Kaardikihtide kataloog

nr Kihi ID Kiht Metainfo Kasutusel rakenduses
1ADSM_AJALOOGA_O Aadressiobjektid ajaloogaAadressiobjektid ajalooga
2ADSM_KEHTIV_O Kehtivad aadressiobjektid
3CHM2008_11 Taimkatte kõrgusmudel (2008-11)Taimkatte kõrgusmudel (CHM - Canopy Height Model) näitab taimestiku kõrgust maapinnast. Andmed katavad kogu Eestit (välja arvatud väikesed piirkonnad kagupiiril). Mudel on jaotatud kõrgusklassidesse, kus alla 1-meetrise väärtusega pikslid on läbipaistvad. Järgnevad kõrgusklassid on: 1-4 m, 4-10 m, 10-20 m, 20-30 m ja üle 30-meetrise väärtusega pikslid. Arvutamisel on eeldatud, et Eestis ei ole üle 50 meetri kõrguseid puid.
4CHM2012 Taimkatte kõrgusmudel (kevad 2012)Taimkatte kõrgusmudel (CHM - Canopy Height Model) näitab taimestiku kõrgust maapinnast. Andmed katavad kogu Eestit (välja arvatud väikesed piirkonnad kagupiiril). Mudel on jaotatud kõrgusklassidesse, kus alla 1-meetrise väärtusega pikslid on läbipaistvad. Järgnevad kõrgusklassid on: 1-4 m, 4-10 m, 10-20 m, 20-30 m ja üle 30-meetrise väärtusega pikslid. Arvutamisel on eeldatud, et Eestis ei ole üle 50 meetri kõrguseid puid.
5CHM2012_suvi Taimkatte kõrgusmudel (suvi 2012)Taimkatte kõrgusmudel (CHM - Canopy Height Model) näitab taimestiku kõrgust maapinnast. Andmed katavad kogu Eestit (välja arvatud väikesed piirkonnad kagupiiril). Mudel on jaotatud kõrgusklassidesse, kus alla 1-meetrise väärtusega pikslid on läbipaistvad. Järgnevad kõrgusklassid on: 1-4 m, 4-10 m, 10-20 m, 20-30 m ja üle 30-meetrise väärtusega pikslid. Arvutamisel on eeldatud, et Eestis ei ole üle 50 meetri kõrguseid puid.
6CHM2013 Taimkatte kõrgusmudel (kevad 2013)Taimkatte kõrgusmudel (CHM - Canopy Height Model) näitab taimestiku kõrgust maapinnast. Andmed katavad kogu Eestit (välja arvatud väikesed piirkonnad kagupiiril). Mudel on jaotatud kõrgusklassidesse, kus alla 1-meetrise väärtusega pikslid on läbipaistvad. Järgnevad kõrgusklassid on: 1-4 m, 4-10 m, 10-20 m, 20-30 m ja üle 30-meetrise väärtusega pikslid. Arvutamisel on eeldatud, et Eestis ei ole üle 50 meetri kõrguseid puid.
7CHM2013_suvi Taimkatte kõrgusmudel (suvi 2013)Taimkatte kõrgusmudel (CHM - Canopy Height Model) näitab taimestiku kõrgust maapinnast. Andmed katavad kogu Eestit (välja arvatud väikesed piirkonnad kagupiiril). Mudel on jaotatud kõrgusklassidesse, kus alla 1-meetrise väärtusega pikslid on läbipaistvad. Järgnevad kõrgusklassid on: 1-4 m, 4-10 m, 10-20 m, 20-30 m ja üle 30-meetrise väärtusega pikslid. Arvutamisel on eeldatud, et Eestis ei ole üle 50 meetri kõrguseid puid.
8CHM2014 Taimkatte kõrgusmudel (2014)Taimkatte kõrgusmudel (CHM - Canopy Height Model) näitab taimestiku kõrgust maapinnast. Andmed katavad kogu Eestit (välja arvatud väikesed piirkonnad kagupiiril). Mudel on jaotatud kõrgusklassidesse, kus alla 1-meetrise väärtusega pikslid on läbipaistvad. Järgnevad kõrgusklassid on: 1-4 m, 4-10 m, 10-20 m, 20-30 m ja üle 30-meetrise väärtusega pikslid. Arvutamisel on eeldatud, et Eestis ei ole üle 50 meetri kõrguseid puid.
9CHM2015 Taimkatte kõrgusmudel (kevad 2015)Taimkatte kõrgusmudel (CHM - Canopy Height Model) näitab taimestiku kõrgust maapinnast. Andmed katavad kogu Eestit (välja arvatud väikesed piirkonnad kagupiiril). Mudel on jaotatud kõrgusklassidesse, kus alla 1-meetrise väärtusega pikslid on läbipaistvad. Järgnevad kõrgusklassid on: 1-4 m, 4-10 m, 10-20 m, 20-30 m ja üle 30-meetrise väärtusega pikslid. Arvutamisel on eeldatud, et Eestis ei ole üle 50 meetri kõrguseid puid.
10CHM2015_suvi Taimkatte kõrgusmudel (suvi 2015)Taimkatte kõrgusmudel (CHM - Canopy Height Model) näitab taimestiku kõrgust maapinnast. Andmed katavad kogu Eestit (välja arvatud väikesed piirkonnad kagupiiril). Mudel on jaotatud kõrgusklassidesse, kus alla 1-meetrise väärtusega pikslid on läbipaistvad. Järgnevad kõrgusklassid on: 1-4 m, 4-10 m, 10-20 m, 20-30 m ja üle 30-meetrise väärtusega pikslid. Arvutamisel on eeldatud, et Eestis ei ole üle 50 meetri kõrguseid puid.
11CHM2017_kevad Taimkatte kõrgusmudel (kevad 2017)Taimkatte kõrgusmudel (CHM - Canopy Height Model) näitab taimestiku kõrgust maapinnast. Andmed katavad kogu Eestit (välja arvatud väikesed piirkonnad kagupiiril). Mudel on jaotatud kõrgusklassidesse, kus alla 1-meetrise väärtusega pikslid on läbipaistvad. Järgnevad kõrgusklassid on: 1-4 m, 4-10 m, 10-20 m, 20-30 m ja üle 30-meetrise väärtusega pikslid. Arvutamisel on eeldatud, et Eestis ei ole üle 50 meetri kõrguseid puid.
12CHM2017_suvi Taimkatte kõrgusmudel (suvi 2017)Taimkatte kõrgusmudel (CHM - Canopy Height Model) näitab taimestiku kõrgust maapinnast. Andmed katavad kogu Eestit (välja arvatud väikesed piirkonnad kagupiiril). Mudel on jaotatud kõrgusklassidesse, kus alla 1-meetrise väärtusega pikslid on läbipaistvad. Järgnevad kõrgusklassid on: 1-4 m, 4-10 m, 10-20 m, 20-30 m ja üle 30-meetrise väärtusega pikslid. Arvutamisel on eeldatud, et Eestis ei ole üle 50 meetri kõrguseid puid.
13CHM2018_kevad Taimkatte kõrgusmudel (kevad 2018)Taimkatte kõrgusmudel (CHM - Canopy Height Model) näitab taimestiku kõrgust maapinnast. Andmed katavad kogu Eestit (välja arvatud väikesed piirkonnad kagupiiril). Mudel on jaotatud kõrgusklassidesse, kus alla 1-meetrise väärtusega pikslid on läbipaistvad. Järgnevad kõrgusklassid on: 1-4 m, 4-10 m, 10-20 m, 20-30 m ja üle 30-meetrise väärtusega pikslid. Arvutamisel on eeldatud, et Eestis ei ole üle 50 meetri kõrguseid puid.
14CHM2018_suvi Taimkatte kõrgusmudel (suvi 2018)Taimkatte kõrgusmudel (CHM - Canopy Height Model) näitab taimestiku kõrgust maapinnast. Andmed katavad kogu Eestit (välja arvatud väikesed piirkonnad kagupiiril). Mudel on jaotatud kõrgusklassidesse, kus alla 1-meetrise väärtusega pikslid on läbipaistvad. Järgnevad kõrgusklassid on: 1-4 m, 4-10 m, 10-20 m, 20-30 m ja üle 30-meetrise väärtusega pikslid. Arvutamisel on eeldatud, et Eestis ei ole üle 50 meetri kõrguseid puid.
15CHM2019_kevad Taimkatte kõrgusmudel (kevad 2019)Taimkatte kõrgusmudel (CHM - Canopy Height Model) näitab taimestiku kõrgust maapinnast. Andmed katavad kogu Eestit (välja arvatud väikesed piirkonnad kagupiiril). Mudel on jaotatud kõrgusklassidesse, kus alla 1-meetrise väärtusega pikslid on läbipaistvad. Järgnevad kõrgusklassid on: 1-4 m, 4-10 m, 10-20 m, 20-30 m ja üle 30-meetrise väärtusega pikslid. Arvutamisel on eeldatud, et Eestis ei ole üle 50 meetri kõrguseid puid.
16CHM2019_suvi Taimkatte kõrgusmudel (suvi 2019)Taimkatte kõrgusmudel (CHM - Canopy Height Model) näitab taimestiku kõrgust maapinnast. Andmed katavad kogu Eestit (välja arvatud väikesed piirkonnad kagupiiril). Mudel on jaotatud kõrgusklassidesse, kus alla 1-meetrise väärtusega pikslid on läbipaistvad. Järgnevad kõrgusklassid on: 1-4 m, 4-10 m, 10-20 m, 20-30 m ja üle 30-meetrise väärtusega pikslid. Arvutamisel on eeldatud, et Eestis ei ole üle 50 meetri kõrguseid puid.
17CHM2020_kevad Taimkatte kõrgusmudel (kevad 2020)Taimkatte kõrgusmudel (CHM - Canopy Height Model) näitab taimestiku kõrgust maapinnast. Andmed katavad kogu Eestit (välja arvatud väikesed piirkonnad kagupiiril). Mudel on jaotatud kõrgusklassidesse, kus alla 1-meetrise väärtusega pikslid on läbipaistvad. Järgnevad kõrgusklassid on: 1-4 m, 4-10 m, 10-20 m, 20-30 m ja üle 30-meetrise väärtusega pikslid. Arvutamisel on eeldatud, et Eestis ei ole üle 50 meetri kõrguseid puid.
18CHM2020_suvi Taimkatte kõrgusmudel (suvi 2020)Taimkatte kõrgusmudel (CHM - Canopy Height Model) näitab taimestiku kõrgust maapinnast. Andmed katavad kogu Eestit (välja arvatud väikesed piirkonnad kagupiiril). Mudel on jaotatud kõrgusklassidesse, kus alla 1-meetrise väärtusega pikslid on läbipaistvad. Järgnevad kõrgusklassid on: 1-4 m, 4-10 m, 10-20 m, 20-30 m ja üle 30-meetrise väärtusega pikslid. Arvutamisel on eeldatud, et Eestis ei ole üle 50 meetri kõrguseid puid.
19CHM2021_kevad Taimkatte kõrgusmudel (kevad 2021)Taimkatte kõrgusmudel (CHM - Canopy Height Model) näitab taimestiku kõrgust maapinnast. Andmed katavad kogu Eestit (välja arvatud väikesed piirkonnad kagupiiril). Mudel on jaotatud kõrgusklassidesse, kus alla 1-meetrise väärtusega pikslid on läbipaistvad. Järgnevad kõrgusklassid on: 1-4 m, 4-10 m, 10-20 m, 20-30 m ja üle 30-meetrise väärtusega pikslid. Arvutamisel on eeldatud, et Eestis ei ole üle 50 meetri kõrguseid puid.
20CHM2021_suvi Taimkatte kõrgusmudel (suvi 2021)Taimkatte kõrgusmudel (CHM - Canopy Height Model) näitab taimestiku kõrgust maapinnast. Andmed katavad kogu Eestit (välja arvatud väikesed piirkonnad kagupiiril). Mudel on jaotatud kõrgusklassidesse, kus alla 1-meetrise väärtusega pikslid on läbipaistvad. Järgnevad kõrgusklassid on: 1-4 m, 4-10 m, 10-20 m, 20-30 m ja üle 30-meetrise väärtusega pikslid. Arvutamisel on eeldatud, et Eestis ei ole üle 50 meetri kõrguseid puid.
21CHM2022_kevad Taimkatte kõrgusmudel (kevad 2022)Taimkatte kõrgusmudel (CHM - Canopy Height Model) näitab taimestiku kõrgust maapinnast. Andmed katavad kogu Eestit (välja arvatud väikesed piirkonnad kagupiiril). Mudel on jaotatud kõrgusklassidesse, kus alla 1-meetrise väärtusega pikslid on läbipaistvad. Järgnevad kõrgusklassid on: 1-4 m, 4-10 m, 10-20 m, 20-30 m ja üle 30-meetrise väärtusega pikslid. Arvutamisel on eeldatud, et Eestis ei ole üle 50 meetri kõrguseid puid.
22CHM2022_suvi Taimkatte kõrgusmudel (suvi 2022)Taimkatte kõrgusmudel (CHM - Canopy Height Model) näitab taimestiku kõrgust maapinnast. Andmed katavad kogu Eestit (välja arvatud väikesed piirkonnad kagupiiril). Mudel on jaotatud kõrgusklassidesse, kus alla 1-meetrise väärtusega pikslid on läbipaistvad. Järgnevad kõrgusklassid on: 1-4 m, 4-10 m, 10-20 m, 20-30 m ja üle 30-meetrise väärtusega pikslid. Arvutamisel on eeldatud, et Eestis ei ole üle 50 meetri kõrguseid puid.
23CHM2023_kevad Taimkatte kõrgusmudel (kevad 2023)Taimkatte kõrgusmudel (CHM - Canopy Height Model) näitab taimestiku kõrgust maapinnast. Andmed katavad kogu Eestit (välja arvatud väikesed piirkonnad kagupiiril). Mudel on jaotatud kõrgusklassidesse, kus alla 1-meetrise väärtusega pikslid on läbipaistvad. Järgnevad kõrgusklassid on: 1-4 m, 4-10 m, 10-20 m, 20-30 m ja üle 30-meetrise väärtusega pikslid. Arvutamisel on eeldatud, et Eestis ei ole üle 50 meetri kõrguseid puid.
24CHM2023_suvi Taimkatte kõrgusmudel (suvi 2023)Taimkatte kõrgusmudel (CHM - Canopy Height Model) näitab taimestiku kõrgust maapinnast. Andmed katavad kogu Eestit (välja arvatud väikesed piirkonnad kagupiiril). Mudel on jaotatud kõrgusklassidesse, kus alla 1-meetrise väärtusega pikslid on läbipaistvad. Järgnevad kõrgusklassid on: 1-4 m, 4-10 m, 10-20 m, 20-30 m ja üle 30-meetrise väärtusega pikslid. Arvutamisel on eeldatud, et Eestis ei ole üle 50 meetri kõrguseid puid.
25DP_AVALIK Detailplaneeringu avalikult kasutatava ala seadmise vajadusAvalikult kasutatava ala seadmise vajadusega ala, mis on planeeritud määratlemata isikute ringile kasutamiseks, üldjuhul hooneteta maa, millel võivad paikneda üksnes abihooned, nt tee, tänav, väljak, park, puhke- või virgestusala vms.
26DP_AVALIK_KONTROLLI_LABINUD Kontrolli läbinud DPPlaneeringu koostaja ehk KOV poolt Maakatastripidajale digitaalselt esitatud detailplaneeringud, mis on läbinud Maa-ameti kontrolli. Andmed on olemas kõikide DP-de kohta, mis on esitatud alates 01.01.2016. Esitatud planeeringu dokumendid on olemas Maa-ameti arhiivis ja avalikkusele kättesaadava teenuse vahendusel.
27DP_AVALIK_PLANEERINGUALA DP planeeringualaMaa-ameti andmebaasis olev detailplaneeringuala, saadud kohalikult omavalitsuselt või sisestatud DP kooskõlastamisel Maa-ametiga. Kiht on informatiivne ja uueneb vastavalt sellele kuidas KOV andmeid edastab.
28DP_HALJASTUS Detailplaneeringu haljastusHaljastus
29DP_JUURDEP Detailplaneeringu avalik juurdepääsAvaliku juurdepääsu asukoht
30DP_KKTINGIMUS Detailplaneeringu keskkonnatingimusega alaDetailplaneeringu keskkonnatingimusega ala
31DP_KOKO Detailplaneeringu koostamise kohustusega alaDetailplaneeringu koostamise kohustusega ala
32DP_KUJA Detailplaneeringu kujaKuja on ehitiste lubatud väikseim vahekaugus.
33DP_MAAPAR Detailplaneeringu maaparandusalaMaaparandus on maa kuivendamine, niisutamine ja maa veerežiimi kahepoolne reguleerimine, samuti happeliste muldade lupjamine ning agromelioratiivsete, kultuurtehniliste ja muude maaparandushoiutööde tegemine maa viljelusväärtuse suurendamiseks või keskkonnakaitseks.
34DP_RAJATIS Detailplaneeringu rajatisRajatis on ehitis, mis ei ole hoone.
35DP_RASTER_POHIJOONIS Detailplaneeringu põhijoonise plaanGeorefereeritud ja planeeringuala järgi välja lõigatud põhijoonise plaan. Lõikamata joonise vaatamiseks tuleb teha infopäring detailplaneeringu objektile ja klõpsata selles olevale georefereeritud rastrid "Kuva" lingile. Tervikjoonise vaatamisel ei tohi infopäringu akent sulgeda. Juhul kui see segab vaatamist, saab akent minimeerida DP planeeringuala kihi ees oleva noolekese abil.
36DP_RASTER_TEHNOVORK Detailplaneeringu tehnovõrgu plaanGeorefereeritud ja planeeringuala järgi välja lõigatud tehnovõrgu plaan. Lõikamata joonise vaatamiseks tuleb teha infopäring detailplaneeringu objektile ja klõpsata selles olevale georefereeritud rastrid "Kuva" lingile. Tervikjoonise vaatamisel ei tohi infopäringu akent sulgeda. Juhul kui see segab vaatamist, saab akent minimeerida DP planeeringuala kihi ees oleva noolekese abil.
37DP_SEISUND_ALGATAMISEELNE algatamiseelne dpenne algatamist seisundis olev planeering
38DP_SEISUND_KEHTESTATUD kehtestatud dpkehtestatud detailplaneering
39DP_SEISUND_KEHTETU kehtetu dpkogu ulatuses kehtetuks tunnistatud planeering või osaliselt kehtetuks tunnistatud planeeringu kehtetu osa
40DP_SEISUND_LOPETATUD lõpetatud dpala kus KOV on teinud otsuse planeeringumenetlus lõpetada
41DP_SEISUND_MENETLUSES menetluses dpmenetluses olev planeering
42DP_SEISUND_OSAKEHTIV osaliselt kehtiv dpplaneering on kehtestatud osaliselt või on osa planeeringust muudetud kehtetuks peale kehtestamist. Planeering võib osaliselt kehtiv võib olla nii geograafilise ala kui ka mõne sisulise teema osas.
43DP_SERVITUUT Detailplaneeringu servituudi seadmise vajadusKrundile ette nähtud perspektiivsed servituudi seadmise vajadused, mis ei ole kehtestatud servituudid.
44DP_SUND Detailplaneeringu avalikes huvides omandamise vajadusAlad, millele on detailplaneeringuga määratud avalikes huvides omandamise vajadus. Kinnisasja üldistes huvides omandamine, sealhulgas sundvõõrandamine, on kinnisasja omandamine avalikes huvides õiglase ja kohese hüvitise eest, ning seda reguleerib kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus.
45DP_TEHNO Detailplaneeringu tehnovõrgu ja -rajatise asukohtDetailplaneeringu tehnovõrgu ja -rajatise asukoht. Maapinnale, maapõue või õhuruumi ehitatavad kütte-, veevarustus- või kanalisatsioonitorustiku, elektroonilise side või elektrivõrgu, nõrkvoolu-, küttegaasi- või elektripaigaldise või surveseadmestiku ja nende teenindamiseks vajalikud süsteemid.
46DP_TINGIMUS Detailplaneeringu tingimusega alaDetailplaneeringu tingimusega ala
47DP_TRANSP Detailplaneeringu tee või tänava asukohtDetailplaneeringu tee või tänava asukoht
48EVK_AVALIK_KOHAVIIPED_ASUM Eesti linnaasumite eesti viipekeelsed kohanimedEesti linnaasumite eesti viipekeelsed kohanimed.
49EVK_AVALIK_KOHAVIIPED_LINN Eesti linnade eesti viipekeelsed kohanimedEesti linnade eesti viipekeelsed kohanimed.
50EVK_AVALIK_KOHAVIIPED_MAAKOND Eesti maakondade eesti viipekeelsed kohanimedEesti maakondade eesti viipekeelsed kohanimed.
51EVK_AVALIK_KOHAVIIPED_OSA Eesti linnaosade kohaviipedEesti linnaosade kohaviiped.
52EVK_AVALIK_KOHAVIIPED_PARK Eesti rahvusparkide eesti viipekeelsed kohanimedEesti rahvusparkide eesti viipekeelsed kohanimed.
53EVK_AVALIK_KOHAVIIPED_SAAR Eesti saarte ja poolsaarte eesti viipekeelsed kohanimedEesti saarte ja poolsaarte eesti viipekeelsed kohanimed.
54EVK_AVALIK_KOHAVIIPED_VEEKOGU Eesti veekogude eesti viipekeelsed kohanimedEesti veekogude eesti viipekeelsed kohanimed.
55FADS0508 Liikluspinna aadressipunktLiikluspinna aadressipunkt koos nimega. Liikluspind on tee või tänav, mille nime kasutatakse adresseerimisel.
56FADS0607 Väikekoha aadressipunktVäikekoha aadressipunkt koos nimega. Väikekoht on asustusüksusest väiksem piiritletud maa-ala, mille nime kasutatakse adresseerimisel.
57FADS0703 Katastriüksuse aadressipunktADS-is jõusoleva katastriüksuse aadressipunkt koos lähiaadressiga (üksus võib olla katastris veel registreerimata)
58FADS0805 Endise kohanime tunnuspunktKohanimeregistri endise (kehtetu) kohanime tunnuspunkt
59FADS1301 EHAK kate (ADS)ADS-is kehtiva asustusüksuse (nt linn, linnaosa, küla, alev, alevik) lahkmejooned koos kohanimega
60FADS1504 Aadressi esinduspunktAadressi esinduspunkt, mis on aadressiga seotud kõige primaarsema ADS objekti aadressipunkt
61FADS1506_ADS4 Aadressiobjektid ajalooga
62FADS1603 KNABi kohanimiEesti Keele Instituudi kohanimeandmebaasi kohanimi
63FADS1604 Võrumaa kohanimiVõru instituudi ajaloolise Võrumaa kohanimi
64FADS4_HOONE ADS kehtiv hooneADS-is jõusoleva hoone kuju. UN hoone ehk unikaalaadressi nõudega hoone on üldjuhul elu- ja/või ühiskondlik hoone. Mitte-UN hoone on üldjuhul mitteelukondlik hoone (kõrvalhoone).
65FADS4_HOONE_A Hoone aadressADS-is jõusoleva hoone aadressipunkt koos lähiaadressiga
66FADSA_KAT ADS kehtiv katastriüksusADS-is kehtivas olekus katastriüksuse kuju
67FADSA_KAT_O Ootel katastriüksusADS-is ootel olekus katastriüksuse kuju
68FADSA_LP Kehtiv liikluspindLiikluspinna kuju. Liikluspind on tee või tänav, mille nime kasutatakse adresseerimisel.
69FADSA_VK Kehtiv väikekohtVäikekoha kuju. Väikekoht on asustusüksusest väiksem piiritletud maa-ala, mille nime kasutatakse adresseerimisel.
70FADSM_ESINDUSAADR Aadressi esinduspunktAadressi esinduspunkt, mis on aadressiga seotud kõige primaarsema objekti aadressipunkt.
71FADSM_ESINDUSAADR_HOSA Hooneosa esinduspunktHooneosa esinduspunkt
72FADSM_KY_1940 Katastrikaart (1930-1944)Katastrikaart (1930-1944)
73FADS_KNR_KOHANIMI Ametlik kohanimiKohanimeregistri ametlik kohanimi
74FADS_KNR_KOHANIMI_MA1 Mitteametlik esikohanimiKohanimeregistri mitteametlik esikohanimi
75FADS_KNR_KOHANIMI_MA2 Mitteametlik muu nimiKohanimeregistri mitteametlik muu nimi
76FDALUS_RELJEEF_V ReljeefReljeef
77FHR_ADM2017 Administratiivkeskused(2017)Administratiivkeskused
78FHR_AY2017 AsustusüksusAsustusüksus
79FHR_AY2017_EX AsustusüksusAsustusüksus
80FHR_AY2017x2 AsustusüksusAsustusüksus
81FHR_HYAK2017 AdministratiivkeskusedAdministratiivkeskuste (maakonna keskuse, linnavalitsuse, linnaosa valitsuse, vallavalitsuse) asukoht koos nimega
82FHR_MK2017 Maakond (2017)Maakond
83FHR_MK2017_EX MaakondMaakond
84FHR_OV2017 Omavalitsus (2017)Omavalitsus
85FHR_OV2017_EX OmavalitsusOmavalitsus
86FKNR_KOHANIMI_F Ametlik rühma kohanimiAmetlik rühma kohanimi
87FKNR_KOHANIMI_F1 Mitteametlik rühma esikohanimiMitteametlik rühma esikohanimi
88FKNR_KOHANIMI_F2 Mitteametlik rühma muu nimiMitteametlik rühma muu nimi
89FMAGAKAVAM06 Aluskorra avamused (400k)Kristalse aluskorra peamised geoloogilised struktuurid ja kivimikompleksid. (400k)
90FMAGAKISO06 Aluskorra pinna samasügavusjoon (400k)Aluskorra pinna samasügavusjooned (400k)
91FMAGAKLL06 Aluskorra läbilõiked (400k)Kristalse aluskorra ehitust iseloomustav profiil, mis on koostatud puuraukude kirjelduste ja geofüüsikaliste mõõtmiste andmete alusel.
92FMAGAKRIK06 Aluskorra rikked (400k)Maakoores esinevad rikkevööndid, mis on tekkeaja järgi jaotatud Fanerosoikumi-aegseteks ja Proterosoikumi-aegseteks (lademite piir 541 milj. a). (400k)
93FMAGAPAVAM06 Aluspõhja avamused (400k)Aluspõhjaliste kivimkehade avamusalad. Kivimkehade vanust näitavad indeksid. (400k)
94FMAGAPLL06 Aluspõhja läbilõige (400k)1:400 000 aluspõhja geoloogiline läbilõige valitud joonel
95FMAGAPRK06 Aluspõhja rikked (400k)Aluspõhja kivimeis esineb normaallasumust katkestavad lõhesid ja fleksuure. Kindlakstehtud rikked on jälgitavad paljandeis-puursüdamikes, oletatavate rikete esinemine pole üheselt tõestatud.(400k)
96FMAGAPVKAIT06 Põhjavee kaitstuse hinnang (400k)Põhjavee kaitstuse kaardikihil antakse hinnang maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi looduslikule kaitstusele maapinnalt lähtuva reostuse suhtes. Saab vaadelda ka nähtusi, mille alusel on põhjavee kaitstuse klassid määratud. NB! Tegemist on pinnakatte ja hüdrogeoloogia teemakaartidel põhineva tuletisega, kus hinnangu täpsus sõltub puuraukude jt uuringupunktide varieeruvast tihedusest. Kui huvipakkuvale alale on koostatud 1:50 000 mõõtkavas põhjavee kaitstuse kaart, siis tuleks kindlasti eelistada täpsemat 1:50 000 versiooni. 1:400 000 mõõtkavas kaart koostati aastal 2001, seda pole hiljem uuendatud.
97FMAGAPVKAITIH06 Maapinnalt 1. aluspõhjalise veekompleksi hüdroisohüpsid (400k)Maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi survepinna samakõrgusjooned absoluutse kõrgusega merepinnast.
98FMAGAPVKVK06 Veekompleksi iseloom (400k)Teemakaart annab informatsiooni maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi/veepideme või tsentraalselt tarbitavate Kvaternaari veekihtide kohta.
99FMAGDP01_19 KõrgusvõrkKõrgusvõrk kindlustab Eesti territooriumil ühtse ja täpse kõrguste süsteemi.
100FMAGDP02_19 Geodeetilise märgi seisukorra teemakaartKaardikiht annab ülevaate geodeetilise märgi seisukorra kohta (märk on hävinud või rikutud, vms)
101FMAGDP05_19 Riiklik geodeetiline võrkRiiklik geodeetiline võrk kindlustab Eesti territooriumi kaardistamise ja andmekogude pidamise ühtses koordinaatide süsteemis
102FMAGDP07_19 Kohalik geodeetiline võrkKohalik geodeetiline võrk täiendab ja tihendab riiklikku geodeetilist võrku asulate territooriumil.
103FMAGDP09_19 Geodeetilised märgid
104FMAGDP12_19 Gravimeetriline võrkGravimeetriline võrk tagab Eesti territooriumil täpsed ja ühtsel tasemel raskuskiirenduse väärtused gravimeetrilistel punktidel.
105FMAGHGA400k Põhjavee ülevoolu piirkonnad (400k)Ala, kus maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi põhjavee survetase on püsivalt üle maapinna. (400k)
106FMAGHGVKD400k Põhjaveekihid ja -kompleksid (400k)Iseloomustatakse aluspõhjakivimite kollektoromadusi ja veeandvust. Kujutatakse alasid, kus karbonaatsete kivimite veekompleksi veeandvus on 0,1-5,0+ l/s*m; alasid, kus liivakivi/aleuroliidi veekompleksi veeandvus on 0,1-2,0+ l/s*m; olulise põhjaveevaruta veekihtide levikualasid, kus veeandvus on alla 0,1 l/s*m; veepidemeid, kus setete/kivimite transversaalne filtratsioonimoodul on alla 0,01 m/d.
107FMAHGLLJ400k Hüdrogeoloogia läbilõiked (400k)Veekihtide ja -komplekside levikut iseloomustav profiil, mis on koostatud puuraukude ja -kaevude andmete alusel.
108FMAPKK06 Pinnakatte settetüübid (400k)Kvaternaari ajastul ladestunud pinnakatte geneetilised settetüübid. Tehnogeensed setted: täitepinnas, aheraine; Soosetted: turvas; Jõesetted: veeristik, kruus, liiv, möll, saviliiv, liivsavi, muda; Järvesetted: klibu, liiv, möll, saviliiv, liivsavi, savi, sapropeel, järvelubi; Meresetted: klibu, liiv, möll, saviliiv, liivsavi, savi, sapropeel; Tuulesetted: liiv; Glatsiofluviaalsed (liustikujõelised) setted: veeristik, kruus, liiv; Jääjärvelised setted: klibu, möll, saviliiv, liivsavi, savi; Moreen: liivsavi ja saviliiv kividega, rähk; Õhukese pinnakattega ala: pinnakatte paksus on < 1m.
109FMAPKKMATORG06 Mattunud orud (400k)Pinnakattesetetega täitunud aluspõhjalised orud. (400k)
110FMAPKKPV06 Pinnavormid (400k)Hilis-Pleistotseenis mandriliustike liikumise või sulamise tulemusel moodustunud pinnavormid.
111FMAPOP01_21 100m x 100m rahvastiku ruutkaartTallinn, Tartu, Narva, Pärnu, Kohtla-Järve rahvastiku ruutkaart
112FMAPOP02_21 500m x 500m rahvastiku ruutkaartEesti linnad ja nende lähiümbrus
113FMAPOP03_21 1000m x 1000m rahvastiku ruutkaartKogu Eesti ruutkaart.
114FMARBPUHH Rail Baltic trassi nihutamisruumNihutamisruum – (hajaasustuses vastavalt 142 m ja suuremates asulates 42 m) on vajalik, et võimaldada projekteerimise käigus vajalikke täpsustusi.
115FMAVV_ADS1505_ADS4 Kehtivad aadressiobjektidKehtivad aadressobjektid
116FMA_KATUPUTKNEW Karuputke kolooniadKaruputke tõrjest KeA kodulehel
117FMA_MPSKPOIS_EV Eesvool (KPOIS)Eesvool on kuivendusvõrgust voolava liigvee ärajuhtimiseks või niisutusvõrgu veehaardesse vee juurdevooluks rajatud veejuhe või loodusliku veekogu reguleeritud lõik, mille veeseisust või toruveejuhtme läbilaskevõimest sõltub maaparandussüsteemi nõuetekohane toimimine.
118FMA_MPSKPOIS_MPS Maaparandussüsteemid(KPOIS)Maaparandussüsteem on maatulundusmaa viljelusväärtuse suurendamiseks ja keskkonnakaitseks vajalike ehitiste kogum.
119FMA_MPS_ENDMP Maaparandussüsteem (endised kehtetud objektid)Maaparandussüsteem (endised kehtetud objektid)
120FMA_MPS_EVA01 Maaparandussüsteemide eesvooludMaaparandussüsteemide registrisse (MSR) kantud kõikide maaparandussüsteemide ehitiste (reguleeriva võrgu alade) eesvoolude ruumikujud koos valikuga põhilistest atribuutandmetest (maaparandussüsteemi kood, mille juurde eesvool kuulub, maaparandussüstemi ehitise kood, mille juurde eesvool kuulub, ehitise nimi, mille juurde eesvool kuulub, eesvoolu osa number jm). Eesvoolud on MSR-is kui maaparandussüsteemi ehitise "rajatised", st nad kuuluvad mingi maaparandussüsteemi ehitise juurde ja neil on küljes selle ehitise maaparandussüsteemi kood ja ehitise kood. Maaparandusehitis on maaparandussüsteemi osa, mis võetakse kasutusele ühekorraga. Ühe maaparandussüsteemi ehitise juurde kuulub üks või mitu eesvoolu osa. Igal maaparandussüsteemi eesvoolu osal on unikaalne kood, mis moodustub maaparandussüsteemi koodist, mille juurde eesvoolu osa kuulub, ehitise koodist, mille juurde eesvoolu osa kuulub ja eesvoolu osa järjekorra numbrist. Seega, eesvoolu osa unikaalne kood on süsteemi kood+ehitise kood+osa nr. Eesvoolud on üldjuhul valgalaga alla 10 km2.
121FMA_MPS_KEVA01 Maaparandusehitise kollektoreesvoolEesvool sh. kollektoreesvool on kuivendusvõrgust voolava liigvee ärajuhtimiseks või niisutusvõrgu veehaardesse vee juurdevooluks rajatud veejuhe või loodusliku veekogu reguleeritud lõik, mille veeseisust või toruveejuhtme läbilaskevõimest sõltub maaparandussüsteemi nõuetekohane toimimine
122FMA_MPS_MP Maaparandussüsteemide reguleeriva võrgu aladMaaparandussüsteemide registrisse (MSR) kantud kõikide maaparandussüsteemide ehitiste reguleeriva võrgu alade ruumikujud koos valikuga põhilistest atribuutandmetest (maaparandussüsteemi kood, maaparandussüstemi ehitise kood, ehitise nimi jm). Maaparandussüsteem koosneb süsteemi osadest ehk maaparandusehitistest. Maaparandussüsteemis võib olla üks või mitu maaparandusehitist. Maaparandusehitis on maaparandussüsteemi osa, mis võetakse kasutusele ühekorraga. Igal maaparandussüsteemil on oma kood, mis on kolmeteistkümnekohaline numbrite kordumatu kombinatsioon. See kood moodustatakse kindla reeglistiku (juhendi) alusel, nt koodi esimene number näitab alamvesikonda, numbrid 2-8 näitavad veekogu, kuhu süsteem suubub jne. Maaparandusehitisel on maaparandussüsteemi piires oma kood, mis on kordumatu kolmekohaline numbrite kombinatsioon. Maaparandusehitis saab oma koodi selle esmakordsel registreerimisel.
123FMA_MPS_RPYEV Riigi poolt korrashoitavad ühiseesvooludMaaparandussüsteemide registrisse (MSR) kantud kõikide riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude (edaspidi riigieesvool) ruumikujud koos põhiliste atribuutandmetega (maaparandussüsteemi kood, maaparandussüsteemi ehitise kood, ehitise nimi, riigieesvoolu osa number, riigieesvoolu vooluveekogu nimi jm). Riigieesvoolud on kehtestatud Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 274 "Riigi poolt korras hoitavate ühiseesvoolude loetelu" (vastu võetud 01.11.2018). Riigieesvoolud on MSR-is kui maaparandussüsteemi ehitised. Neil on vastava juhendi järgi pandud unikaalne kood. Vabariigi Valitsuse korralduses toodud riigieesvoolud on MSR-is jaotatud lõikudeks (ehitise kood ja riigieesvoolu osa nr abil) vastavalt maakonna piirile ja sellele, kas on tegemist kollektoris oleva riigieesvoolu osaga. Riigieesvoolud on üldjuhul valgalaga üle 10 km2.
124FMA_PARANDOBJ_PS Pärandkultuuri objektid PS
125FMA_PARANDOBJ_WFS Pärandkultuuri objektid Pärandkultuuri all mõistetakse antud andmebaasi tähenduses eelmiste põlvkondade poolt pärandunud inimtekkelisi objekte maastikus, mis omavad mingit pärimuslikku taustateavet ja kultuurilist väärtust eeskätt kohalikule kogukonnale. Pärandkultuuri objektid ei ole riikliku kaitse all, nende säilimine on eeskätt maaomanike endi kätes. Hoida saab seda, millest teatakse ja mida väärtustatakse. Pärandkultuuri objektide asukohast teavitamine ja teadaoleva taustainfo jagamine on pärandkultuuri kaardirakenduse peamine eesmärk.
126FMA_RMK_ERALD EraldisedEraldis
Eraldis on pindalalt terviklik metsaosa, mis on päritolu, koosseisu, vanuse, rinnaspindala, kõrguse, ja metsakasvukohatüübi poolest kogu ulatuses piisavalt ühetaoline ühesuguste majandamisvõtete rakendamiseks.
127FMA_RMK_HARVENDUS HarvendusraiedHarvendusraied
Puudele luuakse paremad kasvutingimused ja eemaldatakse kasvus alla jäävad ning hukkuvad ja kahjustatud puud.
*** Mets kasvab omas rütmis, mistõttu kõik tööd ei pruugi toimuda planeeritud ajal või kujul. Mõned tööd võivad ära jääda või lisanduda nii ilmastikust tingitud põhjustel, looduskahjude, metsakahjustuste kui ka planeeringu muudatuste tõttu.
128FMA_RMK_KAHALAD KAH aladRiigimetsas asuv kõrgendatud avaliku huviga ala, mille paiknemine looduses on kohaliku kogukonnaga kokku lepitud.
129FMA_RMK_KAITSEA Kaitsealused aladRangelt kaitstavad metsad ja teised looduskooslused.
130FMA_RMK_KVARTAL KvartalidKvartal on sihtide, teede, kraavide, ojade, jõgede või muude joonobjektidega eraldatud metsaosa. Eestis kehtivate metsakorralduse reeglite järgi jagatakse riigimets kvartaliteks. Erametsade kvartaliteks jagamine pole kohustuslik.
131FMA_RMK_METSAHOOL Noore metsa hooldusNoore metsa hooldus
Noorte puude ümbrusest niidetakse rohttaimed ja võsa, valgustusraiega hakatakse kujundama metsa liigilist koosseisu ja parandatakse kasvutingimusi puude kasvu takistavate põõsaste ja puude raiega.
*** Mets kasvab omas rütmis, mistõttu kõik tööd ei pruugi toimuda planeeritud ajal või kujul. Mõned tööd võivad ära jääda või lisanduda nii ilmastikust tingitud põhjustel, looduskahjude, metsakahjustuste kui ka planeeringu muudatuste tõttu.

