Mullastiku kaardi värvikoodide tabel

Hõlbustamaks teemakaartide tegemist on ESRI ja Mapinfo formaadis mullastiku kaardil olemas värvikoodi väli, mille värvidekoodide RGB väärtused leiab allolevast tabelist:

Nr Šiffer RGB Mulla nimetus
1 LkI LkII LkIII 255 232 82 Leetunud mullad
2 Kr K Kk 237 238 238 Rähk- ja klibumullad
3 Kh' Kh'' 202 215 215 Väga õhukesed ja õhukesed paepealsed mullad
4 Kor Ko KI 255 249 130 Leostunud ja leetjad mullad
5 L(k)I L(k)II L(k)III 255 255 189 Leetunud huumuslikud leetemullad
L() Primitiivsed liivmullad
LI LII LIII Ls Leedemullad ja sekundaarsed leedemullad
6 LP 255 136 147 Kahkjad leetunud mullad
7 LPg 255 178 250 Gleistunud kahkjad leetunud mullad
8 LkIg LkIIg LkIIIg 255 230 250 Gleistunud leetunud mullad
L(k)Ig L(k)IIg L(k)IIIg Gleistunud leetunud huumuslikud leedemullad
LIg LIIg LIIIg Lsg Gleistunud leetunud ja sekundaarsed leedemullad
9 LPG 237 216 255 Kahkjad leetunud gleimullad
LkG LG Leetunud ja leede - gleimullad
10 LG1 227 187 255 Leede - turvastunud mullad
11 S 207 200 255 Siirdesoomullad
R Rabamullad
12 Krg 237 244 209 Gleistunud koreserikkad rähkmullad
Kg Kkg Gleistunud rähk- ja klibumullad
Korg Gleistunud koreserikkad leostunud mullad
Kog KIg Gleistunud leostunud ja leetjad mullad
13 Kh'g Kh''g 213 224 168 Gleistunud paepealsed mullad
Gh' Gh''
Paepealsed gleimullad
Gh1 Paepealsed turvastunud mullad
14 Gkr Gk 187 255 187 Koreserikkad rähksed ja rähksed gleimullad
Gor Koreserikkad leostunud gleimullad
Go GI Leostunud ja leetjad gleimullad
Gr Ranniku - gleimullad
15 Ag 224 225 141 Gleistunud lammimullad
AG AG1 Lammi - glei- ja turvastunud mullad
Ar ArG ArG1 Sooldunud mullad
16 Go1 GI1 150 254 220 Küllastunud ja küllastumata turvastunud mullad
Gr1 Ranniku - turvastunud mullad
17 M 178 255 255 Madalsoomullad
AM Lammi-madalsoomullad
Mr Ranniku - madalsoomullad
18 E 247 232 191 Erodeeritud mullad
19 D Dg 225 206 163 Deluviaal ja gleistunud deluviaalmullad
DG Deluviaal - gleimullad

Viimati muudetud: 23.10.2019 10:25
Tagasi algusesse