X-GIS rakenduste statistika

Maa-amet kogub X-GIS kasutamise statistikat. Loendame rakenduste põhiselt nende esmaste avamiste arvu. Arvesse lähevad nii otse URL-iga avamised, näiteks Maa-ameti geoportaali veebilehe kaudu kaardirakenduste avamine, samuti kaardirakenduse sees teise kaardirakenduse peale ümber lülitamine kui ka kaardirakenduse avamine eelnevalt salvestatud järjehoidja abil. Viimasel juhul läheb arvesse see rakendus, millest järjehoidja on tehtud.

Statistikat hakkame igakuiselt avaldama Maa-ameti geoportaalis.

Aprill 2023

JRK

Rakenduse nimi

Avamisi

Kaardirakenduse URL

1

Maainfo

941462

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maainfo

2

Aadressiandmed

70648

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/adsavalik

3

Kitsenduste kaart

43438

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kitsendused

4

Kohanimeregister

42852

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/knravalik

5

Ajaloolised kaardid

34548

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/ajalooline

6

Teeregister (Transpordiamet)

16279

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/teeregister

7

INSPIRE

15154

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/eestigeo

8

Kultuurimälestised

11166

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kultuurimalestised

9

Pärandkultuur

8882

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/parandkultuur

10

Kaitsealad (Keskkonnaamet)

8456

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/keskkonnaamet_kaitsealad

11

Looduskaitse

7862

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/looduskaitse

12

Geodeetiliste punktide andmebaas

7319

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/gpa

13

Planeeringud

6507

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/planeeringud

14

Maaoksjon

4675

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maaoksjon

15

Maardlad

4194

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maardlad

16

RMK metsatööde kaart

4142

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/rmk

17

Mullakaart

3851

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/mullakaart

18

Ohtlikud käitised

3834

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/paasteamet_ohtvesi

19

1:50000 Geoloogiline baaskaart

3681

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/geoloogia50k

20

Maaparandussüsteemid

3298

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maaparandus

21

Erametsatoetuste kaart

3258

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/erametsakeskus

22

1:400000 Geoloogiline baaskaart

3240

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/geoloogia400k

23

Ehitusgeoloogia

3091

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/ehitusgeoloogia

24

Aluskaardid

2798

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/core_aluskaardid

25

Kohapärimus

2482

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kohaparimus

26

Merekaart

2087

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/merekaart

27

Üleujutusalad

1580

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/yua

28

Baasrakendus

1546

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/core

29

Hoonestusload (TTJA)

1302

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/TTJAhoonestusload

30

Mürakaart

1240

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/myrakaart

31

Jahikaart

1224

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/jahikaart

32

Avalikud varjumiskohad

1196

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/paasteamet_varjumiskohad

33

Karuputk

937

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/karuputk

34

Pärandniidud

882

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/parandniit

35

Põllumajanduse veekaitsepiirangud

797

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kkmin_nitraaditundlik

36

Veemajanduskavad (2022-2027)

743

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kem_veemajanduskava

37

Metsamuutused

723

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/metsamuutused

38

Sadamakaart

633

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/sadamakaart

39

Mahekaart

611

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/mahekaart

40

Vee terviseohutus (Terviseamet)

562

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/terviseamet_veetervis

41

Loodushoiutööd

523

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/loodushoid

42

Soojussaared

501

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/soojussaared

43

Eesti kohaviiped

476

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/viipekeel

44

Ristipuud

419

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/ristipuud

45

Haiglad ja kiirabibaasid (Terviseamet)

276

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/terviseamet_tervishoid

46

Ravimiamet

90

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/ravimiamet


Viimati muudetud: 17.05.2023 08:35
Tagasi algusesse