1:50 000 geoloogiline baaskaart rakenduse kirjeldus

Geoloogiline baaskaart mõõtkavas 1:50 000 on kaardikomplekt, mis annab informatsiooni maapõue ehitusest, maavarade ja põhjavee levikust, hulgast ning kvaliteedist ja geoloogilise keskkonna seisundist. Seisuga 2022. a 1. jaanuar on digitaalse geoloogilise baaskaardiga osaliselt või täielikult kaetud 55 baaskaardi lehte. Osad objektid on vaadeldavad kogu Eesti ulatuses.

1:50 000 geoloogilise baaskaardi kaardirakenduse kaardikihid on saadaval ka WMS ning WFS ( 668.7 KB, 13.05.2021 ) teenustes.

Rakenduses näidatakse nelja teemakaarti koos täiendavate andmegruppidega. Üksikuid kihte iseloomustavad detailsemalt maapõue stratigraafiliste üksuste nimekiri ( 497.1 KB, 26.05.2020 ) , teiste geoloogilise baaskaardi nähtuste loend ( 1.2 MB, 1.06.2020 ) ning levitusandmebaasi kirjeldus ( 676.3 KB, 27.05.2020 ) . Grupis Geoloogiafondi aruanded kuvatakse Eesti Geoloogiateenistuse Geoloogiafondi avalikust WFS teenusest pärit alasid.

Kaardirakenduse kihid ja otsingud

Kokku 108 kihti.
Loetelu 1:50 000 geoloogiline baaskaart kihtidest.
Kihi nimiKihi avamine rakenduses
Asustusüksus Ava kiht
Metainfo Ava kiht
Metainfo Ava kiht
Maavarade metainfo (50k) Ava kiht
Gravitatsioonijõu anomaaliate metainfo (50k) Ava kiht
Aeromagnetiliste anomaaliate metainfo (50k) Ava kiht
Pinnakatte metainfo (50k) Ava kiht
Pinnakatte paksuse metainfo (50k) Ava kiht
Geomorfoloogia metainfo (50k) Ava kiht
Aluspõhja metainfo (50k) Ava kiht
Aluspõhja reljeefi metainfo (50k) Ava kiht
Hüdrogeoloogia metainfo (50k) Ava kiht
Põhjavee kaitstuse metainfo (50k) Ava kiht
Aluskorra puurauk Ava kiht
Puurkaev

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Puurauk

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Paljand/vaatluspunkt Ava kiht
Maavarade leiukohad Ava kiht
Maavarade levialad Ava kiht
Maavara perspektiivalad Ava kiht
Maa-ainese kaevandamise load Ava kiht
Graptoliitargilliidi mikroelemendid Ava kiht
Šurfid (TTÜ stabiilsushinnang 2015) Ava kiht
Altkaevandatud alad (TTÜ stabiilsushinnang 2015) Ava kiht
Põlevkivi tervikud (TTÜ stabiilsushinnang 2015) Ava kiht
Altkaevandatud alad (AS Eesti Põlevkivi) Ava kiht
Mäeeraldise piir

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Mäeeraldise laiendatud ja ruumiline otsing

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
seisund Ava kiht
Mäeeraldise teenindusmaa piir Ava kiht
Maardla piir

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Geoloogiafondi kuni 10 km² suurused uuringualad

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Geoloogiafondi 10-5000 km² suurused uuringualad

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Geoloogiafondi 5000-30000 km² suurused uuringualad

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Geoloogiafondi üle 30000 km² suurused uuringualad