Planeeritud töö: Noore metsa hooldus
132FMA_RMK_METSAUU Uue metsapõlve rajamineUue metsapõlve rajamine
Kõik raiesmikud uuendatakse RMK taimlates kasvatatud kodumaiste metsataimedega.
*** Mets kasvab omas rütmis, mistõttu kõik tööd ei pruugi toimuda planeeritud ajal või kujul. Mõned tööd võivad ära jääda või lisanduda nii ilmastikust tingitud põhjustel, looduskahjude, metsakahjustuste kui ka planeeringu muudatuste tõttu.
133FMA_RMK_UUENDUS UuendusraiedUuendusraie
Langil olevad puud raiutakse ühel aastal (lageraie) või mitme järguga pikema perioodi jooksul (turberaie). Kõik raiesmikud uuendatakse.
*** Mets kasvab omas rütmis, mistõttu kõik tööd ei pruugi toimuda planeeritud ajal või kujul. Mõned tööd võivad ära jääda või lisanduda nii ilmastikust tingitud põhjustel, looduskahjude, metsakahjustuste kui ka planeeringu muudatuste tõttu.
134FMA_YLEUJUTUS Veetaseme tõusu teemakaartKaardikiht kajastab teemakaardina kõiki üleujutusalade vahemikke(10a, 50a, 100a, 1000a.) ühel kaardikihil.
135FMI_EH2000 Kõrgussüsteemi üleminekumudelKaardikihil on kujutatud kõrgussüsteemi üleminekumudel
136FTEST263 MerekaartMerekaart
137FUU213_TURVAS1 Kasutatav turbaalaKasutatav turbaala
138FUU213_TURVAS2 Korrastatav turbaalaKorrastatav turbaala
139FUU213_TURVAS3 Korrastatud turbaalaKorrastatud turbaala
140FUU213_TURVAS4 Rikutud turbaalaRikutud turbaala
141FUU213_UURPUNKT1 Kehtiv uuringupunktKehtiv uuringupunkt
142FUU41_HALDCR Halduspiirid copyright
143FUU41_KLEHT01 1:200 000 Eesti topokaart (1935-1938)1:200 000 Eesti topokaart (1935-1938)
144FUU41_KLEHT01a 1:200 0001:200 000
145FUU41_KLEHT02 1:100 0001:100 000
146FUU41_KLEHT03a 1:50 000 Eesti topokaart (1935-1939)1:50 000 Eesti topokaart (1935-1939)
147FUU41_KLEHT03b 1:50 000 Baaskaart1:50 000 Baaskaart
148FUU41_KLEHT03c 1:50 000 Eesti kaart (1997-2003)1:50 000 Eesti kaart (1997-2003)
149FUU41_KLEHT03d 1:50 0001:50 000
150FUU41_KLEHT04 1:20 0001:20 000
151FUU41_KLEHT05 1:25 000 Eesti topokaart (1923-1935)1:25 000 Eesti topokaart (1923-1935)
152FUU41_KLEHT06 1:10 000 Skeemiline1:10 000 Skeemiline
153FUU41_KLEHT11 1:1 000 000 o42 topokaart1:1 000 000 o42 topokaart
154FUU41_KLEHT12 1:500 000 o42 topokaart1:500 000 o42 topokaart
155FUU41_KLEHT13 1:300 000 o42 topokaart1:300 000 o42 topokaart
156FUU41_KLEHT14a 1:200 000 o42 topokaart (vanem)1:200 000 o42 topokaart (vanem)
157FUU41_KLEHT14b 1:200 000 o42 topokaart (keskmine)1:200 000 o42 topokaart (keskmine)
158FUU41_KLEHT14c 1:200 000 o42 topokaart (uuem)1:200 000 o42 topokaart (uuem)
159FUU41_KLEHT15a 1:100 000 o42 topokaart (vanem)1:100 000 o42 topokaart (vanem)
160FUU41_KLEHT15b 1:100 000 o42 topokaart (keskmine)1:100 000 o42 topokaart (keskmine)
161FUU41_KLEHT15c 1:100 000 o42 topokaart (uuem)1:100 000 o42 topokaart (uuem)
162FUU41_KLEHT16a 1:50 000 o42 topokaart (vanem)1:50 000 o42 topokaart (vanem)
163FUU41_KLEHT16b 1:50 000 o42 topokaart (keskmine)1:50 000 o42 topokaart (keskmine)
164FUU41_KLEHT16c 1:50 000 o42 topokaart (uuem)1:50 000 o42 topokaart (uuem)
165FUU41_KLEHT17a 1:25 000 o42 topokaart (vanem)1:25 000 o42 topokaart (vanem)
166FUU41_KLEHT17b 1:25 000 o42 topokaart (keskmine)1:25 000 o42 topokaart (keskmine)
167FUU41_KLEHT17c 1:25 000 o42 topokaart (uuem)1:25 000 o42 topokaart (uuem)
168FUU41_KLEHT17d 1:25 000 c63 topokaart (vanem)1:25 000 c63 topokaart (vanem)
169FUU41_KLEHT17e 1:25 000 c63 topokaart (uuem)1:25 000 c63 topokaart (uuem)
170FUU41_KLEHT18a 1:10 000 o42 topokaart1:10 000 o42 topokaart
171FUU41_KLEHT18b 1:10 000 c63 topokaart1:10 000 c63 topokaart
172FUU41_KLEHTHR1 Heereskarte 1:300 000 (1943-1944)Heereskarte 1:300 000 (1943-1944)
173FUU41_KLEHTNLM1 NL merekaart 1:50 000 (1981-1991)NL merekaart 1:50 000 (1981-1991)
174FUU41_KLEHTV1 Üheverstane kaart (1894-1922)Üheverstane kaart (1894-1922)
175FUU41_KLEHTV2 Kaheverstane kaart (1895-1918)Kaheverstane kaart (1895-1918)
176FUU41_KLEHTV3 Kolmeverstane kaart (1866-1915)Kolmeverstane kaart (1866-1915)
177FUU41_STRUVE Struve meridiaanikaare punktidStruve geodeetiline kaar on Friedrich Georg Wilhelm Struve eestvõtmisel aastatel 1816–1855 Maa kuju ja suuruse mõõtmiseks rajatud triangulatsiooniahel, mis ulatub Põhja-Jäämere äärest Musta mere äärde. Kaare pikkus on 2820 km. Loomise ajal ja veel rohkem kui sajand hiljem oli see pikim mõõdetud meridiaanikaar. See läbib praeguse Norra, Rootsi, Soome, Venemaa, Eesti, Läti, Leedu, Valgevene, Moldova ja Ukraina territooriumi. Kaare moodustanud võrgustik koosnes 258 põhikolmnurgast ja 265 triangulatsioonipunktist. Alates 2005. aastast kuulub Struve geodeetiline kaar UNESCO maailmapärandi nimistusse, kuhu lisati 34 punkti: neli Norras, neli Rootsis, kuus Soomes, kaks Venemaal, kolm Eestis, kaks Lätis, kolm Leedus, viis Valgevenes, üks Moldovas ja neli Ukrainas.
178FUU60_KULTMAL KultuurimälestisKultuurimälestis
179FUU60_LABNIMI nimiKultuurimälestis koos nimega
180FUU60_LABNIMI_MK niminimi
181FUU60_LABNR registrinumberregistrinumber
182FUU60_LABNR_MK registrinumberregistrinumber
183FUU60_MUINSALA MuinsuskaitsealaMuinsuskaitseala
184FUU7935 Mäeeraldise piirMäeeraldis on kaevandamisloaga maavara kaevandamiseks määratud maapõue (maardla) osa. Teenindusmaa on kaevandamise teenindamiseks määratud ala.
185FUU7935_ME Mäeeraldise piirMäeeraldis on kaevandamisloaga maavara kaevandamiseks määratud maapõue (maardla) osa.
186FUU7935_TM Mäeeraldise teenindusmaaMäeeraldise teenindusmaa on kaevandamise teenindamiseks määratud ala.
187FUU7935_ex Mäeeraldise laiendatud ja ruumiline otsingMäeeraldise laiendatud ja ruumiline otsing
188FUU7935_t Mäeeraldise teenindusmaa piirMäeeraldise teenindusmaa piir
189FUU7936 seisundKehtiva kaevandamisloaga mäeeraldist kujutatakse poolläbipaistva punase täitevärviga
190FUU7954 Maavara nimetus
191FUU7966 Maardla piirMaardla on geoloogiliselt uuritud ja riiklikus registris arvele võetud maavara lasund
192FUU7981 Riigi reservmaa piiriettepanekRiigi reservmaa piiriettepanek
193FUUALUS10_8210 PõhikaartEesti p&#245;hikaart m&#245;&#245;tkavas 1:10 000, Lisainformatsioon <i><u><font color=&quot;#0000FF&quot;><a href=&quot;http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&news_id=473&page_id=1&menu_id=1&quot; target=&quot;_blank&quot;>Maa-ameti kodulehek&#252;ljel</a></font></u></i>, <i><u><font color=&quot;#0000FF&quot;><a href=&quot;http://geoportaal.maaamet.ee/docs/pohikaart/pk_legend_mv.png&quot; target=&quot;_blank&quot;>Kaardi legend PNG failina</a></font></u></i>
194FUUALUS11_8210 Mustvalge põhikaart
195FUUALUS12_8210 Põhikaart (reljeefvarjutusega)
196FUUFLOOD21_PSFRA Üleujutusalade riskipiirkonnad Üleujutusalade riskipiirkonnad
197FUUFLOOD82_050 +0,50 m+0,50 m
198FUUFLOOD82_075 +0,75 m+0,75 m
199FUUFLOOD82_100 +1,00 m+1,00 m
200FUUFLOOD82_125 +1,25 m+1,25 m
201FUUFLOOD82_150 +1,50 m+1,50 m
202FUUFLOOD82_175 +1,75 m+1,75 m
203FUUFLOOD82_200 +2,00 m+2,00 m
204FUUFLOOD82_225 +2,25 m+2,25 m
205FUUFLOOD82_250 +2,50 m+2,50 m
206FUUFLOOD82_275 +2,75 m+2,75 m
207FUUFLOOD82_300 +3,00 m+3,00 m
208FUUFLOOD82_MAX max.Maksimum
209FUUKAART24_24k Põhikaart - komplekskiht
210FUUKAART24_8210 Põhikaart - komplekskiht
211FUUKAART24_82V Kaart (valgete teedega)
212FUUKAART24_REL Reljeefvarjutusega kaart
213FUUKAART_82MV Halltoonides kaart
214FUUKAT101_emk Registreeritud KÜ (07.02.2024)Katastripiirid seisuga 7. veebruar 2024 a.
215FUUKAT101x2 Registreeritud KÜKaardikiht annab kõige ajakohasema seisu maakatastris registreeritud katastriüksuste üldandmete kohta. Katastripiirid kaardirakenduses on informatiivsed!
216FUUKAT104_82 Mõõdistustingimuse tunnusMõõdistustingimuse tunnus
217FUUKAT111_82 AsutusüksusAsutusüksus
218FUUKAT201_204 FUUKAT201_204
219FUUKLEHT03_41 UTM 5kmUTM 5 km
220FUUKORGUS Samakõrgus- ja sügavusjoonedKaardikihil on kujutatud samakõrgusjooned ehk isohüpsid
221FUUMAAKATE_82 Maakatte kõrgusmudelMaakatte kõrgusmudel (DSM) näitab maapinnale lisaks taimkatte, hoonete ja muude inimtekkeliste objektide kõrgusi maapinnast.
222INSPIRE_ACMF_LongTermAverageDataSeries Vaatlusjaamade kliimanormid 1981-2010 (INSPIRE)III lisa teema 13-14: Atmosfääritingimused; meteoroloogilis-geograafilised tunnusjooned
223INSPIRE_ACMF_LongTermAverageDataSeries_ Vaatlusjaamade kliimanormid 1991-2020 (INSPIRE)III lisa teema 13-14: Atmosfääritingimused; meteoroloogilis-geograafilised tunnusjooned
224INSPIRE_AD_Address Aadressid (INSPIRE)I Lisa teema 5: Aadressid
225INSPIRE_AD_AddressAreaName Väikekoha aadressipunktid (INSPIRE)I Lisa teema 5: Aadressid
226INSPIRE_AD_Address_AdminUnitName EHAK aadressid (INSPIRE)I Lisa teema 5: Aadressid
227INSPIRE_AD_Address_PostalDescriptor Sihtnumbriobjektid (INSPIRE)I Lisa teema 5: Aadressid
228INSPIRE_AD_ThoroughfareName Liikluspinna aadressipunktid (INSPIRE)I Lisa teema 5: Aadressid
229INSPIRE_AF_AgriculturalHolding Põllumajandusettevõte (INSPIRE)III Lisa teema 9: Põllumajandus- ja vesiviljelusrajatised
230INSPIRE_AF_AquacultureHolding Vesiviljelusettevõte (INSPIRE)III Lisa teema 9: Põllumajandus- ja vesiviljelusrajatised
231INSPIRE_AF_Sites Põllumajandus- ja vesiviljelussaaduste tootmiskohad (INSPIRE)III Lisa teema 9: Põllumajandus- ja vesiviljelusrajatised
232INSPIRE_AM_ForestManagementArea Jahipiirkonnad (INSPIRE)III lisa teema 11: Üldplaneering/piirangu-/reguleeritud tsoonid ja aruandlusüksused
233INSPIRE_AM_MarineRegion Väikesed püügiruudud (INSPIRE)III lisa teema 11: Üldplaneering/piirangu-/reguleeritud tsoonid ja aruandlusüksused
234INSPIRE_AM_NitrateVulnerableZone Nitraaditundlik ala (INSPIRE)III lisa teema 11: Üldplaneering/piirangu-/reguleeritud tsoonid ja aruandlusüksused
235INSPIRE_AM_RegulatedFairwayAtSeaOrLargeInlandWater Reguleeritud veeala merel või suurel siseveekogul (INSPIRE)III lisa teema 11: Üldplaneering/piirangu-/reguleeritud tsoonid ja aruandlusüksused
236INSPIRE_AM_WaterBodyForWFD Põhjaveevaru kasutamise piirkonnad (INSPIRE)III lisa teema 11: Üldplaneering/piirangu-/reguleeritud tsoonid ja aruandlusüksused
237INSPIRE_AU_AdministrativeUnit_asum Mitteametlikud linnaosad (INSPIRE)I Lisa teema 4: Haldusüksused
238INSPIRE_AU_AdministrativeUnit_asustusyksus Asustusüksused (INSPIRE)I Lisa teema 4: Haldusüksused
239INSPIRE_AU_AdministrativeUnit_maakond Maakonnad (INSPIRE)I Lisa teema 4: Haldusüksused
240INSPIRE_AU_AdministrativeUnit_ov Omavalitsused (INSPIRE)I Lisa teema 4: Haldusüksused
241INSPIRE_AU_Baseline Lähtejoon (INSPIRE)I Lisa teema 4: Haldusüksuste merealad
242INSPIRE_AU_ExclusiveEconomicZone Majandusvöönd (INSPIRE)I Lisa teema 4: Haldusüksuste merealad
243INSPIRE_AU_InternalWaters Siseveed (INSPIRE)I Lisa teema 4: Haldusüksuste merealad
244INSPIRE_AU_MaritimeBoundary Mereala piir (INSPIRE)I Lisa teema 4: Haldusüksuste merealad
245INSPIRE_AU_TerritorialSea Territoriaalmeri (INSPIRE)I Lisa teema 4: Haldusüksuste merealad
246INSPIRE_CP_CadastralParcel Katastriüksus (INSPIRE)I Lisa teema 6: Katastriüksused
247INSPIRE_EF_EnvironmentalMonitoringFacilities Ilmajaamad (INSPIRE)III lisa teema 7: Keskkonnaseirerajatised
248INSPIRE_EF_EnvironmentalMonitoringFacilities_0 Seirejaamad (INSPIRE)III lisa teema 7: Keskkonnaseirerajatised
249INSPIRE_EF_EnvironmentalMonitoringFacilities_1 Hüdroloogiajaamad (INSPIRE)III lisa teema 7: Keskkonnaseirerajatised
250INSPIRE_ER_FossilFuelResource Põlevkivi ja turvas (INSPIRE)III lisa teema 20: Energiaressursid
251INSPIRE_GE_ActiveWell Puurkaevud (INSPIRE)II Lisa teema 4: Geoloogia
252INSPIRE_GE_Borehole Puurauk (INSPIRE)II Lisa teema 4: Geoloogia
253INSPIRE_GE_GeologicUnit_200kAP Geoloogiline üksus - aluspõhi (1:200 000) (INSPIRE)II Lisa teema 4: Geoloogia
254INSPIRE_GE_GeologicUnit_400kQ Geoloogiline üksus - pinnakate (1:400 000) (INSPIRE)II Lisa teema 4: Geoloogia
255INSPIRE_GE_GeologicUnit_50kAP Geoloogiline üksus - aluspõhi (1:50 000) (INSPIRE)II Lisa teema 4: Geoloogia
256INSPIRE_GE_GeologicUnit_50kQ Geoloogiline üksus - pinnakate (1:50 000) (INSPIRE)II Lisa teema 4: Geoloogia
257INSPIRE_GE_GeomorphologicFeature_anthropogenic Inimtekkeline geomorfoloogiline nähtus (INSPIRE)II Lisa teema 4: Geoloogia
258INSPIRE_GE_GeomorphologicFeature_natural Looduslik geomorfoloogiline nähtus (INSPIRE)II Lisa teema 4: Geoloogia
259INSPIRE_GE_GroundWaterBody Põhjaveekogumid (INSPIRE)II Lisa teema 4: Geoloogia
260INSPIRE_GE_HydrogeologicalObjectNatural Looduslikult tundlikud alad (INSPIRE)II Lisa teema 4: Geoloogia
261INSPIRE_GN_GeographicalNames Kohanimed (INSPIRE)I Lisa teema 3: Geograafilised nimed
262INSPIRE_Geologic_Fault_200k Geoloogilised murrangud (1:200 000) (INSPIRE)II Lisa teema 4: Geoloogia
263INSPIRE_Geologic_Fault_400k Geoloogilised murrangud (1:400 000) (INSPIRE)II Lisa teema 4: Geoloogia
264INSPIRE_Geologic_Fault_50k Geoloogilised murrangud (1:50 000) (INSPIRE)II Lisa teema 4: Geoloogia
265INSPIRE_HB_Habitat_me_ld Modelleeritud elupaigad (loodusdirektiiv) (INSPIRE)III lisa teema 18: Elupaigad ja biotoobid
266INSPIRE_HB_Habitat_me_ms Modelleeritud elupaigad (merestrateegia) (INSPIRE)III lisa teema 18: Elupaigad ja biotoobid
267INSPIRE_HB_Habitat_plk Poollooduslikud kooslused (INSPIRE)III lisa teema 18: Elupaigad ja biotoobid
268INSPIRE_HB_Habitat_ve Vääriselupaigad (INSPIRE)III lisa teema 18: Elupaigad ja biotoobid
269INSPIRE_HY_Network_WatercourseLink Vooluveekoguvõrk (INSPIRE)I Lisa teema 8: Hüdrograafia - Võrk
270INSPIRE_HY_PhysicalWaters_HydroPointOfInterest_Falls Juga (INSPIRE)I Lisa teema 8: Hüdrograafia - Huvipunkt
271INSPIRE_HY_PhysicalWaters_HydroPointOfInterest_Rapids Kärestik (INSPIRE)I Lisa teema 8: Hüdrograafia - Huvipunkt
272INSPIRE_HY_PhysicalWaters_HydroPointOfInterest_spring Allikad ETAK-st (INSPIRE)I Lisa teema 8: Hüdrograafia - Huvipunkt
273INSPIRE_HY_PhysicalWaters_LandWaterBoundary Kaldajoon (INSPIRE)I Lisa teema 8: Hüdrograafia - Võrgu füüsilised objektid
274INSPIRE_HY_PhysicalWaters_ManMadeObject_Crossing Sild, truup (INSPIRE)I Lisa teema 8: Hüdrograafia - Inimtekkeline objekt
275INSPIRE_HY_PhysicalWaters_ManMadeObject_DamOrWeir Paisud EELIS-st (INSPIRE)I Lisa teema 8: Hüdrograafia - Inimtekkeline objekt
276INSPIRE_HY_PhysicalWaters_ManMadeObject_DamOrWeir_ETAK Paisud ETAK-st (INSPIRE)I Lisa teema 8: Hüdrograafia - Inimtekkeline objekt
277INSPIRE_HY_PhysicalWaters_ManMadeObject_ShorelineConstruction Kindlustatud kallas (INSPIRE)I Lisa teema 8: Hüdrograafia - Inimtekkeline objekt
278INSPIRE_HY_PhysicalWaters_Waterbodies_StandingWater Seisev vesi (INSPIRE)I Lisa teema 8: Hüdrograafia - Pinnavesi
279INSPIRE_HY_PhysicalWaters_Waterbodies_Watercourse Vooluveekogu (INSPIRE)I Lisa teema 8: Hüdrograafia - Pinnavesi
280INSPIRE_HY_PhysicalWaters_Waterbodies_Wetland Märgala (INSPIRE)I Lisa teema 8: Hüdrograafia - Märgalad
281INSPIRE_LC_LandCoverSurfaces Maakatte kõlvikud (INSPIRE)II Lisa teema 2: Maakate
282INSPIRE_LC_Landscape_Elements Maastikuelemendid (INSPIRE)II Lisa teema 2: Maakate
283INSPIRE_LC_Reference_Parcels Põllumassiivid (INSPIRE)II Lisa teema 2: Maakate
284INSPIRE_LU_AgriculturalParcels Põllud (INSPIRE)III Lisa teema 4: Maakasutus
285INSPIRE_LU_Efa Ökoalad (INSPIRE)III Lisa teema 4: Maakasutus
286INSPIRE_LU_Spatialplan Planeeringute tiheasustusalad (INSPIRE)III Lisa teema 4: Maakasutus
287INSPIRE_OI_MosaicElement Mosaiigielement (INSPIRE)II Lisa teema 3: Ortokujutised
288INSPIRE_OI_OrthoimageCoverage Ortokujutise katvus (INSPIRE)II Lisa teema 3: Ortokujutised
289INSPIRE_PD_StatisticalDistribution Ruutvõrk 1km x 1km (INSPIRE)III lisa teema 10: Elanikkonna jaotumine
290INSPIRE_PD_StatisticalDistribution_NUTS3 Rahvastikutihedus NUTS3 aladel (INSPIRE)III lisa teema 10: Elanikkonna jaotumine
291INSPIRE_PF_ProductionInstallation Heiteallikad (õhku) (INSPIRE)III lisa teema 8: Tootmis- ja tööstusrajatised
292INSPIRE_PF_ProductionInstallationPart Tankla või mahuti (INSPIRE)III lisa teema 8: Tootmis- ja tööstusrajatised
293INSPIRE_PS_kaitsealusedkohad_ProtectedSite Eesti kaitstavad loodusobjektid (INSPIRE)I Lisa teema 9: Kaitsealused kohad
