Ehitusgeoloogia kaardirakenduse kirjeldus

Kaardirakendus esitab ehitusgeoloogia andmekogu üldandmeid, uuringualasid ja aruannete faile.

Temaatiline andmestik

* Vaata WMS teenuste kasutamistingimusi

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Uuringu liik
(ehitusplatsi uuring, ehitusgeoloogiline iseloomustus, geotehniline uuring, geotehniline kontroll, hüdrogeoloogiline uuring, trassi uuring, tööprojekt, muud uuringud )
Geoloogia osakond
665 0633, 675 0775
WMS/WFS
Uuringu staadium
(tehniline projekt, tehniline tööprojekt, tööjoonised, tööprojekt, uurimine, ühestaadiumiline projekt, muud staadiumid)
Geoloogia osakond
665 0633, 675 0775
WMS/WFS
Geoloogiafondi aruanded
(Eesti Geoloogiateenistuse Geoloogiafondi avalikust WFS teenusest pärit alasid kuvatakse neljal kihil)
Geoloogia osakond
665 0633, 675 0775
WMS/WFS

Üldandmestik

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Katastrikaart
(uuendatakse kord ööpäevas, kihid annavad kõige ajakohasema seisu maakatastris registreeritud üksuste üldandmete kohta)
Katastri arendusosakond
665 0782, 675 0126
WMS: alus, alus-geo

Aluskaardid

Aluskaardi nimi Kontakt Teenused*
Hübriidkaart
(hooned, teedevõrk, haldus-ja asustuspiiirid, veekogud, ortofoto)
Geoinformaatika osakond
675 0866
WMS: fotokaart, ajalooline, alus-geo
TMS: hübriid
Kaart Geoinformaatika osakond
675 0866
WMS: kaart, alus-geo
TMS: kaart
Põhikaart
(Eesti põhikaart kuvatakse alatest mõõtkavast 1:10000)

Geoinformaatika osakond
5691 1943, 675 0866

WMS: alus, ajalooline, alus-geo
TMS: PK-värviline,
PK - mustvalge,
PK-reljeef

Kaardirakenduse otsingud

Otsinguid on võimalik teha kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

  • Uuringu otsing - uuringuala otsing liigi, maksimaalse sügavuse, staadiumi, ID, nime, aasta, asutuse ja šifri järgi. Otsing võimaldab kasutada ruumilist filtrit. Tagastatakse uuringuala ruumikuju.
  • Geoloogiafondi aruande otsing - aruande otsing numbri ja nimetuse järgi (neljal kihil). Tagastatakse aruande ruumikuju.
  • Katastriüksus - otsing KÜ tunnuse, uue ja vana registriosa alusel. Tagastatakse KÜ ruumikuju.

Kaardirakenduse kasutusjuhend

Ehitusgeoloogia (X-GIS 2.0 versioon) ( 1.4 MB, 17.05.2021 )

Ehitusgeoloogia andmekogu asub aadressil Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, I korrus tuba 1-010.
Andmekogu on klientidele avatud tööpäeviti 8.30 - 12.00 ja 13.30 - 16.00, reedeti kuni 15.00

Kaardirakenduse tugi

Korduma kippuvad küsimused
kaardirakendus@maaamet.ee
675 0866


Viimati muudetud: 27.09.2022 09:35
Tagasi algusesse