Mahealade kaardirakenduse kirjeldus

Mahepõllumajandus ehk ökoloogiline põllumajandus on loodushoidlik tootmisviis, mis põhineb tasakaalustatud aineringlusel. Mahepõllumajanduse reeglid kehtivad nii taime- ja loomakasvatuses kui ka töötlemisel, toitlustamisel ja turustamisel.

Maheala kaart annab ülevaate tunnustatud mahepõllumajanduslikust tootmismaast, registreeritud ja potentsiaalsest korjealast ning mahemesilatest. Kaardirakenduses kuvatakse Põllumajandus- ja Toiduametis registreeritud - mahepõllumajandusmaad ja mahesaaduste korjealad, potentsiaalsed korjealad (RMK alad, mille kohta on teavitanud et nendel aladel ei ole kolme eelneva aasta jooksul kasutatud ning ei kasutata ka sel aastal mahepõllumajanduses keelatud väetiseid ja taimekaitsevahendeid) ja mahemesilad.

Rohkem infot mahepõllumajandusliku tootmise kohta leiate Põllumajandus- ja Toiduameti kodulehelt ja Organic Estonia kodulehelt

Kaardirakendus on valminud Organic Estonia, Põllumajandus- ja Toiduameti ning Maa-ameti koostöös.

Mahekaardil andmed uuendatud aprillis 2024, andmed kajastavad mahealade 2023 aasta seisu.

Temaatiline andmestik

* Vaata WMS teenuste kasutamistingimusi

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Mahepõllumajandusmaa
 
PTA Mahepõllumajanduse ja seemne osakond WMS: mahealad
WFS: mahealad
Mahesaaduste korjeala (registreeritud) PTA Mahepõllumajanduse ja seemne osakond WMS: mahealad
WFS: mahealad

Potentsiaalne korjeala (RMK riigimets)

PTA Mahepõllumajanduse ja seemne osakond WMS: mahealad
WFS: mahealad
Mahemesila PTA Mahepõllumajanduse ja seemne osakond WMS: mahealad
WFS: mahealad

Üldandmestik

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Katastrikaart Katastri arendusosakond
665 0782, 675 0126
WMS: alusalus-geo
(Igapäevase uuendusega seis)

Aluskaardid

Kaardirakenduse otsingud

Otsinguid on võimalik teha kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

  • Mahepõllumajandusmaa - otsing massiivi nr, põllukultuuri, kultuuri grupi, maakasutuse tüübi, katastritunnuse, maakonna ja omavalitsuse alusel.
  • Mahesaaduste korjeala - otsing nime, asukoha, maakonna, katastritunnuse, objekti koodi järgi.
  • Katastriüksuse aadressiotsing - otsing kü. tunnuse, lähiaadressi ja täisaadressi alusel. Tagastatakse kü. tsentroid.
  • Katastriüksuse tunnused - otsing kü. tunnuse, uue-ja vana registriosa alusel. Tagastatakse kü või kinnistu ruumikujud.

Kaardirakenduse kasutusjuhend

X-GIS 2.0 versioon (PDF)

Kaardirakenduse tugi

Korduma kippuvad küsimused
kaardirakendus@maaamet.ee
665 0600


Viimati muudetud: 17.04.2024 09:17
Tagasi algusesse