Vee terviseohutuse rakenduse kirjeldus

Koostöös Terviseametiga on valminud uus supluskohtade ja ujulate kaart. Kaardirakenduse abil saab kasutaja ülevaate supluskohtadest, ujulatest ning basseini- ja suplusvee kvaliteedist. Kaardil näidatav info aluseks on Terviseameti Vee terviseohutuse infosüsteemi andmed: http://vtiav.sm.ee/index.php/?active_tab_id=SV.

Temaatiline andmestik

* Vaata WMS teenuste kasutamistingimusi

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*

Supluskohad ja veekvaliteet

Terviseamet
794 3500
Ei ole saadaval

Ujulad ja basseinivee kvaliteet

Terviseamet
794 3500
Ei ole saadaval

Üldandmestik

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Katastrikaart
(uuendatakse kord ööpäevas, kihid annavad kõige ajakohasema seisu maakatastris registreeritud üksuste üldandmete kohta)
Katastri arendusosakond
665 0782, 675 0126
WMS: alus, alus-geo
Kõrgusandmed
(kõrgus ja sügavuspunktid, horisontaalid ja samasügavusjooned)
Geoinformaatika osakond
5691 1943, 675 0866
WMS: fotokaart

Üleujutusalade prognoositav ulatus

Keskkonnaministeerium
626 2809
Geoinformaatika osakond
675 0866
Ei ole saadaval

Aluskaardid

Kaardirakenduse otsingud

Otsinguid on võimalik teha kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

  • Supluskoht - otsing supluskoha või veekogu nime järgi.
  • Rannaala - otsing rannaala nime järgi.
  • Ujula - otsing ujula nime järgi.
  • Katastriüksuse tunnused - otsing kü. tunnuse, uue-ja vana registriosa alusel. Tagastatakse kü või kinnistu ruumikujud.

Kaardirakenduse kasutusjuhend

X-GIS 2.0 versioon ( 3.9 MB, 14.02.2023 )

Kaardirakenduse tugi

Korduma kippuvad küsimused
kaardirakendus@maaamet.ee
665 0600


Viimati muudetud: 09.04.2024 14:39
Tagasi algusesse