Lennunduskaardi kirjeldus

Maa-amet koostas koostöös Transpordiametiga kaardirakenduse, mille kaudu on kättesaadavad Transpordiameti poolt hallatavad ruumiandmed. Andmed on jaotatud kolme põhigruppi: lennuväljad, lennuvälja piirangupinnad ja õhuruum.

Lennuväljade kihis kuvatakse lennuväljade asukohad.

Piirangupindade kihis kuvatakse lennuväljade lähiümbruse piirangupindu, millega tagatakse saabuvate ja väljuvate õhusõidukite ohutu lennutegevuse korraldamine. Piirangupindade rasterkaart aitab leida kõrguse maapinna ja piirangupinna vahel, selle põhjal saab näiteks infot, kui kõrget hoonet või rajatist võib antud kohta planeerida (sõltuvalt asukohast võib lubatava ehitise kõrgus sõltuda ka lennuvälja lähenemisprotseduuridest, mida kaardirakenduses kuvatud pole).

Õhuruumi kihis kuvatakse visuaallennukaardile (VFR-kaart) omaseid kihte nagu näiteks lähenemisalad, piirangualad, motoparaplaanide alad jne

Temaatiline andmestik

* Vaata WMS teenuste kasutamistingimusi

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*

Lennuväljad
(Lennuväljade asukohad ja maandumisrajad)

Lennuameti lennuliiklusteeninduse ja lennuväljade osakond
610 3590
Geoinformaatika osakond
675 0866
Ei ole saadaval
Lennuvälja piirangupinnad
(Piirangupinna jooned, piirangupinna rasterkaart)
Lennuameti lennuliiklusteeninduse ja lennuväljade osakond
610 3590
Geoinformaatika osakond
675 0866
Ei ole saadaval

Õhuruum
(CTR, FIZ/RMZ, TMA, FIR, Tsoon 9,Motoparaplaanide ala, Piiranguala(R), Ohuala(D))

Lennuameti lennuliiklusteeninduse ja lennuväljade osakond
610 3590
Geoinformaatika osakond
675 0866
Ei ole saadaval

Aluskaardid

NB! Antud rakenduses puudub loetelust Põhikaart.

Kaardirakenduse otsingud

Otsinguid on võimalik teha kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

  • Katastriüksuse tunnused - otsing kü. tunnuse, uue-ja vana registriosa alusel. Tagastatakse kü või kinnistu ruumikujud.

Kaardirakenduse kasutusjuhend

X-GIS 2.0 versioon ( 3.9 MB, 14.02.2023 )

Kontakt

Andres Kasekamp

Kaardirakenduse tugi

Korduma kippuvad küsimused
kaardirakendus@maaamet.ee
665 0600


Viimati muudetud: 09.04.2024 14:52
Tagasi algusesse