X-GIS rakenduste statistika

Maa-amet kogub X-GIS kasutamise statistikat. Loendame rakenduste põhiselt nende esmaste avamiste arvu. Arvesse lähevad nii otse URL-iga avamised, näiteks Maa-ameti geoportaali veebilehe kaudu kaardirakenduste avamine, samuti kaardirakenduse sees teise kaardirakenduse peale ümber lülitamine kui ka kaardirakenduse avamine eelnevalt salvestatud järjehoidja abil. Viimasel juhul läheb arvesse see rakendus, millest järjehoidja on tehtud.

Statistikat hakkame igakuiselt avaldama Maa-ameti geoportaalis.

Veebruar 2024

Käesoleva kuu andmed pole lõplikud ja kajastavad hetkeseisu.

JrkRakenduse nimiKokkuAvamise viisKaardirakenduse URL
sh vahetamisegash järjehoidjast
1Maainfo7906897335339608https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maainfo
2Kitsenduste kaart45730204891624https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kitsendused
3Aadressiandmed457111705932https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/adsavalik
4Kohanimeregister3734056521https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/knravalik
5Ajaloolised kaardid2984947701194https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/ajalooline
6Teeregister (Transpordiamet)173484098820https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/teeregister
7INSPIRE13808257381https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/eestigeo
8Kaitsealad (Keskkonnaamet)92749027133https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/keskkonnaamet_kaitsealad
9Kultuurimälestised76471823218https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kultuurimalestised
10Looduskaitse71493305217https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/looduskaitse
11Planeeringud67243400267https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/planeeringud
12Geodeetiliste punktide andmekogu587410462925https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/gpa
13Maardlate rakendus45881571274https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maardlad
14Pärandkultuur4587122244https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/parandkultuur
15Riigimaa oksjonid43345419https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maaoksjon
16Ohtlikud käitised, veevarustus, veeohutus41101396121https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/paasteamet_ohtvesi
17Maaparandussüsteemid39881738120https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maaparandus
18RMK metsatööde kaart358537335https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/rmk
191:50 000 geoloogiline baaskaart35501732123https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/geoloogia50k
201:400 000 geoloogilised kaardid30321446805https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/geoloogia400k
21Ehitusgeoloogia2891113017https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/ehitusgeoloogia
22Merekaart282643939https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/merekaart
23Mullastik2801123415https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/mullakaart
24Sideteenuste kaart (TTJA)25853341https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/netikaart
25Üleujutusalad2574102146https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/yua
26Mürakaart233774817https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/myrakaart
27Aluskaardid22111649236https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/core_aluskaardid
28Kohapärimus178672973https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kohaparimus
29Erametsatoetuste kaart16522658https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/erametsakeskus
30MaaeluGIS1334525344https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maaeluGIS
31Avalikud varjumiskohad1244303178https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/paasteamet_varjumiskohad
32Soojussaared11914922https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/soojussaared
33Baasrakendus111781068https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/core
34Hoonestusload (TTJA)10115113https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/TTJAhoonestusload
35Looduslikud pühapaigad10064597https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/looduslikud_pyhapaigad
36Jahikaart9253546https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/jahikaart
37ESTHub8722174https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/esthub
38Metsamuutused83443055https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/metsamuutused
39Veemajanduskavad (2022-2027)72344410https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kem_veemajanduskava
40Vee terviseohutus (Terviseamet)704320130https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/terviseamet_veetervis
41Pärandniidud6923009https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/parandniit
42Karuputk6803610https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/karuputk
43Põllumajanduse veekaitsepiirangud6733857https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kkmin_nitraaditundlik
44Huvipunktid60430129https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/hp
45Eesti kohaviiped5531471https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/viipekeel
46Sadamakaart5121200https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/sadamakaart
47Mahekaart4912302https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/mahekaart
48Loodushoiutööd4583020https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/loodushoid
49Ristipuud44223511https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/ristipuud
50Rakendusgeodeetilised planšetid3031280https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/geod_plansetid
51Haiglad ja kiirabibaasid (Terviseamet)291650https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/terviseamet_tervishoid
52ESTHub baasrakendus1311120https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/core_esthub
53Ravimiamet83750https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/ravimiamet
Kokku 1 087 454 74 889 358 189