Geodeetiliste punktide andmekogu kaardirakenduse kirjeldus

Geodeetiliste punktide andmekogu kaardirakenduses kuvatakse infot andmekogusse kantud geodeetiliste punktide kohta.
Geodeetiliste punktide andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 22.12.2011 määrusega nr 164 "Geodeetiliste punktide andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus".

Temaatiline andmestik

* Vaata WMS teenuste kasutamistingimusi

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*

Riiklik põhivõrk
(I, II klass ja tihendusvõrk)

Geodeesia osakond
665 0619, 675 0837
Geoinformaatika osakond
675 0866

WMS: gpa

WFS: gpa

Kohalikud ja muud võrgud
(I järk, II, järk, III võrk, Muu[GNSS], Muu[vanad võrgud])
Geodeesia osakond
665 0619, 675 0837
Geoinformaatika osakond
675 0866

WMS: gpa

WFS: gpa

Kõrgusvõrk
(I, II, II ja IV klass)
Geodeesia osakond
665 0619, 675 0837
Geoinformaatika osakond
675 0866

WMS: gpa

WFS: gpa

Gravimeetriline võrk
(I,II ja III klass)
Geodeesia osakond
665 0619, 675 0837
Geoinformaatika osakond
675 0866

WMS: gpa

WFS: gpa

Punkti seisukorra teemakaart
(punktile kuvatakse märge sisukorra kohta [hävinud, rikutud, hävimisohus, leidmata, ei saa kasutada, pealmine ts märk hävinud])
Geodeesia osakond
665 0619, 675 0837
Geoinformaatika osakond
675 0866

WMS: gpa

Üldandmestik

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Katastrikaart
(uuendatakse kord ööpäevas, kihid annavad kõige ajakohasema seisu maakatastris registreeritud üksuste üldandmete kohta)
Katastri arendusosakond
665 0782, 675 0126
WMS: alus, alus-geo
Lähteülesanne
(uuendatakse kord ööpäevas, kihid annavad kõige ajakohasema seisu piiriettepanekute kohta)
Katastri arendusosakond
665 0782, 675 0126
WMS: alus, alus-geo
Kaardilehtede jaotused
(1:2000, 1:10 000, UTM 5km)
Geoinformaatika osakond
675 0866
WMS: alus, fotokaart,
ajalooline, alus-geo
Allalaetav:
Kaardiruudustikud
Kõrgusandmed
(kõrgus ja sügavuspunktid, horisontaalid ja samasügavusjooned)
Geoinformaatika osakond
5691 1943, 675 0866
WMS: fotokaart

Aluskaardid

Kaardirakenduse otsingud

Otsinguid on võimalik teha kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

  • Kindelpunktid - kindelpunkti otsing, mis võimaldab otsida, punkti nime ja numbri, aga ka 1:10000 ja 1:200000 kaardlehe numbri alusel. Tagastatakse punkti tsentroid.
  • Katastriüksuse aadressiotsing - otsing kü. tunnuse, lähiaadressi ja täisaadressi alusel. Tagastatakse kü. tsentroid.
  • Katastriüksuse tunnused - otsing kü. tunnuse, uue-ja vana registriosa alusel. Tagastatakse kü või kinnistu ruumikujud.
  • Lähteülesanne - otsing piiriettepaneku numbri või lähiaadressi alusel. Tagastatakse piiriettepaneku tsentroid.
  • L-Est asukoht - otsing Lambert-Est koordinaatpaari alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.
  • Geograafiline asukoht - otsing Geograafiliste koordinaatide alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.

Viimati muudetud: 21.09.2021 11:38
Tagasi algusesse