Ajalooliste kaartide rakenduse kirjeldus

Ajalooliste kaartide kaardirakendus valmis algselt koostöös Keskkonnaministeeriumiga, kes korraldas esimese rakenduses kuvatava kaardi (verstakaart) skaneerimise. Hiljem on kaardirakenduse kaartide valik täienenud Maa-ameti sisemisel initsiatiivil. Koostööd on tehtud Rahvusarhiivi, Rahvusraamatukogu, Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu, Eesti Rahva Muuseumi, Eesti Kirjandusmuuseumi, Tartu Ülikooli raamatukogu ja Eesti Keele Instituudiga.

Ajaloolised aluskaardid on grupeeritud kaardirakenduse aluskaartide paneelis (1) väiksemateks alamrühmadeks ning on kuvamiseks valitavad eelvaatekihtide (2) kaudu kaardiakna paremas servas. Hiireklikk kaardiaknas (infopäring) annab teada kaardilehe numbri/nime ja vanuse (trükiaasta) ning ortofoto puhul lennukuupäeva.

Avatud aluskaartide paneel ja paremal aluskaartide eelvaatekihid

Kaardirakenduse vasakus külgpaneelis on leitavad ajalooliste haldusjaotuste kihid, kaardilehtede jaotused ja Struve meridiaanikaare kiht. Samuti on valikus kehtivad katastripiirid, ajakohased haldus- ja asustuspiirid ning hübriidkaardina ajakohane teede-ja vetevõrk, ehitised ja kohanimed.

Temaatiline andmestik

* Vaata WMS teenuste kasutamistingimusi »

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Ajalooline haldusjaotus
Haldusjaotus kuni 1917: mõisad, mõisamaad, kihelkonnad, maakonnad, kubermangud.
Haldusjaotus 1922, 1938, 1959, 1979, 1989.
Haldusjaotus 1997-2021, aastate kaupa.
Geoinformaatika osakond
5691 1943, 675 0866
Rahvusarhiiv
738 7586
WMS: ajalooline-haldus
WFS: ajalooline-haldus
Eesti põhikaart 1:20 000 Geoinformaatika osakond
5691 1943
Paberkaart saadaval:
Maa-ameti arhiiv
WMS: ajalooline
Katastrikaart ("lehmanahk")
(1978-1989)
Geoinformaatika osakond
5691 1943, 675 0866
Paberkaart saadaval:
Maa-ameti arhiiv
WMS: ajalooline
Skeemiline katastrikaart (ruutkaart)
(1931-1944)
Geoinformaatika osakond
5691 1943, 675 0866
Paberkaart saadaval:
Maa-ameti arhiiv (koopiad), Rahvusarhiiv
WMS: ajalooline
Eesti kaart 1:50 000
(1997-2003, Eesti Kaitsevägi)
Geoinformaatika osakond
5691 1943, 675 0866
Paberkaart saadaval:
Maa-ameti arhiiv

WMS: ajalooline

Eesti baaskaart 1:50 000
(1994-1998)
Geoinformaatika osakond
5691 1943, 675 0866
Paberkaart saadaval:
Maa-ameti arhiiv
WMS: ajalooline
Heereskarte 1:300 000
(1943-1944)
Geoinformaatika osakond
5691 1943, 675 0866
Paberkaart saadaval:
Rahvusarhiiv
WMS: ajalooline
Eesti Vabariigi 1:25 000, 1:50 000, 1:200 000 topograafilised kaardid
(1923-1939)
Geoinformaatika osakond
5691 1943, 675 0866
Paberkaart saadaval:

Rahvusraamatukogu, Rahvusarhiiv, TLÜ raamatukogu
WMS: ajalooline
Vene üheverstane (1:42 000),
kaheverstane (1:84 000) ja
kolmeverstane (1:126 000)

(1866-1922)
Geoinformaatika osakond
5691 1943, 675 0866
Paberkaart saadaval:
Eesti Rahva Muuseum, TLÜ raamatukogu,
Rahvusraamatukogu, Rahvusarhiiv,
Eesti Kirjandusmuuseum
WMS: ajalooline