294INSPIRE_PS_rahvala_ProtectedSite Rahvusvaheliste lepete täitmiseks määratud alad (INSPIRE)I Lisa teema 9: Kaitsealused kohad
295INSPIRE_SD_SpeciesDistribution_ll Liikide levik (INSPIRE) III lisa teema 19: Liikide jaotumine
296INSPIRE_SD_SpeciesDistribution_lv Loodusvaatlused (INSPIRE)III lisa teema 19: Liikide jaotumine
297INSPIRE_SR_SeaArea_merepiirkond Merepiirkonnad (INSPIRE)III Lisa teema 16: Merepiirkonnad
298INSPIRE_SU_StatisticalGridCell Ruutvõrk 1km x 1km (INSPIRE)III Lisa teema 1: Statistilised üksused
299INSPIRE_SU_VectorStatisticalUnit NUTS 3 piirkonnad (INSPIRE)III Lisa teema 1: Statistilised üksused
300INSPIRE_SoilBody Mullaüksused (INSPIRE)III Lisa teema 3: Pinnas
301INSPIRE_TN_AirTransportNetwork_AerodromeArea Lennuväljaala (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Õhutranspordivõrk
302INSPIRE_TN_AirTransportNetwork_AirLink Lennumarsruut (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Õhutranspordivõrk
303INSPIRE_TN_AirTransportNetwork_AirspaceArea Õhuruumiala (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Õhutranspordivõrk
304INSPIRE_TN_AirTransportNetwork_ApronArea Perrooniala (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Õhutranspordivõrk
305INSPIRE_TN_AirTransportNetwork_InstrumentApproachProcedure Instrumentaallähenemise protseduur (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Õhutranspordivõrk
306INSPIRE_TN_AirTransportNetwork_RunwayArea Rajaala (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Õhutranspordivõrk
307INSPIRE_TN_AirTransportNetwork_StandardInstrumentArrival Standardne instrumentaalsaabumine (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Õhutranspordivõrk
308INSPIRE_TN_AirTransportNetwork_StandardInstrumentDeparture Standardne instrumentaalväljumine (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Õhutranspordivõrk
309INSPIRE_TN_AirTransportNetwork_TaxiwayArea Ruleerimisteeala (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Õhutranspordivõrk
310INSPIRE_TN_CableTransportNetwork_CablewayLink Köistee (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Köisraudteed
311INSPIRE_TN_CommonTransportElements_TransportLink Transpordilõigud (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Ühised transpordielemendid
312INSPIRE_TN_CommonTransportElements_TransportNode Veeteesõlmed (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Ühised transpordielemendid
313INSPIRE_TN_RailTransportNetwork_RailwayLink Raudteevõrk (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Raudteevõrk
314INSPIRE_TN_RailTransportNetwork_RailwayLink_elektriraudtee Elektriraudtee (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Raudteevõrk
315INSPIRE_TN_RailTransportNetwork_RailwayLink_roopmelaius Nominaalne rööpmelaius (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Raudteevõrk
316INSPIRE_TN_RoadTransportNetwork_FunctionalRoadClass Funktsionaalne teeklass ETAK-st (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Maanteetranspordivõrk
317INSPIRE_TN_RoadTransportNetwork_FunctionalRoadClass_tr Funktsionaalne teeklass Teeregistrist (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Maanteetranspordivõrk
318INSPIRE_TN_RoadTransportNetwork_NumberOfLanes Tee radade arv teeregistrist (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Maanteetranspordivõrk
319INSPIRE_TN_RoadTransportNetwork_RoadArea Teeala ETAK-st (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Maanteetranspordivõrk
320INSPIRE_TN_RoadTransportNetwork_RoadLink Teevõrk ETAK-st (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Maanteetranspordivõrk
321INSPIRE_TN_RoadTransportNetwork_RoadLink_eteed_tr E-teed teeregistrist (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Maanteetranspordivõrk
322INSPIRE_TN_RoadTransportNetwork_RoadLink_teed Teed numbritega ETAK-st (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Maanteetranspordivõrk
323INSPIRE_TN_RoadTransportNetwork_RoadLink_tr Teevõrk teeregistrist (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Maanteetranspordivõrk
324INSPIRE_TN_RoadTransportNetwork_RoadServiceType Teenindusala tüüp ETAK-st (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Maanteetranspordivõrk
325INSPIRE_TN_RoadTransportNetwork_RoadSurfaceCategory Teekate ETAK-st (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Maanteetranspordivõrk
326INSPIRE_TN_RoadTransportNetwork_RoadSurfaceCategory_tr Teekate teeregistrist (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Maanteetranspordivõrk
327INSPIRE_TN_RoadTransportNetwork_Road_tr Teed numbritega teeregistrist (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Maanteetranspordivõrk
328INSPIRE_TN_RoadTransportNetwork_Roadwidth Teelaius ETAK-st (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Maanteetranspordivõrk
329INSPIRE_TN_RoadTransportNetwork_Roadwidth_tr Teelaius teeregistrist (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Maanteetranspordivõrk
330INSPIRE_TN_WaterTransportNetwork_Beacon Tuletornid, tulepaagid, päevamärgid (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Veetranspordivõrk
331INSPIRE_TN_WaterTransportNetwork_Buoy Poid (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Veetranspordivõrk
332INSPIRE_TN_WaterTransportNetwork_FairwayArea Faarvaatriala (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Veetranspordivõrk
333INSPIRE_TN_WaterTransportNetwork_PortArea Sadamaala (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Veetranspordivõrk
334INSPIRE_TN_WaterTransportNetwork_PortNode Sadamad (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Veetranspordivõrk
335INSPIRE_TN_WaterTransportNetwork_WaterwayLink Veetee lõik (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Veetranspordivõrk
336INSPIRE_US_EnvironmentalManagementFacility Reoveepuhastid ja heitvee väljalaskmed (INSPIRE)III Lisa teema 6: Kommunaal- ja riiklikud teenused - Kanalisatsioonivõrk
337INSPIRE_US_EnvironmentalManagementFacility_0 Jäätmekäitluskohad (INSPIRE)III Lisa teema 6: Kommunaal- ja riiklikud teenused - Jäätmekäitluskohad
338INSPIRE_buBuildingS Ehitised (INSPIRE)III Lisa teema 2: Ehitised
339INSPIRE_mrMineralOccurrenceP Maavara leiukoht (INSPIRE)III Lisa teema 20: Maavarad
340INSPIRE_mrMineralOccurrenceS Maavara ilming (INSPIRE)III Lisa teema 20: Maavarad
341INSPIRE_mrMiningFeatureOccurrenceS Mäeeraldised (INSPIRE)III Lisa teema 20: Maavarad
342INSPIRE_oiOrthoimageRasterCatalog Ortofotod (INSPIRE)II Lisa teema 3: Ortokujutised
343KOHAPARIMUS_ALG Kohapärimus algvaade
344KOHAPARIMUS_FOTO Mälumaastikud: foto Fotod kohtadest ja maastikest
345KOHAPARIMUS_FOTO_KP Kohapärimus: fotoFotod kohtadest ja maastikest
346KOHAPARIMUS_FOTO_VEKTOR Kohapärimus: foto
347KOHAPARIMUS_FOTO_VEKTOR_KP Kohapärimus: foto
348KOHAPARIMUS_HELI Mälumaastikud: heliKohtadest ja maastikest kõnelevad helisalvestised
349KOHAPARIMUS_HELI_KP Kohapärimus: heliKohtadest ja maastikest kõnelevad helisalvestised
350KOHAPARIMUS_HELI_VEKTOR Kohapärimus: heli
351KOHAPARIMUS_HELI_VEKTOR_KP Kohapärimus: heli
352KOHAPARIMUS_KOHT Mälumaastikud: kohanimiErinevates allikates mainitud kohanimed
353KOHAPARIMUS_KOHT_KP Kohapärimus: kohanimiErinevates allikates mainitud kohanimed
354KOHAPARIMUS_KOHT_VEKTOR Kohapärimus: koht
355KOHAPARIMUS_KOHT_VEKTOR_KP Kohapärimus: koht
356KOHAPARIMUS_TEKST Mälumaastikud: tekstKohtadest ja maastikest kõnelevad tekstid
357KOHAPARIMUS_TEKST_KP Kohapärimus: tekstKohtadest ja maastikest kõnelevad tekstid
358KOHAPARIMUS_TEKST_VEKTOR Kohapärimus: tekst
359KOHAPARIMUS_TEKST_VEKTOR_KP Kohapärimus: tekst
360KOHAPARIMUS_VIDEO Mälumaastikud: videoVideosalvestised kohtadest ja maastikest
361KOHAPARIMUS_VIDEO_KP Kohapärimus: videoVideosalvestised kohtadest ja maastikest
362KOHAPARIMUS_VIDEO_VEKTOR Kohapärimus: video
363KOHAPARIMUS_VIDEO_VEKTOR_KP Kohapärimus: video
364KR_pinnaveehaare Pinnaveehaare (EELIS)Keskkonnaloaga seotud pinnaveehaarded (ehitised vee võtmiseks veekogust), sh mereveehaarded.
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
365MPS_MPY MaaparandusühistuMaaparandusühistute tegevuspiirkondade andmed, mis vastavalt maaparandusseaduse § 66 lg 3 esitatakse Põllumajandus- ja Toiduameti poolt kitsenduste kaardile kandmiseks.
366Ortofoto Ortofoto
367Ortofoto_hybrid OrtofotoOrtofoto
368Ortofoto_metsanduslik Metsanduslik valevärvi ortofotoMetsanduslik valevärvi ortofoto
369PLANK_YRPMSP_TINGIMUS Mereplaneeringu tingimusMaakonnaplaneeringuga kehtestatud mereplaneeringu tingimustega alad (tuuleenergeetika reservalad). Andmed pärinevad üleriigilisest planeeringute andmekogust PLANK. Täpsem informatsioon Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kodulehel.
370PLANK_YRPMSP_TUULEALA Tuuleenergeetika arendusalaMaakonnaplaneeringuga kehtestatud mereala tuuleenergeetika arendusalad. Andmed pärinevad üleriigilisest planeeringute andmekogust PLANK. Täpsem informatsioon Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kodulehel.
371RB_PLANEERINGUTRASS Koostatava Rail Balticu maakonnaplaneeringu trassialternatiivide puhveralaKoostatava Rail Balticu maakonnaplaneeringu trassialternatiivide puhverala
372TTJA_AVALIK_HOONESTUSLOAD TTJA hoonestusloaga objektidObjektid, millele on antud hoonestusluba (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
373TTJA_AVALIK_HOONESTUSLOA_TAOTLUSED TTJA hoonestusloa taotlusedObjektid, millele on esitatud hoonestusloa taotlus või mille puhul on algatatud hoonestusloa menetlus (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
374TTJA_AVALIK_HOONEST_ELEKTER TTJA hoonestusluba: elektrikaabelObjektid, millele on antud hoonestusluba: elektrikaabel (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet).
375TTJA_AVALIK_HOONEST_GAAS TTJA hoonestusluba: gaasitoruObjektid, millele on antud hoonestusluba: gaasitoru (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet).
376TTJA_AVALIK_HOONEST_KALA TTJA hoonestusluba: kalakasvatusObjektid, millele on antud hoonestusluba: kalakasvatus (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
377TTJA_AVALIK_HOONEST_KARBI TTJA hoonestusluba: karbikasvatusObjektid, millele on antud hoonestusluba: karbikasvatus (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
378TTJA_AVALIK_HOONEST_KAUGJAH TTJA hoonestusluba: kaugjahutustorustikObjektid, millele on antud hoonestusluba: kaugjahutustorustik (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
379TTJA_AVALIK_HOONEST_KIUDOPT TTJA hoonestusluba: kiudoptiline sidekaabelObjektid, millele on antud hoonestusluba: kiudoptiline sidekaabel (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
380TTJA_AVALIK_HOONEST_LMURDJA TTJA hoonestusluba: lainemurdjaObjektid, millele on antud hoonestusluba: lainemurdja (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
381TTJA_AVALIK_HOONEST_MTUULEP TTJA hoonestusluba: meretuuleparkObjektid, millele on antud hoonestusluba: meretuulepark (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
382TTJA_AVALIK_HOONEST_MUU TTJA hoonestusluba: muu täpsustatud objektObjektid, millele on antud hoonestusluba: muu täpsustatud objekt (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
383TTJA_AVALIK_HOONEST_PUMP TTJA hoonestusluba: pump-hüdroakumulatsioonObjektid, millele on antud hoonestusluba: pump-hüdroakumulatsioon (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
384TTJA_AVALIK_HOONEST_SILLA TTJA hoonestusluba: sillakastObjektid, millele on antud hoonestusluba: sillakast (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
385TTJA_AVALIK_HOONEST_TAOTL_ELEKTER TTJA taotlus: elektrikaabelObjektid, millele on esitatud hoonestusloa taotlus või mille puhul on algatatud hoonestusloa menetlus: elektrikaabel (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
386TTJA_AVALIK_HOONEST_TAOTL_GAAS TTJA taotlus: gaasitoruObjektid, millele on esitatud hoonestusloa taotlus või mille puhul on algatatud hoonestusloa menetlus: gaasitoru (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
387TTJA_AVALIK_HOONEST_TAOTL_KALA TTJA taotlus: kalakasvatusObjektid, millele on esitatud hoonestusloa taotlus või mille puhul on algatatud hoonestusloa menetlus: kalakasvatus (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
388TTJA_AVALIK_HOONEST_TAOTL_KARBI TTJA taotlus: karbikasvatusObjektid, millele on esitatud hoonestusloa taotlus või mille puhul on algatatud hoonestusloa menetlus: karbikasvatus (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
389TTJA_AVALIK_HOONEST_TAOTL_KAUGJAH TTJA taotlus: kaugjahutustorustikObjektid, millele on esitatud hoonestusloa taotlus või mille puhul on algatatud hoonestusloa menetlus: kaugjahutustorustik (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
390TTJA_AVALIK_HOONEST_TAOTL_KIUDOPT TTJA taotlus: kiudoptiline sidekaabelObjektid, millele on esitatud hoonestusloa taotlus või mille puhul on algatatud hoonestusloa menetlus: kiudoptiline sidekaabel (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
391TTJA_AVALIK_HOONEST_TAOTL_LMURDJA TTJA taotlus: lainemurdjaObjektid, millele on esitatud hoonestusloa taotlus või mille puhul on algatatud hoonestusloa menetlus: lainemurdja (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
392TTJA_AVALIK_HOONEST_TAOTL_MTUULEP TTJA taotlus: meretuuleparkObjektid, millele on esitatud hoonestusloa taotlus või mille puhul on algatatud hoonestusloa menetlus: meretuulepark (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
393TTJA_AVALIK_HOONEST_TAOTL_MUU TTJA taotlus: muu täpsustatud objektObjektid, millele on esitatud hoonestusloa taotlus või mille puhul on algatatud hoonestusloa menetlus: muu täpsustatud objekt (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
394TTJA_AVALIK_HOONEST_TAOTL_PUMP TTJA taotlus: pump-hüdroakumulatsioonObjektid, millele on esitatud hoonestusloa taotlus või mille puhul on algatatud hoonestusloa menetlus: pump-hüdroakumulatsioon (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
395TTJA_AVALIK_HOONEST_TAOTL_SILLA TTJA taotlus: sillakastObjektid, millele on esitatud hoonestusloa taotlus või mille puhul on algatatud hoonestusloa menetlus: sillakast (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
396TTJA_AVALIK_HOONEST_TAOTL_TORUJ TTJA taotlus: torujuheObjektid, millele on esitatud hoonestusloa taotlus või mille puhul on algatatud hoonestusloa menetlus: torujuhe (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
397TTJA_AVALIK_HOONEST_TAOTL_TUULIK TTJA taotlus: tuulikObjektid, millele on esitatud hoonestusloa taotlus või mille puhul on algatatud hoonestusloa menetlus: tuulik (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
398TTJA_AVALIK_HOONEST_TAOTL_VESINIK TTJA taotlus: vesinikObjektid, millele on esitatud hoonestusloa taotlus või mille puhul on algatatud hoonestusloa menetlus: vesinik (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
399TTJA_AVALIK_HOONEST_TORUJ TTJA hoonestusluba: torujuheObjektid, millele on antud hoonestusluba: torujuhe (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
400TTJA_AVALIK_HOONEST_TUULIK TTJA hoonestusluba: tuulikObjektid, millele on antud hoonestusluba: tuulik (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
401TTJA_AVALIK_HOONEST_VESINIK TTJA hoonestusluba: vesinikObjektid, millele on antud hoonestusluba: vesinik (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
402TTJA_HOONEST_LAEVAKORIDOR Laevaliikluse koridor (Transpordiamet)Laevaliikluse koridor (Transpordiamet). Laevaliiklusele vajalike tuuleenergeetika alasid läbivate koridoride piirid on arvutuslikud ja hinnangulised. Nende asjakohasuse hindamiseks ja võimalike riskide leevendamise meetmete määramiseks tuleb KMH raames läbi viia ka laevaliikluse riskianalüüs.
403YLD_MINIMAP Maakond
404YLEUJUTUS_1000a_dir Üleujutusala riskipiirkond (P=0.1%) [DIRECTIVE 2007/60/EC]Kaardikiht kajastab infot võimaliku maksimaalse veetaseme tõusu kaardil märgitud tasemeni riskipiirkondades 1000 aasta jooksul.

