Liigu edasi põhisisu juurde

1:50 000 geoloogiline baaskaart rakenduse kirjeldus

Seisuga 2020. a 1. juuni on digitaalse geoloogilise baaskaardiga osaliselt või täielikult kaetud 41 baaskaardi lehte. Osad objektid on vaadeldavad kogu Eesti ulatuses. 


1:50 000 geoloogilise baaskaardi kaardirakenduse kaardikihid on saadaval ka WMS ning WFS teenustes.


Kaardirakenduses näidatakse nelja teemakaarti koos täiendavate andmegruppidega. Üksikuid kihte iseloomustavad detailsemalt maapõue stratigraafiliste üksuste nimekiri, teiste geoloogilise baaskaardi nähtuste loend ning levitusandmebaasi kirjeldus.

Kaardirakenduse otsingud

Otsinguid on võimalik teha kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

  • Puurkaev - otsing andmebaasis oleva puuraugu nime, puurkaevu katastrinumbri (väljal "Nimi aruandes") ja sügavuse järgi
  • Puurauk - otsing andmebaasis oleva puuraugu nime, originaalaruandes näidatud nime, aruande numbri, sügavuse, pinnakatte paksuse, pinnakatte avamuse ja aluspõhja avamuse järgi. 
  • Stratigraafilis-geneetilised settetüübid (50k) - otsing pinnakatte stratigraafilis-geneetilise indeksi ja nähtusklassi järgi. 
  • Aluspõhja stratotüüp - otsing tüüpläbilõike nime ja stratigraafilise indeksi järgi. 
  • Aluspõhja avamused (50k) - otsing maapinnalt esimese aluspõhjalise kivimkeha nimetuse ja stratigraafilise indeksi järgi. 

Kontakt

Maa-ameti Geoloogia osakond
665 0775, 665 0670

Kaardirakenduse kasutusjuhend

Kaardirakenduse tugi

Korduma kippuvad küsimused
kaardirakendus@maaamet.ee
675 0866


Viimati muudetud: 16.06.2020 09:52
Tagasi algusesse