Aadressiandmete rakenduse kirjeldus

Kaardirakendus muudab avalikkusele kättesaadavaks ADS-haldussüsteemis hallatavad aadressiandmed.
Rakenduses on võimalik pärida infot aadressiobjektide kohta üle Eesti.

Temaatiline andmestik

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Haldusüksuse administratiivkeskused
(linnaosavalitsus, linnavalitsus, vallavalitsus, maakonnakeskus)
Aadressiandmete osakond
 
WMS: aadressid
Aadressid Aadressiandmete osakond
 
WMS: aadressid
Hoone (ADS)
(Hoone aadress, hoone kuju)
Aadressiandmete osakond
 
WMS: aadressid
Ametlik kohanimi Aadressiandmete osakond
 
WMS: aadressid
Mitteametlik esikohanimi Aadressiandmete osakond
 
WMS: aadressid
Mitteametlik muu nimi Aadressiandmete osakond
 
WMS: aadressid
Nimeobjekti tunnuspunkt  Aadressiandmete osakond
 
WMS: aadressid
Endise kohanime tunnuspunkt Aadressiandmete osakond
 
WMS: aadressid
Mitteametlikud aadressiobjektid
(KNAB'i kohanimed, Võrumaa kohanimed)
Eesti Keele Instituut
 
WMS: aadressid
EHAK kate (ADS) Aadressiandmete osakond
 
WMS: aadressid
Mitteametlik piirkond Aadressiandmete osakond
 
WMS: aadressid
UN- ja Sihtnumbri alad Aadressiandmete osakond
 
WMS: aadressid

Üldandmestik

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Katastriüksuse aadressiobjekt
(ADS-is jõusolev katastriüksus võib olla maakatastris veel registreerimata)
Aadressiandmete osakond
 
WMS: aadressid
Liikluspinna aadressiobjekt Aadressiandmete osakond
 
WMS: aadressid
Väikekoha aadressiobjekt Aadressiandmete osakond
 
WMS: aadressid
Kõrgusandmed
(kõrgus ja sügavuspunktid, horisontaalid ja samasügavusjooned)
Geoinformaatika osakond
 
WMS: fotokaart

Aluskaardid

Kaardirakenduse otsingud

Otsinguid on võimalik teha kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse otsingukasti kaudu.

Lisaks otsingud:

  • Kehtivad aadressiobjektid - otsida on võimalik kehtivaid aadressiobjekte ETAK_ID, versioonitunnuse, objekti liigi, ADS_OID'i, päritoluregistri tunnuse ja õigusliku aluse kuupäeva järgi. Tagastatakse objekti ruumikuju.
  • Aadressiobjektid ajalooga - otsida on võimalik objekti versioonitunnuse, objekti liigi, ADS_OID'i, päritoluregistri tunnuse, õigusliku aluse kuupäeva ja esitamise ning kehtimise kuupäeva järgi. Tagastatakse objekti ruumikuju.
  • Endise kohanime tunnuspunkt - endiseid kohanime tunnuspunkte on võimalik otsida identifikaatori, ADS_OID'i, objekti keele, liigi nime, liigi koodi, päritoluregistri, kohanime ja objekti koodi järgi. Tagastatakse kohanime tunnuspunkt.
  • Võrumaa kohanimed - võrupäraseid kohanimesid on võimalik otsida nime, võrupärase nime, maakonna, linna või valla, kohelkonna, mõisa ja küla ning identifikaatori alusel. Tagastatakse kohanime tunnuspunkt.
  • EKI kohanimed - Eesti Keele Instsituudi kohanimesid on võimalik otsida nime, märknime, maakonna, linna või valla, kihelkonna, lähikuuluvuse ja identifikaatori alusel. Tagastatakse kohanime tunnuspunkt.
  • KOHU ehk kohanimede ja huvipunktide otsingud - otsingut on võimalik teha konkreetse teemagrupi lõikes nime, muu nime, alamgrupi, maakonna, omavalituse ja asustusüksuse alusel. Tagastatakse huvipunkti (POI) või nimeobjekti tunnuspunkt.

Viimati muudetud: 13.05.2024 16:49
Tagasi algusesse