Veemajanduskavade meetmete kaardirakenduse kirjeldus

Kaardirakendusega näidatakse visuaalselt veemajanduskavade 2022-2027 meetmeprogrammis planeeritud tegevused, mis on vajalikud pinna- ja põhjaveekogumite hea seisundi saavutamiseks.

Tegevused on seotud konkreetse mitteheas seisundis veekogumiga ning planeeritud lahenduseks/mõju leevenduseks sellel veekogumil tuvastatud mittehea seisundi põhjusele.

Jõgede, järvede, rannikuvee ja põhjavee hea seisundi saavutamiseks ja/või säilitamiseks koostatakse veemajanduskavad. Eestis on moodustatud kolm veemajanduskavade koostamise aluseks olevat veemajanduse korraldamise põhiüksust ehk vesikonda: Ida-Eesti vesikond, Lääne-Eesti vesikond ning Koiva vesikond. Kava koostatakse iga vesikonna kohta kuueks aastaks ning seejärel ajakohastatakse.

Täpsem informatsioon veemajanduskavade kohta on üleval kliimaministeeriumi kodulehel: https://kliimaministeerium.ee/veemajanduskavad

Temaatiline andmestik

* Vaata WMS teenuste kasutamistingimusi

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*

Meetmed

 • Kobraste mõju leevendamisega seotud meetmed
 • Maaparanduse vm füüsiliste muutustega seotud meetmed
 • Jääkreostuse, ohtlike ainete või sisekoormusega seotud meetmed voolu- ja seisuveekogumil
 • Täpsustatud asukohaga jääkreostuse, ohtlike ainete või sisekoormusega seotud meetmed
 • Tõkestusrajatistega seotud meetmed
 • Täpsustatud asukohaga tõkestusrajatiste meetmed
 • Põllumajanduse järelevalvega seotud meetmed
 • Põllumajandusliku hajukoormusega seotud meetmed
 • Põllumajandusliku punktkoormusega seotud meetmed
 • Taimekaitsevahendite mõjuga seotud meetmed
 • Veevõtuga seotud meetmed
 • Sademevee käitlusega seotud meetmed
 • Reovee käitlusega seotud meetmed voolu- ja seisuveekogumil
 • Muud meetmed voolu- ja seisuveekogumil
 • Reovee käitlusega seotud meetmed põhjaveekogumil
 • Jääkreostuse, ohtlike ainetega seotud meetmed põhjaveekogumil
 • Muud meetmed põhjaveekogumil
Kliimaministeerium
626 2857
WFS: Vektorandmed
WMS: Rasterandmed

Veekogumid

 • Vesikonnad
 • Osavalgalad
 • Rannikuvee- ja seisuveekogumid seisundiga
 • Vooluveekogumid seisundiga
 • Põhjaveekogumid seisundiga
Keskkonnaagentuur
+372 666 0901
mailto:kaur@envir.ee
WFS: Vektorandmed
WMS: Rasterandmed

Üldandmestik

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Katastrikaart
(uuendatakse kord ööpäevas, kihid annavad kõige ajakohasema seisu maakatastris registreeritud üksuste üldandmete kohta)
Katastri arendusosakond
665 0782, 675 0126
WMS: alus, alus-geo
PRIA põllumassiivide andmekiht
(põllumassiivide infot uuendatakse iga kuu alguses)
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni amet
737 7617, 737 1248
Geoinformaatika osakond
675 0867, 675 0866
Ei ole saadaval

Aluskaardid

Kaardirakenduse otsingud

Otsinguid on võimalik teha kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

 • Katastriüksuse tunnused - otsing kü. tunnuse, uue-ja vana registriosa alusel. Tagastatakse kü või kinnistu ruumikujud.
 • L-Est asukoht - otsing Lambert-Est koordinaatpaari alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.
 • Geograafiline asukoht - otsing Geograafiliste koordinaatide alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.

Kaardirakenduse kasutusjuhend

X-GIS 2.0 versioon ( 3.9 MB, 14.02.2023 )

Kaardirakenduse tugi

Korduma kippuvad küsimused
kaardirakendus@maaamet.ee
665 0600


Viimati muudetud: 09.04.2024 14:39
Tagasi algusesse