Kultuurimälestiste rakenduse kirjeldus

Kaardirakendus on valminud koostöös Muinsuskaitseametiga ning on seotud Kultuurimälestiste riikliku registriga.

Temaatiline andmestik

* Vaata WMS teenuste kasutamistingimusi

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Ajaloo-, arhitektuuri- ja arheoloogiamälestised.
(kultuurimälestis, kultuurimälestise ala, muinsuskaitseala)
Muinsuskaitseamet
733 7634
Geoinformaatika osakond
675 0867, 675 0866
WFS: muinsuskaitse
Teemakaart
(arheoloogiamälestis, ehitusmälestis, ajaloomälestis)
Muinsuskaitseamet
733 7634
Geoinformaatika osakond
675 0867, 675 0866
WFS: muinsuskaitse
Piiranguvööndid
(kinnismälestise kaitsevöönd, muinsuskaitseala)
Muinsuskaitseamet
733 7634
Geoinformaatika osakond
675 0867, 675 0866
WFS: muinsuskaitse

Üldandmestik

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Katastrikaart
(uuendatakse kord ööpäevas, kihid annavad kõige ajakohasema seisu maakatastris registreeritud üksuste üldandmete kohta)
Katastri arendusosakond
665 0782, 675 0126
WMS: alus, alus-geo
Kõrgusandmed
(kõrgus ja sügavuspunktid, horisontaalid ja samasügavusjooned)
Geoinformaatika osakond
5691 1943, 675 0866
WMS: fotokaart

Aluskaardid

Kaardirakenduse otsingud

Otsinguid on võimalik teha kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

  • Mälestise otsing - otsing nähtuse ja mälestise liigi, mälestise nime, registrinumbri, maakonna ja omavalitsuse alusel. Tagastatakse mälestise ruumikuju.
  • Katastriüksuse aadressiotsing - otsing kü. tunnuse, lähiaadressi ja täisaadressi alusel. Tagastatakse kü. tsentroid.
  • Katastriüksuse tunnused - otsing kü. tunnuse, uue-ja vana registriosa alusel. Tagastatakse kü või kinnistu ruumikujud.
  • Lähteülesanne - otsing piiriettepaneku numbri või lähiaadressi alusel. Tagastatakse piiriettepaneku tsentroid.
  • Asustusüksuse nimi - otsing asustusüksuse alusel. Tagastatatakse asustusüksuse ruumikuju.
  • L-Est asukoht - otsing Lambert-Est koordinaatpaari alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.
  • Geograafiline asukoht - otsing Geograafiliste koordinaatide alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.

Kaardirakenduse kasutusjuhend

X-GIS 2.0 versioon ( 3.9 MB, 14.02.2023 )

Kaardirakenduse tugi

Korduma kippuvad küsimused
kaardirakendus@maaamet.ee
665 0600


Viimati muudetud: 13.05.2024 16:56
Tagasi algusesse