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Kaudne andmepunkt Ava kiht
Georadari profiil Ava kiht
Dipooolne elektriline profiil Ava kiht
Eritakistuse tomograafia profiil Ava kiht
Gravitatsioonijõu anomaaliate isojooned Ava kiht
Gravitatsioonijõu anomaaliate varjutuspilt Ava kiht
Aeromagnetiliste anomaaliate isojooned Ava kiht
Aeromagnetiliste anomaaliate varjutuspilt Ava kiht
Pinnakatte läbilõigete andmepunktid (50k) Ava kiht
Pinnakatte läbilõikejooned (50k) Ava kiht
Pinnakatte paksus andmepunktides Ava kiht
Pinnakatte paksuse samajooned (50k) Ava kiht
Pinnakatte paksus (50x50m võrkmudel) Ava kiht
Maavälise tekkega pinnavormid (50k) Ava kiht
Inimtekkelised pinnavormid (50k) Ava kiht
Läänemere arenguga seotud pinnavormid (50k) Ava kiht
Mandrijäätumisega seotud nähtused ja pinnavormid (50k) Ava kiht
Aluspõhjalised pinnavormid (50k) Ava kiht
Mattunud orud (50k) Ava kiht
Litoloogilised settetüübid (50k) Ava kiht
Stratigraafilis-geneetilised settetüübid (50k generaliseeritud) Ava kiht
Stratigraafilis-geneetilised settetüübid (50k)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Aluspõhja läbilõigete andmepunktid (50k) Ava kiht
Aluspõhja läbilõikejooned (50k) Ava kiht
Aluspõhja reljeefivormide nimed (50k) Ava kiht
Aluspõhja reljeefi andmepunkt Ava kiht
Aluspõhja reljeefi samajooned (50k) Ava kiht
Aluspõhja astangud (50k) Ava kiht
Aluspõhjalised pinnavormid (50k) Ava kiht
Mattunud orud (50k) Ava kiht
Settelise aluspõhja reljeef (50x50m võrkmudel) Ava kiht
Aluskorra reljeefi andmepunkt Ava kiht
Kristalse aluskorra reljeef (50x50m võrkmudel) Ava kiht
Aluspõhja stratotüüp

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Aluspõhja rike (50k) Ava kiht
Aluspõhja avamused (50k generaliseeritud ladestud) Ava kiht
Aluspõhja avamused (50k generaliseeritud ladestikud) Ava kiht
Aluspõhja avamused (50k)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Hüdrogeoloogia läbilõigete andmepunktid (50k) Ava kiht
Hüdrogeoloogia läbilõikejooned (50k) Ava kiht
Sooalad (50k) Ava kiht
Aluspõhja veekihid kaetud pinnakatte saviga (50k) Ava kiht
Glatsiofluviaalsed setted aluspõhja veekihil (50k) Ava kiht
Aluspõhja rike (50k) Ava kiht
Mattunud orud (50k) Ava kiht
Allikad ja karstiaugud (50k) Ava kiht
Karstiväljad (50k) Ava kiht
Kinnitatud varuga veehaarded (50k) Ava kiht
Mäetöödel väljapumbatav vesi (50k) Ava kiht
Põhjavee alanduslehtrid (50k) Ava kiht
Põhjavee liikumise suund (50k) Ava kiht
Veekomplekside hüdroisohüpsid (50k) Ava kiht
Maa-alused jõed ja põhjavee veelahkmed (50k) Ava kiht
Põhjavee ülevoolu piirkonnad (50k) Ava kiht
Aluspõhjalise veekompleksi avamused (50k) Ava kiht
Põhjavee mineraliseerumise jooned (50k) Ava kiht
Põhjavee omadused (50k) Ava kiht
Põhjaveekomplekside tüübid (50k) Ava kiht
Põhjaveekomplekside tüübid (50k generaliseeritud) Ava kiht
Sooalad (50k) Ava kiht
Aluspõhja veekihid kaetud pinnakatte saviga (50k) Ava kiht
Aluspõhja rike (50k) Ava kiht
Mattunud orud (50k) Ava kiht
Allikad ja karstiaugud (50k) Ava kiht
Karstiväljad (50k) Ava kiht
Põhjavee liikumise suund (50k) Ava kiht
Maa-alused jõed ja põhjavee veelahkmed (50k) Ava kiht
Põhjavee ülevoolu piirkonnad (50k) Ava kiht
1. aluspõhjalise veekompleksi hüdroisohüpsid (50k) Ava kiht
Tasakaalualad (50k) Ava kiht
Veekompleksi iseloom (50k) Ava kiht
Põhjavee kaitstuse hinnang (50k generaliseeritud) Ava kiht
Põhjavee kaitstuse hinnang (50k) Ava kiht

Kontakt

Maa-ameti Geoloogia osakond
665 0775, 665 0670

Kaardirakenduse kasutusjuhend

Kaardirakenduse tugi

Korduma kippuvad küsimused
kaardirakendus@maaamet.ee
665 0600


Viimati muudetud: 09.04.2024 14:57
Tagasi algusesse