Üleujutusaladest ministeeriumi kodulehel

405YLEUJUTUS_1000a_nodir Üleujutusala rannik (P=0.1%)Kaardikiht kajastab infot võimaliku maksimaalse veetaseme tõusu kaardil märgitud tasemeni rannikul 1000 aasta jooksul.

Viide uuringule

406YLEUJUTUS_100a_dir Üleujutusala riskipiirkond (P=1%) [DIRECTIVE 2007/60/EC]Kaardikiht kajastab infot võimaliku maksimaalse veetaseme tõusu kaardil märgitud tasemeni riskipiirkondades 100 aasta jooksul.

Üleujutusaladest ministeeriumi kodulehel

407YLEUJUTUS_100a_nodir Üleujutusala rannik (P=1%)Kaardikiht kajastab infot võimaliku maksimaalse veetaseme tõusu kaardil märgitud tasemeni rannikul 100 aasta jooksul.

Viide uuringule

408YLEUJUTUS_10a_dir Üleujutusala riskipiirkond (P=10%) [DIRECTIVE 2007/60/EC]Kaardikiht kajastab infot võimaliku maksimaalse veetaseme tõusu kaardil märgitud tasemeni riskipiirkondades 10 aasta jooksul.

Üleujutusaladest ministeeriumi kodulehel

409YLEUJUTUS_10a_nodir Üleujutusala rannik (P=10%)Kaardikiht kajastab infot võimaliku maksimaalse veetaseme tõusu kaardil märgitud tasemeni rannikul 10 aasta jooksul.

Viide uuringule

410YLEUJUTUS_50a_dir Üleujutusala riskipiirkond (P=2%) [DIRECTIVE 2007/60/EC]Kaardikiht kajastab infot võimaliku maksimaalse veetaseme tõusu kaardil märgitud tasemeni riskipiirkondades 50 aasta jooksul.

Üleujutusaladest ministeeriumi kodulehel

411YLEUJUTUS_50a_nodir Üleujutusala rannik (P=2%)Kaardikiht kajastab infot võimaliku maksimaalse veetaseme tõusu kaardil märgitud tasemeni rannikul 50 aasta jooksul.

