Kaardikihtide kataloog

nr Kihi ID Kiht Metainfo Kasutusel rakenduses
1ADSM_AJALOOGA_O Aadressiobjektid ajaloogaAadressiobjektid ajalooga
2ADSM_KEHTIV_O Kehtivad aadressiobjektid
3CHM2008_11 Taimkatte kõrgusmudel (2008-11)Taimkatte kõrgusmudel (CHM - Canopy Height Model) näitab taimestiku kõrgust maapinnast. Andmed katavad kogu Eestit (välja arvatud väikesed piirkonnad kagupiiril). Mudel on jaotatud kõrgusklassidesse, kus alla 1-meetrise väärtusega pikslid on läbipaistvad. Järgnevad kõrgusklassid on: 1-4 m, 4-10 m, 10-20 m, 20-30 m ja üle 30-meetrise väärtusega pikslid. Arvutamisel on eeldatud, et Eestis ei ole üle 50 meetri kõrguseid puid.
4CHM2012 Taimkatte kõrgusmudel (2012)Taimkatte kõrgusmudel (CHM - Canopy Height Model) näitab taimestiku kõrgust maapinnast. Andmed katavad kogu Eestit (välja arvatud väikesed piirkonnad kagupiiril). Mudel on jaotatud kõrgusklassidesse, kus alla 1-meetrise väärtusega pikslid on läbipaistvad. Järgnevad kõrgusklassid on: 1-4 m, 4-10 m, 10-20 m, 20-30 m ja üle 30-meetrise väärtusega pikslid. Arvutamisel on eeldatud, et Eestis ei ole üle 50 meetri kõrguseid puid.
5CHM2013 Taimkatte kõrgusmudel (2013)Taimkatte kõrgusmudel (CHM - Canopy Height Model) näitab taimestiku kõrgust maapinnast. Andmed katavad kogu Eestit (välja arvatud väikesed piirkonnad kagupiiril). Mudel on jaotatud kõrgusklassidesse, kus alla 1-meetrise väärtusega pikslid on läbipaistvad. Järgnevad kõrgusklassid on: 1-4 m, 4-10 m, 10-20 m, 20-30 m ja üle 30-meetrise väärtusega pikslid. Arvutamisel on eeldatud, et Eestis ei ole üle 50 meetri kõrguseid puid.
6CHM2014 Taimkatte kõrgusmudel (2014)Taimkatte kõrgusmudel (CHM - Canopy Height Model) näitab taimestiku kõrgust maapinnast. Andmed katavad kogu Eestit (välja arvatud väikesed piirkonnad kagupiiril). Mudel on jaotatud kõrgusklassidesse, kus alla 1-meetrise väärtusega pikslid on läbipaistvad. Järgnevad kõrgusklassid on: 1-4 m, 4-10 m, 10-20 m, 20-30 m ja üle 30-meetrise väärtusega pikslid. Arvutamisel on eeldatud, et Eestis ei ole üle 50 meetri kõrguseid puid.
7CHM2015 Taimkatte kõrgusmudel (2015)Taimkatte kõrgusmudel (CHM - Canopy Height Model) näitab taimestiku kõrgust maapinnast. Andmed katavad kogu Eestit (välja arvatud väikesed piirkonnad kagupiiril). Mudel on jaotatud kõrgusklassidesse, kus alla 1-meetrise väärtusega pikslid on läbipaistvad. Järgnevad kõrgusklassid on: 1-4 m, 4-10 m, 10-20 m, 20-30 m ja üle 30-meetrise väärtusega pikslid. Arvutamisel on eeldatud, et Eestis ei ole üle 50 meetri kõrguseid puid.
8CHM2017_kevad Taimkatte kõrgusmudel (kevad 2017)Taimkatte kõrgusmudel (CHM - Canopy Height Model) näitab taimestiku kõrgust maapinnast. Andmed katavad kogu Eestit (välja arvatud väikesed piirkonnad kagupiiril). Mudel on jaotatud kõrgusklassidesse, kus alla 1-meetrise väärtusega pikslid on läbipaistvad. Järgnevad kõrgusklassid on: 1-4 m, 4-10 m, 10-20 m, 20-30 m ja üle 30-meetrise väärtusega pikslid. Arvutamisel on eeldatud, et Eestis ei ole üle 50 meetri kõrguseid puid.
9CHM2017_suvi Taimkatte kõrgusmudel (suvi 2017)Taimkatte kõrgusmudel (CHM - Canopy Height Model) näitab taimestiku kõrgust maapinnast. Andmed katavad kogu Eestit (välja arvatud väikesed piirkonnad kagupiiril). Mudel on jaotatud kõrgusklassidesse, kus alla 1-meetrise väärtusega pikslid on läbipaistvad. Järgnevad kõrgusklassid on: 1-4 m, 4-10 m, 10-20 m, 20-30 m ja üle 30-meetrise väärtusega pikslid. Arvutamisel on eeldatud, et Eestis ei ole üle 50 meetri kõrguseid puid.
10CHM2018_kevad Taimkatte kõrgusmudel (kevad 2018)Taimkatte kõrgusmudel (CHM - Canopy Height Model) näitab taimestiku kõrgust maapinnast. Andmed katavad kogu Eestit (välja arvatud väikesed piirkonnad kagupiiril). Mudel on jaotatud kõrgusklassidesse, kus alla 1-meetrise väärtusega pikslid on läbipaistvad. Järgnevad kõrgusklassid on: 1-4 m, 4-10 m, 10-20 m, 20-30 m ja üle 30-meetrise väärtusega pikslid. Arvutamisel on eeldatud, et Eestis ei ole üle 50 meetri kõrguseid puid.
11CHM2018_suvi Taimkatte kõrgusmudel (suvi 2018)Taimkatte kõrgusmudel (CHM - Canopy Height Model) näitab taimestiku kõrgust maapinnast. Andmed katavad kogu Eestit (välja arvatud väikesed piirkonnad kagupiiril). Mudel on jaotatud kõrgusklassidesse, kus alla 1-meetrise väärtusega pikslid on läbipaistvad. Järgnevad kõrgusklassid on: 1-4 m, 4-10 m, 10-20 m, 20-30 m ja üle 30-meetrise väärtusega pikslid. Arvutamisel on eeldatud, et Eestis ei ole üle 50 meetri kõrguseid puid.
12CHM2019_kevad Taimkatte kõrgusmudel (kevad 2019)Taimkatte kõrgusmudel (CHM - Canopy Height Model) näitab taimestiku kõrgust maapinnast. Andmed katavad kogu Eestit (välja arvatud väikesed piirkonnad kagupiiril). Mudel on jaotatud kõrgusklassidesse, kus alla 1-meetrise väärtusega pikslid on läbipaistvad. Järgnevad kõrgusklassid on: 1-4 m, 4-10 m, 10-20 m, 20-30 m ja üle 30-meetrise väärtusega pikslid. Arvutamisel on eeldatud, et Eestis ei ole üle 50 meetri kõrguseid puid.
13CHM2019_suvi Taimkatte kõrgusmudel (suvi 2019)Taimkatte kõrgusmudel (CHM - Canopy Height Model) näitab taimestiku kõrgust maapinnast. Andmed katavad kogu Eestit (välja arvatud väikesed piirkonnad kagupiiril). Mudel on jaotatud kõrgusklassidesse, kus alla 1-meetrise väärtusega pikslid on läbipaistvad. Järgnevad kõrgusklassid on: 1-4 m, 4-10 m, 10-20 m, 20-30 m ja üle 30-meetrise väärtusega pikslid. Arvutamisel on eeldatud, et Eestis ei ole üle 50 meetri kõrguseid puid.
14CHM2020_kevad Taimkatte kõrgusmudel (kevad 2020)Taimkatte kõrgusmudel (CHM - Canopy Height Model) näitab taimestiku kõrgust maapinnast. Andmed katavad kogu Eestit (välja arvatud väikesed piirkonnad kagupiiril). Mudel on jaotatud kõrgusklassidesse, kus alla 1-meetrise väärtusega pikslid on läbipaistvad. Järgnevad kõrgusklassid on: 1-4 m, 4-10 m, 10-20 m, 20-30 m ja üle 30-meetrise väärtusega pikslid. Arvutamisel on eeldatud, et Eestis ei ole üle 50 meetri kõrguseid puid.
15CHM2020_suvi Taimkatte kõrgusmudel (suvi 2020)Taimkatte kõrgusmudel (CHM - Canopy Height Model) näitab taimestiku kõrgust maapinnast. Andmed katavad kogu Eestit (välja arvatud väikesed piirkonnad kagupiiril). Mudel on jaotatud kõrgusklassidesse, kus alla 1-meetrise väärtusega pikslid on läbipaistvad. Järgnevad kõrgusklassid on: 1-4 m, 4-10 m, 10-20 m, 20-30 m ja üle 30-meetrise väärtusega pikslid. Arvutamisel on eeldatud, et Eestis ei ole üle 50 meetri kõrguseid puid.
16CHM2021_kevad Taimkatte kõrgusmudel (kevad 2021)Taimkatte kõrgusmudel (CHM - Canopy Height Model) näitab taimestiku kõrgust maapinnast. Andmed katavad kogu Eestit (välja arvatud väikesed piirkonnad kagupiiril). Mudel on jaotatud kõrgusklassidesse, kus alla 1-meetrise väärtusega pikslid on läbipaistvad. Järgnevad kõrgusklassid on: 1-4 m, 4-10 m, 10-20 m, 20-30 m ja üle 30-meetrise väärtusega pikslid. Arvutamisel on eeldatud, et Eestis ei ole üle 50 meetri kõrguseid puid.
17CHM2021_suvi Taimkatte kõrgusmudel (suvi 2021)Taimkatte kõrgusmudel (CHM - Canopy Height Model) näitab taimestiku kõrgust maapinnast. Andmed katavad kogu Eestit (välja arvatud väikesed piirkonnad kagupiiril). Mudel on jaotatud kõrgusklassidesse, kus alla 1-meetrise väärtusega pikslid on läbipaistvad. Järgnevad kõrgusklassid on: 1-4 m, 4-10 m, 10-20 m, 20-30 m ja üle 30-meetrise väärtusega pikslid. Arvutamisel on eeldatud, et Eestis ei ole üle 50 meetri kõrguseid puid.
18CHM2022_kevad Taimkatte kõrgusmudel (kevad 2022)Taimkatte kõrgusmudel (CHM - Canopy Height Model) näitab taimestiku kõrgust maapinnast. Andmed katavad kogu Eestit (välja arvatud väikesed piirkonnad kagupiiril). Mudel on jaotatud kõrgusklassidesse, kus alla 1-meetrise väärtusega pikslid on läbipaistvad. Järgnevad kõrgusklassid on: 1-4 m, 4-10 m, 10-20 m, 20-30 m ja üle 30-meetrise väärtusega pikslid. Arvutamisel on eeldatud, et Eestis ei ole üle 50 meetri kõrguseid puid.
19CHM2022_suvi Taimkatte kõrgusmudel (suvi 2022)Taimkatte kõrgusmudel (CHM - Canopy Height Model) näitab taimestiku kõrgust maapinnast. Andmed katavad kogu Eestit (välja arvatud väikesed piirkonnad kagupiiril). Mudel on jaotatud kõrgusklassidesse, kus alla 1-meetrise väärtusega pikslid on läbipaistvad. Järgnevad kõrgusklassid on: 1-4 m, 4-10 m, 10-20 m, 20-30 m ja üle 30-meetrise väärtusega pikslid. Arvutamisel on eeldatud, et Eestis ei ole üle 50 meetri kõrguseid puid.
20DP_AVALIK Detailplaneeringu avalikult kasutatava ala seadmise vajadusAvalikult kasutatava ala seadmise vajadusega ala, mis on planeeritud määratlemata isikute ringile kasutamiseks, üldjuhul hooneteta maa, millel võivad paikneda üksnes abihooned, nt tee, tänav, väljak, park, puhke- või virgestusala vms.
