Palverännutee rakenduse kirjeldus

Palverännutee portaali (www.palverand.ee) kaardirakendus valmis Maa-ameti ja Pirita kloostri sõprade koostööna.

Kaardirakenduses kuvatakse palverännu teekonnale jäävaid punkte ja soovituslikke marsruute, mida nende läbimiseks kasutada. Rännutee algab Pirita kloostrist, kulgeb läbi seitsme maakonna huviväärsuste ja lõpeb Vastseliina linnuse külastuskeskuses. Mitmes paigas jaguneb teekond alternatiivharudeks, mis hiljem taas kokku saavad. Põhiteekonna pikkus on u 460 kilomeetrit ja selle jalgsi täielikuks läbimiseks tuleb arvestada vähemalt kahe-kolmekümne päevaga. Mõistlikuks võib pidada ka rännutee osade kaupa "ette võtmist". Lisaks on kaardil märgitud alternatiivseid radu 134 km, haruteid 27 ja paadiga läbitavat vahemaad 24 km pikkuselt. See teeb kokku 645 km rännuvõimalusi!

Välitöö tegid Pirita kloostri sõbrad eesotsas Lagle Parekiga, olles külastanud kõiki huvipunkte ja reaalselt looduses läbinud kogu teekonna. Teekonnal on püütud vältida suurema liiklusega teid (kahjuks pole see igalpool võimalik) eelistada loodusradu ning huvipunktidena kaasata seni põhjendamatult vähest tähelepanu pälvinud, kuid kultuurilooliselt olulisi kohti.

Maa-amet kandis huvipunktid ja soovituslikud liikumisteed võimalikult täpselt kaardile ning koostas kaardirakenduse.

Teekond ei ole lõplikult paika loksunud, sest aastast aastasse jätkub Pirita kloostri sõprade ja teistegi osalejate abil rännutee arendamine ning huvi- ja peatuspunktide täpsustamine või lisamine.

Andmete allalaadimine

Lisainfo

Sisuliste küsimuste korral palume tutvuda www.palverand.ee alamlehega Teekond. Kui seal info puudub või on puudulik, palume võtta ühendust palverännu portaali kontaktidega.

Kaardirakenduse tugi

kaardirakendus@maaamet.ee
665 0600


Viimati muudetud: 05.04.2023 16:59
Tagasi algusesse