Kohapärimuse kaardirakenduse kirjeldus

Kohapärimuse kaardirakenduses avanevad kohtadest ja maastikest kõnelevad arhiivitekstid  ning fotod, videod ja helipalad. Rakendus on pidevalt arenev keskkond, kuhu lisatakse ajapikku uusi palasid üle Eesti. Seni on Kohapärimuse kaardirakenduses avaldatud rahvusparkide mälumaastike projektide materjalid ja Urvaste kihelkonna paikadest kõnelevad palad, töös on Ruila piirkond.

Tekstide ja fotode ning heli- ja videopaladega samaaegselt on võimalik kaardil kombineerida erinevaid kohapärimuse uurimisel olulisi andmekihte: kultuurimälestised, looduskaitseobjektid, pärandkultuuriobjektid, ristipuud, ajalooline haldusjaotus, ajaloolised aluskaardid, katastrikaart, erinevad kohanimekihid.

Rakenduse on loonud Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi kohapärimuse töörühm koostöös Maa-ameti ja Keskkonnaametiga.

Kohapärimuse kaardirakendusse on teretulnud ka kogukondade ja uurijate kaastööd.

Kaardi täpsustamiseks või piirkondlikuks arendamiseks palume kirjutada kohapärimuse kaardirakenduse koordinaatorile, Eesti Rahvaluule Arhiivi projektijuht Jüri Metssalule juri.metssalu@kirmus.ee.

Temaatiline andmestik

* Vaata WMS teenuste kasutamistingimusi

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*

Kohapärimus (Kirjandusmuuesum)
(Pärimustekstid, Helisalvestused, Videosalvestused, Fotod)

Kirjandusmuuseum
juri.metssalu@kirmus.ee
Ei ole saadaval

Rahvusparkide mälumaastikud (Keskkonnaamet)
(Pärimustekstid, Helisalvestused, Videosalvestused, Fotod)

Keskkonnaaamet
 
Ei ole saadaval

Üldandmestik

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Katastrikaart
(uuendatakse kord ööpäevas, kihid annavad kõige ajakohasema seisu maakatastris registreeritud üksuste üldandmete kohta)
Katastri arendusosakond
665 0782, 675 0126
WMS: alus, alus-geo
Pärandkultuuri objektid
(objekti info aknas on viide nii EELIS-e andmebaasi kui ka pärandkultuuri objekti fotole)
Riigi metsamajandamise keskus
676 7500
Keskkonnaagentuur
673 7562
Geoinformaatika osakond
665 0758, 675 0866
Ei ole saadaval
Ristipuud
(Ristipuud, ristimets)
Keskkonnaministeeriumi Looduskaitse osakond
626 2878
Ei ole saadaval
Muinsuskaitseobjektid.
(kultuurimälestis, kultuurimälestise ala, muinsuskaitseala, teemakaart, piiranguvööndid)
Muinsuskaitseamet
733 7634
Geoinformaatika osakond
675 0867, 675 0866
Ei ole saadaval
Kaitstavad loodusobjektid
(kaitseala, hoiuala, KOV kaitstav loodusobjekt, püsielupaik, III kat. kaitsealused liigid)
Keskkonnaagentuuri Eluslooduseosakond
Katastri arendusosakond
665 0691, 675 0843
WMS: alus, alus-geo
(kaardikihtide nimed ei ole samad)
Natura 2000 ala
(Linnuala, Loodusala)
Keskkonnaministeeriumi Looduskaitse osakond
626 2876
Katastri arendusosakond
665 0691, 675 0843
Ei ole saadaval
Kohanimeregister
(Ametlik kohanimi, Mitteametlik kohanimi, Mitteametlik muu nimi, Endise kohanime tunnuspunkt)
Aadressiandmete osakond WMS: aadressid
Teised nimekogud
(KNAB kohanimed, Võrumaa kohanimed)
Eesti keele instituut
617 7500
WMS: aadressid
Haldus-ja asustuspiirid Geoinformaatika osakond
665 0645, 675 0866
WMS: alus, kaart, fotokaart,
ajalooline, alus-geo
Allalaetav: haldus-ja asustuspiirid
Eesti Keele Instituudi kohanimed
(KNAB ajaloolised objektid, nüüdisobjektid, Võrumaa kohanimed)
Eesti Keele Instituut
617 7528
Geoinformaatika osakond
675 0866
Ei ole saadaval
Kihelkonnapiirid Eesti Keele Instituut
617 7528
Ei ole saadaval
Kõrgusandmed
(kõrgus ja sügavuspunktid, horisontaalid ja samasügavusjooned)
Geoinformaatika osakond
5691 1943, 675 0866
WMS: fotokaart
Ajaloolised aluskaardid Ajaloolised aluskaardid WMS: ajalooline

Aluskaardid

Kaardirakenduse otsingud

Otsinguid on võimalik teha kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

  • Mälumaastiku objekt - otsing mälumaastiku objekti nimetuse, liigi, kihelkonna, ja andmetüübi alusel. Otsingut saab piirata ruumipäringu alusel. Tagastatakse objekti tsentroid.
  • Katastriüksuse tunnused - otsing kü. tunnuse, uue-ja vana registriosa alusel. Tagastatakse kü või kinnistu ruumikujud.
  • L-Est asukoht - otsing Lambert-Est koordinaatpaari alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.
  • Geograafiline asukoht - otsing Geograafiliste koordinaatide alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.

Viimati muudetud: 05.04.2023 15:48
Tagasi algusesse