Looduslikud pühapaigad rakenduse kirjeldus

Looduslike pühapaikade kaardirakendus koondab hiite ja teiste ajalooliste looduslike pühapaikade asukohaandmeid Maa-ameti erinevatelt kaardikihtidelt ning Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskuse, Muinsuskaitseameti ja Hiite Maja sihtasutuse korraldatud uuringutelt.

Looduslikud pühapaigad on kaardirakenduses kuvatud punkt-, joon- ja pindalaobjektidena, mida ümbritseb reeglina 50 m laiune turvavöönd. Pindalaobjektide parema nähtavuse huvides on neile lisatud ka punktobjekt, mis on nähtav kuni mõõtkavani 1: 10000.

Objekti teabeaknas esitatakse pühapaiga nimetus, aadress, ajalooline kihelkond, seisund ning viited ruumi- jm andmete teabeallikatele.

Hõlbustamaks pühapaikadega seotud andmete kasutamist, sh uurimistööd on kaardirakenduse vasakus menüüs võimalik avada täiendavaid kaardikihte nagu: kultuurimälestised, pärandkultuuri objektid, ristipuud, kohapärimus, metsaregister, looduskaitse, ajalooline haldusjaotus jm.

Kaardirakenduse eesmärk on pakkuda looduslike pühapaikade ruumiandmeid maaomanikele, kohalikele kogukondadele, omavalitsustele, FSC säästva metsanduse vabatahtlike sertifikaatide järgijatele, samuti loodus- ja kultuuripärandist huvitatud uurijatele ja laiemale avalikkusele.

Rakenduse on loonud Hiite Maja sihtasutus koostöös Maa-ameti ja Eesti FSCga.

Kaardirakendus täieneb uurimistöö käigus pidevalt. Oodatud on ka kohalike elanike ja uurijate kaastöö.

Kaardi täpsustamiseks või täiendamiseks palume kirjutada looduslike pühapaikade kaardirakenduse haldurile, Hiite Maja SA uuringujuhile Ahto Kaasikule ahto@hiis.ee

Klassifikaatorite väärtused

ALLIKAS - Millisest andmebaasist või allikast kirje on pärit.

 • 10 - Looduskaitse - Eesti Looduse Infosüsteem (EELIS), Keskkonnaagentuur
 • 20 - Muinsuskaitse - Kultuurimälestiste register, Muinsuskaitseamet
 • 30 - Pärandkultuur - Pärandkultuuri kaart, Riigi Metsamajandamise Keskus
 • 40 - Ristipuud - Ristipuude kaart, Keskkonnaamet
 • 50 - Pühapaigad - Looduslike pühapaikade andmekogu, Hiite Maja SA
 • 60 - MKA inventuur - Looduslike pühapaikade inventuurid, Muinsuskaitseamet
 • 70 - Kohapärimus - Kohapärimuse andmebaas, EKM Eesti Rahvaluule Arhiiv
 • 80 - ETAK - Eesti topograafia andmekogu, Maa-amet
 • 99 - Määramata

SEISUND

 • 10 - Määramata
 • 20 - Kahjustatud
 • 30 - Hävinud
 • 40 - Korras

Kaardirakenduse kihid ja otsingud

Kokku 77 kihti.
Loetelu Looduslikud pühapaigad kihtidest.
Kihi nimiKihi avamine rakenduses
Looduslik pühapaik - punkt

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Looduslik pühapaik - joon

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Looduslik pühapaik - pind

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Looduslik pühapaik - turvavöönd

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Kinnismälestis (KPOIS)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Muinsuskaitseala (KPOIS)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Kinnismälestise ala (KPOIS)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Kinnismälestise kaitsevöönd (KPOIS)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Muinsuskaitseala (KPOIS)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Muinsuskaitseala kaitsevöönd (KPOIS)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Pärandkultuuri objektid PS Ava kiht
Pärandkultuuri objektid

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Ristipuud

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Ristipuude puhvertsoon

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Kohapärimus algvaade Ava kiht
Kohapärimus: tekst Ava kiht
Kohapärimus: tekst

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Kohapärimus: heli Ava kiht
Kohapärimus: heli

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Kohapärimus: video Ava kiht
Kohapärimus: video

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Kohapärimus: foto Ava kiht
Kohapärimus: foto

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Kohapärimus: koht Ava kiht
Kohapärimus: kohanimi

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Kohapärimus: tekst Ava kiht
Mälumaastikud: tekst

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Kohapärimus: heli Ava kiht
Mälumaastikud: heli

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Kohapärimus: video Ava kiht
Mälumaastikud: video

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Kohapärimus: foto Ava kiht
Mälumaastikud: foto

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Kohapärimus: koht Ava kiht
Mälumaastikud: kohanimi

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Metsateatis

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Eraldised (Metsaregister)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Metsamuutused teemakaart (kõik aastad) Ava kiht
Kaitseala

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Hoiuala

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Kaitstav looduse üksikobjekt

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
KOV kaitstav loodusobjekt

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Püsielupaik Ava kiht
III kat. kaitsealune fauna

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
III kat. kaitsealused seened ja samblikud

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
III kat. kaitsealused taimed

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Vääriselupaik (KPOIS) Ava kiht
Loodusreservaat

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Hooldatav sihtkaitsevöönd

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Looduslik sihtkaitsevöönd

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Piiranguvöönd

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Üksikobjekti piiranguvöönd

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Püsielupaiga sihtkaitsevöönd Ava kiht
Püsielupaiga piiranguvöönd Ava kiht
Vääriselupaiga kaitsevöönd (KPOIS)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Halduspiirid copyright Ava kiht
Mõis kuni 1917

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Kihelkond kuni 1917

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Mõisamaa kuni 1917

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Halduspiirid copyright Ava kiht
Maakond 1922 Ava kiht
Vald 1922 Ava kiht
Halduspiirid copyright Ava kiht
Maakond 1938 Ava kiht
Vald 1938 Ava kiht
Maakond Ava kiht
Omavalitsus Ava kiht
Asustusüksus Ava kiht
Registreeritud KÜ

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Tunnus Ava kiht
Lähiaadress Ava kiht
Registriosa Ava kiht
Asustusüksus Ava kiht
KÜ mõõdistuse järgi Ava kiht
KÜ omandivorm Ava kiht
Samakõrgus- ja sügavusjooned Ava kiht
Maakatte kõrgusmudel Ava kiht

Kaardirakenduse kasutusjuhend

X-GIS 2.0 versioon ( 3.9 MB, 14.02.2023 )

Viimati muudetud: 10.01.2024 10:48
Tagasi algusesse