Soojussaarte kaardirakenduse kirjeldus

Kuumalainete sagenemine on üks peamisi tulevikukliima riske nii Eestis kui ka mujal maailmas. Kuumalained võimenduvad eeskätt linnades, aga ka tiheasustusaladel soojussaare efektina, kus suured tumedad pinnad (nt: asfaltteed, asfaltkattega parklad, bituumenkatused) neelavad suurema osa päikesekiirgusest, mis omakorda kütavad linnaruumi õhku. Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaagentuuri koostöös valmis analüüs, mille käigus uuriti Landsat8 satelliitandmete alusel soojussaarte tekkimist Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Narvas ja Kohtla-Järvel. Analüüs ja valminud kaardirakendus on heaks abimaterjaliks kohalikele omavalitsustele ja planeerijatele. Soojussaare efekti saab leevendada piirates planeeringu- ja ehituslahendustega soojuse akumuleerimist ning rakendades linnakeskkonnas mikroklimaatilisi meetmeid, säilitades ja laiendades rohealasid, haljastust ja veekogusid.

Aruanne "Soojussaarte hindamine Eesti linnades aastatel 2014-2019", kaardikihid ja kaardilugu on leitav Keskkonnaagentuuri kodulehel https://www.keskkonnaagentuur.ee/et/ilmastik"

Temaatiline andmestik

* Vaata WMS teenuste kasutamistingimusi

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Soojussaared Keskkonnaaagentuuri ilmavaatluste osakond
6660917
WMS: Soojussaared

Üldandmestik

* Vaata WMS teenuste kasutamistingimusi

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Katastrikaart
(uuendatakse kord ööpäevas, kihid annavad kõige ajakohasema seisu maakatastris registreeritud üksuste üldandmete kohta)
Katastri arendusosakond
665 0782, 675 0126
WMS: alus, alus-geo
Lähteülesanne
(uuendatakse kord ööpäevas, kihid annavad kõige ajakohasema seisu piiriettepanekute kohta)
Katastri arendusosakond
665 0782, 675 0126
WMS: alus, alus-geo
Hinna-ja viljakustsoonid Kinnisvara hindamise osakond
665 0623, 665 0622
Allalaetav: HV tsoonid
Kaardilehtede jaotused
(1:2000, 1:10 000, 1:20 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000)
Geoinformaatika osakond
675 0866
WMS: alus, fotokaart, ajalooline, alus-geo
Allalaetav: Kaardiruudustikud
Kõrgusandmed
(kõrgus ja sügavuspunktid, horisontaalid ja samasügavusjooned)
Geoinformaatika osakond
5691 1943, 675 0866
WMS: fotokaart

Aluskaardid

Kaardirakenduse otsingud

Otsinguid on võimalik teha kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

In-Ads Otsing kaudu.

Lisaks otsingud:

  • Soojussaared(kihthaaval ja üldotsing) - Otsing Linna ja lvendi alusel Tagastatakse ala ruumikuju.
  • Registreeritud KÜ - otsing kü. tunnuse, uue-ja vana registriosa alusel. Tagastatakse kü või kinnistu ruumikujud.
  • LÜ/piiriettepanekud - otsing piiriettepaneku numbri või lähiaadressi alusel. Tagastatakse piiriettepaneku ruumikuju.
  • Kaardilehed 1:10 000 - otsing 1:10 000 kaardilehe nomenklatuuri alusel. Tagastatakse kaardilehe ruumikuju.
  • Kaardilehed 1: 2000 - otsing 1:2000 kaardlehe nomenklatuuri alusel. Tagastatakse kaardilehe ruumikuju.

Kaardirakenduse kasutusjuhend

X-GIS 2.0 versioon ( 3.9 MB, 14.02.2023 )

Kaardirakenduse tugi

  Korduma kippuvad küsimused
  kaardirakendus@maaamet.ee
  675 0866


Viimati muudetud: 07.07.2022 14:16
Tagasi algusesse