Eesti kohaviiped kaardirakenduse kirjeldus

Eesti Viipekeele Seltsi ja Maa-ameti koostöös valmis Eesti kohaviibete kaardirakendus, mis esitab nii asustusüksuste kui ka loodusobjektide viipekeelsed nimed.

Kaardirakenduses on esitatud maakondade, linnade, linnaasumite ja linnaosade, alevite, alevike, külade, jõgede, järvede, saarte, poolsaarte ja rahvusparkide eesti viipekeelsed kohanimed. Eesti viipekeele kaardirakendus kuvab aastatel 2020–2021 ulatusliku kohaviibete kaardistamisega kogutud andmeid. Projektis osalesid Liina Paales, Maret Õun, Aire Murd ning kaasatud olid ka mitmed kurtide kogukonna liikmed. Viipevideote looja on Eesti Kurtide Liit. Peale kohanimevideote saab tutvuda ka selgitustega, kuidas vastav kohaviibe kujunes või millest tuleneb.

Temaatiline andmestik

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused
Asum

Eesti linnaasumite eesti viipekeelsed kohanimed. Andmed pärinevad Eesti Kurtide Liidult ja Eesti Viipekeele Seltsilt. Ruumikujude aluseks on võetud riikliku kohanimeregistri andmebaas.

Eesti viipekeele selts Ei ole saadaval
Linnaosa

Eesti linnaosade kohaviiped. Andmed pärinevad Eesti Kurtide Liidult ja Eesti Viipekeele Seltsilt. Ruumikujude aluseks on võetud riikliku kohanimeregistri andmebaas.

Eesti viipekeele selts Ei ole saadaval
Linn, alev, alevik, küla

Eesti linnade eesti viipekeelsed kohanimed. Andmed pärinevad Eesti Kurtide Liidult ja Eesti Viipekeele Seltsilt. Ruumikujude aluseks on võetud Eesti haldus- ja asustusjaotuse andmestik.

Eesti viipekeele selts Ei ole saadaval
Maakond

Eesti maakondade eesti viipekeelsed kohanimed. Andmed pärinevad Eesti Kurtide Liidult ja Eesti Viipekeele Seltsilt. Ruumikujude aluseks on võetud haldus- ja asustusjaotuse andmestik.

Eesti viipekeele selts Ei ole saadaval
Rahvuspark

Eesti rahvusparkide eesti viipekeelsed kohanimed. Andmed pärinevad Eesti Kurtide Liidult ja Eesti Viipekeele Seltsilt. Ruumikujude aluseks on võetud Eesti Looduse Infosüsteemi (EELIS) andmestik (Keskkonnaagentuur).

Eesti viipekeele selts Ei ole saadaval
Saar ja poolsaar

Eesti saarte ja poolsaarte eesti viipekeelsed kohanimed. Andmed pärinevad Eesti Kurtide Liidult ja Eesti Viipekeele Seltsilt. Saarte ruumikujude aluseks on võetud Eesti Looduse Infosüsteemi (EELIS) andmestik (Keskkonnaagentuur) ning poolsaarte puhul kasutatud eesti kohanimeregistri andmestikku, mida on veidi lihtsustatud.

Eesti viipekeele selts Ei ole saadaval
Veekogu

Eesti veekogude eesti viipekeelsed kohanimed. Andmed pärinevad Eesti Kurtide Liidult ja Eesti Viipekeele Seltsilt. Veekogude ruumikujude aluseks on võetud Eesti topograafia andmekogu (ETAK) andmestik, mida on veidi lihtsustatud.

Eesti viipekeele selts Ei ole saadaval

Aluskaardid

Kaardirakenduse otsingud

Otsinguid on võimalik teha kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

Lisaks otsingud:

  • Katastriüksuse aadressiotsing - otsing kü. tunnuse, lähiaadressi ja täisaadressi alusel. Tagastatakse kü. tsentroid.
  • Katastriüksuse tunnused - otsing kü. tunnuse, uue-ja vana registriosa alusel. Tagastatakse kü või kinnistu ruumikujud.
  • Lähteülesanne - otsing piiriettepaneku numbri või lähiaadressi alusel. Tagastatakse piiriettepaneku tsentroid.
  • L-Est asukoht - otsing Lambert-Est koordinaatpaari alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.
  • Geograafiline asukoht - otsing Geograafiliste koordinaatide alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.

Kaardirakenduse kasutusjuhend

X-GIS 2.0 versioon ( 3.9 MB, 14.02.2023 )

Kaardirakenduse tugi

jari@viipekeel.ee
Korduma kippuvad küsimused
kaardirakendus@maaamet.ee
665 0600


Viimati muudetud: 09.04.2024 14:53
Tagasi algusesse