Metsamuutuste kaardirakenduse kirjeldus

Metsa kõrguste muutused läbi Maa-ameti lidar sensori

Alates 2008. aastast on maa-amet teinud regulaarseid mõõdistuslende ortofotode ja lidar andmete kogumiseks. Peaaegu 10 aasta jooksul on Eestimaa mõõdistatud 3 korda, mis loob hea alusmaterjali muutuste tuvastamiseks. Üheks selliseks näiteks on inim- ja loodustekkeliste muutuste leidmine taimkatte kõrguses.

Maa-ameti lidar seade (aeorlaserskanner) kogub andmeid, mis koosnevad miljarditest mõõdistuspunktidest, mida kokku nimetatakse punktipilveks (ka punktiparv). Igal sellisel mõõdistuspunktil on olemas asukoht ja kõrguslik info, mida saab kasutada näiteks taimkatte kõrgusmudeli arvutamisel. Taimkatte kõrgusmudel iseloomustab taimkatte kõrgust maapinnast.

Kui erinevatel aegadel lennatud lidar andmetest arvutatud taimkatte kõrgusmudeleid omavahel võrrelda, saab leida kohad, kus taimkatte kõrgus on muutunud. Maa-ameti avaldatud taimkatte kõrguste muutuste kihis on võetud kriteeriumiks, et taimkatte kõrgus peab olema vähenenud kahe lidar mõõdistuslennu vahel enam kui 5 meetrit ja minimaalne ala suurus, mida kuvatakse, peab olema vähemalt 2500 m2. Antud kihi arvutamisel vaadeldi ainult taimkatte kõrguse vähenemist, mitte juurdekasvu.

Kui kaardikihil kuvatud ala peale vajutada, ilmub infoaken, kus näidatakse ala suurus hektarites ning kuupäevad, mille vahel on muutus tuvastatud.

Pilt1

Pilt 1. Näide taimkatte kõrguste muutuste tuvastamisest. Ala peal vajutades ilmub nähtavale infoaken, kus leiate tuvastatud ala suuruse hektarites ning esimese ja teise mõõdistuse kuupäevad, mille vahel antud muutus on tuvastatud.

Toodud näite puhul viitab esimese mõõdistuse kuupäev varasemale lennu kuupäevale 2017. aastal (6. aprill 2017) ja teise mõõdistuse kuupäev 2019. aasta hilisema lennu kuupäevale (5. juuni 2019). Seega on muutus toimunud nende kahe kuupäeva vahelisel ajal, umbes 2 aasta jooksul. Toodud näite puhul oli 2017. aasta lennul kogutud lidar andmete põhjal arvutatud taimkatte kõrgusmudelis taimkate vähemalt 5 meetrit kõrgem kui 2019. aasta lennul kogutud lidar andmete põhjal arvutatud taimkatte kõrgusmudelis. Alates 2016. aastast kasutab maa-amet uut aerokaamerat, mis võimaldab lennata kõrgemalt ja katta suuremat ala korraga, kuid teha samaväärse kvaliteediga pilti nagu varem. Kuna aeropildistamist - ja laserskaneerimist tehakse korraga, siis olid 2016. aastal lidar andmed väiksema mõõdistustihedusega ning polnud sobilikud taimkatte kõrgusmudeli arvutamiseks. Seetõttu on ka taimkatte kõrguste muutuste tuvastamine 2016. aasta andmete põhjal tegemata.

Maa-amet soovib rõhutada, et tegemist pole ametliku metsaraie statistikaga vaid automaattöötluse tulemusena arvutatud informatiivse andmekihiga, kus esineb vigu ning ebatäpsusi. Ebatäpsused ja vead on tingitud erinevates tingimustes kogutud lidar andmetest ning andmetöötlusest tingitud eripärast (andmete klassifitseerimine, filtreerimine ja silumine).

Selleks, et saada infot mingi ala kohta, tuleb rakenduses vajutada ala peale. Nähtavale ilmub infoaken, kus tuleb valida "Metsa muutused" ning sinna peale klõpsata. Avaneb kiht, kus on toodud ära ala suurus hektarites, esimese ja teise mõõdistuslennu ajad.

Parema ülevaate saamiseks, millist ala mingi kaardikiht katab, on abiks allolevad kartogrammid. Näiteks katab 2012. aasta kaardikiht Lääne-Eestit ja kogu mandri-Eesti rannikuala ning 2017. aasta kevadise lennu ala katab Saaremaad, Pärnu- ja Viljandimaad. Seega on kohti, kus kaardikihid kattuvad ning ka rakenduses kuvatavad alad kattuvad.