21DP_AVALIK_KONTROLLI_LABINUD Kontrolli läbinud DPPlaneeringu koostaja ehk KOV poolt Maakatastripidajale digitaalselt esitatud detailplaneeringud, mis on läbinud Maa-ameti kontrolli. Andmed on olemas kõikide DP-de kohta, mis on esitatud alates 01.01.2016. Esitatud planeeringu dokumendid on olemas Maa-ameti arhiivis ja avalikkusele kättesaadava teenuse vahendusel.
22DP_AVALIK_PLANEERINGUALA DP planeeringualaMaa-ameti andmebaasis olev detailplaneeringuala, saadud kohalikult omavalitsuselt või sisestatud DP kooskõlastamisel Maa-ametiga. Kiht on informatiivne ja uueneb vastavalt sellele kuidas KOV andmeid edastab.
23DP_HALJASTUS Detailplaneeringu haljastusHaljastus
24DP_JUURDEP Detailplaneeringu avalik juurdepääsAvaliku juurdepääsu asukoht
25DP_KKTINGIMUS Detailplaneeringu keskkonnatingimusega alaDetailplaneeringu keskkonnatingimusega ala
26DP_KOKO Detailplaneeringu koostamise kohustusega alaDetailplaneeringu koostamise kohustusega ala
27DP_KUJA Detailplaneeringu kujaKuja on ehitiste lubatud väikseim vahekaugus.
28DP_MAAPAR Detailplaneeringu maaparandusalaMaaparandus on maa kuivendamine, niisutamine ja maa veerežiimi kahepoolne reguleerimine, samuti happeliste muldade lupjamine ning agromelioratiivsete, kultuurtehniliste ja muude maaparandushoiutööde tegemine maa viljelusväärtuse suurendamiseks või keskkonnakaitseks.
29DP_RAJATIS Detailplaneeringu rajatisRajatis on ehitis, mis ei ole hoone.
30DP_RASTER_POHIJOONIS Detailplaneeringu põhijoonise plaanGeorefereeritud ja planeeringuala järgi välja lõigatud põhijoonise plaan. Lõikamata joonise vaatamiseks tuleb teha infopäring detailplaneeringu objektile ja klõpsata selles olevale georefereeritud rastrid "Kuva" lingile. Tervikjoonise vaatamisel ei tohi infopäringu akent sulgeda. Juhul kui see segab vaatamist, saab akent minimeerida DP planeeringuala kihi ees oleva noolekese abil.
31DP_RASTER_TEHNOVORK Detailplaneeringu tehnovõrgu plaanGeorefereeritud ja planeeringuala järgi välja lõigatud tehnovõrgu plaan. Lõikamata joonise vaatamiseks tuleb teha infopäring detailplaneeringu objektile ja klõpsata selles olevale georefereeritud rastrid "Kuva" lingile. Tervikjoonise vaatamisel ei tohi infopäringu akent sulgeda. Juhul kui see segab vaatamist, saab akent minimeerida DP planeeringuala kihi ees oleva noolekese abil.
32DP_SEISUND_ALGATAMISEELNE algatamiseelne dpenne algatamist seisundis olev planeering
33DP_SEISUND_KEHTESTATUD kehtestatud dpkehtestatud detailplaneering
34DP_SEISUND_KEHTETU kehtetu dpkogu ulatuses kehtetuks tunnistatud planeering või osaliselt kehtetuks tunnistatud planeeringu kehtetu osa
35DP_SEISUND_LOPETATUD lõpetatud dpala kus KOV on teinud otsuse planeeringumenetlus lõpetada
36DP_SEISUND_MENETLUSES menetluses dpmenetluses olev planeering
37DP_SEISUND_OSAKEHTIV osaliselt kehtiv dpplaneering on kehtestatud osaliselt või on osa planeeringust muudetud kehtetuks peale kehtestamist. Planeering võib osaliselt kehtiv võib olla nii geograafilise ala kui ka mõne sisulise teema osas.
38DP_SERVITUUT Detailplaneeringu servituudi seadmise vajadusKrundile ette nähtud perspektiivsed servituudi seadmise vajadused, mis ei ole kehtestatud servituudid.
39DP_SUND Detailplaneeringu avalikes huvides omandamise vajadusAlad, millele on detailplaneeringuga määratud avalikes huvides omandamise vajadus. Kinnisasja üldistes huvides omandamine, sealhulgas sundvõõrandamine, on kinnisasja omandamine avalikes huvides õiglase ja kohese hüvitise eest, ning seda reguleerib kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus.
40DP_TEHNO Detailplaneeringu tehnovõrgu ja -rajatise asukohtDetailplaneeringu tehnovõrgu ja -rajatise asukoht. Maapinnale, maapõue või õhuruumi ehitatavad kütte-, veevarustus- või kanalisatsioonitorustiku, elektroonilise side või elektrivõrgu, nõrkvoolu-, küttegaasi- või elektripaigaldise või surveseadmestiku ja nende teenindamiseks vajalikud süsteemid.
41DP_TINGIMUS Detailplaneeringu tingimusega alaDetailplaneeringu tingimusega ala
42DP_TRANSP Detailplaneeringu tee või tänava asukohtDetailplaneeringu tee või tänava asukoht
43EVK_AVALIK_KOHAVIIPED_ASUM Eesti linnaasumite eesti viipekeelsed kohanimedEesti linnaasumite eesti viipekeelsed kohanimed.
44EVK_AVALIK_KOHAVIIPED_LINN Eesti linnade eesti viipekeelsed kohanimedEesti linnade eesti viipekeelsed kohanimed.
45EVK_AVALIK_KOHAVIIPED_MAAKOND Eesti maakondade eesti viipekeelsed kohanimedEesti maakondade eesti viipekeelsed kohanimed.
46EVK_AVALIK_KOHAVIIPED_OSA Eesti linnaosade kohaviipedEesti linnaosade kohaviiped.
47EVK_AVALIK_KOHAVIIPED_PARK Eesti rahvusparkide eesti viipekeelsed kohanimedEesti rahvusparkide eesti viipekeelsed kohanimed.
48EVK_AVALIK_KOHAVIIPED_SAAR Eesti saarte ja poolsaarte eesti viipekeelsed kohanimedEesti saarte ja poolsaarte eesti viipekeelsed kohanimed.
49EVK_AVALIK_KOHAVIIPED_VEEKOGU Eesti veekogude eesti viipekeelsed kohanimedEesti veekogude eesti viipekeelsed kohanimed.
50FADS0508 Liikluspinna aadressipunktLiikluspinna aadressipunkt koos nimega. Liikluspind on tee või tänav, mille nime kasutatakse adresseerimisel.
51FADS0607 Väikekoha aadressipunktVäikekoha aadressipunkt koos nimega. Väikekoht on asustusüksusest väiksem piiritletud maa-ala, mille nime kasutatakse adresseerimisel.
52FADS0703 Katastriüksuse aadressipunktADS-is jõusoleva katastriüksuse aadressipunkt koos lähiaadressiga (üksus võib olla katastris veel registreerimata)
53FADS0805 Endise kohanime tunnuspunktKohanimeregistri endise (kehtetu) kohanime tunnuspunkt
54FADS1301 EHAK kate (ADS)ADS-is kehtiva asustusüksuse (nt linn, linnaosa, küla, alev, alevik) lahkmejooned koos kohanimega
55FADS1504 Aadressi esinduspunktAadressi esinduspunkt, mis on aadressiga seotud kõige primaarsema ADS objekti aadressipunkt
56FADS1506_ADS4 Aadressiobjektid ajalooga
57FADS1603 KNABi kohanimiEesti Keele Instituudi kohanimeandmebaasi kohanimi
58FADS1604 Võrumaa kohanimiVõru instituudi ajaloolise Võrumaa kohanimi
59FADS4_HOONE ADS kehtiv hooneADS-is jõusoleva hoone kuju. UN hoone ehk unikaalaadressi nõudega hoone on üldjuhul elu- ja/või ühiskondlik hoone. Mitte-UN hoone on üldjuhul mitteelukondlik hoone (kõrvalhoone).
60FADS4_HOONE_A Hoone aadressADS-is jõusoleva hoone aadressipunkt koos lähiaadressiga
61FADSA_KAT ADS kehtiv katastriüksusADS-is kehtivas olekus katastriüksuse kuju
62FADSA_LP Kehtiv liikluspindLiikluspinna kuju. Liikluspind on tee või tänav, mille nime kasutatakse adresseerimisel.
63FADSA_VK Kehtiv väikekohtVäikekoha kuju. Väikekoht on asustusüksusest väiksem piiritletud maa-ala, mille nime kasutatakse adresseerimisel.
64FADSM_ESINDUSAADR Aadressi esinduspunktAadressi esinduspunkt, mis on aadressiga seotud kõige primaarsema objekti aadressipunkt.
65FADSM_ESINDUSAADR_HOSA Hooneosa esinduspunktHooneosa esinduspunkt
66FADSM_KY_1940 Katastrikaart (1930-1944)Katastrikaart (1930-1944)
67FADS_KNR_KOHANIMI Ametlik kohanimiKohanimeregistri ametlik kohanimi
68FADS_KNR_KOHANIMI_MA1 Mitteametlik esikohanimiKohanimeregistri mitteametlik esikohanimi
69FADS_KNR_KOHANIMI_MA2 Mitteametlik muu nimiKohanimeregistri mitteametlik muu nimi
70FDALUS_RELJEEF_V ReljeefReljeef
71FHR_ADM2017 Administratiivkeskused(2017)Administratiivkeskused
72FHR_AY2017 AsustusüksusAsustusüksus
73FHR_AY2017_EX AsustusüksusAsustusüksus
74FHR_AY2017x2 AsustusüksusAsustusüksus
75FHR_HYAK2017 AdministratiivkeskusedAdministratiivkeskuste (maakonna keskuse, linnavalitsuse, linnaosa valitsuse, vallavalitsuse) asukoht koos nimega
76FHR_MK2017 Maakond (2017)Maakond
77FHR_MK2017_EX MaakondMaakond
78FHR_OV2017 Omavalitsus (2017)Omavalitsus
79FHR_OV2017_EX OmavalitsusOmavalitsus
80FKNR_KOHANIMI_F Ametlik rühma kohanimiAmetlik rühma kohanimi
81FKNR_KOHANIMI_F1 Mitteametlik rühma esikohanimiMitteametlik rühma esikohanimi
82FKNR_KOHANIMI_F2 Mitteametlik rühma muu nimiMitteametlik rühma muu nimi
83FMAGAKAVAM06 Aluskorra avamused (400k)Kristalse aluskorra peamised geoloogilised struktuurid ja kivimikompleksid. (400k)
84FMAGAKISO06 Aluskorra pinna samasügavusjoon (400k)Aluskorra pinna samasügavusjooned (400k)
85FMAGAKLL06 Aluskorra läbilõiked (400k)Kristalse aluskorra ehitust iseloomustav profiil, mis on koostatud puuraukude kirjelduste ja geofüüsikaliste mõõtmiste andmete alusel.
86FMAGAKRIK06 Aluskorra rikked (400k)Maakoores esinevad rikkevööndid, mis on tekkeaja järgi jaotatud Fanerosoikumi-aegseteks ja Proterosoikumi-aegseteks (lademite piir 541 milj. a). (400k)
87FMAGAPAVAM06 Aluspõhja avamused (400k)Aluspõhjaliste kivimkehade avamusalad. Kivimkehade vanust näitavad indeksid. (400k)
