Maaparandussüsteemide kaardirakenduse kirjeldus

Kaardirakenduses kuvatakse Maaparandussüsteemide registris registreeritud maaparandusehitised - riigi poolt korrashoitavad ühiseesvoolud, eesvoolud, kollektoreesvoolud, reguleeriv võrk.

Maaparandussüsteemide registri (edaspidi register) pidamise eesmärgiks on ehitatavate ja kasutusele võetud maaparandussüsteemi kuuluvate maaparandusehitiste kohta teabe koondamine, hoidmine ja avalikustamine.

Registri volitatud töötleja on Põllumajandus- ja Toiduamet.

Registri pidamine toimub vastavalt maaparandusseadusele, avaliku teabe seadusele, isikuandmete kaitse seadusele ja maaparandussüsteemide registri asutamise ja registri pidamise põhimäärusele ning muudele õigusaktidele.

Kaardirakenduse kihid ja otsingud

Kokku 20 kihti.
Loetelu Maaparandussüsteemid kihtidest.
Kihi nimiKihi avamine rakenduses
Riigi poolt korrashoitavad ühiseesvoolud

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Maaparandusehitise eesvool

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Maaparandusehitise kollektoreesvool

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Maaparandussüsteemi reguleeriv võrk

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Maaparandussüsteem (endised kehtetud objektid) Ava kiht
Eesvool (KPOIS)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Maaparandussüsteemid(KPOIS)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Maaparandusühistu (KPOIS)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Registreeritud KÜ

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Tunnus Ava kiht
Lähiaadress Ava kiht
Registriosa Ava kiht
Asutusüksus Ava kiht
KÜ mõõdistuse järgi Ava kiht
KÜ omandivorm Ava kiht
Mõõdistustingimused

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Mõõdistustingimuse tunnus Ava kiht
Kõrgussüsteemi üleminekumudel Ava kiht
Kõrgusandmed Ava kiht
Maakatte kõrgusmudel Ava kiht

Kaardirakenduse kasutusjuhend

X-GIS 2.0 versioon ( 3.9 MB, 14.02.2023 )

Kaardirakenduse tugi

Korduma kippuvad küsimused
kaardirakendus@maaamet.ee
665 0600


Viimati muudetud: 18.07.2023 10:57
Tagasi algusesse