Ristipuude kaardirakenduse kirjeldus

Ristipuud on oluline osa meie kultuuripärandist, mille kohta on kirjalikke allikaid juba 17. sajandist. Ristipuid hoiti ja austati.  Eesti on 2006. aastal liitunud UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooniga (vastu võetud 2003) ja sellest tulenevalt on tal kohustus kaitsta elavaid kultuurinähtusi. Ristide lõikamine puusse Lõuna-Eesti matusekombestiku osana, kui elav tradistioon, on kantud Eesti vaimse kultuuripärandi nimistusse https://rahvakultuur.ee/2020/03/28/vana-voromaa-matusekombestik/

 Ristimetsad, tavaliselt okaspuu- või segametsad, asuvad kalmistute vahetus läheduses või kirikuteedel ehk küla ja surnuaia vahele jääva metsa ääres.

Ristipuude kaardirakendus on mõeldud neile, kellest võib sõltuda ristidega puude säilimine. Kaart on oluline kohalikele elanikele, kes saavad veenduda, kas nende lahkunud lähedaste ristidega puud on kaardile kantud. Täpsustusi ristipuude kohta saab saata kasutades kaardirakenduse "Tagasiside” nuppu või kirjutades Keskkonnaametile e-posti aadressil: Lilian.Freiberg@keskkonnaamet.ee.

Hävinud ristipuud ja -metsad kuvatakse kaardil hallis toonis varjuna, et nende kunagist olemasolu meeles pidada.

Et ristipuud ei jääks metsamajandamise käigus tuultele avatuks, on ristipuude ümber  märgitud 50 meetri laiune puhvertsoon.

2016. aastal valminud Maa-ameti ristipuude kaardikihi andmed pärinevad Marju Kõivupuu 2000. aastal koostatud ristipuude andmebaasist ja 2015. aastal koostöös Keskkonnaministeeriumi ning Keskkonnaametiga toimunud välitöödelt. 2021. aasta kaardikihti on täiendatud kohalike elanike vihjete ning RMK pärandkultuuri ja SA Hiite Maja pühapaikade kaardilt saadud andmetega.

Ristipuude info täpsustamisega tegeleb Keskkonnaamet koostöös Muinsuskaitseametiga.

Kaardirakendus on valminud Keskkonnaameti tellimusel.

Temaatiline andmestik

* Vaata WMS teenuste kasutamistingimusi

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Ristipuud
(Ristipuud, ristimets)
KKM Looduskaitseosakond
626 2878
Ei ole saadaval

Üldandmestik

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Katastrikaart Katastri arendusosakond
665 0782, 675 0126
WMS: alus, alus-geo
(Igapäevase uuendusega seis)
Kõrgusandmed
(kõrgus ja sügavuspunktid, horisontaalid ja samasügavusjooned)
Geoinformaatika osakond
5691 1943, 675 0866
WMS: fotokaart

Aluskaardid

Kaardirakenduse otsingud

Otsinguid on võimalik teha kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

  • Ristipuud - otsing Ristipuu nimetuse järgi.
  • Ristimets - otsing Ristimetsa nimetuse järgi.
  • Katastriüksuse aadressiotsing - otsing kü. tunnuse, lähiaadressi ja täisaadressi alusel. Tagastatakse kü. tsentroid.
  • Katastriüksuse tunnused - otsing kü. tunnuse, uue-ja vana registriosa alusel. Tagastatakse kü või kinnistu ruumikujud.

Kaardirakenduse kasutusjuhend

X-GIS 2.0 versioon ( 3.9 MB, 14.02.2023 )

Kontakt

Lilian.Freiberg@keskkonnaamet.ee

Kaardirakenduse tugi

Korduma kippuvad küsimused
kaardirakendus@maaamet.ee
675 0866


Viimati muudetud: 14.04.2022 10:17
Tagasi algusesse