Avalike veekogude hoonestuslubade kaardirakenduse kirjeldus

Kaardirakenduses kuvatavaid andmeid haldab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

Küsimuste korral pöörduda 667 2000 või info@ttja.ee

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet on koostöös Maa-ametiga valmistanud avalike veekogude hoonestuslubade kaardirakenduse. Kaardil on kuvatud TTJA-le esitatud hoonestuslubade taotluste ja väljastatud hoonestuslubade ruumikuju ja andmed. Kaardirakendusel kuvatavaid andmeid haldab TTJA.

Kaardirakendus loodi suure avaliku huvi tõttu, kuna varem oli hoonestuslubade taotluste info ainult TTJA dokumendihaldussüsteemis. Antud kaardirakendus võimaldab saada visuaalse ülevaate erinevatest taotlustest ning taotletud aladest. Tegemist on informatiivse töövahendiga kõikidele huvitatud osapooltele.

Hoonestusluba on tähtajaline õigus koormata avaliku veekogu piiritletud osa selle põhjaga püsivalt ühendatud ehitisega, mis ei ole püsivalt ühendatud kaldaga. Hoonestuslubasid väljastab TTJA ning see on aluseks ehitusloa taotlemiseks ning hoonestusluba saab taotleda kuni 50 aastaks. Näiteks väljastatakse hoonestusload meretuuleparkidele, kalasumpadele, erinevatele vees asuvatele trassidele ja torujuhtmetele ning hoonestusloa omaja on kohustatud iga-aastaselt tasuma riigile kui avaliku veekogu omanikule hoonestustasu.

Temaatiline andmestik

* Vaata WMS teenuste kasutamistingimusi

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
TTJA hoonestuslubade taotlused TTJA
667 2000
WMS, WFS
TTJA hoonestusload TTJA
667 2000
WMS, WFS

Üldandmestik

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*

Kitsendusi põhjustavad objektid
(veekaitselised objektid, keskkonnakaitselised objektid, tehnovõrgud, muud riiklikult olulised objektid)

Katastri arendusosakond
5697 7699, 675 0843
WMS: alus, alus-geo

Kitsendused
(veekaitselised piirangud, keskkonnakaitselised piirangud, tehnorajatistest tulenevad piirangud, muud maakasutuspiirangud)

Katastri arendusosakond
5697 7699, 675 0843

WMS: alus, alus-geo

Merekaart
(sügavused, poid, majakad, veealused kaablid, trassid, vrakid jne.)
Veeteede amet
620 5620, 620 5621
Geoinformaatika osakond
675 0867, 675 0866
Ei ole saadaval
Ajaloo-, arhitektuuri- ja arheoloogiamälestised.
(kultuurimälestis, kultuurimälestise ala, muinsuskaitseala)
Muinsuskaitseamet
733 7634
Geoinformaatika osakond
675 0867, 675 0866
Ei ole saadaval
Kõrgusandmed
(kõrgus ja sügavuspunktid, horisontaalid ja samasügavusjooned)
Geoinformaatika osakond
5691 1943, 675 0866
WMS: fotokaart

Aluskaardid

Kaardirakenduse otsingud

Otsinguid on võimalik teha kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

  • Katastri otsing - otsing kü-tunnuse alusel. Tagastatakse kü asukoht.
  • Geograafiline asukoht - otsing Geograafiliste koordinaatide alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.

Kaardirakenduse kasutusjuhend

X-GIS 2.0 versioon ( 3.9 MB, 14.02.2023 )

Kaardirakenduse tugi

Korduma kippuvad küsimused
kaardirakendus@maaamet.ee
665 0600


Viimati muudetud: 13.05.2024 16:52
Tagasi algusesse