X-GIS rakenduste statistika

Maa-amet kogub X-GIS kasutamise statistikat. Loendame rakenduste põhiselt nende esmaste avamiste arvu. Arvesse lähevad nii otse URL-iga avamised, näiteks Maa-ameti geoportaali veebilehe kaudu kaardirakenduste avamine, samuti kaardirakenduse sees teise kaardirakenduse peale ümber lülitamine kui ka kaardirakenduse avamine eelnevalt salvestatud järjehoidja abil. Viimasel juhul läheb arvesse see rakendus, millest järjehoidja on tehtud.

Statistikat hakkame igakuiselt avaldama Maa-ameti geoportaalis.

September 2023

Käesoleva kuu andmed pole lõplikud ja kajastavad hetkeseisu.

JrkRakenduse nimiKokkuAvamise viisKaardirakenduse URL
sh vahetamisegash järjehoidjast
1Maainfo10126935991559561https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maainfo
2Aadressiandmed431121476977https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/adsavalik
3Kitsenduste kaart3551616534984https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kitsendused
4Kohanimeregister3492538212https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/knravalik
5Ajaloolised kaardid232594067596https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/ajalooline
6INSPIRE16494226361https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/eestigeo
7Teeregister (Transpordiamet)157783863538https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/teeregister
8Kultuurimälestised75742354235https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kultuurimalestised
9Geodeetiliste punktide andmekogu695010364289https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/gpa
10Looduskaitse59522966244https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/looduskaitse
11Planeeringud51272671150https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/planeeringud
12Kaitsealad (Keskkonnaamet)39319632416https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/keskkonnaamet_kaitsealad
13Maardlate rakendus35471164147https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maardlad
14RMK metsatööde kaart350144815https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/rmk
15Pärandkultuur3421132253https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/parandkultuur
16Vee terviseohutus (Terviseamet)31992702658https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/terviseamet_veetervis
17Ohtlikud käitised, veevarustus, veeohutus3124107427https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/paasteamet_ohtvesi
18Mullastik296515074https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/mullakaart
19Merekaart293842249https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/merekaart
201:50 000 geoloogiline baaskaart2822141482https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/geoloogia50k
21Riigimaa oksjonid26334149https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maaoksjon
22Maaparandussüsteemid2621113637https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maaparandus
23Ehitusgeoloogia245397810https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/ehitusgeoloogia
241:400 000 geoloogilised kaardid22361226363https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/geoloogia400k
25Mürakaart205956927https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/myrakaart
26Aluskaardid1983163847https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/core_aluskaardid
27Kohapärimus1851777288https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kohaparimus
28Üleujutusalad175962933https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/yua
29Baasrakendus1310676431https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/core
30Põllumajanduse veekaitsepiirangud13019373https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kkmin_nitraaditundlik
31Erametsatoetuste kaart12862175https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/erametsakeskus
32Eesti kohaviiped12211660https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/viipekeel
33ESTHub1200188253https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/esthub
34Jahikaart11084151https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/jahikaart
35Hoonestusload (TTJA)108747139https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/TTJAhoonestusload
36Soojussaared10713030https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/soojussaared
37Avalikud varjumiskohad105531767https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/paasteamet_varjumiskohad
38Karuputk9725945https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/karuputk
39MaaeluGIS83835462https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maaeluGIS
40Pärandniidud7923946https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/parandniit
41Metsamuutused77340345https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/metsamuutused
42Mahekaart5232497https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/mahekaart
43Sadamakaart4941261https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/sadamakaart
44Veemajanduskavad (2022-2027)4933108https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kem_veemajanduskava
45Loodushoiutööd4282890https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/loodushoid
46Ristipuud4232380https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/ristipuud
47Haiglad ja kiirabibaasid (Terviseamet)3821090https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/terviseamet_tervishoid
48ESTHub baasrakendus103860https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/core_esthub
49Ravimiamet95920https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/ravimiamet
Kokku 1 271 378 64 451 575 145