88FMAGAPLL06 Aluspõhja läbilõige (400k)1:400 000 aluspõhja geoloogiline läbilõige valitud joonel
89FMAGAPRK06 Aluspõhja rikked (400k)Aluspõhja kivimeis esineb normaallasumust katkestavad lõhesid ja fleksuure. Kindlakstehtud rikked on jälgitavad paljandeis-puursüdamikes, oletatavate rikete esinemine pole üheselt tõestatud.(400k)
90FMAGAPVKAIT06 Põhjavee kaitstuse hinnang (400k)Põhjavee kaitstuse kaardikihil antakse hinnang maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi looduslikule kaitstusele maapinnalt lähtuva reostuse suhtes. Saab vaadelda ka nähtusi, mille alusel on põhjavee kaitstuse klassid määratud. NB! Tegemist on pinnakatte ja hüdrogeoloogia teemakaartidel põhineva tuletisega, kus hinnangu täpsus sõltub puuraukude jt uuringupunktide varieeruvast tihedusest. Kui huvipakkuvale alale on koostatud 1:50 000 mõõtkavas põhjavee kaitstuse kaart, siis tuleks kindlasti eelistada täpsemat 1:50 000 versiooni. 1:400 000 mõõtkavas kaart koostati aastal 2001, seda pole hiljem uuendatud.
91FMAGAPVKAITIH06 Maapinnalt 1. aluspõhjalise veekompleksi hüdroisohüpsid (400k)Maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi survepinna samakõrgusjooned absoluutse kõrgusega merepinnast.
92FMAGAPVKVK06 Veekompleksi iseloom (400k)Teemakaart annab informatsiooni maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi/veepideme või tsentraalselt tarbitavate Kvaternaari veekihtide kohta.
93FMAGDP01_19 KõrgusvõrkKõrgusvõrk kindlustab Eesti territooriumil ühtse ja täpse kõrguste süsteemi.
94FMAGDP02_19 Geodeetilise märgi seisukorra teemakaartKaardikiht annab ülevaate geodeetilise märgi seisukorra kohta (märk on hävinud või rikutud, vms)
95FMAGDP05_19 Riiklik geodeetiline võrkRiiklik geodeetiline võrk kindlustab Eesti territooriumi kaardistamise ja andmekogude pidamise ühtses koordinaatide süsteemis
96FMAGDP07_19 Kohalik geodeetiline võrkKohalik geodeetiline võrk täiendab ja tihendab riiklikku geodeetilist võrku asulate territooriumil.
97FMAGDP09_19 Geodeetilised märgid
98FMAGDP12_19 Gravimeetriline võrkGravimeetriline võrk tagab Eesti territooriumil täpsed ja ühtsel tasemel raskuskiirenduse väärtused gravimeetrilistel punktidel.
99FMAGHGA400k Põhjavee ülevoolu piirkonnad (400k)Ala, kus maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi põhjavee survetase on püsivalt üle maapinna. (400k)
100FMAGHGVKD400k Põhjaveekihid ja -kompleksid (400k)Iseloomustatakse aluspõhjakivimite kollektoromadusi ja veeandvust. Kujutatakse alasid, kus karbonaatsete kivimite veekompleksi veeandvus on 0,1-5,0+ l/s*m; alasid, kus liivakivi/aleuroliidi veekompleksi veeandvus on 0,1-2,0+ l/s*m; olulise põhjaveevaruta veekihtide levikualasid, kus veeandvus on alla 0,1 l/s*m; veepidemeid, kus setete/kivimite transversaalne filtratsioonimoodul on alla 0,01 m/d.
101FMAHGLLJ400k Hüdrogeoloogia läbilõiked (400k)Veekihtide ja -komplekside levikut iseloomustav profiil, mis on koostatud puuraukude ja -kaevude andmete alusel.
102FMAPKK06 Pinnakatte settetüübid (400k)Kvaternaari ajastul ladestunud pinnakatte geneetilised settetüübid. Tehnogeensed setted: täitepinnas, aheraine; Soosetted: turvas; Jõesetted: veeristik, kruus, liiv, möll, saviliiv, liivsavi, muda; Järvesetted: klibu, liiv, möll, saviliiv, liivsavi, savi, sapropeel, järvelubi; Meresetted: klibu, liiv, möll, saviliiv, liivsavi, savi, sapropeel; Tuulesetted: liiv; Glatsiofluviaalsed (liustikujõelised) setted: veeristik, kruus, liiv; Jääjärvelised setted: klibu, möll, saviliiv, liivsavi, savi; Moreen: liivsavi ja saviliiv kividega, rähk; Õhukese pinnakattega ala: pinnakatte paksus on < 1m.
103FMAPKKMATORG06 Mattunud orud (400k)Pinnakattesetetega täitunud aluspõhjalised orud. (400k)
104FMAPKKPV06 Pinnavormid (400k)Hilis-Pleistotseenis mandriliustike liikumise või sulamise tulemusel moodustunud pinnavormid.
105FMAPOP01_21 100m x 100m rahvastiku ruutkaartTallinn, Tartu, Narva, Pärnu, Kohtla-Järve rahvastiku ruutkaart
106FMAPOP02_21 500m x 500m rahvastiku ruutkaartEesti linnad ja nende lähiümbrus
107FMAPOP03_21 1000m x 1000m rahvastiku ruutkaartKogu Eesti ruutkaart.
108FMARBPUHH Rail Baltic trassi nihutamisruumNihutamisruum – (hajaasustuses vastavalt 142 m ja suuremates asulates 42 m) on vajalik, et võimaldada projekteerimise käigus vajalikke täpsustusi.
109FMAVV_ADS1505_ADS4 Kehtivad aadressiobjektidKehtivad aadressobjektid
110FMA_KATUPUTKNEW Karuputke kolooniadKaruputke tõrjest KeA kodulehel
111FMA_MPSKPOIS_EV Eesvool (KPOIS)Eesvool on kuivendusvõrgust voolava liigvee ärajuhtimiseks või niisutusvõrgu veehaardesse vee juurdevooluks rajatud veejuhe või loodusliku veekogu reguleeritud lõik, mille veeseisust või toruveejuhtme läbilaskevõimest sõltub maaparandussüsteemi nõuetekohane toimimine.
112FMA_MPSKPOIS_MPS Maaparandussüsteemid(KPOIS)Maaparandussüsteem on maatulundusmaa viljelusväärtuse suurendamiseks ja keskkonnakaitseks vajalike ehitiste kogum.
113FMA_MPS_ENDMP Maaparandussüsteem (endised kehtetud objektid)Maaparandussüsteem (endised kehtetud objektid)
114FMA_MPS_EVA01 Maaparandusehitise eesvoolEesvool on kuivendusvõrgust voolava liigvee ärajuhtimiseks või niisutusvõrgu veehaardesse vee juurdevooluks rajatud veejuhe või loodusliku veekogu reguleeritud lõik, mille veeseisust või toruveejuhtme läbilaskevõimest sõltub maaparandussüsteemi nõuetekohane toimimine.
115FMA_MPS_KEVA01 Maaparandusehitise kollektoreesvoolEesvool sh. kollektoreesvool on kuivendusvõrgust voolava liigvee ärajuhtimiseks või niisutusvõrgu veehaardesse vee juurdevooluks rajatud veejuhe või loodusliku veekogu reguleeritud lõik, mille veeseisust või toruveejuhtme läbilaskevõimest sõltub maaparandussüsteemi nõuetekohane toimimine
116FMA_MPS_MP Maaparandussüsteemi reguleeriv võrkMaaparandussüsteemi reguleeriv võrk on eelkõige maatulundusmaal paiknev veejuhe või veejuhtmete võrk liigvee vastuvõtmiseks või vee jaotamiseks või ühine võrk nii liigvee vastuvõtmiseks kui ka vee jaotamiseks (veerežiimi kahepoolse reguleerimise võrk).
117FMA_MPS_RPYEV Riigi poolt korrashoitavad ühiseesvooludÜhiseesvool, mille korrashoiu tagab riik on eesvool, mille veeseisust või toruveejuhtme läbilaskevõimest sõltub mitme omaniku kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi nõuetekohane toimimine.
118FMA_PARANDOBJ_PS Pärandkultuuri objektid PS
119FMA_PARANDOBJ_WFS Pärandkultuuri objektid Pärandkultuuri all mõistetakse antud andmebaasi tähenduses eelmiste põlvkondade poolt pärandunud inimtekkelisi objekte maastikus, mis omavad mingit pärimuslikku taustateavet ja kultuurilist väärtust eeskätt kohalikule kogukonnale. Pärandkultuuri objektid ei ole riikliku kaitse all, nende säilimine on eeskätt maaomanike endi kätes. Hoida saab seda, millest teatakse ja mida väärtustatakse. Pärandkultuuri objektide asukohast teavitamine ja teadaoleva taustainfo jagamine on pärandkultuuri kaardirakenduse peamine eesmärk.
120FMA_RMK_ERALD EraldisedEraldis
Eraldis on pindalalt terviklik metsaosa, mis on päritolu, koosseisu, vanuse, rinnaspindala, kõrguse, ja metsakasvukohatüübi poolest kogu ulatuses piisavalt ühetaoline ühesuguste majandamisvõtete rakendamiseks.
121FMA_RMK_HARVENDUS HarvendusraiedHarvendusraied
Puudele luuakse paremad kasvutingimused ja eemaldatakse kasvus alla jäävad ning hukkuvad ja kahjustatud puud.
*** Mets kasvab omas rütmis, mistõttu kõik tööd ei pruugi toimuda planeeritud ajal või kujul. Mõned tööd võivad ära jääda või lisanduda nii ilmastikust tingitud põhjustel, looduskahjude, metsakahjustuste kui ka planeeringu muudatuste tõttu.
122FMA_RMK_KAHALAD KAH aladRiigimetsas asuv kõrgendatud avaliku huviga ala, mille paiknemine looduses on kohaliku kogukonnaga kokku lepitud.
123FMA_RMK_KAITSEA Kaitsealused aladRangelt kaitstavad metsad ja teised looduskooslused.
124FMA_RMK_KVARTAL KvartalidKvartal on sihtide, teede, kraavide, ojade, jõgede või muude joonobjektidega eraldatud metsaosa. Eestis kehtivate metsakorralduse reeglite järgi jagatakse riigimets kvartaliteks. Erametsade kvartaliteks jagamine pole kohustuslik.
125FMA_RMK_METSAHOOL Noore metsa hooldusNoore metsa hooldus
Noorte puude ümbrusest niidetakse rohttaimed ja võsa, valgustusraiega hakatakse kujundama metsa liigilist koosseisu ja parandatakse kasvutingimusi puude kasvu takistavate põõsaste ja puude raiega.
*** Mets kasvab omas rütmis, mistõttu kõik tööd ei pruugi toimuda planeeritud ajal või kujul. Mõned tööd võivad ära jääda või lisanduda nii ilmastikust tingitud põhjustel, looduskahjude, metsakahjustuste kui ka planeeringu muudatuste tõttu.

