Sadamakaardi kirjeldus

Sadamakaart sisaldab Sadamaregistris registreeritud sadamatega seotud kaardikihte.

Kaardirakenduse koosseisu kuuluvad:

  • Sadamad ja selle kosseisu kuuluvad alad.
  • Registreeritud katastriüksused,
  • Merekaart

Temaatiline andmestik

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Sadamad
 
Sadamaregister
620 5541
Akvatoorium Sadamaregister
620 5541
Sadama maa-ala Sadamaregister
620 5541
Sadamaala
 
Sadamaregister
620 5541

Üldandmestik

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*

Katastrikaart
(uuendatakse kord ööpäevas, kihid annavad kõige ajakohasema seisu maakatastris registreeritud üksuste üldandmete kohta)

Katastri arendusosakond
665 0782, 675 0126
WMS: alus, alus-geo
Merekaart
(sügavused, poid, majakad, veealused kaablid, trassid, vrakid jne.)
Veeteede amet
620 5620, 620 5621
Geoinformaatika osakond
675 0867, 675 0866
Ei ole saadaval

Aluskaardid

Kaardirakenduse otsingud

Otsinguid on võimalik teha kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

Otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

  • Sadamad - otsing ID, Sadama nime ja muuda parameetrite alusel.
  • Registreeritud KÜ - otsing kü. tunnuse, uue-ja vana registriosa alusel. Tagastatakse kü või kinnistu ruumikujud.

Kaardirakenduse kasutusjuhendid

Kaardirakenduse tugi

Korduma kippuvad küsimused
kaardirakendus@maaamet.ee
665 0600


Viimati muudetud: 05.04.2023 16:55
Tagasi algusesse