Lennuala 2020-2023

Lisainfo: Sulev Õitspuu, sulev.oitspuu@maaamet.ee

Maa-amet, geoinformaatika osakond, geoinfosüsteemide büroo juhataja

Kaardirakenduse kihid ja otsingud

Kokku 95 kihti.
Loetelu Metsamuutused kihtidest.
Kihi nimiKihi avamine rakenduses
Metsamuutused 2023 (kevad) Ava kiht
Metsamuutused 2023 (suvi) Ava kiht
Taimkatte kõrgusmudel (kevad 2023) Ava kiht
Taimkatte kõrgusmudel (suvi 2023) Ava kiht
Metsamuutused 2022 (kevad) Ava kiht
Metsamuutused 2022 (suvi) Ava kiht
Taimkatte kõrgusmudel (kevad 2022) Ava kiht
Taimkatte kõrgusmudel (suvi 2022) Ava kiht
Metsamuutused 2021 (kevad) Ava kiht
Metsamuutused 2021 (suvi) Ava kiht
Taimkatte kõrgusmudel (kevad 2021) Ava kiht
Taimkatte kõrgusmudel (suvi 2021) Ava kiht
Metsamuutused 2020 (kevad) Ava kiht
Metsamuutused 2020 (suvi) Ava kiht
Taimkatte kõrgusmudel (kevad 2020) Ava kiht
Taimkatte kõrgusmudel (suvi 2020) Ava kiht
Metsamuutused 2019 (kevad) Ava kiht
Metsamuutused 2019 (suvi) Ava kiht
Taimkatte kõrgusmudel (kevad 2019) Ava kiht
Taimkatte kõrgusmudel (suvi 2019) Ava kiht
Metsamuutused 2018 (kevad) Ava kiht
Metsamuutused 2018 (suvi) Ava kiht
Taimkatte kõrgusmudel (kevad 2018) Ava kiht
Taimkatte kõrgusmudel (suvi 2018) Ava kiht
Metsamuutused 2017 (kevad) Ava kiht
Metsamuutused 2017 (suvi) Ava kiht
Taimkatte kõrgusmudel (kevad 2017) Ava kiht
Taimkatte kõrgusmudel (suvi 2017) Ava kiht
Metsamuutused 2015 Ava kiht
Taimkatte kõrgusmudel (kevad 2015) Ava kiht
Taimkatte kõrgusmudel (suvi 2015) Ava kiht
Metsamuutused 2014 Ava kiht
Taimkatte kõrgusmudel (2014) Ava kiht
Metsamuutused 2013 Ava kiht
Taimkatte kõrgusmudel (kevad 2013) Ava kiht
Taimkatte kõrgusmudel (suvi 2013) Ava kiht
Metsamuutused 2012 Ava kiht
Taimkatte kõrgusmudel (kevad 2012) Ava kiht
Taimkatte kõrgusmudel (suvi 2012) Ava kiht
Taimkatte kõrgusmudel (2008-11) Ava kiht
Ava kiht
Metsamuutused teemakaart (kõik aastad) Ava kiht
Registreeritud KÜ

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Tunnus Ava kiht
Lähiaadress Ava kiht
Registriosa Ava kiht
Asustusüksus Ava kiht
KÜ mõõdistuse järgi Ava kiht
KÜ omandivorm Ava kiht
Mõõdistustingimused

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Mõõdistustingimuse tunnus Ava kiht
Viljakustsoon Ava kiht
Tunnus Ava kiht
Hinnatsoon Ava kiht
Tunnus Ava kiht
Kaardilehed 1:10000

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Kaardilehed 1:2000

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
1:20 000 Ava kiht
1:50 000 Ava kiht
1:100 000 Ava kiht
1:200 000 Ava kiht
UTM 5km Ava kiht
1:25 000 Eesti topokaart (1923-1935) Ava kiht
1:50 000 Eesti topokaart (1935-1939) Ava kiht
1:200 000 Eesti topokaart (1935-1938) Ava kiht
1:50 000 Eesti kaart (1997-2003) Ava kiht
1:50 000 Baaskaart Ava kiht
1:10 000 Skeemiline Ava kiht
1:10 000 c63 topokaart Ava kiht
1:10 000 o42 topokaart Ava kiht
1:25 000 c63 topokaart (uuem) Ava kiht
1:25 000 c63 topokaart (vanem) Ava kiht
1:25 000 o42 topokaart (uuem) Ava kiht
1:25 000 o42 topokaart (keskmine) Ava kiht
1:25 000 o42 topokaart (vanem) Ava kiht
1:50 000 o42 topokaart (uuem) Ava kiht
1:50 000 o42 topokaart (keskmine) Ava kiht
1:50 000 o42 topokaart (vanem) Ava kiht
1:100 000 o42 topokaart (uuem) Ava kiht
1:100 000 o42 topokaart (keskmine) Ava kiht
1:100 000 o42 topokaart (vanem) Ava kiht
1:200 000 o42 topokaart (uuem) Ava kiht
1:200 000 o42 topokaart (keskmine) Ava kiht
1:200 000 o42 topokaart (vanem) Ava kiht
1:300 000 o42 topokaart Ava kiht
1:500 000 o42 topokaart Ava kiht
1:1 000 000 o42 topokaart Ava kiht
Üheverstane kaart (1894-1922) Ava kiht
Kaheverstane kaart (1895-1918) Ava kiht
Kolmeverstane kaart (1866-1915) Ava kiht
NL merekaart 1:50 000 (1981-1991) Ava kiht
Heereskarte 1:300 000 (1943-1944) Ava kiht
Kõrgussüsteemi üleminekumudel Ava kiht
Samakõrgus- ja sügavusjooned Ava kiht
Maakatte kõrgusmudel Ava kiht

Kaardirakenduse kasutusjuhendid

Andmete allalaadimine

Kontakt

Andres Kasekamp

Kaardirakenduse tugi

Korduma kippuvad küsimused
kaardirakendus@maaamet.ee
665 0600


Viimati muudetud: 09.04.2024 14:50
Tagasi algusesse