Planeeritud töö: Noore metsa hooldus
126FMA_RMK_METSAUU Uue metsapõlve rajamineUue metsapõlve rajamine
Kõik raiesmikud uuendatakse RMK taimlates kasvatatud kodumaiste metsataimedega.
*** Mets kasvab omas rütmis, mistõttu kõik tööd ei pruugi toimuda planeeritud ajal või kujul. Mõned tööd võivad ära jääda või lisanduda nii ilmastikust tingitud põhjustel, looduskahjude, metsakahjustuste kui ka planeeringu muudatuste tõttu.
127FMA_RMK_UUENDUS UuendusraiedUuendusraie
Langil olevad puud raiutakse ühel aastal (lageraie) või mitme järguga pikema perioodi jooksul (turberaie). Kõik raiesmikud uuendatakse.
*** Mets kasvab omas rütmis, mistõttu kõik tööd ei pruugi toimuda planeeritud ajal või kujul. Mõned tööd võivad ära jääda või lisanduda nii ilmastikust tingitud põhjustel, looduskahjude, metsakahjustuste kui ka planeeringu muudatuste tõttu.
128FMA_YLEUJUTUS Veetaseme tõusu teemakaartKaardikiht kajastab teemakaardina kõiki üleujutusalade vahemikke(10a, 50a, 100a, 1000a.) ühel kaardikihil.
129FMI_EH2000 Kõrgussüsteemi üleminekumudelKaardikihil on kujutatud kõrgussüsteemi üleminekumudel
130FTEST263 MerekaartMerekaart
131FUU213_TURVAS1 Kasutatav turbaalaKasutatav turbaala
132FUU213_TURVAS2 Korrastatav turbaalaKorrastatav turbaala
133FUU213_TURVAS3 Korrastatud turbaalaKorrastatud turbaala
134FUU213_TURVAS4 Rikutud turbaalaRikutud turbaala
135FUU213_UURPUNKT1 Kehtiv uuringupunktKehtiv uuringupunkt
136FUU41_HALDCR Halduspiirid copyright
137FUU41_KLEHT01 1:200 000 Eesti topokaart (1935-1938)1:200 000 Eesti topokaart (1935-1938)
138FUU41_KLEHT01a 1:200 0001:200 000
139FUU41_KLEHT02 1:100 0001:100 000
140FUU41_KLEHT03a 1:50 000 Eesti topokaart (1935-1939)1:50 000 Eesti topokaart (1935-1939)
141FUU41_KLEHT03b 1:50 000 Baaskaart1:50 000 Baaskaart
142FUU41_KLEHT03c 1:50 000 Eesti kaart (1997-2003)1:50 000 Eesti kaart (1997-2003)
143FUU41_KLEHT03d 1:50 0001:50 000
144FUU41_KLEHT04 1:20 0001:20 000
145FUU41_KLEHT05 1:25 000 Eesti topokaart (1923-1935)1:25 000 Eesti topokaart (1923-1935)
146FUU41_KLEHT06 1:10 000 Skeemiline1:10 000 Skeemiline
147FUU41_KLEHT11 1:1 000 000 o42 topokaart1:1 000 000 o42 topokaart
148FUU41_KLEHT12 1:500 000 o42 topokaart1:500 000 o42 topokaart
149FUU41_KLEHT13 1:300 000 o42 topokaart1:300 000 o42 topokaart
150FUU41_KLEHT14a 1:200 000 o42 topokaart (vanem)1:200 000 o42 topokaart (vanem)
151FUU41_KLEHT14b 1:200 000 o42 topokaart (keskmine)1:200 000 o42 topokaart (keskmine)
152FUU41_KLEHT14c 1:200 000 o42 topokaart (uuem)1:200 000 o42 topokaart (uuem)
153FUU41_KLEHT15a 1:100 000 o42 topokaart (vanem)1:100 000 o42 topokaart (vanem)
154FUU41_KLEHT15b 1:100 000 o42 topokaart (keskmine)1:100 000 o42 topokaart (keskmine)
155FUU41_KLEHT15c 1:100 000 o42 topokaart (uuem)1:100 000 o42 topokaart (uuem)
156FUU41_KLEHT16a 1:50 000 o42 topokaart (vanem)1:50 000 o42 topokaart (vanem)
157FUU41_KLEHT16b 1:50 000 o42 topokaart (keskmine)1:50 000 o42 topokaart (keskmine)
158FUU41_KLEHT16c 1:50 000 o42 topokaart (uuem)1:50 000 o42 topokaart (uuem)
159FUU41_KLEHT17a 1:25 000 o42 topokaart (vanem)1:25 000 o42 topokaart (vanem)
160FUU41_KLEHT17b 1:25 000 o42 topokaart (keskmine)1:25 000 o42 topokaart (keskmine)
161FUU41_KLEHT17c 1:25 000 o42 topokaart (uuem)1:25 000 o42 topokaart (uuem)
162FUU41_KLEHT17d 1:25 000 c63 topokaart (vanem)1:25 000 c63 topokaart (vanem)
163FUU41_KLEHT17e 1:25 000 c63 topokaart (uuem)1:25 000 c63 topokaart (uuem)
164FUU41_KLEHT18a 1:10 000 o42 topokaart1:10 000 o42 topokaart
165FUU41_KLEHT18b 1:10 000 c63 topokaart1:10 000 c63 topokaart
166FUU41_KLEHTHR1 Heereskarte 1:300 000 (1943-1944)Heereskarte 1:300 000 (1943-1944)
167FUU41_KLEHTNLM1 NL merekaart 1:50 000 (1981-1991)NL merekaart 1:50 000 (1981-1991)
168FUU41_KLEHTV1 Üheverstane kaart (1894-1922)Üheverstane kaart (1894-1922)
169FUU41_KLEHTV2 Kaheverstane kaart (1895-1918)Kaheverstane kaart (1895-1918)
170FUU41_KLEHTV3 Kolmeverstane kaart (1866-1915)Kolmeverstane kaart (1866-1915)
171FUU41_STRUVE Struve meridiaanikaare punktidStruve geodeetiline kaar on Friedrich Georg Wilhelm Struve eestvõtmisel aastatel 1816–1855 Maa kuju ja suuruse mõõtmiseks rajatud triangulatsiooniahel, mis ulatub Põhja-Jäämere äärest Musta mere äärde. Kaare pikkus on 2820 km. Loomise ajal ja veel rohkem kui sajand hiljem oli see pikim mõõdetud meridiaanikaar. See läbib praeguse Norra, Rootsi, Soome, Venemaa, Eesti, Läti, Leedu, Valgevene, Moldova ja Ukraina territooriumi. Kaare moodustanud võrgustik koosnes 258 põhikolmnurgast ja 265 triangulatsioonipunktist. Alates 2005. aastast kuulub Struve geodeetiline kaar UNESCO maailmapärandi nimistusse, kuhu lisati 34 punkti: neli Norras, neli Rootsis, kuus Soomes, kaks Venemaal, kolm Eestis, kaks Lätis, kolm Leedus, viis Valgevenes, üks Moldovas ja neli Ukrainas.
172FUU60_KULTMAL KultuurimälestisKultuurimälestis
173FUU60_LABNIMI nimiKultuurimälestis koos nimega
174FUU60_LABNIMI_MK niminimi
175FUU60_LABNR registrinumberregistrinumber
176FUU60_LABNR_MK registrinumberregistrinumber
177FUU60_MUINSALA MuinsuskaitsealaMuinsuskaitseala
178FUU7935 Mäeeraldise piirMäeeraldis on kaevandamisloaga maavara kaevandamiseks määratud maapõue (maardla) osa. Teenindusmaa on kaevandamise teenindamiseks määratud ala.
179FUU7935_ME Mäeeraldise piirMäeeraldis on kaevandamisloaga maavara kaevandamiseks määratud maapõue (maardla) osa.
180FUU7935_TM Mäeeraldise teenindusmaaMäeeraldise teenindusmaa on kaevandamise teenindamiseks määratud ala.
181FUU7935_ex Mäeeraldise laiendatud ja ruumiline otsingMäeeraldise laiendatud ja ruumiline otsing
182FUU7935_t Mäeeraldise teenindusmaa piirMäeeraldise teenindusmaa piir
183FUU7936 seisundKehtiva kaevandamisloaga mäeeraldist kujutatakse poolläbipaistva punase täitevärviga
184FUU7954 Maavara nimetus
185FUU7966 Maardla piirMaardla on geoloogiliselt uuritud ja riiklikus registris arvele võetud maavara lasund
186FUU7981 Riigi reservmaa piiriettepanekRiigi reservmaa piiriettepanek
187FUUALUS10_8210 PõhikaartEesti p&#245;hikaart m&#245;&#245;tkavas 1:10 000, Lisainformatsioon <i><u><font color=&quot;#0000FF&quot;><a href=&quot;http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&news_id=473&page_id=1&menu_id=1&quot; target=&quot;_blank&quot;>Maa-ameti kodulehek&#252;ljel</a></font></u></i>, <i><u><font color=&quot;#0000FF&quot;><a href=&quot;http://geoportaal.maaamet.ee/docs/pohikaart/pk_legend_mv.png&quot; target=&quot;_blank&quot;>Kaardi legend PNG failina</a></font></u></i>
188FUUALUS11_8210 Mustvalge põhikaart
189FUUALUS12_8210 Põhikaart (reljeefvarjutusega)
190FUUFLOOD21_PSFRA Üleujutusalade riskipiirkonnad Üleujutusalade riskipiirkonnad
191FUUFLOOD82_050 +0,50 m+0,50 m
192FUUFLOOD82_075 +0,75 m+0,75 m
193FUUFLOOD82_100 +1,00 m+1,00 m
194FUUFLOOD82_125 +1,25 m+1,25 m
195FUUFLOOD82_150 +1,50 m+1,50 m
196FUUFLOOD82_175 +1,75 m+1,75 m
197FUUFLOOD82_200 +2,00 m+2,00 m
198FUUFLOOD82_225 +2,25 m+2,25 m
199FUUFLOOD82_250 +2,50 m+2,50 m
200FUUFLOOD82_275 +2,75 m+2,75 m
201FUUFLOOD82_300 +3,00 m+3,00 m
202FUUFLOOD82_MAX max.Maksimum
203FUUKAART24_24k Põhikaart - komplekskiht
204FUUKAART24_8210 Põhikaart - komplekskiht
205FUUKAART24_82V Kaart (valgete teedega)
206FUUKAART24_REL Reljeefvarjutusega kaart
207FUUKAART_82MV Halltoonides kaart
208FUUKAT101_emk Registreeritud KÜ (07.02.2023)Katastripiirid seisuga 7. veebruar 2023 a.
209FUUKAT101x2 Registreeritud KÜKaardikiht annab kõige ajakohasema seisu maakatastris registreeritud katastriüksuste üldandmete kohta. Katastripiirid kaardirakenduses on informatiivsed!
210FUUKAT104_82 Mõõdistustingimuse tunnusMõõdistustingimuse tunnus
211FUUKAT111_82 AsutusüksusAsutusüksus
212FUUKAT201_204 FUUKAT201_204
213FUUKLEHT03_41 UTM 5kmUTM 5 km
214FUUKORGUS Samakõrgus- ja sügavusjoonedKaardikihil on kujutatud samakõrgusjooned ehk isohüpsid
215FUUMAAKATE_82 Maakatte kõrgusmudelMaakatte kõrgusmudel (DSM) näitab maapinnale lisaks taimkatte, hoonete ja muude inimtekkeliste objektide kõrgusi maapinnast.
