Ava kiht
1:50 000 Eesti kaart (1997-2003) Ava kiht
1:50 000 Baaskaart Ava kiht
1:10 000 Skeemiline Ava kiht
1:10 000 c63 topokaart Ava kiht
1:10 000 o42 topokaart Ava kiht
1:25 000 c63 topokaart (uuem) Ava kiht
1:25 000 c63 topokaart (vanem) Ava kiht
1:25 000 o42 topokaart (uuem) Ava kiht
1:25 000 o42 topokaart (keskmine) Ava kiht
1:25 000 o42 topokaart (vanem) Ava kiht
1:50 000 o42 topokaart (uuem) Ava kiht
1:50 000 o42 topokaart (keskmine) Ava kiht
1:50 000 o42 topokaart (vanem) Ava kiht
1:100 000 o42 topokaart (uuem) Ava kiht
1:100 000 o42 topokaart (keskmine) Ava kiht
1:100 000 o42 topokaart (vanem) Ava kiht
1:200 000 o42 topokaart (uuem) Ava kiht
1:200 000 o42 topokaart (keskmine) Ava kiht
1:200 000 o42 topokaart (vanem) Ava kiht
1:300 000 o42 topokaart Ava kiht
1:500 000 o42 topokaart Ava kiht
1:1 000 000 o42 topokaart Ava kiht
Üheverstane kaart (1894-1922) Ava kiht
Kaheverstane kaart (1895-1918) Ava kiht
Kolmeverstane kaart (1866-1915) Ava kiht
NL merekaart 1:50 000 (1981-1991) Ava kiht
Heereskarte 1:300 000 (1943-1944) Ava kiht
Kõrgussüsteemi üleminekumudel Ava kiht
Samakõrgus- ja sügavusjooned Ava kiht
Maakatte kõrgusmudel Ava kiht
Metainfo Ava kiht

Kaardirakenduse kasutusjuhend

X-GIS 2.0 versioon ( 3.9 MB, 14.02.2023 )

Kaardirakenduse tugi

Korduma kippuvad küsimused
kaardirakendus@maaamet.ee
665 0600


Viimati muudetud: 09.04.2024 14:39
Tagasi algusesse