Liigu edasi põhisisu juurde

Mahealade kaardirakenduse kirjeldus

Mahepõllumajandus ehk ökoloogiline põllumajandus on loodushoidlik tootmisviis, mis põhineb tasakaalustatud aineringlusel. Mahepõllumajanduse reeglid kehtivad nii taime- ja loomakasvatuses kui ka töötlemisel, toitlustamisel ja turustamisel.

Maheala kaart annab ülevaate tunnustatud mahepõllumajanduslikust tootmismaast, registreeritud ja potentsiaalsest korjealast ning mahemesilatest. Kaardirakenduses kuvatakse Põllumajandusametis registreeritud - mahepõllumajandusmaad ja mahesaaduste korjealad, potentsiaalsed korjealad (RMK alad, mille kohta on teavitanud et nendel aladel ei ole kolme eelneva aasta jooksul kasutatud ning ei kasutata ka sel aastal mahepõllumajanduses keelatud väetiseid ja taimekaitsevahendeid) ja mahemesilad.

Rohkem infot mahepõllumajandusliku tootmise kohta leiate Põllumajandusameti kodulehelt ja Organic Estonia kodulehelt

Kaardirakendus on valminud Organic Estonia, Põllumajandusameti ja Maa-ameti koostöös.

Mahekaardil andmed uuendatud märtsis 2020, andmed kajastavad mahealade 2019 aasta seisu.

Temaatiline andmestik

* Vaata WMS teenuste kasutamistingimusi

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Mahepõllumajandusmaa
 
PMA Mahepõllumajanduse ja seemne osakond
5347 1565
-
Mahesaaduste korjeala (registreeritud) PMA Mahepõllumajanduse ja seemne osakond
5347 1565
-

Potentsiaalne korjeala (RMK riigimets)

PMA Mahepõllumajanduse ja seemne osakond
5347 1565
-
Mahemesila PMA Mahepõllumajanduse ja seemne osakond
5347 1565
-

Üldandmestik

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Katastrikaart Katastri arendusosakond
665 0782, 675 0126
WMS: alusalus-geo
(Igapäevase uuendusega seis)

Aluskaardid

Kaardirakenduse otsingud

Otsinguid on võimalik teha kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

  • Mahepõllumajandusmaa - otsing massiivi nr, põllukultuuri, kultuuri grupi, maakasutuse tüübi, katastritunnuse, maakonna ja omavalitsuse alusel.
  • Mahesaaduste korjeala - otsing nime, asukoha, maakonna, katastritunnuse, objekti koodi järgi.
  • Katastriüksuse aadressiotsing - otsing kü. tunnuse, lähiaadressi ja täisaadressi alusel. Tagastatakse kü. tsentroid.
  • Katastriüksuse tunnused - otsing kü. tunnuse, uue-ja vana registriosa alusel. Tagastatakse kü või kinnistu ruumikujud.

Kaardirakenduse kasutusjuhend

X-GIS 2.0 versioon (PDF)

Kaardirakenduse tugi

Korduma kippuvad küsimused
kaardirakendus@maaamet.ee
675 0866


Viimati muudetud: 17.04.2020 14:25
Tagasi algusesse