Kombineeritud aluskaart:
Schmidt Eestimaa kaart 1:210 000 (1884),
Rücker Liivimaa erikaart u 1:184 000 (1839) ja
Saaremaa ja Muhu 1:100 000 (1918)

Geoinformaatika osakond
5691 1943, 675 0866
Paberkaart saadaval:
Rahvusarhiiv

WMS: -
NSVL o-42 seeria topograafilised kaardid mõõtkavades 1:10 000,
1:25 000, 1:50 000, 1:100 000; 1:200 000;
1:300 000; 1:500 000, 1:1 000 000

(1946-1989)
Geoinformaatika osakond
5691 1943, 675 0866
Paberkaart saadaval:
Maa-ameti arhiiv
WMS: ajalooline
NSVL c-63 seeria topograafilised kaardid mõõtkavas 1:10 000 ja 1:25 000
(1963-1989)
Geoinformaatika osakond
5691 1943, 675 0866
Paberkaart saadaval:
Maa-ameti arhiiv
WMS: ajalooline
NSVL 1:50 000 topograafiline merekaart
(1981-1991)
Geoinformaatika osakond
5691 1943, 675 0866
Paberkaart saadaval:

Rahvusraamatukogu
WMS: ajalooline

Eesti põhikaart 1:10 000
(1996-tänapäev)

Geoinformaatika osakond
5691 1943, 675 0866
WMS: ajalooline

Kõigi aerolendude ortofotod
(1993-tänapäev)

Fotogramm-meetria osakond
675 0842, 675 0837
WMS: ajalooline
 

WMS (uued):
alus,fotokaart,
alus-geo

NSVL o-42 ja c-63 süsteemi fotoplaanid 1:10 000 Fotogramm-meetria osakond
675 0842, 675 0837
WMS: -

Üldandmestik

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Hübriidkaart
(ajakohased hübriidkaardi vektorkihid: kohanimed, vetevõrk, teedevõrk)
Geoinformaatika osakond
5691 1943, 675 0866
WMS: fotokaart
Katastrikaart
(uuendatakse kord ööpäevas, kihid annavad kõige ajakohasema seisu maakatastris registreeritud üksuste üldandmete kohta)
Katastri arendusosakond
665 0782, 675 0126
WMS: alus, alus-geo
Kaardilehtede jaotused
(1:2000, 1:10 000, 1:20 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, erinevad ajalooliste kaartide kaardilehed)
Geoinformaatika osakond
5691 1943, 675 0866
WMS: alus, fotokaart,
ajalooline, alus-geo
Allalaetav:
Kaardiruudustikud
Halduspiirid
(kehtivad haldus- ja asustuspiirid)
Geoinformaatika osakond
5691 1943, 675 0866
WMS: ajakohane-haldusjaotus
WFS: ajakohane-haldusjaotus

Kaardirakenduse otsingud

Otsinguid on võimalik teha kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse otsingu kaudu:

  • Mõisa, mõisamaa ja kihelkonna otsing - otsing toimib mõisa eestikeelse nime või kihelkonna nime alusel. Tagastatakse mõis punktina ja mõisamaa või kihelkonna ruumikuju.
  • Katastriüksuse aadressiotsing - otsing kü. tunnuse, lähiaadressi ja täisaadressi alusel. Tagastatakse kü. tsentroid.
  • Katastriüksuse tunnused - otsing kü. tunnuse, uue-ja vana registriosa alusel. Tagastatakse kü või kinnistu ruumikujud.
  • Asustusüksuse nimi - otsing asustusüksuse alusel. Tagastatatakse asustusüksuse ruumikuju.
  • Kaardilehed 1:10 000 ja 1:2000 - otsing kaardilehe nomenklatuuri alusel. Tagastatakse kaardilehe ruumikuju.
  • L-Est asukoht - otsing Lambert-Est koordinaatpaari alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.
  • Geograafiline asukoht - otsing Geograafiliste koordinaatide alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.

Viimati muudetud: 09.04.2024 14:58
Tagasi algusesse