X-GIS rakenduste statistika

Maa-amet kogub X-GIS kasutamise statistikat. Loendame rakenduste põhiselt nende esmaste avamiste arvu. Arvesse lähevad nii otse URL-iga avamised, näiteks Maa-ameti geoportaali veebilehe kaudu kaardirakenduste avamine, samuti kaardirakenduse sees teise kaardirakenduse peale ümber lülitamine kui ka kaardirakenduse avamine eelnevalt salvestatud järjehoidja abil. Viimasel juhul läheb arvesse see rakendus, millest järjehoidja on tehtud.

Statistikat hakkame igakuiselt avaldama Maa-ameti geoportaalis.

Juuni 2024

Käesoleva kuu andmed pole lõplikud ja kajastavad hetkeseisu.

JrkRakenduse nimiKokkuAvamise viisKaardirakenduse URL
sh vahetamisegash järjehoidjast
1Maainfo4543284332181736https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maainfo
2Aadressiandmed322281117896https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/adsavalik
3Kitsenduste kaart2773512476881https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kitsendused
4Kohanimeregister2584234010https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/knravalik
5Ajaloolised kaardid169752627400https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/ajalooline
6INSPIRE14631126431https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/eestigeo
7Teeregister (Transpordiamet)1355728341233https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/teeregister
8Geodeetiliste punktide andmekogu77428465190https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/gpa
9Looduskaitse48451954183https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/looduskaitse
10Kultuurimälestised48231139149https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kultuurimalestised
11Planeeringud37421877109https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/planeeringud
12Ohtlikud käitised, veevarustus, veeohutus336210459https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/paasteamet_ohtvesi
13Kaitsealad (Keskkonnaamet)32224942226https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/keskkonnaamet_kaitsealad
14Maardlate rakendus2935910194https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maardlad
15Merekaart289029140https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/merekaart
16Pärandkultuur245270961https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/parandkultuur
17Maaparandussüsteemid210285632https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maaparandus
181:50 000 geoloogiline baaskaart190397253https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/geoloogia50k
19Ehitusgeoloogia171562422https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/ehitusgeoloogia
20Mullastik16836935https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/mullakaart
21Riigimaa oksjonid16822243https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maaoksjon
22Üleujutusalad163261321https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/yua
23RMK metsatööde kaart155713925https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/rmk
24Sideteenuste kaart (TTJA)14371604https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/netikaart
25Mürakaart14215123https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/myrakaart
261:400 000 geoloogilised kaardid1412717315https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/geoloogia400k
27Aluskaardid1298936110https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/core_aluskaardid
28Kohapärimus981394121https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kohaparimus
29Soojussaared9223490https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/soojussaared
30Baasrakendus895436257https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/core
31Erametsatoetuste kaart8681255https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/erametsakeskus
32Avalikud varjumiskohad81213232https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/paasteamet_varjumiskohad
33Karuputk7702565https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/karuputk
34MaaeluGIS730308137https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maaeluGIS
35Hoonestusload (TTJA)7192862https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/TTJAhoonestusload
36Looduslikud pühapaigad6292411https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/looduslikud_pyhapaigad
37Vee terviseohutus (Terviseamet)583163185https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/terviseamet_veetervis
38Pärandniidud5822066https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/parandniit
39ESTHub5331063https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/esthub
40Põllumajanduse veekaitsepiirangud4352241https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kkmin_nitraaditundlik
41Huvipunktid41319152https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/hp
42Sadamakaart405711https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/sadamakaart
43Jahikaart3921750https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/jahikaart
44Veemajanduskavad (2022-2027)38622418https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kem_veemajanduskava
45Metsamuutused38219810https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/metsamuutused
46Mahekaart2701364https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/mahekaart
47Loodushoiutööd23816011https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/loodushoid
48Ristipuud165860https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/ristipuud
49Eesti kohaviiped162690https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/viipekeel
50Rakendusgeodeetilised planšetid126570https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/geod_plansetid
51Haiglad ja kiirabibaasid (Terviseamet)110350https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/terviseamet_tervishoid
52ESTHub baasrakendus855514https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/core_esthub
53Ravimiamet35300https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/ravimiamet
Kokku 651 779 44 276 195 206