Kitsenduste rakenduse kirjeldus

Kitsenduste registreerimine maakatastris on informatiivse eesmärgiga ning katastripidajal on kohustus koguda sellega seoses andmeid, mis võimaldavad väljavõtet katastriüksuse suhtes. Kitsendustega seotud andmed kantakse Maakatastriseaduse § 12 tähenduses kitsenduste kaardile, mis on kitsendusi põhjustavate objektide graafilise ning tekstilise informatsiooni andmebaas.
 

Kitsenduste kaardi kitsendusi põhjustavate objektide ja kitsenduste mõjualade (vööndite) kannete ja arvutamise erisused:

  • Kitsenduste kaardil ei arvestata hetkel ranna ja kalda ehituskeeluvööndi arvutamisel planeeringutes määratud kompaktse asustusega ala piiri (alevikes ja külades) (looduskaitseseadus § 38 lg.1 p.3).
  • Kitsenduste kaardil ei arvestata hetkel rannal ja järve või jõe kaldal ehituskeeluvööndi arvutamisel metsamaa piiriga (looduskaitseseadus § 38 lg.2).
  • Kitsenduste kaardile ei ole kantud planeeringutes määratud ehituskeeluvööndi suurendamised ja vähendamised (looduskaitseseadus § 40).
  • Teede kaitsevööndite andmed kitsendusi põhjustavate objektide andmebaasis võivad hetkel olla ebatäpsed, teekaitsevööndite ulatused määratakse üld- või detailplaneeringus vastavalt ehitusseadustiku §-le 71.
Vastavalt looduskaitseseaduse § 53 ei näidata I ja II kat. kaitseobjekte avalikus rakenduses.

Logides sisse https://kitsendused.maaamet.ee maaomaniku rollis on võimalik tutvuda kõigi piirangutega enda maatükil.

Kitsenduste andmete üldistatud kaardikiht asub ka X-GIS 2 kaardirakenduses https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kitsendused

Kitsenduste kaardile kantavate nähtuste nimekiri ja kitsenduste mõjualade määramine ( 27.6 KB, 7.02.2023 )

Kitsenduste kaardirakenduse kasutajajuhend ( 7.4 MB, 1.02.2021 )

Kitsenduste süsteemi andmeesitaja kasutajajuhend ( 9.3 MB, 12.01.2023 )

Kaardirakenduse tugi

info@maaamet.ee
665 0600
 


Viimati muudetud: 09.04.2024 14:17
Tagasi algusesse