Pärandniitude kaardirakenduse kirjeldus

Pärandniitude rakendus on valminud koostöös Keskkonnaameti looduskaitse korraldamise osakonnaga.

Pärandniitude kaardirakenduses on koondatud pärandniitudega seotud ruumiandmestik. Rakenduses on ära toodud inventeeritud pärandniidud kaitstavatel aladel. Lisaks on andmekihid pärandniitudest, mida hooldatakse ja taastatakse; WoodmeadowLIFE ehk puisniiduLIFE projektis taastavad alad; pärandniidud, mida on RMK välja rentinud ja kuhu KIK on maksnud toetusi.

Rakenduses kuvatav kaitstavate loodusobjektide ja seal olevate pärandniitude info on ametlik (info pärineb keskkonnaregistrist). Hooldatavate ja taastatavate pärandniitude info informatiivne, allikana on kasutatud erinevate makseasutuste toetuste infot.

Kaardirakenduse kihid ja otsingud

Kokku 33 kihti.
Loetelu Pärandniidud kihtidest.
Kihi nimiKihi avamine rakenduses
Majandamises pärandniit

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Lepinguga pärandniidud riigimaal

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Lepinguta pärandniidud

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Rendile pakkumisel pärandniidud eramaal

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
PuisniiduLIFE projektialad

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Pärandniidud (EELIS)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
KIK pärandniitude punktobjektid

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
KIK teed pärandniitudel

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
KIK taastatud pärandniit

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
KIK pärandniitude hooldus ja investeeringud

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Katastriüksuse aadressipunkt

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Registreeritud KÜ

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Tunnus Ava kiht
Lähiaadress Ava kiht
Registriosa Ava kiht
Asutusüksus Ava kiht
KÜ mõõdistuse järgi Ava kiht
KÜ omandivorm Ava kiht
Kaitseala

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Hoiuala

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Kaitstav looduse üksikobjekt

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
KOV kaitstav loodusobjekt

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Püsielupaik Ava kiht
III kat. kaitsealune fauna

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
III kat. kaitsealused seened ja samblikud

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
III kat. kaitsealused taimed

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Loodusreservaat

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Hooldatav sihtkaitsevöönd

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Looduslik sihtkaitsevöönd

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Piiranguvöönd

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Üksikobjekti piiranguvöönd

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Püsielupaiga sihtkaitsevöönd Ava kiht
Püsielupaiga piiranguvöönd Ava kiht


Viimati muudetud: 09.04.2024 14:35
Tagasi algusesse