Kohapärimuse kaardirakenduse kirjeldus

Kohapärimuse kaardirakenduses avanevad kohtadest ja maastikest kõnelevad arhiivitekstid ning fotod, videod ja helipalad. Rakendus on pidevalt arenev keskkond, kuhu lisatakse ajapikku uusi palasid üle Eesti. Seni on Kohapärimuse kaardirakenduses avaldatud rahvusparkide mälumaastike projektide materjalid, Urvaste kihelkonna tekstid, helipalad ja fotod, Rõuge kihelkonna tekstid ja fotod, Hageri kihelkonna tekstid ning helipalasid, kohanimesid ja videosalvestusi Ruila piirkonnast. Tekstide ja fotode ning heli- ja videopaladega samaaegselt on võimalik kaardil kombineerida erinevaid kohapärimuse uurimisel olulisi andmekihte: kultuurimälestised, looduskaitseobjektid, pärandkultuuriobjektid, ristipuud, ajalooline haldusjaotus, ajaloolised aluskaardid, katastrikaart, erinevad kohanimekihid. Rakenduse on loonud Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi kohapärimuse töörühm koostöös Maa-ameti ja Keskkonnaametiga. Kohapärimuse kaardirakendusse on teretulnud ka kogukondade ja uurijate kaastööd. Kaardi täpsustamiseks või piirkondlikuks arendamiseks palume kirjutada kohapärimuse kaardirakenduse koordinaatorile, Eesti Rahvaluule Arhiivi arhiivispetsialist Jüri Metssalule juri.metssalu@kirmus.ee

Kaardirakenduse kihid ja otsingud

Kokku 209 kihti.
Loetelu Kohapärimus kihtidest.
Kihi nimiKihi avamine rakenduses
Kohapärimus algvaade Ava kiht
Kohapärimus: tekst Ava kiht
Kohapärimus: tekst

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Kohapärimus: heli Ava kiht
Kohapärimus: heli

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Kohapärimus: video Ava kiht
Kohapärimus: video

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Kohapärimus: foto Ava kiht
Kohapärimus: foto

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Kohapärimus: koht Ava kiht
Kohapärimus: kohanimi

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Kohapärimus: tekst Ava kiht
Mälumaastikud: tekst

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Kohapärimus: heli Ava kiht
Mälumaastikud: heli

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Kohapärimus: video Ava kiht
Mälumaastikud: video

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Kohapärimus: foto Ava kiht
Mälumaastikud: foto

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Kohapärimus: koht Ava kiht
Mälumaastikud: kohanimi

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Registreeritud KÜ

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Tunnus Ava kiht
Lähiaadress Ava kiht
Registriosa Ava kiht
Asustusüksus Ava kiht
KÜ mõõdistuse järgi Ava kiht
KÜ omandivorm Ava kiht
Pärandkultuuri objektid PS Ava kiht
Pärandkultuuri objektid

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Ristipuud

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Ristipuude puhvertsoon

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Kinnismälestis (KPOIS)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Muinsuskaitseala (KPOIS)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Kinnismälestise ala (KPOIS)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Kinnismälestise kaitsevöönd (KPOIS)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Muinsuskaitseala (KPOIS)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Muinsuskaitseala kaitsevöönd (KPOIS)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Kaitseala

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Hoiuala

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Kaitstav looduse üksikobjekt

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
KOV kaitstav loodusobjekt

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Püsielupaik Ava kiht
III kat. kaitsealune fauna

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
III kat. kaitsealused seened ja samblikud

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
III kat. kaitsealused taimed

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Natura 2000 linnuala

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Natura 2000 loodusala

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Ametlik kohanimi Ava kiht
Mitteametlik esikohanimi Ava kiht
Mitteametlik muu nimi Ava kiht
Endise kohanime tunnuspunkt

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
ADS huvipunkt Ava kiht
KNABi kohanimi

