Loodushoiutööde kaardirakenduse kirjeldus

Keskkonnaameti ja Maa-ameti koostöös valminud kaardirakenduses kuvatakse Keskkonnaameti poolt tellitud loodushoiutööde asukohti.

Loodushoiutööde läbiviimine toimub vastavalt Keskkonnaameti peadirektori poolt esitatud loodushoiutööde läbiviimise juhendile ja põhimõtetele.

Keskkonnaameti tellitavad tööd avalikustatakse Keskkonnaameti kodulehel ja teade ilmub ka üleriigilises ajalehes. Loodushoiutöö läbiviimiseks esitada taotlus ja hinnapakkumine Keskkonnaametile. Loodushoiutööde tegemise tasustamisel on ülemmääraks keskkonnaministri 01.06.2004. a määrusega nr 62 "Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks ja toetuse määrad” kehtestatud tasumäärad. Tasumäärade puudumisel võetakse taotlejatelt asjakohased hinnapakkumised ning tasumääraks kujuneb pakutav madalaim hind.

Temaatiline andmestik

* Vaata WMS teenuste kasutamistingimusi

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Loodushoiutööd Keskkonnaamet
730 2256, 511 6738
Geoinformaatika osakond
675 0866
Ei ole saadaval

Üldandmestik

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Katastrikaart
(uuendatakse kord ööpäevas, kihid annavad kõige ajakohasema seisu maakatastris registreeritud üksuste üldandmete kohta)
Katastri arendusosakond
665 0782, 675 0126
WMS: alus, alus-geo
Lähteülesanne
(uuendatakse kord ööpäevas, kihid annavad kõige ajakohasema seisu piiriettepanekute kohta)
Katastri arendusosakond
665 0782, 675 0126
WMS: alus, alus-geo
Kaardilehtede jaotused
(1:2000, 1:10 000, 1:20 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000)
Geoinformaatika osakond
675 0866
WMS: alus, fotokaart, ajalooline, alus-geo
Allalaetav: Kaardiruudustikud
Kõrgusandmed
(kõrgus ja sügavuspunktid, horisontaalid ja samasügavusjooned)
Geoinformaatika osakond
5691 1943, 675 0866
WMS: fotokaart

Aluskaardid

Kaardirakenduse kasutusjuhend

X-GIS 2.0 versioon ( 3.9 MB, 14.02.2023 )

Viimati muudetud: 29.11.2021 16:25
Tagasi algusesse