Viide uuringule

412YP_ARHVOISTLUS Üldplaneeringu arhitektuurivõistluse korraldamise kohustusega alaÜldplaneeringu arhitektuurivõistluse korraldamise kohustusega ala
413YP_EKV Üldplaneeringu ehituskeeluvööndi muudatusÜldplaneeringu ehituskeeluvööndi muudatus
414YP_JAADE Üldplaneeringu jäätmekäitluskoha asukohtÜldplaneeringu jäätmekäitluskoha asukoht
415YP_JUURDEP Üldplaneeringu avalik juurdepääsÜldplaneeringu avalik juurdepääs
416YP_KALDAEHITIS Üldplaneeringu kaldaga püsivalt ühendatud või kaldaga funktsionaalselt seotud ehitise asukohtÜldplaneeringu kaldaga püsivalt ühendatud või kaldaga funktsionaalselt seotud ehitise asukoht
417YP_KKTINGIMUS Üldplaneeringu keskkonnatingimusega alaÜldplaneeringu keskkonnatingimusega ala
418YP_KOVKULTPARAND Üldplaneeringu kohaliku tähtsusega kultuuripärandÜldplaneeringu kohaliku tähtsusega kultuuripärand
419YP_KOVLOODUS Üldplaneeringu kohaliku tähtsusega looduskaitseÜldplaneeringu kohaliku tähtsusega looduskaitse
420YP_MAAKAS_AIANDUS Üldplaneeringu aiandus maa-ala juhtotstarveÜldplaneeringu aianduse juhtotstarbega maa-ala. Maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve.
421YP_MAAKAS_ARENG Üldplaneeringu arengu maa-ala juhtotstarveÜldplaneeringu arengu juhtotstarbega maa-ala. Maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve.
422YP_MAAKAS_ARITEENINDUS Üldplaneeringu äri- ja teenindusettevõtete maa-ala juhtotstarveÜldplaneeringu äri- ja teenindusettevõtete juhtotstarbega maa-ala. Maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve.
423YP_MAAKAS_ARITOOTMINE Üldplaneeringu äri- ja tootmise maa-ala juhtotstarveÜldplaneeringu äri- ja tootmise juhtotstarbega maa-ala. Maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve.
424YP_MAAKAS_ELAMU Üldplaneeringu elamu maa-ala juhtotstarveÜldplaneeringu elamu juhtotstarbega maa-ala. Maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve.
425YP_MAAKAS_JAATMEHOIDLA Üldplaneeringu jäätmehoidla maa-ala juhtotstarveÜldplaneeringu jäätmehoidla juhtotstarbega maa-ala. Maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve.
426YP_MAAKAS_KAITSEHALJASTUS Üldplaneeringu kaitsehaljastuse maa-ala juhtotstarveÜldplaneeringu kaitsehaljastuse juhtotstarbega maa-ala. Maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve.
427YP_MAAKAS_KALMISTU Üldplaneeringu kalmistu maa-ala juhtotstarveÜldplaneeringu kalmistu juhtotstarbega maa-ala. Maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve.
428YP_MAAKAS_KESKUS Üldplaneeringu keskuse maa-ala juhtotstarveÜldplaneeringu keskuse juhtotstarbega maa-ala. Maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve.
429YP_MAAKAS_KONTUUR Üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarveÜldplaneeringu maakasutuse juhtotstarve
430YP_MAAKAS_LIIKLUS Üldplaneeringu liikluse maa-ala juhtotstarveÜldplaneeringu liikluse juhtotstarbega maa-ala. Maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve.
431YP_MAAKAS_LOODUSLIK Üldplaneeringu loodusliku maa-ala juhtotstarveÜldplaneeringu loodusliku maa juhtotstarbega maa-ala. Maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve.
432YP_MAAKAS_MAETOOSTUS Üldplaneeringu mäetööstuse maa-ala juhtotstarveÜldplaneeringu mäetööstuse juhtotstarbega maa-ala. Maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve.
433YP_MAAKAS_RIIGIKAITSE Üldplaneeringu riigikaitse maa-ala juhtotstarveÜldplaneeringu riigikaitse juhtotstarbega maa-ala. Maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve.
434YP_MAAKAS_ROHEALA Üldplaneeringu roheala maa-ala juhtotstarveÜldplaneeringu roheala juhtotstarbega maa-ala. Maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve.
435YP_MAAKAS_SEGAHOONESTUS Üldplaneeringu segahoonestuse maa-ala juhtotstarveÜldplaneeringu segahoonestuse juhtotstarbega maa-ala. Maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve.
436YP_MAAKAS_TEHNO Üldplaneeringu tehnorajatise maa-ala juhtotstarveÜldplaneeringu tehnorajatise juhtotstarbega maa-ala. Maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve.
437YP_MAAKAS_TURVAS Üldplaneeringu turbatööstuse maa-ala juhtotstarveÜldplaneeringu turbatööstuse juhtotstarbega maa-ala. Maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve.
438YP_MAAKAS_VIRGESTUS Üldplaneeringu puhke- ja virgestusala juhtotstarveÜldplaneeringu puhke- ja virgestusala juhtotstarbega maa-ala. Maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve.
439YP_MAAKAS_YHISKOND Ühiskondliku hoone maa-ala juhtotstarveÜhiskondliku hoone juhtotstarbega maa-ala. Maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve.
440YP_MAAPAR Üldplaneeringu maaparandusalaÜldplaneeringu maaparandusala
441YP_MUU Üldplaneeringu muud planeeringuseaduse määruse välised üldplaneeringu digitaalsed kihidÜldplaneeringu muu määrusväline kiht
442YP_ORME Üldplaneeringu olulise ruumilise mõjuga ehitise asukohtÜldplaneeringu olulise ruumilise mõjuga ehitise asukoht
443YP_PLANALA ÜldplaneeringudÜldplaneeringud
444YP_PLANALA_OSA Üldplaneeringu väljavõte või lahustükk. Üldplaneeringu väljavõte või lahustükk. Vektorandmestikule lisaks saate vaadata väljavõtte või lahustüki plaani üldplaneeringu või üldplaneeringu teemaplaneeringu aluskaardi temaatilistest kihtidest.
445YP_PUHKE Üldplaneeringu puhke- ja virgestusalaÜldplaneeringu puhke- ja virgestusala
446YP_RAIE Üldplaneeringu raiete kooskõlastamisega seotud rohealadRaiete kooskõlastamisega seotud rohealad
447YP_RAND Üldplaneeringu supelrandÜldplaneeringu suplusrand
448YP_ROHEALA Üldplaneeringu rohealaÜldplaneeringu väärtuslik roheala ja muu loodusväärtus
449YP_ROHEV Üldplaneeringu rohevõrgustikÜldplaneeringu rohevõrgustiku ala
450YP_SAN_VEEHAARE Üldplaneeringu sanitaarkaitsealaga veehaareÜldplaneeringu sanitaarkaitsealaga veehaare
451YP_SUND Üldplaneeringu avalikes huvides omandamise vajadusega alaÜldplaneeringu avalikes huvides omandamise vajadusega ala
452YP_TEHNO Üldplaneeringu tehnovõrgu ja -rajatise asukohtÜldplaneeringu tehnovõrgu ja -rajatise asukoht
453YP_TINGIMUS Üldplaneeringu tingimusega alaÜldplaneeringu tingimusega ala
454YP_TRANSP Üldplaneeringu planeeritav transpordivõrkÜldplaneeringu transpordivõrgu asukoht
455YP_VAARTMAASTIK Üldplaneeringu väärtuslik maastikÜldplaneeringu väärtuslik maastik ja selle üksikelement
456YP_VAARTMILJOO Üldplaneeringu miljööväärtuslik ala ja objektÜldplaneeringu miljööväärtuslik ala ja objekt
457YP_VAARTPOLLUM Üldplaneeringu väärtuslik põllumajandusmaaÜldplaneeringu väärtuslik põllumajandusmaa
458YP_VAARTVAADE Üldplaneeringu väärtuslik vaatekoht ja -koridorÜldplaneeringu väärtuslik vaatekoht ja -koridor
459YP_YLEUJUTUS Üldplaneeringu üleujutusega alaÜleujutusega ala
460ads_huvipunkt ADS huvipunktADS-i aadressiobjektiga seotud huvipunkt (POI)
461ads_ma_asum Mitteametlik asumADS mitteametlik piirkond: asum
462ads_ma_kvartal KvartalADS mitteametlik piirkond: kvartal
463ads_ma_linnaosa Mitteametlik linnaosaADS mitteametlik piirkond: linnaosa
464ads_ma_osavald OsavaldADS mitteametlik piirkond: osavald
465ads_ma_vaikesaar Asustatud väikesaarADS mitteametlik piirkond: asustatud väikesaar
466ads_sihtn_ala ADS sihtnumbri alaSihtnumbri (nn postiindeksi) ala ADS-is (moodustatud Omniva sihtnumbri alade alusel)
467ads_un_ala Kehtiv UN-alaUnikaalaadressi nõudega ala ADS-is on tihedalt asustatud või asustatav (nt kinnisvara arenduspiirkond, linn, alev, vmt) piirkond, kus rakendub katastriüksustele unikaalse aadressi määramise nõue. UN-alal tuleb hoonestatud või hoonestamisele kuuluvad katastriüksused adresseerida liikluspinna (nt tänava nimi ja number) või väikekoha (nt aiandusühistu nimi ja number) järgi.
468ai_tuletis_surnud_puud Surnud puudTehisaruga tuvastatud surnud puude asukohad Eestis. (Maa-amet, katsetuslik kaardikiht)
469apteegid ApteegidKaardilt leiate Eestis tegutsevad apteegid
470asust_info AsustusüksusAsustusüksus
471bussipeatus BussipeatusedAndmed teedel olevate bussipeatuste kohta.
472detail_plan_hoonestus HoonestusalaHoonestusala on planeeringus määratud krundi piiritletud osa, kuhu võib püstitada ehitusõigusega lubatud hooneid ja rajatisi.
473detail_plan_krunt KruntKrunt on detailplaneeringuga määratud maa-ala, millele on antud ehitusõigus.
474eelis_kr_jahipiirkond KKR jahipiirkonnad (EELIS)Kehtivad jahipiirkonnad. Andmed @ CC BY 4.0: EELIS (Eesti looduse infosüsteem), Keskkonnaagentuur
475eelis_kr_jarv SeisuveekogudSeisuveekogud EELIS-est.
476eelis_kr_vooluvesi VooluveekogudVooluveekogud EELIS-est.
477eelis_kuusekooreyrask_eelis Kuuse-kooreüraski vaatlused (EELIS)Kuuse-kooreüraski vaatlused. Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS), Keskkonnaagentuur. Andmed uuenevad igaöiselt.
478eelis_sood Eesti sood (EELIS)Kiht sisaldab kõiki teadaolevaid täielikult või osaliselt sootaimkonnaga (Paal 1997: 3. taimkond) kaetud alasid Eestis. Kaardikiht on valminud Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi ja Norra finantsmehhanismi poolt rahastatud projekti EE0045 "Estonian Mires Inventory for maintaining biodiversity" raames. Andmekihi koostaja: Eestimaa Looduse Fond (ELF).Andmekihi hoidja: Eesti Looduse Infosüsteem (EELIS).Andmed viimati uuendatud: 17. juuni 2021.Andmed @ CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
479ehgeol_liik Uuringu liikKaardikiht annab uuringute klassifikatsiooni vastavalt ehitusgeoloogia andmebaasis kirjeldatud uuringute liikidele
480ehgeol_staadium Uuringu staadiumKaardikiht annab uuringute klassifikatsiooni vastavalt ehitusgeoloogia andmebaasis kirjeldatud uuringute staadiumitele.
481emk_metsaala MetsaaladMetsaalad
482emk_metsakiht Katastriüksus metsakihigaKatastriüksus metsakihiga
483emk_metsapv Natura 2000 metsa PVNatura 2000 metsatoetus piiranguvööndis
484emk_metsapvs Metsa piirangute toetusMetsa piirangute toetus väljaspool Natura 2000 ala piiranguvööndis
485emk_metsaskv Natura 2000 metsa SKVNatura 2000 metsatoetus sihtkaitsevööndis
486etak_e_306_margala_a Märgala (a)Pindobjektid: madalsoo, raba, õõtsik, soovik. Maa-amet: Eesti topograafia andmekogu.
487etak_e_306_margala_ka Märgala (ka)Pindobjektid: roostik. Maa-amet: Eesti topograafia andmekogu.
488fknr_koik Nimeobjekti tunnuspunktNimeobjekti tunnuspunkt
489geod_planshet_1000_1950 Geodeetiline 1:1000 planšett perioodist 1950–1959Rakendusgeodeetilised 1:1000 planšetid Maa-ameti geodeesia arhiivist (1950-1959)
490geod_planshet_1000_1960 Geodeetiline 1:1000 planšett perioodist 1960–1969Rakendusgeodeetilised 1:1000 planšetid Maa-ameti geodeesia arhiivist (1960-1969)
491geod_planshet_1000_1970 Geodeetiline 1:1000 planšett perioodist 1970–1979Rakendusgeodeetilised 1:1000 planšetid Maa-ameti geodeesia arhiivist (1970-1979)
492geod_planshet_1000_1980 Geodeetiline 1:1000 planšett perioodist 1980–1989Rakendusgeodeetilised 1:1000 planšetid Maa-ameti geodeesia arhiivist (1980-1989)
493geod_planshet_1000_1990 Geodeetiline 1:1000 planšett perioodist 1990–1999Rakendusgeodeetilised 1:1000 planšetid Maa-ameti geodeesia arhiivist (1990-1999)
494geod_planshet_1000koik Geodeetiline 1:1000 planšett perioodist 1950–1999Rakendusgeodeetilised 1:1000 planšetid Maa-ameti geodeesia arhiivist (1950-1999)
495geod_planshet_2000_1950 Geodeetiline 1:2000 planšett perioodist 1950–1959Rakendusgeodeetilised 1:2000 planšetid Maa-ameti geodeesia arhiivist (1950-1959)
496geod_planshet_2000_1960 Geodeetiline 1:2000 planšett perioodist 1960–1969Rakendusgeodeetilised 1:2000 planšetid Maa-ameti geodeesia arhiivist (1960-1969)
497geod_planshet_2000_1970 Geodeetiline 1:2000 planšett perioodist 1970–1979Rakendusgeodeetilised 1:2000 planšetid Maa-ameti geodeesia arhiivist (1970-1979)
498geod_planshet_2000_1980 Geodeetiline 1:2000 planšett perioodist 1980–1989Rakendusgeodeetilised 1:2000 planšetid Maa-ameti geodeesia arhiivist (1980-1989)
499geod_planshet_2000_1990 Geodeetiline 1:2000 planšett perioodist 1990–1999Rakendusgeodeetilised 1:2000 planšetid Maa-ameti geodeesia arhiivist (1990-1999)
500geod_planshet_2000_2000 Geodeetiline 1:2000 planšett aastast 2000Rakendusgeodeetilised 1:2000 planšetid Maa-ameti geodeesia arhiivist (2000)
501geod_planshet_2000koik Geodeetiline 1:2000 planšett perioodist 1950–2000Rakendusgeodeetilised 1:2000 planšetid Maa-ameti geodeesia arhiivist (1951-2000)
502geod_planshet_5000_1950 Geodeetiline 1:5000 planšett perioodist 1950–1959Rakendusgeodeetilised 1:5000 planšetid Maa-ameti geodeesia arhiivist (1950-1959)
503geod_planshet_5000_1960 Geodeetiline 1:5000 planšett perioodist 1960–1969Rakendusgeodeetilised 1:5000 planšetid Maa-ameti geodeesia arhiivist (1960-1969)
504geod_planshet_5000_1970 Geodeetiline 1:5000 planšett perioodist 1970–1979Rakendusgeodeetilised 1:5000 planšetid Maa-ameti geodeesia arhiivist (1970-1979)
505geod_planshet_5000_1980 Geodeetiline 1:5000 planšett perioodist 1980–1989Rakendusgeodeetilised 1:5000 planšetid Maa-ameti geodeesia arhiivist (1980-1989)
506geod_planshet_5000koik Geodeetiline 1:5000 planšett perioodist 1950–1989Rakendusgeodeetilised 1:5000 planšetid Maa-ameti geodeesia arhiivist (1950-1989)
507geod_planshet_500tln_topo Tallinna geodeetilised planšetid 1:500, maapealneTallinna geodeetilised planšetid 1:500, maapealne
508geod_planshet_500tln_trass Tallinna geodeetilised planšetid 1:500, maa-aluneTallinna geodeetilised planšetid 1:500, maa-alune
509geol_aluskorra_reljeef_andmepunkt Aluskorra reljeefi andmepunktAndmepunkt, kus on määratud aluskorra reljeefi kõrgus (lähtudes LiDARi kõrgusmudelilt saadud EH2000 süsteemi Z-koordinaadist). Andmepunkti on kasutatud aluskorra reljeefi 50x50m võrkmudeli loomisel.
510geol_aluskorrapuurauk Aluskorra puuraukPuurmasinaga maapõue rajatud kitsas silindrikujuline õõs, mis ulatub kristalsesse aluskorda
511geol_aluspohi_aluspohjaehitus_avamus Aluspõhja avamused (50k)Kõige ülemised (maapinnal või vahetult pinnakatte all paiknevad) aluspõhja üksused (kihistud). Vanust iseloomustavad indeksid.
512geol_aluspohi_aluspohjaehitus_avamus_ladestik Aluspõhja avamused (50k generaliseeritud ladestikud) Kõige ülemised (maapinnal või vahetult pinnakatte all paiknevad) aluspõhja üksused (generaliseeritud ladestikud). Vanust iseloomustavad indeksid.
513geol_aluspohi_aluspohjaehitus_avamus_ladestu Aluspõhja avamused (50k generaliseeritud ladestud) Kõige ülemised (maapinnal või vahetult pinnakatte all paiknevad) aluspõhja üksused (generaliseeritud ladestud). Vanust iseloomustavad indeksid.
514geol_aluspohi_aluspohjaehitus_riklangkerg Aluspõhja rike (50k)Aluspõhja kivimeis võib esineda normaallasumust katkestavaid lõhede süsteeme ja fleksuure. Kindlakstehtud rikked on jälgitavad paljandeis-puursüdamikes, oletatavate rikete esinemine pole üheselt tõestatud.
515geol_aluspohi_aluspohjaehitus_stratotyyp Aluspõhja stratotüüpStratotüübina käsitletakse setendite kihilist järjestust, mille alusel on stratigraafilises skeemis välja eraldatud litostratigraafiline (kihtkond, kihistu jne) või kronostratigraafiline (lade) üksus. Aluspõhja geoloogilisel kaardil näidatakse ära lito- ja kronostratigraafiliste üksuste (lademete) stratotüüpide ja hüpostratotüüpide väljaeraldamisel aluseks võetud puuraukude ning paljandite geograafilised asukohad.
516geol_aluspohi_aluspohjareljeef_andmepunkt Aluspõhja reljeefi andmepunktAndmepunkt, kus on määratud aluspõhja reljeefi kõrgus (lähtudes LiDARi kõrgusmudelilt saadud EH2000 süsteemi Z-koordinaadist). Andmepunkti on kasutatud aluspõhja reljeefi 50x50m võrkmudeli loomisel.
517geol_aluspohi_aluspohjareljeef_astangud Aluspõhja astangud (50k)Aluspõhjas esinevad vähemalt 1 m kõrgused järsakud, mis võivad väljenduda tänapäeva reljeefis (avanev astang) või olla kaetud pinnakatte setetega (mattunud astang)
518geol_aluspohi_aluspohjareljeef_isojoon Aluspõhja reljeefi samajooned (50k)Aluspõhja ülemise pinna ühel kõrgusel olevaid punkte ühendav joon. Väärtused antakse meetrites (EH2000, Euroopa Vertikaalne Referentssüsteem).
519geol_aluspohi_aluspohjareljeef_nimed Aluspõhja reljeefivormide nimed (50k)Aluspõhja reljeefivormide nimed(50k)
520geol_aluspohi_labiloige_andmepunktid Aluspõhja läbilõigete andmepunktid (50k)Andmepunkt aluspõhja geoloogilisel läbilõikel
521geol_aluspohi_labiloige_joon Aluspõhja läbilõikejooned (50k)Andmepunkte ühendav joon, mille kulgemise suunas on koostatud aluspõhja geoloogiline läbilõige
522geol_ap_mattorg Mattunud orud (50k)Pinnakattesetega täitunud aluspõhjalised orud
523geol_egt_egf_aruanded_10_kuni_5000 Geoloogiafondi 10-5000 km² suurused uuringualadGeoloogiafondi aruannetes kirjeldatud 10-5000 km² suurused uuringualad. Näidatakse alade keskpunktide ümber loodud puhvreid (raadius 2 km).
524geol_egt_egf_aruanded_30000_ja_suurem Geoloogiafondi üle 30000 km² suurused uuringualad Geoloogiafondi aruannetes kirjeldatud üle 30000 km² suurused uuringualad. Näidatakse alade keskpunktide ümber loodud puhvreid (raadius 6 km). Arvukalt kattuvad üleriigilised alad on grupeeritud valdkonna alusel, nende puhvrid on asetatud ringis ümber Eesti.
525geol_egt_egf_aruanded_5000_kuni_30000 Geoloogiafondi 5000-30000 km² suurused uuringualadGeoloogiafondi aruannetes kirjeldatud 5000-30000 km² suurused uuringualad. Näidatakse alade keskpunktide ümber loodud puhvreid (raadius 4 km).
526geol_egt_egf_aruanded_kuni10 Geoloogiafondi kuni 10 km² suurused uuringualad Geoloogiafondi aruannetes kirjeldatud kuni 10 km² suurused uuringualad.
527geol_geofys_anomvarjutus Gravitatsioonijõu anomaaliate varjutuspiltGravitatsioonijõu anomaaliate varjutuspilt
528geol_geofys_gfp_dipool Dipooolne elektriline profiilDipoolse elektrilise uuringu käigus läbitud teekonnalõik
529geol_geofys_gfp_georadar Georadari profiilGeoradari uuringu käigus läbitud teekonnalõik
530geol_geofys_gfp_kaudsedandmepunktid Kaudne andmepunktAndmepunkt, kus on teostatud geofüüsikalisi mõõtmisi ning kaudsete meetoditega määratud setendi koostis ja/või geoloogiline piirpind
531geol_geofys_isojoon Gravitatsioonijõu anomaaliate isojoonedGravitatsioonijõu anomaaliate rasterpinnast (piksli suurus 50x50) genereeritud isoanomaal
532geol_geofys_mg_anomvarjutus Aeromagnetiliste anomaaliate varjutuspiltAeromagnetiliste anomaaliate varjutuspilt
533geol_geofys_mg_isojoon Aeromagnetiliste anomaaliate isojoonedAeromagnetiliste anomaaliate rasterpinnast (piksli suurus 50x50 m) genereeritud isoanomaal
534geol_gfp_eritakistuse_tomograafia Eritakistuse tomograafia profiilEritakistuse tomograafia uuringu käigus läbitud teekonnalõik
535geol_hydrogeoloogia_allikadkarstivormid_allikjakarstiauk Allikad ja karstiaugud (50k)Maapõue ehituse tõttu võib mõnes kohas jõuda põhjavesi looduslikul teel maapinnale (allikad) või lahustada karbonaatseid kivimeid (karst). Kaardil näidatakse keskkonnaregistrisse (KKR) kantud allikaid ning geoloogilise kaardistamise käigus tuvastatud ja/või KKRi kantud karstivorme.
536geol_hydrogeoloogia_allikadkarstivormid_karstivali Karstiväljad (50k)Maapõue ehituse tõttu võib mõnes kohas põhjavesi lahustada karbonaatseid kivimeid üsna suurel alal. Kaardil näidatakse geoloogilise kaardistamise käigus tuvastatud ja/või keskkonnaregistrisse kantud karstivälju.
537geol_hydrogeoloogia_labiloiked_andmep Hüdrogeoloogia läbilõigete andmepunktid (50k)Andmepunkt hüdrogeoloogilisel läbilõikel
538geol_hydrogeoloogia_labiloiked_jooned Hüdrogeoloogia läbilõikejooned (50k)Andmepunkte ühendav joon, mille kulgemise suunas on koostatud hüdrgeoloogiline läbilõige
539geol_hydrogeoloogia_pinnakattekaardilt_gfluvi Glatsiofluviaalsed setted aluspõhja veekihil (50k)Aluspõhjalised veekihid on kaetud glatsiofluviaalsete liivade ja kruusadega. Aluseks pinnakatte kaardi glatsiofluviaalsed setted.
540geol_hydrogeoloogia_pinnakattekaardilt_pksavi Aluspõhja veekihid kaetud pinnakatte saviga (50k)Pinnakatte saviga kaetud aluspõhjalised veekihid (pinnakatte kaardil näidatud savi levikualad).
541geol_hydrogeoloogia_pinnakattekaardilt_sooalad Sooalad (50k)Maismaaline märgala, mis on suurem kui 0,5 km2. Aluseks pinnakatte teemakaardi Holotseeni soosetted.
542geol_hydrogeoloogia_pohjaveekaitstus_mp1aluspveekompl 1. aluspõhjalise veekompleksi hüdroisohüpsid (50k)Isojoon, mis iseloomustab ühesugust esimese aluspõhjalise veekompleksi survetaset (m, EH2000)
543geol_hydrogeoloogia_pohjaveekaitstus_pvkhinnang Põhjavee kaitstuse hinnang (50k)Hinnang maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi looduslikule kaitstusele maapinnalt lähtuva potentsiaalse reostuse eest. NB! Tegemist on pinnakatte ja hüdrogeoloogia teemakaartidel põhineva tuletisega, kus hinnangu täpsus sõltub puuraukude jt uuringupunktide varieeruvast tihedusest. Põhjavee kaitstuse hinnang võib muutuda uute maapõueandmete laekudes.
544geol_hydrogeoloogia_pohjaveekaitstus_pvkhinnang_gen Põhjavee kaitstuse hinnang (50k generaliseeritud)Hinnang maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi looduslikule kaitstusele maapinnalt lähtuva potentsiaalse reostuse eest (generaliseeritud, ilma veekompleksi iseloomu arvestamata). NB! Tegemist on pinnakatte ja hüdrogeoloogia teemakaartidel põhineva tuletisega, kus hinnangu täpsus sõltub puuraukude jt uuringupunktide varieeruvast tihedusest. Põhjavee kaitstuse hinnang võib muutuda uute maapõueandmete laekudes.
545geol_hydrogeoloogia_pohjaveekaitstus_tasakaalualad Tasakaalualad (50k)Alad, kus põhjavee ülevoolualade vahel esinevad oosid, sandurid (koos arvukate savikihtidega) või liivsavimoreenid.
546geol_hydrogeoloogia_pohjaveekaitstus_veekompleksiiseloom Veekompleksi iseloom (50k)Maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi või veepideme iseloomustus (tuletisena aluspõhja kaardilt).
547geol_hydrogeoloogia_pohjaveetasejal_isohyps Veekomplekside hüdroisohüpsid (50k)Joon, mis ühendab ühe veekompleksi sama survetaset (veetaset) iseloomustavaid punkte. Väärtus iseloomustab kõrgust merepinnast (EH2000).
548geol_hydrogeoloogia_pohjaveetasejal_joed_ja_vl Maa-alused jõed ja põhjavee veelahkmed (50k)Jõe oletatav kulgemine maapinna all (seoses karstiprotsessidega) või põhjavee alamvesikondade valgalasid piiritlev veelahe.
549geol_hydrogeoloogia_pohjaveetasejal_pvliikumisesuund Põhjavee liikumise suund (50k)Maapõues olev põhjavesi liigub kivimite erinevatest omadustest tulenevalt erineva kiirusega. Kaardil näidatakse kõige ülemise aluspõhjalise veekompleksi põhjavee liikumise üldist suunda.
550geol_hydrogeoloogia_pohjaveetasejal_ylevool Põhjavee ülevoolu piirkonnad (50k)Ala, kus põhjavee survetase on püsivalt maapinnast kõrgemal (kaevudest tuleb maapinnale vett ilma pumpamata).
551geol_hydrogeoloogia_pviseloom_apvkavamused Aluspõhjalise veekompleksi avamused (50k) Veekompleksi lamava (alumise) pinna ja aluspõhja lasuva (ülemise) pinna lõikejoon
552geol_hydrogeoloogia_pviseloom_pvktyybid Põhjaveekomplekside tüübid (50k)Veekompleks on sarnase veeläbilaskvusega kivimkeha (litoloogiline koostis võib varieeruda). Eristatakse pinnakatte veekomplekse, aluspõhjas karbonaatseid ja liivakivi veekomplekse (toetudes aluspõhja geoloogilisele kaardile).