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Võrumaa kohanimi

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Lennujaam (hp)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Lennuväli (hp)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Bussijaam (hp)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Bussipeatus (hp)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Rongijaam (hp)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Rongipeatus (hp)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Trollipeatus (hp)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Trammipeatus (hp)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Määratlemata peatus (hp)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Reisisadam (hp)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Sadam (hp)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Sild (hp)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Tunnel (hp)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Tankla (hp)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Parkla (hp)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Planeeringuga seotud kitsendused (KPOIS) Ava kiht
Riigikaitsega seotud kitsendused (KPOIS) Ava kiht
Asjaõigusega seotud kitsendused (KPOIS) Ava kiht
Looduskaitsega seotud kitsendused (KPOIS) Ava kiht
Veekogudega seotud kitsendused (KPOIS) Ava kiht
Maaparandusega seotud kitsendused (KPOIS) Ava kiht
Muinsuskaitsega seotud kitsendused (KPOIS) Ava kiht
Ressurssidega seotud kitsendused (KPOIS) Ava kiht
Reostusohuga seotud kitsendused (KPOIS) Ava kiht
Geodeesiaga seotud kitsendused (KPOIS) Ava kiht
Transpordiga seotud kitsendused (KPOIS) Ava kiht
Sidega seotud kitsendused (KPOIS) Ava kiht
Elektriga seotud kitsendused (KPOIS) Ava kiht
Gaasiga seotud kitsendused (KPOIS) Ava kiht
Kaugküttega seotud kitsendused (KPOIS) Ava kiht
Veevarustusega seotud kitsendused (KPOIS) Ava kiht
Kemikaalidega seotud kitsendused (KPOIS) Ava kiht
Planeeringuga seotud mõjualad (KPOIS)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Riigikaitsega seotud mõjualad (KPOIS)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Asjaõigusega seotud mõjualad (KPOIS)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Looduskaitsega seotud mõjualad (KPOIS)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Veekogudega seotud mõjualad (KPOIS)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Maaparandusega seotud mõjualad (KPOIS)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Muinsuskaitsega seotud mõjualad (KPOIS)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Ressurssidega seotud mõjualad (KPOIS)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Reostusohuga seotud mõjualad (KPOIS)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Geodeesiaga seotud mõjualad (KPOIS)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Transpordiga seotud mõjualad (KPOIS)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Sidega seotud mõjualad (KPOIS)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Elektriga seotud mõjualad (KPOIS)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Gaasiga seotud mõjualad (KPOIS)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Kaugküttega seotud mõjualad (KPOIS)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Veevarustusega seotud mõjualad (KPOIS)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Kemikaalidega seotud mõjualad (KPOIS)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Mõis kuni 1917

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Kubermang kuni 1917 Ava kiht
Maakond kuni 1917 Ava kiht
Kihelkond kuni 1917

