Liigu edasi põhisisu juurde

Ohtlikud käitised, veevarustus, veeohutus kaardirakenduse kirjeldus

Sisuliste küsimuste korral pöörduda Päästeameti üldkontakti rescue@rescue.ee poole.

Käesolev kaardirakendus on koostatud Päästeameti ja Maa-ameti koostöös ohtlikke kemikaale käitlevate ettevõtete (edaspidi ohtlike ettevõtete) ning hüdrantide ja veevõtukohtade visualiseeritud kujutamiseks.

Rakendusele on lisandunud ka Üleujutusalade andmekihid - üleujutusohupiirkonnad ja üleujutusohuga seotud riskipiirkonna kaardid, rohkem infot Keskkonnaministeeriumi üleujutuste teemalehelt.

Kaardirakenduse eesmärk on teavitada avalikkust ja ohustatud inimesi ning anda infot erinevatele riskianalüüside, planeeringute ja valmisoleku planeerimisega seotud ametkondadele.

Kaardirakendusega seotud andmed on kogunud Päästeamet koostöö Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga.

Temaatiline andmestik

* Vaata WMS teenuste kasutamistingimusi

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
A- ja B kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtted
(kemikaaliseadusest tulenevad suurõnnetuse ohuga ettevõtete kategooriasse kuuluvad ettevõtted)
Päästeamet
5193 9475
Geoinformaatika osakond
665 0758, 675 0866
Ei ole saadaval
Ohtlikud ettevõtted
(kemikaaliseadusest tulenevad ohtlike ettevõtete kategooriasse kuuluvad ettevõtted)
Päästeamet
519 39475
Geoinformaatika osakond
665 0758, 675 0866
Ei ole saadaval

Hüdrandid

(paikne seade, mis on ettenähtud vee saamiseks veevõrgust päästetöö tegemiseks)

Päästeamet
Geoinformaatika osakond
665 0758, 675 0866
Ei ole saadaval

Veevõtukohad

(aastaringselt kasutatav rajatis veemahuti, loodusliku või tehisveekogu juures, mille kaudu saab päästetöödeks kustutusvett)

Päästeamet
Geoinformaatika osakond
665 0758, 675 0866
Ei ole saadaval

Veeohutuse stendid

(valveta ujumiskohtade juurde paigaldatud veeohutuse infotahvel koos päästevahendiga)

Päästeamet
Geoinformaatika osakond
665 0758, 675 0866
Ei ole saadaval
Üleujutusalade prognoositav ulatus
(Üleujutusala esinemistõenäosuse järgi - 1 x 10, 50, 1000 ja 1000 aasta jooksul, samuti kujutatakse uleujutusalale jäävad hooned)
Keskkonnaministeerium
626 2809
Geoinformaatika osakond
675 0866
Ei ole saadaval
Üleujutuspiirkonda jäävad:
Supluskohad, Kompleksloakäitised, Pinnaveehaarded, Reoveekäitised
Keskkonnaministeerium
626 2809
Geoinformaatika osakond
675 0866
Ei ole saadaval
Riskipiirkonnad (PSFRA)
 (kaardikiht on nüüdsest saadaval Üleujutusalade kaardirakenduses)
Keskkonnaministeerium veeosakond
626 2809
Geoinformaatika osakond
675 0866
Ei ole saadaval

Üldandmestik

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Katastrikaart
(uuendatakse kord ööpäevas, kihid annavad kõige ajakohasema seisu maakatastris registreeritud üksuste üldandmete kohta)
Katastri arendusosakond
665 0782, 675 0126
WMS: alusalus-geo
Rahvastiku tiheduse ruutkaart
(1000mx1000m ruutkaart)
Statistikaamet Ei ole saadaval
Aadresspunktid Aadressiandmete osakond
675 0894, 675 0852
Ei ole saadaval
Riigimaanteed
(teed, teenumbrid)
 
Maanteeamet
611 9318, 611 9319
Hübriidkaardi koosseisus

Aluskaardid

Kaardirakenduse otsingud

Otsinguid on võimalik teha kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

  • Ohtlike ettevõtete otsing - otsing ohtliku ettevõtte ID, nime, ohtliku kemikaali, omavalitsuse, maakonna, ja ohu kategooria alusel. Tagastatakse objekti tsentroid.
  • Ohuala otsing - otsing ettevõtte ohulala ID, nime, ohtliku kemikaali, omavalitsuse ja ohu kategooria alusel. Tagastatakse ohulala ruumikuju.
  • Katastri otsing - otsing kü. tunnuse, lähiaadressi ja täisaadressi alusel. Otisngutulemusi on võimalik ruumilistelt piirata. Tagastatakse kü. tsentroid.
  • Asustusüksuse nimi - otsing asustusüksuse alusel. Tagastatatakse asustusüksuse ruumikuju.
  • L-Est asukoht - otsing Lambert-Est koordinaatpaari alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.
  • Geograafiline asukoht - otsing Geograafiliste koordinaatide alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.

Kaardirakenduse kasutusjuhend

X-GIS 2.0 versioon ( 1.8 MB, 18.09.2019 )

Kaardirakenduse tugi

Korduma kippuvad küsimused
kaardirakendus@maaamet.ee
675 0866


Viimati muudetud: 14.10.2021 13:35
Tagasi algusesse