216INSPIRE_ACMF_LongTermAverageDataSeries Vaatlusjaamade kliimanormid 1981-2010 (INSPIRE)III lisa teema 13-14: Atmosfääritingimused; meteoroloogilis-geograafilised tunnusjooned
217INSPIRE_ACMF_LongTermAverageDataSeries_ Vaatlusjaamade kliimanormid 1991-2020 (INSPIRE)III lisa teema 13-14: Atmosfääritingimused; meteoroloogilis-geograafilised tunnusjooned
218INSPIRE_AD_Address Aadressid (INSPIRE)I Lisa teema 5: Aadressid
219INSPIRE_AD_AddressAreaName Väikekoha aadressipunktid (INSPIRE)I Lisa teema 5: Aadressid
220INSPIRE_AD_Address_AdminUnitName EHAK aadressid (INSPIRE)I Lisa teema 5: Aadressid
221INSPIRE_AD_Address_PostalDescriptor Sihtnumbriobjektid (INSPIRE)I Lisa teema 5: Aadressid
222INSPIRE_AD_ThoroughfareName Liikluspinna aadressipunktid (INSPIRE)I Lisa teema 5: Aadressid
223INSPIRE_AF_AgriculturalHolding Põllumajandusettevõte (INSPIRE)III Lisa teema 9: Põllumajandus- ja vesiviljelusrajatised
224INSPIRE_AF_AquacultureHolding Vesiviljelusettevõte (INSPIRE)III Lisa teema 9: Põllumajandus- ja vesiviljelusrajatised
225INSPIRE_AF_Sites Põllumajandus- ja vesiviljelussaaduste tootmiskohad (INSPIRE)III Lisa teema 9: Põllumajandus- ja vesiviljelusrajatised
226INSPIRE_AM_ForestManagementArea Jahipiirkonnad (INSPIRE)III lisa teema 11: Üldplaneering/piirangu-/reguleeritud tsoonid ja aruandlusüksused
227INSPIRE_AM_MarineRegion Väikesed püügiruudud (INSPIRE)III lisa teema 11: Üldplaneering/piirangu-/reguleeritud tsoonid ja aruandlusüksused
228INSPIRE_AM_NitrateVulnerableZone Nitraaditundlik ala (INSPIRE)III lisa teema 11: Üldplaneering/piirangu-/reguleeritud tsoonid ja aruandlusüksused
229INSPIRE_AM_RegulatedFairwayAtSeaOrLargeInlandWater Reguleeritud veeala merel või suurel siseveekogul (INSPIRE)III lisa teema 11: Üldplaneering/piirangu-/reguleeritud tsoonid ja aruandlusüksused
230INSPIRE_AM_WaterBodyForWFD Põhjaveevaru kasutamise piirkonnad (INSPIRE)III lisa teema 11: Üldplaneering/piirangu-/reguleeritud tsoonid ja aruandlusüksused
231INSPIRE_AU_AdministrativeUnit_asum Mitteametlikud linnaosad (INSPIRE)I Lisa teema 4: Haldusüksused
232INSPIRE_AU_AdministrativeUnit_asustusyksus Asustusüksused (INSPIRE)I Lisa teema 4: Haldusüksused
233INSPIRE_AU_AdministrativeUnit_maakond Maakonnad (INSPIRE)I Lisa teema 4: Haldusüksused
234INSPIRE_AU_AdministrativeUnit_ov Omavalitsused (INSPIRE)I Lisa teema 4: Haldusüksused
235INSPIRE_AU_Baseline Lähtejoon (INSPIRE)I Lisa teema 4: Haldusüksuste merealad
236INSPIRE_AU_ExclusiveEconomicZone Majandusvöönd (INSPIRE)I Lisa teema 4: Haldusüksuste merealad
237INSPIRE_AU_InternalWaters Siseveed (INSPIRE)I Lisa teema 4: Haldusüksuste merealad
238INSPIRE_AU_MaritimeBoundary Mereala piir (INSPIRE)I Lisa teema 4: Haldusüksuste merealad
239INSPIRE_AU_TerritorialSea Territoriaalmeri (INSPIRE)I Lisa teema 4: Haldusüksuste merealad
240INSPIRE_CP_CadastralParcel Katastriüksus (INSPIRE)I Lisa teema 6: Katastriüksused
241INSPIRE_EF_EnvironmentalMonitoringFacilities Ilmajaamad (INSPIRE)III lisa teema 7: Keskkonnaseirerajatised
242INSPIRE_EF_EnvironmentalMonitoringFacilities_0 Seirejaamad (INSPIRE)III lisa teema 7: Keskkonnaseirerajatised
243INSPIRE_EF_EnvironmentalMonitoringFacilities_1 Hüdroloogiajaamad (INSPIRE)III lisa teema 7: Keskkonnaseirerajatised
244INSPIRE_ER_FossilFuelResource Põlevkivi ja turvas (INSPIRE)III lisa teema 20: Energiaressursid
245INSPIRE_GE_ActiveWell Puurkaevud (INSPIRE)II Lisa teema 4: Geoloogia
246INSPIRE_GE_Borehole Puurauk (INSPIRE)II Lisa teema 4: Geoloogia
247INSPIRE_GE_GeologicUnit_200kAP Geoloogiline üksus - aluspõhi (1:200 000) (INSPIRE)II Lisa teema 4: Geoloogia
248INSPIRE_GE_GeologicUnit_400kQ Geoloogiline üksus - pinnakate (1:400 000) (INSPIRE)II Lisa teema 4: Geoloogia
249INSPIRE_GE_GeologicUnit_50kAP Geoloogiline üksus - aluspõhi (1:50 000) (INSPIRE)II Lisa teema 4: Geoloogia
250INSPIRE_GE_GeologicUnit_50kQ Geoloogiline üksus - pinnakate (1:50 000) (INSPIRE)II Lisa teema 4: Geoloogia
251INSPIRE_GE_GeomorphologicFeature_anthropogenic Inimtekkeline geomorfoloogiline nähtus (INSPIRE)II Lisa teema 4: Geoloogia
252INSPIRE_GE_GeomorphologicFeature_natural Looduslik geomorfoloogiline nähtus (INSPIRE)II Lisa teema 4: Geoloogia
253INSPIRE_GE_GroundWaterBody Põhjaveekogumid (INSPIRE)II Lisa teema 4: Geoloogia
254INSPIRE_GE_HydrogeologicalObjectNatural Looduslikult tundlikud alad (INSPIRE)II Lisa teema 4: Geoloogia
255INSPIRE_GN_GeographicalNames Kohanimed (INSPIRE)I Lisa teema 3: Geograafilised nimed
256INSPIRE_Geologic_Fault_200k Geoloogilised murrangud (1:200 000) (INSPIRE)II Lisa teema 4: Geoloogia
257INSPIRE_Geologic_Fault_400k Geoloogilised murrangud (1:400 000) (INSPIRE)II Lisa teema 4: Geoloogia
258INSPIRE_Geologic_Fault_50k Geoloogilised murrangud (1:50 000) (INSPIRE)II Lisa teema 4: Geoloogia
259INSPIRE_HB_Habitat_me_ld Modelleeritud elupaigad (loodusdirektiiv) (INSPIRE)III lisa teema 18: Elupaigad ja biotoobid
260INSPIRE_HB_Habitat_me_ms Modelleeritud elupaigad (merestrateegia) (INSPIRE)III lisa teema 18: Elupaigad ja biotoobid
261INSPIRE_HB_Habitat_plk Poollooduslikud kooslused (INSPIRE)III lisa teema 18: Elupaigad ja biotoobid
262INSPIRE_HB_Habitat_ve Vääriselupaigad (INSPIRE)III lisa teema 18: Elupaigad ja biotoobid
263INSPIRE_HY_Network_WatercourseLink Vooluveekoguvõrk (INSPIRE)I Lisa teema 8: Hüdrograafia - Võrk
264INSPIRE_HY_PhysicalWaters_HydroPointOfInterest_Falls Juga (INSPIRE)I Lisa teema 8: Hüdrograafia - Huvipunkt
265INSPIRE_HY_PhysicalWaters_HydroPointOfInterest_Rapids Kärestik (INSPIRE)I Lisa teema 8: Hüdrograafia - Huvipunkt
266INSPIRE_HY_PhysicalWaters_HydroPointOfInterest_spring Allikad ETAK-st (INSPIRE)I Lisa teema 8: Hüdrograafia - Huvipunkt
267INSPIRE_HY_PhysicalWaters_LandWaterBoundary Kaldajoon (INSPIRE)I Lisa teema 8: Hüdrograafia - Võrgu füüsilised objektid
268INSPIRE_HY_PhysicalWaters_ManMadeObject_Crossing Sild, truup (INSPIRE)I Lisa teema 8: Hüdrograafia - Inimtekkeline objekt
269INSPIRE_HY_PhysicalWaters_ManMadeObject_DamOrWeir Paisud EELIS-st (INSPIRE)I Lisa teema 8: Hüdrograafia - Inimtekkeline objekt
270INSPIRE_HY_PhysicalWaters_ManMadeObject_DamOrWeir_ETAK Paisud ETAK-st (INSPIRE)I Lisa teema 8: Hüdrograafia - Inimtekkeline objekt
271INSPIRE_HY_PhysicalWaters_ManMadeObject_ShorelineConstruction Kindlustatud kallas (INSPIRE)I Lisa teema 8: Hüdrograafia - Inimtekkeline objekt
272INSPIRE_HY_PhysicalWaters_Waterbodies_StandingWater Seisev vesi (INSPIRE)I Lisa teema 8: Hüdrograafia - Pinnavesi
273INSPIRE_HY_PhysicalWaters_Waterbodies_Watercourse Vooluveekogu (INSPIRE)I Lisa teema 8: Hüdrograafia - Pinnavesi
274INSPIRE_HY_PhysicalWaters_Waterbodies_Wetland Märgala (INSPIRE)I Lisa teema 8: Hüdrograafia - Märgalad
275INSPIRE_LC_LandCoverSurfaces Maakatte kõlvikud (INSPIRE)II Lisa teema 2: Maakate
276INSPIRE_LC_Landscape_Elements Maastikuelemendid (INSPIRE)II Lisa teema 2: Maakate
277INSPIRE_LC_Reference_Parcels Põllumassiivid (INSPIRE)II Lisa teema 2: Maakate
278INSPIRE_LU_AgriculturalParcels Põllud (INSPIRE)III Lisa teema 4: Maakasutus
279INSPIRE_LU_Efa Ökoalad (INSPIRE)III Lisa teema 4: Maakasutus
280INSPIRE_LU_Spatialplan Planeeringute tiheasustusalad (INSPIRE)III Lisa teema 4: Maakasutus
281INSPIRE_OI_MosaicElement Mosaiigielement (INSPIRE)II Lisa teema 3: Ortokujutised
282INSPIRE_OI_OrthoimageCoverage Ortokujutise katvus (INSPIRE)II Lisa teema 3: Ortokujutised
283INSPIRE_PD_StatisticalDistribution Ruutvõrk 1km x 1km (INSPIRE)III lisa teema 10: Elanikkonna jaotumine
284INSPIRE_PD_StatisticalDistribution_NUTS3 Rahvastikutihedus NUTS3 aladel (INSPIRE)III lisa teema 10: Elanikkonna jaotumine
285INSPIRE_PF_ProductionInstallation Heiteallikad (õhku) (INSPIRE)III lisa teema 8: Tootmis- ja tööstusrajatised
286INSPIRE_PF_ProductionInstallationPart Tankla või mahuti (INSPIRE)III lisa teema 8: Tootmis- ja tööstusrajatised
287INSPIRE_PS_kaitsealusedkohad_ProtectedSite Eesti kaitstavad loodusobjektid (INSPIRE)I Lisa teema 9: Kaitsealused kohad
