Kultuurimälestiste rakenduse kirjeldus

Kaardirakendus on valminud koostöös Muinsuskaitseametiga ning on seotud Kultuurimälestiste riikliku registriga.

Temaatiline andmestik

* Vaata WMS teenuste kasutamistingimusi

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Ajaloo-, arhitektuuri- ja arheoloogiamälestised.
(kultuurimälestis, kultuurimälestise ala, muinsuskaitseala)
Muinsuskaitseamet
733 7634
Geoinformaatika osakond
675 0867, 675 0866
Ei ole saadaval
Teemakaart
(arheoloogiamälestis, ehitusmälestis, ajaloomälestis)
Muinsuskaitseamet
733 7634
Geoinformaatika osakond
675 0867, 675 0866
Ei ole saadaval
Piiranguvööndid
(kinnismälestise kaitsevöönd, muinsuskaitseala)
Muinsuskaitseamet
733 7634
Geoinformaatika osakond
675 0867, 675 0866
Ei ole saadaval

Üldandmestik

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Katastrikaart
(uuendatakse kord ööpäevas, kihid annavad kõige ajakohasema seisu maakatastris registreeritud üksuste üldandmete kohta)
Katastri arendusosakond
665 0782, 675 0126
WMS: alus, alus-geo
Kõrgusandmed
(kõrgus ja sügavuspunktid, horisontaalid ja samasügavusjooned)
Geoinformaatika osakond
5691 1943, 675 0866
WMS: fotokaart

Aluskaardid

Kaardirakenduse otsingud

Otsinguid on võimalik teha kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

  • Mälestise otsing - otsing nähtuse ja mälestise liigi, mälestise nime, registrinumbri, maakonna ja omavalitsuse alusel. Tagastatakse mälestise ruumikuju.
  • Katastriüksuse aadressiotsing - otsing kü. tunnuse, lähiaadressi ja täisaadressi alusel. Tagastatakse kü. tsentroid.
  • Katastriüksuse tunnused - otsing kü. tunnuse, uue-ja vana registriosa alusel. Tagastatakse kü või kinnistu ruumikujud.
  • Lähteülesanne - otsing piiriettepaneku numbri või lähiaadressi alusel. Tagastatakse piiriettepaneku tsentroid.
  • Asustusüksuse nimi - otsing asustusüksuse alusel. Tagastatatakse asustusüksuse ruumikuju.
  • L-Est asukoht - otsing Lambert-Est koordinaatpaari alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.
  • Geograafiline asukoht - otsing Geograafiliste koordinaatide alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.

Kaardirakenduse kasutusjuhend

X-GIS 2.0 versioon ( 2.5 MB, 14.12.2022 )

Kaardirakenduse tugi

Korduma kippuvad küsimused
kaardirakendus@maaamet.ee
675 0866


Viimati muudetud: 15.02.2022 11:26
Tagasi algusesse