1:50 000 geoloogiline baaskaart rakenduse kirjeldus

Geoloogiline baaskaart mõõtkavas 1:50 000 on kaardikomplekt, mis annab informatsiooni maapõue ehitusest, maavarade ja põhjavee levikust, hulgast ning kvaliteedist ja geoloogilise keskkonna seisundist. Seisuga 2022. a 1. jaanuar on digitaalse geoloogilise baaskaardiga osaliselt või täielikult kaetud 55 baaskaardi lehte. Osad objektid on vaadeldavad kogu Eesti ulatuses.

1:50 000 geoloogilise baaskaardi kaardirakenduse kaardikihid on saadaval ka WMS ning WFS ( 668.7 KB, 13.05.2021 ) teenustes.

Rakenduses näidatakse nelja teemakaarti koos täiendavate andmegruppidega. Üksikuid kihte iseloomustavad detailsemalt maapõue stratigraafiliste üksuste nimekiri ( 497.1 KB, 26.05.2020 ) , teiste geoloogilise baaskaardi nähtuste loend ( 1.2 MB, 1.06.2020 ) ning levitusandmebaasi kirjeldus ( 676.3 KB, 27.05.2020 ) . Grupis Geoloogiafondi aruanded kuvatakse Eesti Geoloogiateenistuse Geoloogiafondi avalikust WFS teenusest pärit alasid.

Kaardirakenduse otsingud

Otsinguid on võimalik teha kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

  • Puurkaev - otsing andmebaasis oleva puuraugu nime, puurkaevu katastrinumbri (väljal "Nimi aruandes") ja sügavuse järgi
  • Puurauk - otsing andmebaasis oleva puuraugu nime, originaalaruandes näidatud nime, aruande numbri, sügavuse, pinnakatte paksuse, pinnakatte avamuse ja aluspõhja avamuse järgi.
  • Stratigraafilis-geneetilised settetüübid (50k) - otsing pinnakatte stratigraafilis-geneetilise indeksi ja nähtusklassi järgi.
  • Aluspõhja stratotüüp - otsing tüüpläbilõike nime ja stratigraafilise indeksi järgi.
  • Aluspõhja avamused (50k) - otsing maapinnalt esimese aluspõhjalise kivimkeha nimetuse ja stratigraafilise indeksi järgi.
  • Geoloogiafondi aruanded - otsingud aruande numbri ja nimetuse järgi (neljal kihil).

Kontakt

Maa-ameti Geoloogia osakond
665 0775, 665 0670

Kaardirakenduse kasutusjuhend

Kaardirakenduse tugi

Korduma kippuvad küsimused
kaardirakendus@maaamet.ee
675 0866


Viimati muudetud: 27.09.2022 10:03
Tagasi algusesse