Transpordiameti Teeregistri rakenduse kirjeldus

Rakendus on 27.06.2019 alates saadaval X-GIS 2.0 keskkonnas. Flash rakendust enam kasutada ei saa.

Koostöös Transpordiametiga on loodud Maa-ameti kaardirakendusel põhinev Teeregistri kaardiliides, mille kaudu on kasutajal võimalik tutvuda Teeregistris olevate andmetega.

Temaatiline andmestik

* Vaata WMS teenuste kasutamistingimusi

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
punkt-temaatika - liiklusõnnetused, bussipeatused, sillad, truubid, seadmed, ilmajaamad, teekaamerad, kiiruskaamerad, parklad, jaotuspunktide kirjeldused, kilomeetripunktid Transpordiamet
620 1200
Ei ole saadaval
teemakaardid - katted, katte liigid, piirded, pindamised, tee klass, suvine seisunditase, talvine seisunditase, hoolde tegija, liiklussagedus, kiiruspiirangud, valgustus, rahvusvahelised teed, tee ehitusload, tee liik Transpordiamet
620 1200
Ei ole saadaval
riigiteed - teenumbrid Transpordiamet
620 1200
Hübriidkaardi koosseisus
kohalikud, era- ja metsateed - teenumbrid Transpordiamet
620 1200
Hübriidkaardi koosseisus

Üldandmestik

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Katastrikaart
(uuendatakse kord ööpäevas, kihid annavad kõige ajakohasema seisu maakatastris registreeritud üksuste üldandmete kohta)
Katastri arendusosakond
665 0782, 675 0126
WMS: alus, alus-geo
Kõrgusandmed
(kõrgus ja sügavuspunktid, horisontaalid ja samasügavusjooned)
Geoinformaatika osakond
5691 1943, 675 0866
WMS: fotokaart
Kaardilehtede jaotused
(1:2000, 1:10 000)
Geoinformaatika osakond
675 0866
WMS: alus, fotokaart,
ajalooline, alus-geo
Allalaetav:
Kaardiruudustikud

Aluskaardid


Kaardirakenduse otsingud

Aadressi, katastriüksuse tunnuse ja koordinaatpaari järgi otsinguid on võimalik teha kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse otsingukasti kaudu.

Lisaks on rakendusesse kirjeldatud järgmised otsingud:

  • Teeaadressiotsing - otsing maantee numbri alusel. Otsing teelõigu algus - ja lõppkilomeetri alusel. Tagastatakse otsitav lõik.
  • Teemakihid - otsing teemakihi omaduse (nimi, liik jne), tee numbri ja -nime järgi. Tagastatakse vastava objekti asukoht.

Kontakt

Transpordimet
mehis.leigri@transpordiamet.ee

Kaardirakenduse kasutusjuhend

X-GIS 2.0 versioon ( 3.9 MB, 14.02.2023 )

Kaardirakenduse tugi

Korduma kippuvad küsimused
kaardirakendus@maaamet.ee
665 0600


Viimati muudetud: 05.04.2023 16:52
Tagasi algusesse