Aadressiandmete rakenduse kirjeldus

Kaardirakendus muudab avalikkusele kättesaadavaks ADS-haldussüsteemis hallatavad aadressiandmed.
Rakenduses on võimalik pärida infot aadressiobjektide kohta üle Eesti.

Temaatiline andmestik

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Haldusüksuse administratiivkeskused
(linnaosavalitsus, linnavalitsus, vallavalitsus, maakonnakeskus)
Aadressiandmete osakond
665 0790
WMS: aadressid
Aadressid Aadressiandmete osakond
665 0790
WMS: aadressid
Hoone (ADS)
(Hoone aadress, hoone kuju)
Aadressiandmete osakond
665 0790
WMS: aadressid
Ametlik kohanimi Aadressiandmete osakond
665 0790
WMS: aadressid
Mitteametlik esikohanimi Aadressiandmete osakond
665 0790
WMS: aadressid
Mitteametlik muu nimi Aadressiandmete osakond
665 0790
WMS: aadressid
Nimeobjekti tunnuspunkt  Aadressiandmete osakond
665 0790
WMS: aadressid
Endise kohanime tunnuspunkt Aadressiandmete osakond
665 0790
WMS: aadressid
Mitteametlikud aadressiobjektid
(KNAB'i kohanimed, Võrumaa kohanimed)
Eesti Keele Instituut
617 7500
WMS: aadressid
EHAK kate (ADS) Aadressiandmete osakond
665 0790
WMS: aadressid

Üldandmestik

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Katastriüksuse aadressiobjekt
(uuendatakse kord ööpäevas, kihid annavad kõige ajakohasema seisu maakatastris registreeritud üksuste üldandmete kohta)
Katastri arendusosakond
6650782, 6750126
WMS: alusalus-geo
Liikluspinna aadressiobjekt Aadressiandmete osakond
665 0790
WMS: aadressid
Väikekoha aadressiobjekt Aadressiandmete osakond
665 0790
WMS: aadressid
Kõrgusandmed
(kõrgus ja sügavuspunktid, horisontaalid ja samasügavusjooned)
Geoinformaatika osakond
5691 1943, 675 0866
WMS: fotokaart

Aluskaardid

Kaardirakenduse otsingud

Otsinguid on võimalik teha kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

 • Kehtivad aadressiobjektid - otsida on võimalik kehtivaid aadressiobjekte versioonitunnuse, objekti liigi, ADS_OID'i, päritoluregistri tunnuse ja õigusliku aluse kuupäeva järgi. Tagastatakse objekti ruumikuju.
 • Aadressiobjektid ajalooga - otsida on võimalik objekti versioonitunnuse, objekti liigi, ADS_OID'i, päritoluregistri tunnuse, õigusliku aluse kuupäeva ja esitamise ning kehtimise kuupäeva järgi. Tagastatakse objekti ruumikuju.
 • Nimeobjekti tunnuspunkt - nimeobjekti on võimalik otsida, identifikaatori, ADS_OID'i, objekti keele, liigi nime, liigi koodi, päritoluregistri, kohanime ja objekti koodi järgi. Tagastatakse tunnuspunkt.
 • Endise kohanime tunnuspunkt - endiseid kohanime tunnuspunkte on võimalik otsida, samade parameetrite järgi nagu eelmisena kirjeldatud otsingut. Tagastatakse kohenime tunnuspunkt.
 • Võrumaa kohanimed - võrupäraseid kohanimesid on võimalik otsida, nime, Võrupärase nime, Maakonna, linna või valla, kohelkonna, Mõisa ja küla ning identifikaatori alusel. Tagastatakse kohanime tunnuspunkt.
 • EKI kohanimed - Eesti Keeleinstsituudi kohanimesid on võimalik otsida nime, märknime, maakonna, linna või valla, kihelkonna, lähikuuluvuse ja identifikaatori alusel. Tagastatakse kohanime tunnuspunkt.
 • Linnaosad(mitteametlik) - linnasosasid on võimalik otsida identifikaatori, tunnuse, nime ja aadressi alusel. Tagastatakse linnaosa tunnuspunkt.
 • Asumid(mitteametlik) - asumeid on võimalik otsida identifikaatori, tunnuse, nime ja aadressi alusel. Tagastatakse asumi tunnuspunkt.
 • Tiheasustusalad - otsida on võimalik tiheasustusalasid, identifikaatori, tunnuse, nime ja aadressi järgi. Tagastatakse ala tsentroid.
 • Aadressipunkt - aadressipunkti otsing identifikaatori alusel. Tagastatakse otsitav, otsitaval kujul.
 • Hoone mitteametlik - mitteametliku hoone otsing selle identifikaatori alusel.
 • Aadressipunkt MA - mitteametliku aadressipunkti otsing identifikaatori alusel.
 • MA hoone kuju erinevusega - 
 • Menetluseobjekt - menetluses oleva objekti otsing ID alusel
 • Menetlus - menetluse otsing selle numbri alusel.
 • L-Est asukoht - otsing Lambert-Est koordinaatpaari alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.

Viimati muudetud: 21.09.2021 11:37
Tagasi algusesse