Jahikaardi kirjeldus

Keskkonnaameti ja Maa-ameti koostöös valminud jahinduse kaardirakenduses kuvatakse jahipidamise piirangutest kinnipidamiseks vajalikke kaardikihte, nagu jahipiirkondade piirid, hundi ohjamise alad, pliihaavlite kasutamise keelualad ning looduskaitsealadel kehtivad liikumispiirangud ning liikumiskeelualad.

Olulisem ja uuem on pliihaavlite keeluala kaart, millele on kantud veekogud ja märgalad koos 100 meetrise puhveralaga, kus jahipidamisel on keelatud pliihaavlite kasutamine ja kaasas kandmine.  Piirangu aluseks on alates 15.02.2023 jõustuv Euroopa Liidu komisjoni määrus nr 2021/57, kus märgaladeks loetakse kõik looduslikud või tehislikud, alalised või ajutised seisva või voolava, mageda, riim- või soolase veega soo-, madalsoo-, turba- või veealad, sealhulgas mereveealad, mille sügavus mõõna ajal ei ületa kuut meetrit. Määrusega saab tutvuda siin:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0057&from=EN

Temaatiline andmestik

* Vaata WMS teenuste kasutamistingimusi

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*

Pliihaavlite keelualad
(Pliihaavlite kasutamise ja kaasas kandmise keelualad )

Keskkonnaamet
662 5999
Geoinformaatika osakond
675 0866


WMS: jahikaart
WFS: jahikaart


Hundi ohjamise alad


Keskkonnaamet
662 5999
Geoinformaatika osakond
675 0866


WMS: jahikaart
WFS: jahikaart

KR jahipiirkonnad (EELIS)

EELIS

WMS: EELIS
WFS: EELIS

6m isobaat


Geoinformaatika osakond
675 0866


WMS: jahikaart
WFS: jahikaart

Üldandmestik

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Katastrikaart
(uuendatakse kord ööpäevas, kihid annavad kõige ajakohasema seisu maakatastris registreeritud üksuste üldandmete kohta)
Katastri arendusosakond
665 0782, 675 0126
WMS: alus, alus-geo
Märgala
(madalsoo, raba, õõtsik, soovik)
ETAK WMS: ETAK
WFS: ETAK
Märgala
(roostik)
ETAK WMS: ETAK
WFS: ETAK
Kaitstavad loodusobjektid
(kaitseala, hoiuala, KOV kaitstav loodusobjekt, püsielupaik, III kat. kaitsealused liigid)
Keskkonnaagentuuri Eluslooduseosakond
Katastri arendusosakond
665 0691, 675 0843
WMS: WMS
WFS: WFS
(kaardikihtide nimed ei ole samad)
Liikumispiirangud ja keelualad Keskkonnaagentuuri Eluslooduseosakond
Katastri arendusosakond
665 0691, 675 0843
WMS: WMS
WFS: WFS
(kaardikihtide nimed ei ole samad)
Vööndid
(loodusreservaat, hooldatav sihtkaitsevöönd, looduslik sihtkaitsevöönd, piiranguvöönd, kaitseala piirang uuendamata, hoiuala, KOV kaitstav loodusobjekt, üksikobjekti piiranguvöönd, püsielupaiga sihtkaitsevöönd, püsielupaiga piiranguvöönd)
Keskkonnaagentuuri Eluslooduseosakond
Katastri arendusosakond
665 0691, 675 0843
WMS: WMS
WFS: WFS
(kaardikihtide nimed ei ole samad)

Aluskaardid

Kaardirakenduse otsingud

Otsinguid on võimalik teha kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

  • Katastriüksuse aadressiotsing - otsing kü. tunnuse, lähiaadressi ja täisaadressi alusel. Tagastatakse kü. tsentroid.
  • Katastriüksuse tunnused - otsing kü. tunnuse, uue-ja vana registriosa alusel. Tagastatakse kü või kinnistu ruumikujud.
  • L-Est asukoht - otsing Lambert-Est koordinaatpaari alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.
  • Geograafiline asukoht - otsing Geograafiliste koordinaatide alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.

 

Kaardirakenduse kasutusjuhend

X-GIS 2.0 versioon ( 3.9 MB, 14.02.2023 )

Kaardirakenduse tugi

Korduma kippuvad küsimused
kaardirakendus@maaamet.ee
675 0866


Viimati muudetud: 14.02.2023 17:01
Tagasi algusesse