Karuputke levialade kaardirakenduse kirjeldus

Keskkonnaameti ja Maa-ameti koostöös valminud kaardirakenduses kuvatakse karuputke kolooniate tõrjumise töid.

Karuputke tõrjet on läbi viidud alates 2005. aastast ja selle aluseks oli "Karuputke (Heracleum) võõrliikide levikuandmetel põhinev pikaajaline tõrjestrateegia aastateks 2005-2010". Selle põhjal koostati "Karuputke (Heracleum) võõrliikide ohjamiskava", mille keskkonnaminister kinnitas 11. veebruaril 2010 ja mis oli 2010. aastal aluseks Euroopa Regionaalarengu Fondist raha küsimisel. Ohjamiskava annab ülevaate liikide bioloogiast, levikust ja erinevatest tõrjemeetoditest.

1. veebruaril kinnitas keskkonnaminister uue ohjamiskava (2011-2015). Sarnaselt eelmise ohjamiskavaga annab see ülevaate karuputke võõrliikide bioloogiast, levikust, erinevatest tõrjemeetoditest ja senistest tulemustest.

Keskkonnaameti veebilehel on võimalik lugeda karuputke tõrjumisest lähemalt.

Temaatiline andmestik

* Vaata WMS teenuste kasutamistingimusi

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*

Karuputke kolooniad

Keskkonnaamet
730 2256, 511 6738
Geoinformaatika osakond
675 0866
Ei ole saadaval

Üldandmestik

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Katastrikaart
(uuendatakse kord ööpäevas, kihid annavad kõige ajakohasema seisu maakatastris registreeritud üksuste üldandmete kohta)
Katastri arendusosakond
665 0782, 675 0126
WMS: alus, alus-geo
Kõrgusandmed
(kõrgus ja sügavuspunktid, horisontaalid ja samasügavusjooned)
Geoinformaatika osakond
5691 1943, 675 0866
WMS: fotokaart

Aluskaardid

Kaardirakenduse otsingud

Otsinguid on võimalik teha kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

  • Loodushoid - loodushoiutööde otsing töö nimetuse, KKA regiooni ja Töö liigi alusel. Tagastatakse objekti tsentroid.
  • Karuputke tõrje - tõrjutavate üksuste otsing üksuse nime ja KKA regiooni alusel. Tagastatakse objekti tsentroid.
  • Katastriüksuse aadressiotsing - otsing kü. tunnuse, lähiaadressi ja täisaadressi alusel. Tagastatakse kü. tsentroid.
  • Katastriüksuse tunnused - otsing kü. tunnuse, uue-ja vana registriosa alusel. Tagastatakse kü või kinnistu ruumikujud.
  • L-Est asukoht - otsing Lambert-Est koordinaatpaari alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.
  • Geograafiline asukoht - otsing Geograafiliste koordinaatide alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.

Kaardirakenduse kasutusjuhend

X-GIS 2.0 versioon ( 3.9 MB, 14.02.2023 )

Kaardirakenduse tugi

Korduma kippuvad küsimused
kaardirakendus@maaamet.ee
675 0866


Viimati muudetud: 29.11.2021 16:19
Tagasi algusesse