Maaparandussüsteemide kaardirakenduse kirjeldus

Kaardirakenduses kuvatakse Maaparandussüsteemide registris registreeritud maaparandusehitised - riigi poolt korrashoitavad ühiseesvoolud, eesvoolud, kollektoreesvoolud, reguleeriv võrk.

Maaparandussüsteemide registri (edaspidi register) pidamise eesmärgiks on ehitatavate ja kasutusele võetud maaparandussüsteemi kuuluvate maaparandusehitiste kohta teabe koondamine, hoidmine ja avalikustamine.

Registri volitatud töötleja on Põllumajandus- ja Toiduamet.

Registri pidamine toimub vastavalt maaparandusseadusele, avaliku teabe seadusele, isikuandmete kaitse seadusele ja maaparandussüsteemide registri asutamise ja registri pidamise põhimäärusele ning muudele õigusaktidele.

Temaatiline andmestik

* Vaata WMS teenuste kasutamistingimusi

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Maaparandusehitised
(Riigi poolt korrashoitavad ühiseesvoolid, maaparandusehitise eesvoolud, maaparandusehitise kollektoreesvoolud, maaparandusehitise reguleeriv võrk)
Põllumajandus- ja Toiduamet
625 6241, 671 2617
Geoinformaatika osakond
675 0866
Ei ole saadaval
Maaparandusüsteemid (endised kehtetud objektid) Põllumajandus- ja Toiduamet
625 6241, 671 2617
Geoinformaatika osakond
675 0866
Ei ole saadaval

Üldandmestik

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Maaparandussüsteemid (KPOIS)
(Maaparandussüsteemid, Eesvoolud)
Katastri arendusosakond
665 0691, 675 0843
WMS: alus, alus-geo
Katastrikaart
(uuendatakse kord ööpäevas, kihid annavad kõige ajakohasema seisu maakatastris registreeritud üksuste üldandmete kohta)
Katastri arendusosakond
665 0782, 675 0126
WMS: alus, alus-geo
Kõrgusandmed
(kõrgus ja sügavuspunktid, horisontaalid ja samasügavusjooned)
Geoinformaatika osakond
5691 1943, 675 0866
WMS: fotokaart

Aluskaardid

Kaardirakenduse otsingud

Otsinguid on võimalik teha kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

  • Maaparandusehitise otsing - ehitise otsing keskuse, süsteemi koodi, nime, koodi ja veekogu nime järgi. Tagastatakse ehitise ruumikuju.
  • Maaparandussüsteemi(KPOIS) - ehitise otsing KPOIS väise tunnuse ja objekti nime alusel.Tagastatakse objekti tsentroid.
  • Katastriüksuse aadressiotsing - otsing kü. tunnuse, lähiaadressi ja täisaadressi alusel. Tagastatakse kü. tsentroid.
  • Katastriüksuse tunnused - otsing kü. tunnuse, uue-ja vana registriosa alusel. Tagastatakse kü või kinnistu ruumikujud.
  • L-Est asukoht - otsing Lambert-Est koordinaatpaari alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.
  • Geograafiline asukoht - otsing Geograafiliste koordinaatide alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.

Kaardirakenduse kasutusjuhend

X-GIS 2.0 versioon ( 3.9 MB, 14.02.2023 )

Kaardirakenduse tugi

Korduma kippuvad küsimused
kaardirakendus@maaamet.ee
675 0866


Viimati muudetud: 29.11.2021 16:29
Tagasi algusesse