288INSPIRE_PS_rahvala_ProtectedSite Rahvusvaheliste lepete täitmiseks määratud alad (INSPIRE)I Lisa teema 9: Kaitsealused kohad
289INSPIRE_SD_SpeciesDistribution_ll Liikide levik (INSPIRE) III lisa teema 19: Liikide jaotumine
290INSPIRE_SD_SpeciesDistribution_lv Loodusvaatlused (INSPIRE)III lisa teema 19: Liikide jaotumine
291INSPIRE_SR_SeaArea_merepiirkond Merepiirkonnad (INSPIRE)III Lisa teema 16: Merepiirkonnad
292INSPIRE_SU_StatisticalGridCell Ruutvõrk 1km x 1km (INSPIRE)III Lisa teema 1: Statistilised üksused
293INSPIRE_SU_VectorStatisticalUnit NUTS 3 piirkonnad (INSPIRE)III Lisa teema 1: Statistilised üksused
294INSPIRE_SoilBody Mullaüksused (INSPIRE)III Lisa teema 3: Pinnas
295INSPIRE_TN_AirTransportNetwork_AerodromeArea Lennuväljaala (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Õhutranspordivõrk
296INSPIRE_TN_AirTransportNetwork_AirLink Lennumarsruut (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Õhutranspordivõrk
297INSPIRE_TN_AirTransportNetwork_AirspaceArea Õhuruumiala (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Õhutranspordivõrk
298INSPIRE_TN_AirTransportNetwork_ApronArea Perrooniala (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Õhutranspordivõrk
299INSPIRE_TN_AirTransportNetwork_InstrumentApproachProcedure Instrumentaallähenemise protseduur (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Õhutranspordivõrk
300INSPIRE_TN_AirTransportNetwork_RunwayArea Rajaala (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Õhutranspordivõrk
301INSPIRE_TN_AirTransportNetwork_StandardInstrumentArrival Standardne instrumentaalsaabumine (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Õhutranspordivõrk
302INSPIRE_TN_AirTransportNetwork_StandardInstrumentDeparture Standardne instrumentaalväljumine (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Õhutranspordivõrk
303INSPIRE_TN_AirTransportNetwork_TaxiwayArea Ruleerimisteeala (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Õhutranspordivõrk
304INSPIRE_TN_CableTransportNetwork_CablewayLink Köistee (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Köisraudteed
305INSPIRE_TN_CommonTransportElements_TransportLink Transpordilõigud (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Ühised transpordielemendid
306INSPIRE_TN_CommonTransportElements_TransportNode Veeteesõlmed (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Ühised transpordielemendid
307INSPIRE_TN_RailTransportNetwork_RailwayLink Raudteevõrk (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Raudteevõrk
308INSPIRE_TN_RailTransportNetwork_RailwayLink_elektriraudtee Elektriraudtee (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Raudteevõrk
309INSPIRE_TN_RailTransportNetwork_RailwayLink_roopmelaius Nominaalne rööpmelaius (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Raudteevõrk
310INSPIRE_TN_RoadTransportNetwork_FunctionalRoadClass Funktsionaalne teeklass ETAK-st (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Maanteetranspordivõrk
311INSPIRE_TN_RoadTransportNetwork_FunctionalRoadClass_tr Funktsionaalne teeklass Teeregistrist (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Maanteetranspordivõrk
312INSPIRE_TN_RoadTransportNetwork_NumberOfLanes Tee radade arv teeregistrist (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Maanteetranspordivõrk
313INSPIRE_TN_RoadTransportNetwork_RoadArea Teeala ETAK-st (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Maanteetranspordivõrk
314INSPIRE_TN_RoadTransportNetwork_RoadLink Teevõrk ETAK-st (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Maanteetranspordivõrk
315INSPIRE_TN_RoadTransportNetwork_RoadLink_eteed_tr E-teed teeregistrist (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Maanteetranspordivõrk
316INSPIRE_TN_RoadTransportNetwork_RoadLink_teed Teed numbritega ETAK-st (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Maanteetranspordivõrk
317INSPIRE_TN_RoadTransportNetwork_RoadLink_tr Teevõrk teeregistrist (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Maanteetranspordivõrk
318INSPIRE_TN_RoadTransportNetwork_RoadServiceType Teenindusala tüüp ETAK-st (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Maanteetranspordivõrk
319INSPIRE_TN_RoadTransportNetwork_RoadSurfaceCategory Teekate ETAK-st (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Maanteetranspordivõrk
320INSPIRE_TN_RoadTransportNetwork_RoadSurfaceCategory_tr Teekate teeregistrist (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Maanteetranspordivõrk
321INSPIRE_TN_RoadTransportNetwork_Road_tr Teed numbritega teeregistrist (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Maanteetranspordivõrk
322INSPIRE_TN_RoadTransportNetwork_Roadwidth Teelaius ETAK-st (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Maanteetranspordivõrk
323INSPIRE_TN_RoadTransportNetwork_Roadwidth_tr Teelaius teeregistrist (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Maanteetranspordivõrk
324INSPIRE_TN_WaterTransportNetwork_Beacon Tuletornid, tulepaagid, päevamärgid (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Veetranspordivõrk
325INSPIRE_TN_WaterTransportNetwork_Buoy Poid (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Veetranspordivõrk
326INSPIRE_TN_WaterTransportNetwork_FairwayArea Faarvaatriala (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Veetranspordivõrk
327INSPIRE_TN_WaterTransportNetwork_PortArea Sadamaala (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Veetranspordivõrk
328INSPIRE_TN_WaterTransportNetwork_PortNode Sadamad (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Veetranspordivõrk
329INSPIRE_TN_WaterTransportNetwork_WaterwayLink Veetee lõik (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Veetranspordivõrk
330INSPIRE_US_EnvironmentalManagementFacility Reoveepuhastid ja heitvee väljalaskmed (INSPIRE)III Lisa teema 6: Kommunaal- ja riiklikud teenused - Kanalisatsioonivõrk
331INSPIRE_US_EnvironmentalManagementFacility_0 Jäätmekäitluskohad (INSPIRE)III Lisa teema 6: Kommunaal- ja riiklikud teenused - Jäätmekäitluskohad
332INSPIRE_buBuildingS Ehitised (INSPIRE)III Lisa teema 2: Ehitised
333INSPIRE_mrMineralOccurrenceP Maavara leiukoht (INSPIRE)III Lisa teema 20: Maavarad
334INSPIRE_mrMineralOccurrenceS Maavara ilming (INSPIRE)III Lisa teema 20: Maavarad
335INSPIRE_mrMiningFeatureOccurrenceS Mäeeraldised (INSPIRE)III Lisa teema 20: Maavarad
336INSPIRE_oiOrthoimageRasterCatalog Ortofotod (INSPIRE)II Lisa teema 3: Ortokujutised
337KOHAPARIMUS_ALG Kohapärimus algvaade
338KOHAPARIMUS_FOTO Mälumaastikud: foto Fotod kohtadest ja maastikest
339KOHAPARIMUS_FOTO_KP Kohapärimus: fotoFotod kohtadest ja maastikest
340KOHAPARIMUS_FOTO_VEKTOR Kohapärimus: foto
341KOHAPARIMUS_FOTO_VEKTOR_KP Kohapärimus: foto
342KOHAPARIMUS_HELI Mälumaastikud: heliKohtadest ja maastikest kõnelevad helisalvestised
343KOHAPARIMUS_HELI_KP Kohapärimus: heliKohtadest ja maastikest kõnelevad helisalvestised
344KOHAPARIMUS_HELI_VEKTOR Kohapärimus: heli
345KOHAPARIMUS_HELI_VEKTOR_KP Kohapärimus: heli
346KOHAPARIMUS_KOHT Mälumaastikud: kohanimiErinevates allikates mainitud kohanimed
347KOHAPARIMUS_KOHT_KP Kohapärimus: kohanimiErinevates allikates mainitud kohanimed
348KOHAPARIMUS_KOHT_VEKTOR Kohapärimus: koht
349KOHAPARIMUS_KOHT_VEKTOR_KP Kohapärimus: koht
350KOHAPARIMUS_TEKST Mälumaastikud: tekstKohtadest ja maastikest kõnelevad tekstid
351KOHAPARIMUS_TEKST_KP Kohapärimus: tekstKohtadest ja maastikest kõnelevad tekstid
352KOHAPARIMUS_TEKST_VEKTOR Kohapärimus: tekst
353KOHAPARIMUS_TEKST_VEKTOR_KP Kohapärimus: tekst
354KOHAPARIMUS_VIDEO Mälumaastikud: videoVideosalvestised kohtadest ja maastikest
355KOHAPARIMUS_VIDEO_KP Kohapärimus: videoVideosalvestised kohtadest ja maastikest
356KOHAPARIMUS_VIDEO_VEKTOR Kohapärimus: video
357KOHAPARIMUS_VIDEO_VEKTOR_KP Kohapärimus: video
358KR_pinnaveehaare Pinnaveehaare (EELIS)Keskkonnaloaga seotud pinnaveehaarded (ehitised vee võtmiseks veekogust), sh mereveehaarded.