553geol_hydrogeoloogia_pviseloom_pvktyybid_gen Põhjaveekomplekside tüübid (50k generaliseeritud)Generaliseeritud põhjaveekompleksid (ilma veekomplekside veeandvust arvestamata).
554geol_hydrogeoloogia_pviseloom_pvminjooned Põhjavee mineraliseerumise jooned (50k)Lahustunud soolade hulk põhjavees, väljendatuna samaväärtusjoone abil (mõõtühik g/l)
555geol_hydrogeoloogia_pviseloom_pvomadused Põhjavee omadused (50k)Põhjavee keemilisi või füüsikalisi omadusi iseloomustavad näitajad.
556geol_hydrogeoloogia_pvtarbimine_alanduslehtrid Põhjavee alanduslehtrid (50k)Suure põhjavee tarbimisega piirkonnas võib põhjaveetase märkimisväärselt langeda – tekib depressioonilehter, kus veetase langeb lehtri keskme suunas.
557geol_hydrogeoloogia_pvtarbimine_mtpumbatav Mäetöödel väljapumbatav vesi (50k)Maavara kaevandamise käigus võib tekkida vajadus juhtida ära üleliigne vesi.
558geol_hydrogeoloogia_pvtarbimine_veehaare Kinnitatud varuga veehaarded (50k)Veehaare on ehitis vee võtmiseks veekogust või põhjaveekihist.
559geol_meta_aeromagnetiline Aeromagnetiliste anomaaliate metainfo (50k)Kirjeldatakse teemakaardi koostamise aega ja põhimõtteid
560geol_meta_aluspohi Aluspõhja metainfo (50k)Kirjeldatakse teemakaardi koostamise aega ja põhimõtteid
561geol_meta_aluspohireljeef Aluspõhja reljeefi metainfo (50k)Kirjeldatakse teemakaardi koostamise aega ja põhimõtteid
562geol_meta_geomorfoloogia Geomorfoloogia metainfo (50k)Kirjeldatakse teemakaardi koostamise aega ja põhimõtteid
563geol_meta_gravitatsioon Gravitatsioonijõu anomaaliate metainfo (50k)Kirjeldatakse teemakaardi koostamise aega ja põhimõtteid
564geol_meta_hydrogeol Hüdrogeoloogia metainfo (50k)Kirjeldatakse teemakaardi koostamise aega ja põhimõtteid
565geol_meta_maavarad Maavarade metainfo (50k)Kirjeldatakse teemakaardi koostamise aega ja põhimõtteid
566geol_meta_pinnakate Pinnakatte metainfo (50k)Kirjeldatakse teemakaardi koostamise aega ja põhimõtteid
567geol_meta_pinnakattepaksus Pinnakatte paksuse metainfo (50k)Kirjeldatakse teemakaardi koostamise aega ja põhimõtteid
568geol_meta_pohjaveekaitstus Põhjavee kaitstuse metainfo (50k)Kirjeldatakse teemakaardi koostamise aega ja põhimõtteid
569geol_paljandvaatluspunkt Paljand/vaatluspunktLooduslik paljand või inimtekkeline kaevand
570geol_pinnakate_andmepll Pinnakatte läbilõigete andmepunktid (50k)Andmepunkt pinnakatte geoloogilisel läbilõikel
571geol_pinnakate_geomorfoloogia_aluspohjalised_pv Aluspõhjalised pinnavormid (50k)Alad, kus aluspõhi on maapinnale/merepõhjale lähemal kui mujal ümbruskonnas. Reljeefis väljendub enamasti kõrgema alana.
572geol_pinnakate_geomorfoloogia_inimtekkeline Inimtekkelised pinnavormid (50k)Inimtegevuse tõttu oluliselt muutunud pinnavorm
573geol_pinnakate_geomorfoloogia_laanemeri Läänemere arenguga seotud pinnavormid (50k)Läänemere arengu käigus moodustunud pinnavorm, mis iseloomustab kunagist rannajoone asendit või merepõhja morfoloogiat
574geol_pinnakate_geomorfoloogia_maavaline Maavälise tekkega pinnavormid (50k)Pinnavorm, mis on tekkinud kokkupõrkel väljastpoolt Maad pärineva objektiga
575geol_pinnakate_geomorfoloogia_mandrijaa Mandrijäätumisega seotud nähtused ja pinnavormid (50k)Hilis-Pleistotseenis mandriliustike liikumise või sulamise tulemusel moodustunud pinnavorm
576geol_pinnakate_lljooned Pinnakatte läbilõikejooned (50k)Andmepunkte ühendav joon, mille kulgemise suunas on koostatud pinnakatte geoloogiline läbilõige
577geol_pinnakate_pinnakatteeh_litoloog_st Litoloogilised settetüübid (50k)Kõige ülemise pinnakatte kihi (v.a muld) litoloogiline iseloomustus
578geol_pinnakate_pinnakatteeh_stratgen Stratigraafilis-geneetilised settetüübid (50k)Kõige ülemise pinnakatte kihi (v.a muld) stratigraafilis-geneetiline iseloomustus
579geol_pinnakate_pinnakatteeh_stratgengen Stratigraafilis-geneetilised settetüübid (50k generaliseeritud)Kõige ülemise pinnakatte kihi (v.a muld) stratigraafilis-geneetiline iseloomustus. Generaliseeritud andmestik.
580geol_pinnakatepks_puurauk Pinnakatte paksus andmepunktidesAndmepunkt, kus on määratud pinnakatte paksus. Andmepunkti on kasutatud pinnakatte paksuse 50x50m võrkmudeli loomisel.
581geol_pinnakatepks_samajoon Pinnakatte paksuse samajooned (50k)Ühesuguse pinnakatte paksusega alasid ühendav joon
582geol_puuraugud PuuraukPuurmasinaga maapõue rajatud kitsas silindrikujuline õõs
583geol_puurkaevud PuurkaevPuurauk, mis on rajatud vee võtmiseks sügavamatest põhjaveekihtidest
584geol_raster_akr_50 Kristalse aluskorra reljeef (50x50m võrkmudel)Kristalse aluskorra reljeefi (AKR) 50x50m võrkmudeli loomiseks kasutati enam kui 500 puuraugus määratud aluskorra sügavust ja aluskorra kaardi (1:400 000) isojooni. Kõrgusväärtused on esitatud EH2000 süsteemis. NB! Tulenevalt puuraukude varieeruvast tihedusest võib tegelik aluskorra reljeef interpolatsiooni teel saadud AKR mudelist oluliselt erineda. AKR mudelit uuendatakse uute süvapuuraukude andmete laekudes.
585geol_raster_apr_50 Settelise aluspõhja reljeef (50x50m võrkmudel)Settelise aluspõhja reljeefi (APR) 50x50m võrkmudel saadakse LiDARi kõrgusmudelist pinnakatte paksuse (QP) mudeli lahutamisel. Kõrgusväärtused on esitatud EH2000 süsteemis. NB! Tulenevalt QP mudeli interpolatsioonil kasutatud puuraukude jt uuringupunktide varieeruvast tihedusest võib tegelik aluspõhja reljeef APR mudelist oluliselt erineda. APR mudelit uuendatakse igakuiselt.
586geol_raster_qp_50 Pinnakatte paksus (50x50m võrkmudel)Pinnakatte paksuse (QP) 50x50m võrkmudeli aluseks on erinevate uuringupunktide (puuraugud, - kaevud, paljandid ja vaatluspunktid) info. Mudelit täiendati 1:50 000 geoloogilise baaskaardi andmetega (QP isojooned mattunud orgude piires) ning georadari profiilidel interpreteeritud QP andmetega. NB! Tulenevalt uuringupunktide varieeruvast tihedusest võib tegelik pinnakatte paksus interpolatsiooni teel saadud QP mudelist oluliselt erineda. QP mudelit uuendatakse igakuiselt.
587hinnatsoon HinnatsoonHinnatsoon - 2001. aasta maa maksustamishinna alus.
588hinnatsoonTunnus TunnusHinnatsooni tunnus
589hoole Hoolde tegijaRiigiteede hoolet puudutav info Transpordiameti kodulehel (https://transpordiamet.ee/maanteed-veeteed-ohuruum/teehoole)
590huntide_ohjamispiirkonnad Hundi ohjamise aladEesti jaotunud 20 ohjamisalaks, mis on eraldatud vastavalt maakondadele ja jahipiirkondadele.
591hybrid HübriidHübriidkaardi vektorkihid (teede- ja vetevõrk, ehitised, piirid, kohanimed)
592hybriid_100000 Hübriidkaart
593hybriid_1000000 Hübriidkaart
594hybriid_12000 Hübriidkaart
595hybriid_120000 Hübriidkaart
596hybriid_150000 Hübriidkaart
597hybriid_2000 Hübriidkaart
598hybriid_2000000 Hübriidkaart
599hybriid_24000 Hübriidkaart
600hybriid_300000 Hübriidkaart
601hybriid_420000 Hübriidkaart
602hybriid_5000 Hübriidkaart
603hybriid_50000 Hübriidkaart
604hybriid_6000 Hübriidkaart
605hybriid_600000 Hübriidkaart
606hybriid_6000000 Hübriidkaart
607hybriid_75000 Hübriidkaart
608hybriid_800000 Hübriidkaart
609inf_etak_01 HooneHoone
610inf_etak_02 RajatisRajatis
611inf_etak_03 Maa-alune hooneMaa-alune hoone
612inf_etak_04 RööbasteeRööbastee
613inf_etak_05 JärsakJärsak
614inf_etak_06 TeealaTeeala
615inf_etak_07 ÕuÕu
616inf_etak_08 VooluveekoguVooluveekogu
617inf_etak_09 Muu kõlvikMuu kõlvik
618inf_etak_10 TurbaväliTurbaväli
619inf_etak_11 MärgalaMärgala
620inf_etak_12 Haritav maaHaritav maa
621inf_etak_13 Looduslik lageLooduslik lage
622inf_etak_14 PuittaimestikPuittaimestik
623inf_etak_15 MeriMeri
624inf_etak_16 VooluveekoguVooluveekogu
625inf_etak_17 SeisuveekoguSeisuveekogu
626inf_etak_18 SeisuveekoguSeisuveekogu
627inf_etak_19 PõhimaanteePõhimaantee
628inf_etak_20 TugimaanteeTugimaantee
629inf_etak_21 KõrvalmaanteeKõrvalmaantee
630inf_etak_22 Ramp või ühendusteeRamp või ühendustee
631inf_etak_23 Muu teeMuu tee
632inf_etak_24 Muu teeMuu tee
633inf_etak_25 TänavTänav
634inf_etak_26 PõhitänavPõhitänav
635inf_etak_27 JaotustänavJaotustänav
636inf_hyb_01 HooneHoone
637inf_hyb_02 RajatisRajatis
638inf_hyb_03 Maa-alune hooneMaa-alune hoone
639inf_hyb_04 RööbasteeRööbastee
640inf_hyb_05 PõhimaanteePõhimaantee
641inf_hyb_06 TugimaanteeTugimaantee
642inf_hyb_07 KõrvalmaanteeKõrvalmaantee
643inf_hyb_08 Ramp või ühendusteeRamp või ühendustee
644inf_hyb_09 Muu teeMuu tee
645inf_hyb_11 VooluveekoguVooluveekogu
646inf_hyb_12 SeisuveekoguSeisuveekogu
647inf_hyb_13 VooluveekoguVooluveekogu
648inf_hyb_14 TänavTänav
649inf_hyb_15 PõhitänavPõhitänav
650inf_hyb_16 JaotustänavJaotustänav
651isobaat_6m 6m isobaatKuue meetri isobaat (samasügavusjoon)
652jaotuspunkt JaotuspunktidTee jagatakse teeosadeks jaotuspunktide abil, mis paigutatakse teede võrgul sobivatesse kohtadesse. Jaotuspunktid ja nende kirjeldused peavad alati olema tee alg- ja lõpp-punktis ning sõiduteede arvu muutumiskohal.
653kaardilehed_1_10k Kaardilehed 1:10000Kaardilehed 1:10000
654kaardilehed_1_2k Kaardilehed 1:2000Kaardilehed 1:2000
655kaart Kaart
656kaart_10000 Kaart
657kaart_100000 Kaart
658kaart_1000000 Kaart
659kaart_12000 Kaart
660kaart_120000 Kaart
661kaart_15000 Kaart
662kaart_150000 Kaart
663kaart_2000 Kaart
664kaart_2000000 Kaart
665kaart_24000 Kaart
666kaart_300000 Kaart
667kaart_4000 Kaart
668kaart_420000 Kaart
669kaart_50000 Kaart
670kaart_6000 Kaart
671kaart_600000 Kaart
672kaart_6000000 Kaart
673kaart_75000 Kaart
674kaart_800000 Kaart
675kaart_hele Kaart (hele)Kaart (hele)
676kaart_hele_10000 Kaart (hele)
677kaart_hele_100000 Kaart (hele)
678kaart_hele_1000000 Kaart (hele)
679kaart_hele_12000 Kaart (hele)
680kaart_hele_120000 Kaart (hele)
681kaart_hele_15000 Kaart (hele)
682kaart_hele_150000 Kaart (hele)
683kaart_hele_2000 Kaart (hele)
684kaart_hele_2000000 Kaart (hele)
685kaart_hele_24000 Kaart (hele)
686kaart_hele_300000 Kaart (hele)
687kaart_hele_4000 Kaart (hele)
688kaart_hele_420000 Kaart (hele)
689kaart_hele_50000 Kaart (hele)
690kaart_hele_6000 Kaart (hele)
691kaart_hele_600000 Kaart (hele)
692kaart_hele_6000000 Kaart (hele)
693kaart_hele_75000 Kaart (hele)
694kaart_hele_800000 Kaart (hele)
695kaart_mv_10000 Halltoonides kaart
696kaart_mv_100000 Halltoonides kaart
697kaart_mv_1000000 Halltoonides kaart
698kaart_mv_12000 Halltoonides kaart
699kaart_mv_120000 Halltoonides kaart
700kaart_mv_15000 Halltoonides kaart
701kaart_mv_150000 Halltoonides kaart
702kaart_mv_2000 Halltoonides kaart
703kaart_mv_2000000 Halltoonides kaart
704kaart_mv_24000 Halltoonides kaart
705kaart_mv_300000 Halltoonides kaart
706kaart_mv_4000 Halltoonides kaart
707kaart_mv_420000 Halltoonides kaart
708kaart_mv_50000 Halltoonides kaart
709kaart_mv_6000 Halltoonides kaart
710kaart_mv_600000 Halltoonides kaart
711kaart_mv_6000000 Halltoonides kaart
712kaart_mv_75000 Halltoonides kaart
713kaart_mv_800000 Halltoonides kaart
714kaart_vt_10000 Kaart (valgete teedega)
715kaart_vt_100000 Kaart (valgete teedega)
716kaart_vt_1000000 Kaart (valgete teedega)
717kaart_vt_12000 Kaart (valgete teedega)
718kaart_vt_120000 Kaart (valgete teedega)
719kaart_vt_15000 Kaart (valgete teedega)
720kaart_vt_150000 Kaart (valgete teedega)
721kaart_vt_2000 Kaart (valgete teedega)
722kaart_vt_2000000 Kaart (valgete teedega)
723kaart_vt_24000 Kaart (valgete teedega)
724kaart_vt_300000 Kaart (valgete teedega)
725kaart_vt_4000 Kaart (valgete teedega)
726kaart_vt_420000 Kaart (valgete teedega)
727kaart_vt_50000 Kaart (valgete teedega)
728kaart_vt_6000 Kaart (valgete teedega)
729kaart_vt_600000 Kaart (valgete teedega)
730kaart_vt_6000000 Kaart (valgete teedega)
731kaart_vt_75000 Kaart (valgete teedega)
732kaart_vt_800000 Kaart (valgete teedega)
733kaldaastang KaldaastangÜle viie meetri kõrgune Eesti topograafia andmekogu põhikaardile kantud veekogu veepiirile lähemal kui 200m asuv kaldaastang.
734kaldaastang_ala Kaldaastangu alaEesti topograafia andmekogu põhikaardile kantud veekogu veepiiri ning kaldaastangu vaheline ala. ( vt LKS §35 lg5).
735kate Katted (detailne)Andmed teede katete, ülekatete või kulumiskihtide kohta.
736kate_yldine Teekate (üldine)Näitab, kas teelõigul on kõvakate või on tegu katteta teega (pinnas- või kruusatee).
737katri_plk_existing_contract Lepinguga pärandniidud riigimaalPärandniidu hooldamise rendilepingute alad riigimaal.
738katri_plk_no_contract Lepinguta pärandniidudLepinguta pärandniidu kooslused (riigi- ja eramaal), kuhu on võimalik esitada rendihuvi taotlust.
739katri_plk_private_property Rendile pakkumisel pärandniidud eramaalPärandniidud eramaal, mille maaomanik on avaldanud valmisolekut enda maad poolloodusliku koosluse hooldamiseks rendile anda.
740kea_hooldamsies_p2randniit Hooldamises pärandniidudPärandniidud, mida hooldatakse.
741kea_majandamises_p2randniit Majandamises pärandniitPärandniidud, mida majandatakse.
742kea_puisniidulife PuisniiduLIFE projektialadPlaneeritud taastamisalad PuisniiduLIFE projekti raames.
743kea_taastamises_p2randniit Taastamises pärandniitPärandniidud, mida taastatakse
744kergliiklusteed Kergliiklusteed (ETAK)Kergliiklusteed Eesti topograafia andmekogust (ETAK).
745kiiruspiirang KiiruspiirangAndmed teedele kehtestatud alaliste kiiruspiirangute kohta. Kiiruspiirangut kirjeldatakse mõlemal sõidusuunal eraldi.
746kik_toetatud_hooldusinvest KIK pärandniitude hooldus ja investeeringudÜF toetusega hooldus ja investeeringud.
747kik_toetatud_punktobj KIK pärandniitude punktobjektidÜF toetusega taastatud objektid
748kik_toetatud_teed KIK teed pärandniitudelÜF toetusega taastatud teed.
749kik_toetusega_taastatud_plk KIK taastatud pärandniitÜF toetusega taastatud kaitsealuste liikide elupaigad.
750kilomeetripunkt KilomeetripunktidArvutuslik andmekiht kõikide teede geomeetriate põhjal. Visualiseerib kilomeetripunkte tee algusest, kuvamist alustatakse alates 1. kilomeetrist. Võib erineda looduses liiklusmärgiga tähistatud kilomeetripostist.
751kkm_ristipuud RistipuudPuusse ristimärgi lõikamine kuulub veel tänapäevalgi Lõuna-Eesti matusekombestikku ning ristimärkidega puud meie looduses on unikaalsed piirkondliku surmakultuuri tunnusmärgid. Rohkem infot Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna kodulehelt.
752kkm_ristipuud_puhver Ristipuude puhvertsoonPuusse ristimärgi lõikamine kuulub veel tänapäevalgi Lõuna-Eesti matusekombestikku ning ristimärkidega puud meie looduses on unikaalsed piirkondliku surmakultuuri tunnusmärgid. Rohkem infot Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna kodulehelt. Ristipuude ümber märgitud 50 meetri laiune puhvertsoon on ala, mis tagaks ristipuude säilimise metsamajandamise käigus.
753kma_avalik_asjaoigus Asjaõigusega seotud mõjualad (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) asjaõigusega seotud mõjualad
754kma_avalik_elekter Elektriga seotud mõjualad (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) elektriga seotud kitsendused
755kma_avalik_elekter_3410_4006 Laevatatavate siseveekogude kohal kulgeva elektriõhuliini kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) elektriga seotud mõjualad: laevatatavate siseveekogude kohal kulgeva elektriõhuliini kaitsevöönd
756kma_avalik_elekter_3411_4006 Elektriõhuliini mastitõmmitsa või toe kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) elektriga seotud mõjualad: elektriõhuliini mastitõmmitsa või toe kaitsevöönd
757kma_avalik_elekter_341_4006 Alajaama või jaotusseadme kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) elektriga seotud mõjualad: alajaama või jaotusseadme kaitsevöönd
758kma_avalik_elekter_342_4006 Alla 1 kV elektriõhuliini kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) elektriga seotud mõjualad: alla 1 kV elektriõhuliini kaitsevöönd
759kma_avalik_elekter_343_4006 1-20kV õhukaabelliini kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) elektriga seotud mõjualad: 1-20kV õhukaabelliini kaitsevöönd
760kma_avalik_elekter_344_4006 1-20 kV elektriõhuliini kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) elektriga seotud mõjualad: 1-20 kV elektriõhuliini kaitsevöönd
761kma_avalik_elekter_345_4006 35-110kV elektriõhuliini kaitseöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) elektriga seotud mõjualad: 35-110kV elektriõhuliini kaitsevöönd
762kma_avalik_elekter_346_4006 220-330kV elektriõhuliini kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) elektriga seotud mõjualad: 220-330kV elektriõhuliini kaitsevöönd
763kma_avalik_elekter_347_4006 Elektrimaakaabelliini kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) elektriga seotud mõjualad: elektrimaakaabelliini kaitsevöönd
764kma_avalik_elekter_349_4006 Elektriveekaabelliini kaitsevöönd meres ja järvedes (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) elektriga seotud mõjualad: elektriveekaabelliini kaitsevöönd meres ja järvede
765kma_avalik_gaas Gaasiga seotud mõjualad (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) gaasiga seotud kitsendused
766kma_avalik_gaas_351 A- ja B-kategooria gaasipaigaldise kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) gaasiga seotud mõjualad: A-ja B-kategooria gaasipaigaldise kaitsevöönd
767kma_avalik_gaas_3514 200mm kuni 500mm läbimõõduga D-kategooria gaasitorustiku kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) gaasiga seotud mõjualad: 200mm kuni 500mm läbimõõduga D-kategooria gaasitorustiku kaitsevöönd
768kma_avalik_gaas_3516 500mm ja suurema läbimõõduga D-kategooria gaasitorustik (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) gaasiga seotud mõjualad: 500mm ja suurema läbimõõduga D-kategooria gaasitorustik
769kma_avalik_gaas_352 A- ja B-kategooria gaasitorustiku kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) gaasiga seotud mõjualad: A-ja B-kategooria gaasitorustiku kaitsevöönd
770kma_avalik_gaas_354 C-kategooria gaasipaigaldise kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) gaasiga seotud mõjualad: C-kategooria gaasipaigaldise kaitsevöönd
771kma_avalik_gaas_356 C-kategooria gaasitorustiku kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) gaasiga seotud mõjualad: C-kategooria gaasitorustiku kaitsevöönd
772kma_avalik_gaas_358 D-kategooria gaasipaigaldise kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) gaasiga seotud mõjualad: D-kategooria gaasipaigaldise kaitsevöönd
773kma_avalik_gaas_359 Alla 200mm läbimõõduga D-kategooria gaasitorustiku kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) gaasiga seotud mõjualad: Alla 200mm läbimõõduga D-kategooria gaasitorustiku kaitsevöönd
774kma_avalik_geodeesia Geodeesiaga seotud mõjualad (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) geodeesiaga seotud kitsendused
775kma_avalik_geodeesia_10008 Geodeetiliste mõõteseadmete kalibreerimise baasjoone geodeetilise märgi kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) geodeesiaga seotud mõjualad: geodeetiliste mõõteseadmete kalibreerimise baasjoone geodeetilise märgi kaitsevöönd
776kma_avalik_geodeesia_311 Ehitistel oleva geodeetilise märgi kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) geodeesiaga seotud mõjualad: ehitistel oleva geodeetilise märgi kaitsevöönd
777kma_avalik_geodeesia_312 Geodeetilised märgi kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) geodeesiaga seotud mõjualad: geodeetilise märgi kaitsevöönd
778kma_avalik_geodeesia_313 Riikliku geodeetilise võrgu I ja II klassi märgi kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) geodeesiaga seotud mõjualad: riikliku geodeetilise võrgu I ja II klassi märgi kaitsevöönd
779kma_avalik_kaugkyte Kaugküttega seotud mõjualad (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) geodeesiaga seotud kitsendused
780kma_avalik_kaugkyte_361 Alla 200 mm läbimõõduga maa- aluse soojatorustiku kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) kaugküttega seotud mõjualad: alla 200 mm läbimõõduga maa- aluse soojatorustiku kaitsevöönd
781kma_avalik_kaugkyte_362 200 mm ja suurema läbimõõduga maa- aluse soojatorustiku kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) kaugküttega seotud mõjualad: 200 mm ja suurema läbimõõduga maa- aluse soojatorustiku kaitsevöönd
782kma_avalik_kaugkyte_364 16 baari ja madalama rõhuga maapealse sooja- aurutorustiku kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) kaugküttega seotud mõjualad: 16 baari ja madalama rõhuga maapealse sooja- aurutorustiku kaitsevöönd
783kma_avalik_kaugkyte_365 Üle 6 baarise rõhuga maapealse sooja-ja veetorustiku kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) kaugküttega seotud mõjualad: üle 6 baarise rõhuga maapealse sooja-ja veetorustiku kaitsevöönd
784kma_avalik_kaugkyte_366 Alla 6 baarise rõhuga maapealse sooja-ja veetorustiku kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) kaugküttega seotud mõjualad: alla 6 baarise rõhuga maapealse sooja-ja veetorustiku kaitsevöönd
785kma_avalik_kaugkyte_367 Kaugküttevõrgu juurde kuuluvate ehitiste kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) kaugküttega seotud mõjualad: Kaugküttevõrgu juurde kuuluvate ehitiste kaitsevöönd
786kma_avalik_kemikaal Kemikaalidega seotud mõjualad (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) kemikaalidega seotud kitsendused
787kma_avalik_kemikaal_382 Maapealse vedelkütusetorustiku kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) kemikaalidega seotud mõjualad: maapealse vedelkütusetorustiku kaitsevöönd
788kma_avalik_kemikaal_386 Üle 5000 m³ naftasaaduste mahuti kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) kemikaalidega seotud mõjualad: üle 5000 m³ naftasaaduste mahuti kaitsevöönd
789kma_avalik_looduskaitse Looduskaitsega seotud mõjualad (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud kitsendused
790kma_avalik_looduskaitse_10011 Karstiala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud mõjualad: karstiala
791kma_avalik_looduskaitse_10012 Karstivormi või -järviku kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud mõjualad: karstivormi või -järviku kaitsevöönd
792kma_avalik_looduskaitse_10013 Nitraaditundliku ala tegevuspiiranguvöönd olulisel allika- või karstialal (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud mõjualad: nitraaditundliku ala tegevuspiiranguvöönd olulisel allika- või karstialal
793kma_avalik_looduskaitse_211_3001 Kaitseala loodusreservaat (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud mõjualad: kaitseala loodusreservaat
794kma_avalik_looduskaitse_211_3002 Kaitseala hooldatav sihtkaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud mõjualad: kaitseala hooldatav sihtkaitsevöönd
795kma_avalik_looduskaitse_211_3003 Kaitseala looduslik sihtkaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud mõjualad: kaitseala looduslik sihtkaitsevöönd
796kma_avalik_looduskaitse_211_3004 Uuendamata eeskirjadega kaitseala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud mõjualad: uuendamata eeskirjadega kaitseala
