Haiglad ja kiirabibaasid rakenduse kirjeldus

Koostöös Terviseametiga on valminud uus haiglate ja kiirabibaaside kaart. Rakenduse abil saab kasutaja ülevaate Eesti haiglavõrgu arengukava haiglatest ja nende allüksustest. Haiglad on haiglaliikide järgi grupeeritud erinevate kaardikihtidena. Samuti leiab kaardilt kiirabibaaside kaardikihi, kus on välja toodud kõik Eestis asuvad kiirabibaasid ning baasis asuvate reanimobiili-, arsti või õebrigaadide arv. Nii haiglate kui kiirabibaaside kaardikihi andmestikust on leitavad ka üksuste kontaktandmed.

Kaardirakendusega seotud andmed on kogunud Terviseamet.

Temaatiline andmestik

* Vaata WMS teenuste kasutamistingimusi

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*

Kiirabibaasid

Terviseamet
794 3500
Ei ole saadaval

Haiglad

Terviseamet
794 3500
Ei ole saadaval

Üldandmestik

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Katastrikaart
(uuendatakse kord ööpäevas, kihid annavad kõige ajakohasema seisu maakatastris registreeritud üksuste üldandmete kohta)
Katastri arendusosakond
665 0782, 675 0126
WMS: alus, alus-geo
Kõrgusandmed
(kõrgus ja sügavuspunktid, horisontaalid ja samasügavusjooned)
Geoinformaatika osakond
5691 1943, 675 0866
WMS: fotokaart

Üleujutusalade prognoositav ulatus

Keskkonnaministeerium
626 2809
Geoinformaatika osakond
675 0866
Ei ole saadaval

Aluskaardid

Kaardirakenduse otsingud

Otsinguid on võimalik teha kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

  • Katastriüksuse tunnused - otsing kü. tunnuse, uue-ja vana registriosa alusel. Tagastatakse kü või kinnistu ruumikujud.

Kaardirakenduse kasutusjuhend

X-GIS 2.0 versioon ( 3.9 MB, 14.02.2023 )

Kaardirakenduse tugi

Korduma kippuvad küsimused
kaardirakendus@maaamet.ee
665 0600


Viimati muudetud: 13.05.2024 16:54
Tagasi algusesse