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
359MPS_MPY Maaparandusühistu (KPOIS)Maaparandusühistu on maaparandushoiutööde ühiseks korraldamiseks (edaspidi ühishoid) asutatav eraõiguslik juriidiline isik, mille liikmed on ühe või mitme tervikliku maaparandussüsteemi omanikud.
360Ortofoto Ortofoto
361Ortofoto_hybrid OrtofotoOrtofoto
362Ortofoto_metsanduslik Metsanduslik valevärvi ortofotoMetsanduslik valevärvi ortofoto
363PLANK_YRPMSP_TINGIMUS Mereplaneeringu tingimusMaakonnaplaneeringuga kehtestatud mereplaneeringu tingimustega alad (tuuleenergeetika reservalad). Andmed pärinevad üleriigilisest planeeringute andmekogust PLANK. Täpsem informatsioon Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kodulehel.
364PLANK_YRPMSP_TUULEALA Tuuleenergeetika arendusalaMaakonnaplaneeringuga kehtestatud mereala tuuleenergeetika arendusalad. Andmed pärinevad üleriigilisest planeeringute andmekogust PLANK. Täpsem informatsioon Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kodulehel.
365RB_PLANEERINGUTRASS Koostatava Rail Balticu maakonnaplaneeringu trassialternatiivide puhveralaKoostatava Rail Balticu maakonnaplaneeringu trassialternatiivide puhverala
366TTJA_AVALIK_HOONESTUSLOAD TTJA hoonestusloaga objektidObjektid, millele on antud hoonestusluba (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
367TTJA_AVALIK_HOONESTUSLOA_TAOTLUSED TTJA hoonestusloa taotlusedObjektid, millele on esitatud hoonestusloa taotlus või mille puhul on algatatud hoonestusloa menetlus (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
368TTJA_AVALIK_HOONEST_ELEKTER TTJA hoonestusluba: elektrikaabelObjektid, millele on antud hoonestusluba: elektrikaabel (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet).
369TTJA_AVALIK_HOONEST_GAAS TTJA hoonestusluba: gaasitoruObjektid, millele on antud hoonestusluba: gaasitoru (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet).
370TTJA_AVALIK_HOONEST_KALA TTJA hoonestusluba: kalakasvatusObjektid, millele on antud hoonestusluba: kalakasvatus (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
371TTJA_AVALIK_HOONEST_KARBI TTJA hoonestusluba: karbikasvatusObjektid, millele on antud hoonestusluba: karbikasvatus (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
372TTJA_AVALIK_HOONEST_KAUGJAH TTJA hoonestusluba: kaugjahutustorustikObjektid, millele on antud hoonestusluba: kaugjahutustorustik (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
373TTJA_AVALIK_HOONEST_KIUDOPT TTJA hoonestusluba: kiudoptiline sidekaabelObjektid, millele on antud hoonestusluba: kiudoptiline sidekaabel (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
374TTJA_AVALIK_HOONEST_LMURDJA TTJA hoonestusluba: lainemurdjaObjektid, millele on antud hoonestusluba: lainemurdja (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
375TTJA_AVALIK_HOONEST_MTUULEP TTJA hoonestusluba: meretuuleparkObjektid, millele on antud hoonestusluba: meretuulepark (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
376TTJA_AVALIK_HOONEST_MUU TTJA hoonestusluba: muu täpsustatud objektObjektid, millele on antud hoonestusluba: muu täpsustatud objekt (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
377TTJA_AVALIK_HOONEST_PUMP TTJA hoonestusluba: pump-hüdroakumulatsioonObjektid, millele on antud hoonestusluba: pump-hüdroakumulatsioon (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
378TTJA_AVALIK_HOONEST_SILLA TTJA hoonestusluba: sillakastObjektid, millele on antud hoonestusluba: sillakast (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
379TTJA_AVALIK_HOONEST_TAOTL_ELEKTER TTJA taotlus: elektrikaabelObjektid, millele on esitatud hoonestusloa taotlus või mille puhul on algatatud hoonestusloa menetlus: elektrikaabel (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
380TTJA_AVALIK_HOONEST_TAOTL_GAAS TTJA taotlus: gaasitoruObjektid, millele on esitatud hoonestusloa taotlus või mille puhul on algatatud hoonestusloa menetlus: gaasitoru (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
381TTJA_AVALIK_HOONEST_TAOTL_KALA TTJA taotlus: kalakasvatusObjektid, millele on esitatud hoonestusloa taotlus või mille puhul on algatatud hoonestusloa menetlus: kalakasvatus (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
382TTJA_AVALIK_HOONEST_TAOTL_KARBI TTJA taotlus: karbikasvatusObjektid, millele on esitatud hoonestusloa taotlus või mille puhul on algatatud hoonestusloa menetlus: karbikasvatus (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
383TTJA_AVALIK_HOONEST_TAOTL_KAUGJAH TTJA taotlus: kaugjahutustorustikObjektid, millele on esitatud hoonestusloa taotlus või mille puhul on algatatud hoonestusloa menetlus: kaugjahutustorustik (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
384TTJA_AVALIK_HOONEST_TAOTL_KIUDOPT TTJA taotlus: kiudoptiline sidekaabelObjektid, millele on esitatud hoonestusloa taotlus või mille puhul on algatatud hoonestusloa menetlus: kiudoptiline sidekaabel (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
385TTJA_AVALIK_HOONEST_TAOTL_LMURDJA TTJA taotlus: lainemurdjaObjektid, millele on esitatud hoonestusloa taotlus või mille puhul on algatatud hoonestusloa menetlus: lainemurdja (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
386TTJA_AVALIK_HOONEST_TAOTL_MTUULEP TTJA taotlus: meretuuleparkObjektid, millele on esitatud hoonestusloa taotlus või mille puhul on algatatud hoonestusloa menetlus: meretuulepark (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
387TTJA_AVALIK_HOONEST_TAOTL_MUU TTJA taotlus: muu täpsustatud objektObjektid, millele on esitatud hoonestusloa taotlus või mille puhul on algatatud hoonestusloa menetlus: muu täpsustatud objekt (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
388TTJA_AVALIK_HOONEST_TAOTL_PUMP TTJA taotlus: pump-hüdroakumulatsioonObjektid, millele on esitatud hoonestusloa taotlus või mille puhul on algatatud hoonestusloa menetlus: pump-hüdroakumulatsioon (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
389TTJA_AVALIK_HOONEST_TAOTL_SILLA TTJA taotlus: sillakastObjektid, millele on esitatud hoonestusloa taotlus või mille puhul on algatatud hoonestusloa menetlus: sillakast (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
390TTJA_AVALIK_HOONEST_TAOTL_TORUJ TTJA taotlus: torujuheObjektid, millele on esitatud hoonestusloa taotlus või mille puhul on algatatud hoonestusloa menetlus: torujuhe (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
391TTJA_AVALIK_HOONEST_TAOTL_TUULIK TTJA taotlus: tuulikObjektid, millele on esitatud hoonestusloa taotlus või mille puhul on algatatud hoonestusloa menetlus: tuulik (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
392TTJA_AVALIK_HOONEST_TAOTL_VESINIK TTJA taotlus: vesinikObjektid, millele on esitatud hoonestusloa taotlus või mille puhul on algatatud hoonestusloa menetlus: vesinik (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
393TTJA_AVALIK_HOONEST_TORUJ TTJA hoonestusluba: torujuheObjektid, millele on antud hoonestusluba: torujuhe (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
394TTJA_AVALIK_HOONEST_TUULIK TTJA hoonestusluba: tuulikObjektid, millele on antud hoonestusluba: tuulik (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
395TTJA_AVALIK_HOONEST_VESINIK TTJA hoonestusluba: vesinikObjektid, millele on antud hoonestusluba: vesinik (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
396TTJA_HOONEST_LAEVAKORIDOR Laevaliikluse koridor (Transpordiamet)Laevaliikluse koridor (Transpordiamet). Laevaliiklusele vajalike tuuleenergeetika alasid läbivate koridoride piirid on arvutuslikud ja hinnangulised. Nende asjakohasuse hindamiseks ja võimalike riskide leevendamise meetmete määramiseks tuleb KMH raames läbi viia ka laevaliikluse riskianalüüs.
397YLD_MINIMAP Maakond
398YLEUJUTUS_1000a_dir Üleujutusala riskipiirkond (P=0.1%) [DIRECTIVE 2007/60/EC]Kaardikiht kajastab infot võimaliku maksimaalse veetaseme tõusu kaardil märgitud tasemeni riskipiirkondades 1000 aasta jooksul.