797kma_avalik_looduskaitse_211_3005 Kaitseala piiranguvöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud mõjualad: kaitseala piiranguvöönd
798kma_avalik_looduskaitse_212 Hoiuala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud mõjualad: hoiuala
799kma_avalik_looduskaitse_213_3007 Püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud mõjualad: püsielupaiga sihtkaitsevöönd
800kma_avalik_looduskaitse_213_3008 Püsielupaiga piiranguvöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud mõjualad: püsielupaiga piiranguvöönd
801kma_avalik_looduskaitse_214 Vääriselupaiga kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud mõjualad: vääriselupaik
802kma_avalik_looduskaitse_215 Kaitstava looduse üksikobjekti piiranguvöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud mõjualad: kaitstava looduse üksikobjekti piiranguvöönd
803kma_avalik_looduskaitse_216 Kohaliku omavalitsuse kaitstav loodusobjekt (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud mõjualad: kohaliku omavalitsuse kaitstav loodusobjekt
804kma_avalik_maaparandus Maaparandusega seotud mõjualad (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud kitsendused
805kma_avalik_maaparandus_10000 10-25km² valgalaga eesvoolu kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud mõjualad: 10-25km² valgalaga eesvoolu kaitsevöönd
806kma_avalik_maaparandus_10000_3016 10-25km² valgalaga eesvoolu piiranguvöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud mõjualad: 10-25km² valgalaga eesvoolu piiranguvöönd
807kma_avalik_maaparandus_10000_3017 10-25km² valgalaga eesvoolu ehituskeeluvöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud mõjualad: 10-25km² valgalaga eesvoolu ehituskeeluvöönd
808kma_avalik_maaparandus_10000_3018 10-25km² valgalaga eesvoolu veekaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud mõjualad: 10-25km² valgalaga eesvoolu veekaitsevöönd
809kma_avalik_maaparandus_10002 Üle 25km² valgalaga eesvoolu kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud mõjualad: üle 25km² valgalaga eesvoolu kaitsevöönd
810kma_avalik_maaparandus_10002_3016 Üle 25km² valgalaga eesvoolu piiranguvöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud mõjualad: üle 25km² valgalaga eesvoolu piiranguvöönd
811kma_avalik_maaparandus_10002_3017 Üle 25km² valgalaga eesvoolu ehituskeeluvöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud mõjualad: üle 25km² valgalaga eesvoolu ehituskeeluvöönd
812kma_avalik_maaparandus_10002_3018 Üle 25km² valgalaga eesvoolu veekaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud mõjualad: üle 25km² valgalaga eesvoolu veekaitsevöönd
813kma_avalik_maaparandus_231 Maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud kitsendused: maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu kaitsevöönd
814kma_avalik_maaparandus_232 Maaparandussüsteemi tegevuspiirkond (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud mõjualad: maaparandussüsteemi tegevuspiirkond
815kma_avalik_maaparandus_233 Kollektoreesvoolu kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud mõjualad: kollektoreesvoolu kaitsevöönd
816kma_avalik_maaparandus_234_10001 Kuni 10km² valgalaga eesvoolu kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud mõjualad: kuni 10km² valgalaga eesvoolu kaitsevöönd
817kma_avalik_maaparandus_234_3018 Kuni 10km² valgalaga eesvoolu veekaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud mõjualad: kuni 10km² valgalaga eesvoolu veekaitsevöönd
818kma_avalik_muinsuskaitse Muinsuskaitsega seotud mõjualad (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud kitsendused
819kma_avalik_muinsuskaitse_241_1007 Kinnismälestise ala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) muinsuskaitsega seotud mõjualad: kinnismälestise ala
820kma_avalik_muinsuskaitse_241_1008 Kinnismälestise kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) muinsuskaitsega seotud mõjualad: kinnismälestise kaitsevöönd
821kma_avalik_muinsuskaitse_242_1007 Muinsuskaitseala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) muinsuskaitsega seotud mõjualad: muinsuskaitseala
822kma_avalik_muinsuskaitse_242_1008 Muinsuskaitseala kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) muinsuskaitsega seotud mõjualad: muinsuskaitseala kaitsevöönd
823kma_avalik_planeering Planeeringuga seotud mõjualad (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) planeeringutega seotud kitsendused
824kma_avalik_planeering_111 Riigi eriplaneeringu ala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) planeeringutega seotud mõjualad: riigi eriplaneeringu ala
825kma_avalik_planeering_113 Üldplaneeringu ala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) planeeringutega seotud mõjualad: üldplaneeringu ala
826kma_avalik_planeering_115 Detailplaneeringu koostamise kohustus (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) planeeringutega seotud mõjualad: detailplaneeringu koostamise kohustus
827kma_avalik_planeering_116 Tiheasustusala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) planeeringutega seotud mõjualad: tiheasustusala
828kma_avalik_reostusoht Reostusohuga seotud mõjualad (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) reostusohuga seotud kitsendused
829kma_avalik_reostusoht_261 Kaitsmata põhjaveega ala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) reostusohuga seotud kitsendused: kaitsmata põhjaveega ala
830kma_avalik_reostusoht_262 Nitraaditundlik ala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) reostusohuga seotud kitsendused: nitraaditundlik ala
831kma_avalik_reostusoht_263 Kalmistu sanitaarkaitseala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) reostusohuga seotud kitsendused: kalmistu sanitaarkaitseala
832kma_avalik_reostusoht_264 Matmispaiga (loomsete) sanitaarkaitseala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) reostusohuga seotud kitsendused: matmispaiga(loomsete) sanitaarkaitseala
833kma_avalik_ressurss Ressurssidega seotud mõjualad (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) ressurssidega seotud kitsendused
834kma_avalik_ressurss_251 Maardla vöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) ressurssidega seotud mõjualad: maardla vöönd
835kma_avalik_ressurss_252 Uuringu ala vöönd (geoloogiline)(KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) ressurssidega seotud mõjualad: uuringu ala vöönd
836kma_avalik_riigikaitse Riigikaitsega seotud mõjualad (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) riigikaitsega seotud kitsendused
837kma_avalik_riigikaitse_121_1001 Riigpiiri piiririba (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) riigikaitsega seotud mõjualad: riigpiiri piiririba
838kma_avalik_riigikaitse_121_10011 Piirivöönd ja piiriveekogu (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) riigikaitsega seotud mõjualad: piirivöönd ja piiriveekogu
839kma_avalik_riigikaitse_123 Riigikaitselise ehitise piiranguvöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) riigikaitsega seotud mõjualad: riigikaitselise ehitise piiranguvöönd
840kma_avalik_side Sidega seotud mõjualad (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) sidega seotud kitsendused
841kma_avalik_side_331 Raadiosidemasti kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) sidega seotud mõjualad: raadiosidemasti kaitsevöönd (KPOIS)
842kma_avalik_side_332 Maismaal asuva sideehitise kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) sidega seotud mõjualad: maismaal asuva sideehitise kaitsevöönd (KPOIS)
843kma_avalik_side_334 Merel asuva sideehitise kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) sidega seotud mõjualad: merel asuva sideehitise kaitsevöönd (KPOIS)
844kma_avalik_sundvaldus Sundvaldusega seotud mõjualad (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) sundvaldusega seotud mõjualad
845kma_avalik_sundvaldus_10009 Sundvaldusega tee ala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) sundvaldusega seotud mõjualad: sundvaldusega tee
846kma_avalik_sundvaldus_131 Sundvaldusega tehnorajatise ala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) sundvaldusega seotud mõjualad: sundvaldusega tehnorajatis
847kma_avalik_sundvaldus_132 Sundvaldusega tehnovõrgu ala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) sundvaldusega seotud mõjualad: sundvaldusega tehnovõrk
848kma_avalik_transport Transpordiga seotud mõjualad (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) transpordiga seotud kitsendused
849kma_avalik_transport_321 Lennuvälja kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) transpordiga seotud mõjualad: lennuvälja kaitsevöönd (KPOIS)
850kma_avalik_transport_322 Raudtee kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) transpordiga seotud mõjualad: raudtee kaitsevöönd (KPOIS)
851kma_avalik_transport_324_1004 Maantee (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) transpordiga seotud mõjualad: maantee (KPOIS)
852kma_avalik_transport_324_4004 Maantee kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) transpordiga seotud mõjualad: maantee kaitsevöönd (KPOIS)
853kma_avalik_transport_325_1004 Tänav (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) transpordiga seotud mõjualad: tänav (KPOIS)
854kma_avalik_transport_325_4004 Tänava kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) transpordiga seotud mõjualad: tänava kaitsevöönd (KPOIS)
855kma_avalik_veekogu Veekogudega seotud mõjualad (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekoguga seotud kitsendused
856kma_avalik_veekogu_10001_3018 Kuni 10 km² valgalaga veekogu veekaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: kuni 10km² valgalaga veekogu veekaitsevöönd
857kma_avalik_veekogu_10003 Korduv üleujutusala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: korduv üleujutusala
858kma_avalik_veekogu_10004 Kõrgveeala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: kõrgveeala
859kma_avalik_veekogu_10015_1005 Üle 10 km² valgalaga kanali, peakraavi avalik kasutus (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: üle 10 km² valgalaga kanali, peakraavi avalik kasutus
860kma_avalik_veekogu_10015_1006 Üle 10 km² valgalaga kanali, peakraavi kallasrada (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: üle 10 km² valgalaga kanali, peakraavi kallasrada
861kma_avalik_veekogu_10015_3018 Üle 10 km² valgalaga kanali, peakraavi veekaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: üle 10 km² valgalaga kanali, peakraavi veekaitsevöönd
862kma_avalik_veekogu_221_10008 Nitraaditundlikul alal asuva allika tegevuspiiranguvöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: nitraaditundlikul alal asuva allika tegevuspiiranguvöönd
863kma_avalik_veekogu_221_3016 Allika piiranguvöönd(KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: allika piiranguvöönd
864kma_avalik_veekogu_221_3017 Allika ehituskeeluvöönd(KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: allika ehituskeeluvöönd
865kma_avalik_veekogu_221_3018 Allika veekaitsevöönd(KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: allika veekaitsevöönd
866kma_avalik_veekogu_223_1006 Veekogu kallasrada meresaarte, Narva-Jõesuu mereranna ääres (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: veekogu kallasrada meresaarte, Narva-Jõesuu mereranna ääres
867kma_avalik_veekogu_223_3016 Veekogu piiranguvöönd meresaarte, Narva-Jõesuu mereranna ääres (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: veekogu piiranguvöönd meresaarte, Narva-Jõesuu mereranna ääres
868kma_avalik_veekogu_223_3017 Veekogu ehituskeeluvöönd meresaarte, Narva-Jõesuu mereranna ääres (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: veekogu ehituskeeluvöönd meresaarte, Narva-Jõesuu mereranna ääres
869kma_avalik_veekogu_223_3018 Veekogu veekaitsevöönd meresaarte, Narva-Jõesuu mereranna ääres (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: veekogu veekaitsevöönd meresaarte, Narva-Jõesuu mereranna ääres
870kma_avalik_veekogu_224_1006 Mereranna, Peipsi j, Võrtsjärve, Pihkva j, Lämmijärve kallasrada (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: mereranna, Peipsi j, Võrtsjärve, Pihkva j, Lämmijärve kallasrada
871kma_avalik_veekogu_224_3016 Mereranna, Peipsi j, Võrtsjärve, Pihkva j, Lämmijärve piiranguvöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: mereranna, Peipsi j, Võrtsjärve, Pihkva j, Lämmijärve piiranguvöönd
872kma_avalik_veekogu_224_3017 Mereranna, Peipsi j, Võrtsjärve, Pihkva j, Lämmijärve ehituskeeluvöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: mereranna, Peipsi j, Võrtsjärve, Pihkva j, Lämmijärve ehituskeeluvöönd
873kma_avalik_veekogu_224_3018 Mereranna, Peipsi j, Võrtsjärve, Pihkva j, Lämmijärve veekaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: mereranna, Peipsi j, Võrtsjärve, Pihkva j, Lämmijärve veekaitsevöönd
874kma_avalik_veekogu_225_3016 Üle 10 ha pindalaga ja üle 25 km² valgalaga veekogu piiranguvöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: üle 10 ha pindalaga ja üle 25 km² valgalaga veekogu piiranguvöönd
875kma_avalik_veekogu_225_3017 Üle 10 ha pindalaga ja üle 25 km² valgalaga veekogu ehituskeeluvöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: üle 10 ha pindalaga ja üle 25 km² valgalaga veekogu ehituskeeluvöönd
876kma_avalik_veekogu_225_3018 Üle 10 ha pindalaga ja üle 25 km² valgalaga veekogu veekaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: üle 10 ha pindalaga ja üle 25 km² valgalaga veekogu veekaitsevöönd
877kma_avalik_veekogu_226_3016 Kuni 10 ha pindalaga ja kuni 25 km² valgalaga veekogu piiranguvöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: kuni 10 ha pindalaga ja kuni 25 km² valgalaga veekogu piiranguvöönd
878kma_avalik_veekogu_226_3017 Kuni 10 ha pindalaga ja kuni 25km² valgalaga veekogu ehituskeeluvöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: kuni 10 ha pindalaga ja kuni 25 km² valgalaga veekogu ehituskeeluvöönd
879kma_avalik_veekogu_226_3018 Kuni 10 ha pindalaga ja kuni 25km² valgalaga veekogu veekaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: kuni 10 ha pindalaga ja kuni 25 km² valgalaga veekogu veekaitsevöönd
880kma_avalik_veekogu_235_1005 Kuni 10 km² valgalaga kanali, peakraavi avalik kasutus (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: kuni 10 km² valgalaga kanali, peakraavi avalik kasutus
881kma_avalik_veekogu_235_1006 Kuni 10 km² valgalaga kanali, peakraavi kallasrada (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: kuni 10 km² valgalaga kanali, peakraavi kallasrada
882kma_avalik_veekogu_235_3018 Kuni 10 km² valgalaga kanali, peakraavi veekaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: kuni 10 km² valgalaga kanali, peakraavi veekaitsevöönd
883kma_avalik_veevarustus Veevarustusega seotud mõjualad (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud kitsendused
884kma_avalik_veevarustus_371 Alla 250mm läbimõõduga maa-aluse vee ja kanal.survetorustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud mõjualad: alla 250mm läbimõõduga maa-aluse vee ja kanal.survetorustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd
885kma_avalik_veevarustus_3710 Jõgedes ja järvedes asuva veealuse vee ja kanal. torustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud mõjualad: jõgedes ja järvedes asuva veealuse vee ja kanal. torustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd
886kma_avalik_veevarustus_3711 Meres asuva veealuse vee ja kanal. torustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud mõjualad: meres asuva veealuse vee ja kanal. torustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd
887kma_avalik_veevarustus_3712 Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniehitise ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud mõjualad: ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniehitise ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd
888kma_avalik_veevarustus_3713 Alla 10 m³/p vooluhulgaga ühiskanalisatsiooni reoveepumpla reostuskaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud mõjualad: alla 10 m³/p vooluhulgaga ühiskanalisatsiooni reoveepumpla reostuskaitsevöön
889kma_avalik_veevarustus_3714 Üle 10 m³/p vooluhulgaga ühiskanalisatsiooni reoveepumpla reostuskaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud mõjualad: üle 10 m³/p vooluhulgaga ühiskanalisatsiooni reoveepumpla reostuskaitsevöönd (KPOIS)
890kma_avalik_veevarustus_3717_3019 Veehaarde sanitaarkaitseala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud mõjualad: veehaarde sanitaarkaitseala
891kma_avalik_veevarustus_3717_4011 Puurkaevu hooldusala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud mõjualad: puurkaevu hooldusala
892kma_avalik_veevarustus_3718 Veevõtukoha veehaarde sanitaarkaitseala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud mõjualad: veevõtukoha veehaarde sanitaarkaitseala
893kma_avalik_veevarustus_372 250mm kuni 500mm läbimõõduga maa-aluse vee ja kanal.survetorustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud mõjualad: 250mm kuni 500mm läbimõõduga maa-aluse vee ja kanal.survetorustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd
894kma_avalik_veevarustus_373 500 mm ja suurema läbimõõduga maa-aluse vee ja kanal.survetorustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud mõjualad: 500 mm ja suurema läbimõõduga maa-aluse vee ja kanal.survetorustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd
895kma_avalik_veevarustus_374 Alla 2m süg. ja alla 250mm läbimõõduga maa-aluse vee ja kanal. vabavoolse torustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud mõjualad: alla 2m süg. ja alla 250mm läbimõõduga maa-aluse vee ja kanal. vabavoolse torustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd
896kma_avalik_veevarustus_375 Alla 2m süg. ja suurema kui 250mm läbimõõduga läbimõõduga maa-aluse vee ja kanal. vabavoolse torustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud mõjualad: alla 2m süg. ja suurema kui 250mm läbimõõduga läbimõõduga maa-aluse vee ja kanal. vabavoolse torustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd
897kma_avalik_veevarustus_376 Üle 2m süg. ja alla 250mm läbimõõduga maa-aluse vee ja kanal. vabavoolse torustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud mõjualad: üle 2m süg. ja alla 250mm läbimõõduga vee ja kanal. vabavoolse torustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd (KPOIS)
898kma_avalik_veevarustus_377 Üle 2m süg. ja 250-1000mm läbimõõduga maa-aluse vee ja kanal. vabavoolse torustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud mõjualad: üle 2m süg. ja 250-1000mm läbimõõduga vee ja kanal. vabavoolse torustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd
899kma_avalik_veevarustus_378 Üle 2m süg. ja suurema kui 1000mm läbimõõduga maa-aluse vee ja kanal. vabavoolse torustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud mõjualad: üle 2m süg. ja suurema kui 1000mm läbimõõduga vee ja kanal. vabavoolse torustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd
900kohu_ads_administratiivkeskus Administratiivkeskus (KOHU)Linnavalitsused, linnaosavalitsused, vallavalitsused, teeninduspunktid.
901kohu_ads_haigla Haigla (KOHU)Erinevad haiglad.
902kohu_ads_haridus Haridusasutus (KOHU)Lasteaiad, koolid, huvikoolid.
903kohu_ads_hoolekanne Hoolekanne (KOHU)Hoolekandeasutused
904kohu_ads_kaubandus Kaubandus (KOHU)Kaubanduskeskused, ärihooned, ööklubid.
905kohu_ads_kultuuriasutus Kultuuriasutus (KOHU)Erinevad kultuuriasutused.
906kohu_ads_kultuurilugu Kultuurilugu (KOHU)Mõisad
907kohu_ads_lennuvali Lennuväli (KOHU)Lennuväljad
908kohu_ads_loodus Loodus (KOHU)Mitmesugused loodusobjektid
909kohu_ads_majutus Majutus (KOHU)Hotellid, hostelid, puhkekodud, puhkemajad.
910kohu_ads_peatus Peatus (KOHU)Ühistranspordi peatused
911kohu_ads_perearst Perearst (KOHU)Perearstikeskused.
912kohu_ads_piirkond Piirkond (KOHU)Mitteametlikud linnaosad, osavallad, ühiskondlikud alad
913kohu_ads_post Postiteenus (KOHU)Postkontorid
914kohu_ads_ppa Politsei ja Piirivalve (KOHU)Politsei- ja piirivalvega seotud asutused.
915kohu_ads_raamatukogu Raamatukogu (KOHU)Erinevad raamatukogud.
916kohu_ads_rajatis Rajatis (KOHU)Hooned, kirikud, meremärgid jms
917kohu_ads_sadam Sadam (KOHU)Sadamad
918kohu_ads_sild Sild või tunnel (KOHU)Sillad ja tunnelid
919kohu_ads_sport Sport (KOHU)Mitmesugused sportimiskohad.
920kohu_ads_supluskoht Supluskoht (KOHU)Supluskohad
921kohu_ads_tee Tee (KOHU)Teed
922kohu_ads_terminal Terminal (KOHU)Terminalid
923kohu_ads_v2lisesindus Välisesindus (KOHU)Saatkonnad, konsulaadid, rahvusvahelised organisatsioonid.
924kohu_ads_valitsusasutus Valitsusasutus (KOHU)Erinevad riigiasutused.
925kohu_ads_veekogu Veekogu (KOHU)Seisu- ja vooluveekogud
926korgvesi_1m_joon 1m kõrgusjooned1m kõrgusjooned
927korgvesi_korduv_uleujutus Korduva üleujutusega alaKorduva üleujutusega veekogude üleujutusala. Ala piir on ranna või kalda piiranguvööndi, veekaitsevööndi ja ehituskeeluvööndi lähtejoon vastavalt Looduskaitseseaduse § 35 lg 31 ning lg 4.
928korgvesi_vooluveed Siseveekogude kõrgveepiirKorduva üleujutusega siseveekogude üleujutusala. Ala piir on ranna või kalda piiranguvööndi, veekaitsevööndi ja ehituskeeluvööndi lähtejoon vastavalt Looduskaitseseaduse § 35 lg 3 ning lg 4.
929kpo_avalik_asjaoigus Asjaõigusega seotud kitsendused (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) asjaõigusega seotud kitsendused.
930kpo_avalik_elekter Elektriga seotud kitsendused (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) elektriga seotud kitsendused
931kpo_avalik_gaas Gaasiga seotud kitsendused (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) gaasiga seotud kitsendused
932kpo_avalik_geodeesia Geodeesiaga seotud kitsendused (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) geodeesiaga seotud kitsendused
933kpo_avalik_kaugkyte Kaugküttega seotud kitsendused (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) kaugküttega seotud kitsendused
934kpo_avalik_kemikaal Kemikaalidega seotud kitsendused (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) kemikaalidega seotud kitsendused
935kpo_avalik_looduskaitse Looduskaitsega seotud kitsendused (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud kitsendused
936kpo_avalik_maaparandus Maaparandusega seotud kitsendused (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud kitsendused
937kpo_avalik_muinsuskaitse Muinsuskaitsega seotud kitsendused (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) muinsuskaitsega seotud kitsendused
938kpo_avalik_planeering Planeeringuga seotud kitsendused (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) planeeringutega seotud kitsendused
939kpo_avalik_reostusoht Reostusohuga seotud kitsendused (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) reostusohuga seotud kitsendused