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Mõisamaa kuni 1917

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Maakond 1922 Ava kiht
Vald 1922 Ava kiht
Maakond 1938 Ava kiht
Vald 1938 Ava kiht
Rajoon 1959 Ava kiht
Külanõukogu 1959 Ava kiht
Rajoon 1979 Ava kiht
Külanõukogu 1979 Ava kiht
Rajoon 1989 Ava kiht
Külanõukogu 1989 Ava kiht
Maakond 02.12.1997 Ava kiht
Omavalitsus 02.12.1997 Ava kiht
Maakond 11.08.1999 Ava kiht
Omavalitsus 11.08.1999 Ava kiht
Asustusüksus 01.01.1999 Ava kiht
Maakond 04.12.2000 Ava kiht
Omavalitsus 04.12.2000 Ava kiht
Maakond 01.01.2001 Ava kiht
Omavalitsus 01.01.2001 Ava kiht
Maakond 24.01.2002 Ava kiht
Omavalitsus 24.01.2002 Ava kiht
Maakond 07.02.2003 Ava kiht
Omavalitsus 07.02.2003 Ava kiht
Asustusüksus 07.02.2003 Ava kiht
Maakond 27.04.2004 Ava kiht
Omavalitsus 27.04.2004 Ava kiht
Asustusüksus 27.04.2004 Ava kiht
Maakond 02.12.2005 Ava kiht
Omavalitsus 02.12.2005 Ava kiht
Asustusüksus 02.12.2005 Ava kiht
Maakond 20.01.2006 Ava kiht
Omavalitsus 20.01.2006 Ava kiht
Asustusüksus 20.01.2006 Ava kiht
Maakond 01.01.2007 Ava kiht
Omavalitsus 01.01.2007 Ava kiht
Asustusüksus 01.01.2007 Ava kiht
Maakond 01.01.2008 Ava kiht
Omavalitsus 01.01.2008 Ava kiht
Asustusüksus 01.01.2008 Ava kiht
Maakond 01.01.2009 Ava kiht
Omavalitsus 01.01.2009 Ava kiht
Asustusüksus 01.01.2009 Ava kiht
Maakond 01.03.2010 Ava kiht
Omavalitsus 01.03.2010 Ava kiht
Asustusüksus 01.03.2010 Ava kiht
Maakond 08.06.2011 Ava kiht
Omavalitsus 08.06.2011 Ava kiht
Asustusüksus 08.06.2011 Ava kiht
Maakond 02.05.2012 Ava kiht
Omavalitsus 02.05.2012 Ava kiht
Asustusüksus 02.05.2012 Ava kiht
Maakond 06.11.2013 Ava kiht
Omavalitsus 06.11.2013 Ava kiht
Asustusüksus 06.11.2013 Ava kiht
Maakond 01.01.2014 Ava kiht
Omavalitsus 01.01.2014 Ava kiht
Asustusüksus 01.01.2014 Ava kiht
Maakond 01.01.2015 Ava kiht
Omavalitsus 01.01.2015 Ava kiht
Asustusüksus 01.01.2015 Ava kiht
Maakond 01.01.2016 Ava kiht
Omavalitsus 01.01.2016 Ava kiht
Asustusüksus 01.01.2016 Ava kiht
Maakond 01.01.2017 Ava kiht
Omavalitsus 01.01.2017 Ava kiht
Asustusüksus 01.01.2017 Ava kiht
Maakond 15.10.2017 Ava kiht
Omavalitsus 15.10.2017 Ava kiht
Asustusüksus 15.10.2017 Ava kiht
Maakond 01.01.2018 Ava kiht
Omavalitsus 01.01.2018 Ava kiht
Asustusüksus 01.01.2018 Ava kiht
Maakond 01.01.2019 Ava kiht
Omavalitsus 01.01.2019 Ava kiht
Asustusüksus 01.01.2019 Ava kiht
Maakond 01.01.2020 Ava kiht
Omavalitsus 01.01.2020 Ava kiht
Asustusüksus 01.01.2020 Ava kiht
Maakond 01.01.2021 Ava kiht
Omavalitsus 01.01.2021 Ava kiht
Asustusüksus 01.01.2021 Ava kiht
Kõrgussüsteemi üleminekumudel Ava kiht
Samakõrgus- ja sügavusjooned Ava kiht
Maakatte kõrgusmudel Ava kiht
Hübriid Ava kiht
Hoone Ava kiht
Rajatis Ava kiht
Maa-alune hoone Ava kiht
Rööbastee Ava kiht
Põhimaantee Ava kiht
Tugimaantee Ava kiht
Kõrvalmaantee Ava kiht
Ramp või ühendustee Ava kiht
Muu tee Ava kiht
Vooluveekogu Ava kiht
Seisuveekogu Ava kiht
Vooluveekogu Ava kiht
Tänav Ava kiht
Põhitänav Ava kiht
Jaotustänav Ava kiht

 

Kaardirakenduse kasutusjuhend

X-GIS 2.0 versioon ( 3.9 MB, 14.02.2023 )

Kaardirakenduse tugi

Korduma kippuvad küsimused
kaardirakendus@maaamet.ee
665 0600


Viimati muudetud: 09.04.2024 14:53
Tagasi algusesse