940kpo_avalik_ressurss Ressurssidega seotud kitsendused (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) ressurssidega seotud kitsendused
941kpo_avalik_riigikaitse Riigikaitsega seotud kitsendused (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) riigikaitsega seotud kitsendused
942kpo_avalik_side Sidega seotud kitsendused (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) sidega seotud kitsendused
943kpo_avalik_sundvaldus Sundvaldusega seotud kitsendused (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) sundvaldusega seotud kitsendused.
944kpo_avalik_transport Transpordiga seotud kitsendused (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) transpordiga seotud kitsendused
945kpo_avalik_veekogu Veekogudega seotud kitsendused (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud kitsendused
946kpo_avalik_veevarustus Veevarustusega seotud kitsendused (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud kitsendused
947kr_hoiuala HoiualaHoiuala on elupaikade ja kasvukohtade kaitseks määratud ala, mille säilimise tagamiseks hinnatakse kavandatavate tegevuste mõju ja keelatakse ala soodsat seisundit kahjustavad tegevused. Täpsemalt Looduskaitseseaduses
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
948kr_hooldatav_skv Hooldatav sihtkaitsevööndSihtkaitsevöönd on kaitseala maa- või veeala seal väljakujunenud või kujundatavate looduslike ja poollooduslike koosluste säilitamiseks. Hooldatavates sihtkaitsevööndites on loodusväärtuste säilimiseks sageli vajalik inimese kaasabi (nt puisniitude hooldamine, niitmine, rannakarjamaade karjatamine, võsa lõikamine jne).Täpsemalt Looduskaitseseaduses
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
949kr_iii_kategooria_loomad III kat. kaitsealune faunaIII kaitsekategooriasse arvatakse nii liigid, mille arvukust ohustab elupaikade ja kasvukohtade hävimine või rikkumine ja mille arvukus on vähenenud sedavõrd, et ohutegurite toime jätkumisel võivad nad sattuda ohustatud liikide hulka, kui liigid, mis kuulusid I või II kaitsekategooriasse, kuid on vajalike kaitseabinõude rakendamise tõttu väljaspool hävimisohtu. Täpsemalt Looduskaitseseaduses
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
950kr_iii_kategooria_seen_ja_samblik III kat. kaitsealused seened ja samblikudIII kaitsekategooriasse arvatakse nii liigid, mille arvukust ohustab elupaikade ja kasvukohtade hävimine või rikkumine ja mille arvukus on vähenenud sedavõrd, et ohutegurite toime jätkumisel võivad nad sattuda ohustatud liikide hulka, kui liigid, mis kuulusid I või II kaitsekategooriasse, kuid on vajalike kaitseabinõude rakendamise tõttu väljaspool hävimisohtu. Täpsemalt Looduskaitseseaduses
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
951kr_iii_kategooria_taimed III kat. kaitsealused taimedIII kaitsekategooriasse arvatakse nii liigid, mille arvukust ohustab elupaikade ja kasvukohtade hävimine või rikkumine ja mille arvukus on vähenenud sedavõrd, et ohutegurite toime jätkumisel võivad nad sattuda ohustatud liikide hulka, kui liigid, mis kuulusid I või II kaitsekategooriasse, kuid on vajalike kaitseabinõude rakendamise tõttu väljaspool hävimisohtu. Täpsemalt Looduskaitseseaduses
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
952kr_kaitseala KaitsealaKaitseala on inimtegevusest puutumatuna hoitav või erinõuete kohaselt kasutatav ala, kus säilitatakse, kaitstakse, taastatakse, uuritakse või tutvustatakse loodust. Täpsemalt Looduskaitseseaduses
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
953kr_kaitseala_centroid Kaitseala kodulehtKaitseala koduleht
954kr_kaitseala_keskus Kaitseala keskusedKaitsealade loodus- ja külastuskeskused.
955kr_kaitsereziim LooduskaitserežiimLooduskaitserežiim.
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
956kr_kohalikobjekt KOV kaitstav loodusobjektKohaliku omavalitsuse tasandil võib kaitstavaks loodusobjektiks olla maastik, väärtuslik põllumaa, väärtuslik looduskooslus, maastiku üksikelement, park, haljasala või haljastuse üksikelement, mis ei ole kaitse alla võetud kaitstava looduse üksikobjektina ega paikne kaitsealal.
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
957kr_kov_kohalikobjekt_pv KOV kaitstavate loodusobjektide piirangualaKOV kaitstavate loodusobjektide piiranguala.
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
958kr_looduskaitseala LooduskaitsealaLooduskaitseala on kaitseala looduse säilitamiseks, kaitsmiseks, taastamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks. Täpsemalt Looduskaitseseaduses
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
959kr_looduslik_skv Looduslik sihtkaitsevööndSihtkaitsevöönd on kaitseala maa- või veeala seal väljakujunenud või kujundatavate looduslike ja poollooduslike koosluste säilitamiseks. Looduslikes sihtkaitsevööndites kaitstakse looduslike protsesside loomulikku arengut (nt sood, loodusmetsad). Täpsemalt Looduskaitseseaduses
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
960kr_loodusreservaat LoodusreservaatLoodusreservaat on kaitseala otsesest inimtegevusest puutumata loodusega maa- või veeala, kus tagatakse looduslike koosluste säilimine ja kujunemine üksnes looduslike protsesside tulemusena. Täpsemalt Looduskaitseseaduses
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
961kr_maastikukaitseala MaastikukaitsealaMaastikukaitseala on kaitseala maastiku säilitamiseks, kaitsmiseks, uurimiseks, tutvustamiseks ja kasutamise reguleerimiseks. Täpsemalt Looduskaitseseaduses
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
962kr_natura2000_linnuala Natura 2000 linnualaNatura 2000 on üleeuroopaline kaitstavate alade võrgustik (koosneb loodusaladest ja linnualadest), mille eesmärk on tagada haruldaste või ohustatud lindude, loomade ja taimede ning nende elupaikade ja kasvukohtade kaitse. Natura 2000 alade kohta Keskkonnaministeeriumi kodulehel
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
963kr_natura2000_loodusala Natura 2000 loodusalaNatura 2000 on üleeuroopaline kaitstavate alade võrgustik (koosneb loodusaladest ja linnualadest), mille eesmärk on tagada haruldaste või ohustatud lindude, loomade ja taimede ning nende elupaikade ja kasvukohtade kaitse. Natura 2000 alade kohta Keskkonnaministeeriumi kodulehel
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
964kr_park ParkPark on mitmekesise taimestikuga, sealhulgas puude või põõsastega haljasala.
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
965kr_piirang PiiranguvööndPiiranguvööndid on kõige leebema kaitsekorraga alad, mis määratletakse juhul kui loodusväärtuste säilitamiseks rangemaid piiranguid pole vaja. Põhinõudeks on siin maastikupildi säiltamine ja jätkusuutlik majandamine. Piiranguvööndid toimivad ka ühendusalana rangemalt kaitstavate vööndite sidumiseks ühtseks kaitsealaks. Täpsemalt Looduskaitseseaduses
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
966kr_piirangukeelualad_gs Liikumispiirangud ja keelualadKaitsealused alad, kus on liikumine keelatud või piiratud. Kontakt küsimuste tekkimisel: info@keskkonnaamet.ee
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
967kr_poollooduslikkooslus Pärandniidud (EELIS)Pärandniidud on erakordselt liigirikkad looduslikud niidualad, mida on järjepidevalt niidetud või karjatatud ning mis on elupaigaks mitmetele haruldastele liikidele. Eestis peamiselt levinud poollooduslike koosluste tüübid on puisniidud, loopealsed, ranna-, lammi-, aru- ja soostunud niidud ning puiskarjamaad.
Kui koodile on lisatud *, on tegemist EU direktiivi prioriteetse elupaigaga.
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
968kr_poollooduslikkooslus_mto Pärandniidud väljapool kaitstavaid alasidPärandniidud on erakordselt liigirikkad looduslikud niidualad, mida on järjepidevalt niidetud või karjatatud ning mis on elupaigaks mitmetele haruldastele liikidele. Eestis peamiselt levinud poollooduslike koosluste tüübid on puisniidud, loopealsed, ranna-, lammi-, aru- ja soostunud niidud ning puiskarjamaad.
Kui koodile on lisatud *, on tegemist EU direktiivi prioriteetse elupaigaga.
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
969kr_projekteeritav_ko Projekteeritav kaitseobjekt (ala)Projekteeritav kaitseobjekt.
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
970kr_projekteeritav_ko_point Projekteeritav kaitseobjekt (punkt)Projekteeritav kaitseobjekt.
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
971kr_puhasti PuhastiVeetöötlusjaamad (joogiveehaarde puhastid) ja reoveepuhastid, millele on välja antud keskkonnaluba.
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
972kr_puistu PuistuPuistu on puude ja muude puittaimede kogum, mis kasvab ühesuguste kasvutingimustega maa-alal.
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
973kr_pysielupaik PüsielupaikPüsielupaik on kaitsealune loodusobjekt, mille kaitse kaudu kaitstakse liiki väljaspool kaitsealasid.
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
974kr_pysielupaik_pv Püsielupaiga piiranguvööndKaitsealuse loodusobjekti püsielupaiga piiranguvöönd, milles rakendatakse piiranguvööndi kaitsekorda.
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
975kr_pysielupaik_skv Püsielupaiga sihtkaitsevööndKaitsealuse loodusobjekti püsielupaiga sihtkaitsevöönd, milles rakendatakse sihtkaitsevööndi kaitsekorda.
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
976kr_rahvuspark RahvusparkRahvuspark on kaitseala looduse, maastike, kultuuripärandi ning tasakaalustatud keskkonnakasutuse säilitamiseks, kaitsmiseks, taastamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks. Täpsemalt Looduskaitseseaduses
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
977kr_uuendamata_kaitseala Uuendamata eeskirjadega kaitsealaUuendamata eeskirjadega kaitseala.
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
978kr_uuendamata_park Uuendamata eeskirjadega parkUuendamata eeskirjadega park.
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
979kr_veelase VeelaseKeskkonnalubadega seotud heitvee väljalasud. Heitvesi on kasutusel olnud vesi, mis juhitakse suublasse. (veeseadus § 18)
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
980kr_yksikobjekt Kaitstav looduse üksikobjektKaitstav looduse üksikobjekt on teadusliku, esteetilise või ajaloolis-kultuurilise väärtusega elus või eluta loodusobjekt, nagu puu, allikas, rändrahn, juga, kärestik, pank, astang, paljand, koobas, karst või nende rühm. Täpsemalt Looduskaitseseaduses
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
981kr_yksikobjekt_kaitsetsoon Üksikobjekti piiranguvööndKaitstava looduse üksikobjekti piiranguvöönd. Kaitstav looduse üksikobjekt on teadusliku, esteetilise või ajaloolis-kultuurilise väärtusega elus või eluta loodusobjekt, nagu puu, allikas, rändrahn, juga, kärestik, pank, astang, paljand, koobas, karst või nende rühm. Täpsemalt Looduskaitseseaduses
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
982kts_avalik_elekter_341 Alajaamad ja jaotusseadmed (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) elektriga seotud kitsendused: alajaamad ja jaotusseadmed
983kts_avalik_elekter_3410 Elektriõhuliin laevatatavate siseveekogude pinnal (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi(KPOIS) elektriga seotud kitsendused: elektriõhuliin laevatatavate siseveekogude pinnal
984kts_avalik_elekter_3411 Elektriõhuliini mastitõmmits või tugi (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi(KPOIS) elektriga seotud kitsendused: elektriõhuliini mastitõmmits või tugi
985kts_avalik_elekter_342 Elektriõhuliin alla 1 kV (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi(KPOIS) elektriga seotud kitsendused: elektriõhuliin alla 1 kV
986kts_avalik_elekter_343 Elektri õhukaabelliin 1-20kV (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi(KPOIS) elektriga seotud kitsendused: elektri õhukaabelliin 1-20 kV
987kts_avalik_elekter_344 Elektriõhuliin 1-20 kV (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi(KPOIS) elektriga seotud kitsendused: elektriõhuliin 1-20 kV
988kts_avalik_elekter_345 Elektriõhuliin 35-110kV (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi(KPOIS) elektriga seotud kitsendused: elektriõhuliin 35-110 kV
989kts_avalik_elekter_346 Elektriõhuliin 220-330kV (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi(KPOIS) elektriga seotud kitsendused: elektriõhuliin 220-330 kV
990kts_avalik_elekter_347 Elektrimaakaabelliin (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi(KPOIS) elektriga seotud kitsendused: elektrimaakaabelliin
991kts_avalik_elekter_349 Elektriveekaabelliin meres ja järvedes (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi(KPOIS) elektriga seotud kitsendused: elektriveekaabelliin meres ja järvedes
992kts_avalik_gaas_351 A ja B kategooria gaasipaigaldis (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) gaasiga seotud kitsendused: A ja B kategooria gaasipaigaldis
993kts_avalik_gaas_3514 D kategooria gaasitorustik alates 200mm kuni 500mm (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) gaasiga seotud kitsendused: D kategooria gaasitorustik alates 200mm kuni 500mm
994kts_avalik_gaas_3516 D kategooria gaasitorustik alates 500mm ja suurem (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) gaasiga seotud kitsendused: D kategooria gaasitorustik alates 500mm ja suurem
995kts_avalik_gaas_352 A ja B kategooria gaasitorustik (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) gaasiga seotud kitsendused: A ja B kategooria gaasitorustik
996kts_avalik_gaas_354 C kategooria gaasipaigaldis (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) gaasiga seotud kitsendused: C kategooria gaasipaigaldis
997kts_avalik_gaas_356 C kategooria gaasitorustik (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) gaasiga seotud kitsendused: C kategooria gaasitorustik
998kts_avalik_gaas_358 D kategooria gaasipaigaldis (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) gaasiga seotud kitsendused: D kategooria gaasipaigaldis
999kts_avalik_gaas_359 D kategooria gaasitorustik alla 200mm (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) gaasiga seotud kitsendused: D kategooria gaasitorustik alla 200mm
1000kts_avalik_geodeesia_10008 Geodeetiliste mõõteseadmete kalibreerimise baasjoone geodeetilised märgid (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) geodeesiaga seotud kitsendused: geodeetiliste mõõteseadmete kalibreerimise baasjoone geodeetilised märgid
1001kts_avalik_geodeesia_311 Ehitistel olevad geodeetilised märgid (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) geodeesiaga seotud kitsendused: ehitistel olevad geodeetilised märgid
1002kts_avalik_geodeesia_312 Geodeetilised märgid (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) geodeesiaga seotud kitsendused: geodeetilised märgid
1003kts_avalik_geodeesia_313 Riikliku geodeetilise võrgu I ja II klassi märgid (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) geodeesiaga seotud kitsendused: riikliku geodeetilise võrgu I ja II klassi märgid
1004kts_avalik_kaugkyte_361 Maa-alune soojatorustik alla 200 mm (KPOIS) Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) kaugküttega seotud kitsendused: maa- alune soojatorustik alla 200 mm
1005kts_avalik_kaugkyte_362 Maa-alune soojatorustik 200 mm ja suurem (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) kaugküttega seotud kitsendused: maa- alune soojatorustik 200 mm ja suurem
1006kts_avalik_kaugkyte_364 Maapealne sooja- aurutorustik 16 bar ja alla (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) kaugküttega seotud kitsendused: maapealne sooja- aurutorustik 16 bar ja alla
1007kts_avalik_kaugkyte_365 Maapealne soojaveetorustik üle 6 bar (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) kaugküttega seotud kitsendused: maapealne soojaveetorustik üle 6 bar
1008kts_avalik_kaugkyte_366 Maapealne soojaveetorustik 6 bar ja alla (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) kaugküttega seotud kitsendused: maapealne soojaveetorustik 6 bar ja alla
1009kts_avalik_kaugkyte_367 Kaugküttevõrgu juurde kuuluvad ehitised (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) kaugküttega seotud kitsendused: kaugküttevõrgu juurde kuuluvad ehitised
1010kts_avalik_kemikaal_382 Maapealne vedelkütusetorustik (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) kemikaalidega seotud kitsendused: maapealne vedelkütusetorustik
1011kts_avalik_kemikaal_386 Surverajatised (naftasaaduste mahuti) üle 5000m3 (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) kemikaalidega seotud kitsendused: surverajatised (naftasaaduste mahuti) üle 5000m3
1012kts_avalik_looduskaitse_10007 III kategooria kaitsealused liigid ja kivistised (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud kitsendused: III kategooria kaitsealused liigid ja kivistised
1013kts_avalik_looduskaitse_10011 Karstiala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud kitsendused: karstiala
1014kts_avalik_looduskaitse_10012 Karstivorm või karstijärvik (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud kitsendused: karstivorm või karstijärvik
1015kts_avalik_looduskaitse_10013 Karstivorm või karstijärvik olulisel allika- või karstialal (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud kitsendused: karstivorm või karstijärvik olulisel allika- või karstialal
1016kts_avalik_looduskaitse_211 Kaitseala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud kitsendused: kaitseala
1017kts_avalik_looduskaitse_212 Hoiuala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud kitsendused: hoiuala
1018kts_avalik_looduskaitse_213 Püsielupaik (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud kitsendused: püsielupaik
1019kts_avalik_looduskaitse_214 Vääriselupaik (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud kitsendused: vääriselupaik
1020kts_avalik_looduskaitse_215 Kaitstav looduse üksikobjekt (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud kitsendused: kaitstav looduse üksikobjekt
1021kts_avalik_looduskaitse_216 Kohaliku omavalitsuse kaitstav loodusobjekt (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud kitsendused: kohaliku omavalitsuse kaitstav loodusobjekt
1022kts_avalik_looduskaitse_217 Keskkonnaseire jaam või ala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud kitsendused: keskkonnaseire jaam või ala
1023kts_avalik_looduskaitse_219 Oluline karsti- või allikaala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud kitsendused: oluline karsti- või allikaala
1024kts_avalik_maaparandus_10000 Maaparandussüsteemi eesvool 10-25km² (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud kitsendused: maaparandussüsteemi eesvool 10 - 25 km² valgalaga
1025kts_avalik_maaparandus_10002 Maaparandussüsteemi eesvool üle 25km² (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud kitsendused: maaparandussüsteemi eesvool suurema kui 25 km² valgalaga
1026kts_avalik_maaparandus_231 Maaparandussüsteemi reguleeriv võrk (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud kitsendused: maaparandussüsteemi reguleeriv võrk
1027kts_avalik_maaparandus_232 Maaparandussüsteemi tegevuspiirkond (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud kitsendused: maaparandussüsteemi tegevuspiirkond
1028kts_avalik_maaparandus_233 Maaparandussüsteemi kollektoreesvool (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud kitsendused: maaparandussüsteemi kollektoreesvool
1029kts_avalik_maaparandus_234 Maaparandussüsteemi eesvool kuni 10km² (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud kitsendused: maaparandussüsteemi eesvool kuni 10km²
1030kts_avalik_muinsuskaitse_241 Kinnismälestis (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) muinsuskaitsega seotud kitsendused: kinnismälestis
1031kts_avalik_muinsuskaitse_242 Muinsuskaitseala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) muinsuskaitsega seotud kitsendused: muinsuskaitseala
1032kts_avalik_planeering_111 Riigi eriplaneeringu ala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) planeeringutega seotud kitsendused: riigi eriplaneeringu ala
1033kts_avalik_planeering_113 Üldplaneeringu ala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) planeeringutega seotud kitsendused: üldplaneeringu ala
1034kts_avalik_planeering_114 Detailplaneerigu ala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) planeeringutega seotud kitsendused: detailplaneeringu ala
1035kts_avalik_planeering_115 Detailplaneeringu koostamise kohustus (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) planeeringutega seotud kitsendused: detailplaneeringu koostamise kohustus
1036kts_avalik_planeering_116 Tiheasustusala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) planeeringutega seotud kitsendused: tiheasustusala
1037kts_avalik_reostusoht_261 Kaitsmata põhjaveega ala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) reostusohuga seotud kitsendused: kaitsmata põhjaveega ala
1038kts_avalik_reostusoht_262 Nitraaditundlik ala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) reostusohuga seotud kitsendused: nitraaditundlik ala
1039kts_avalik_reostusoht_263 Kalmistu sanitaarkaitseala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) reostusohuga seotud kitsendused: kalmistu sanitaarkaitseala
1040kts_avalik_reostusoht_264 Matmispaiga (loomsete) sanitaarkaitseala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) reostusohuga seotud kitsendused: matmispaiga(loomsete) sanitaarkaitseala
1041kts_avalik_reostusoht_265 Paikne saasteallikas (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) reostusohuga seotud kitsendused: paikne saasteallikas
1042kts_avalik_ressurss_251 Maardla (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) ressurssidega seotud kitsendused: maardla
1043kts_avalik_ressurss_252 Uuringu ala (geoloogiline) (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) ressurssidega seotud kitsendused: geoloogiline uuringuala
1044kts_avalik_riigikaitse_121 Riigipiir (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) riigikaitsega seotud kitsendused: riigipiir
1045kts_avalik_riigikaitse_123 Riigikaitseline ehitis (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) riigikaitsega seotud kitsendused: riigikaitseline ehitis
1046kts_avalik_side_331 Raadiosidemast (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) sidega seotud kitsendused: raadiosidemast
1047kts_avalik_side_332 Sideehitis maismaal (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) sidega seotud kitsendused: sideehitis maismaal
1048kts_avalik_side_334 Sideehitis merel (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) sidega seotud kitsendused: sideehitis merel
1049kts_avalik_sundvaldus_10009 Sundvaldusega tee (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) sundvaldusega seotud kitsendused: sundvaldusega tee