Üleujutusaladest ministeeriumi kodulehel

399YLEUJUTUS_1000a_nodir Üleujutusala rannik (P=0.1%)Kaardikiht kajastab infot võimaliku maksimaalse veetaseme tõusu kaardil märgitud tasemeni rannikul 1000 aasta jooksul.

Viide uuringule

400YLEUJUTUS_100a_dir Üleujutusala riskipiirkond (P=1%) [DIRECTIVE 2007/60/EC]Kaardikiht kajastab infot võimaliku maksimaalse veetaseme tõusu kaardil märgitud tasemeni riskipiirkondades 100 aasta jooksul.

Üleujutusaladest ministeeriumi kodulehel

401YLEUJUTUS_100a_nodir Üleujutusala rannik (P=1%)Kaardikiht kajastab infot võimaliku maksimaalse veetaseme tõusu kaardil märgitud tasemeni rannikul 100 aasta jooksul.

Viide uuringule

402YLEUJUTUS_10a_dir Üleujutusala riskipiirkond (P=10%) [DIRECTIVE 2007/60/EC]Kaardikiht kajastab infot võimaliku maksimaalse veetaseme tõusu kaardil märgitud tasemeni riskipiirkondades 10 aasta jooksul.

Üleujutusaladest ministeeriumi kodulehel

403YLEUJUTUS_10a_nodir Üleujutusala rannik (P=10%)Kaardikiht kajastab infot võimaliku maksimaalse veetaseme tõusu kaardil märgitud tasemeni rannikul 10 aasta jooksul.

Viide uuringule

404YLEUJUTUS_50a_dir Üleujutusala riskipiirkond (P=2%) [DIRECTIVE 2007/60/EC]Kaardikiht kajastab infot võimaliku maksimaalse veetaseme tõusu kaardil märgitud tasemeni riskipiirkondades 50 aasta jooksul.

Üleujutusaladest ministeeriumi kodulehel

405YLEUJUTUS_50a_nodir Üleujutusala rannik (P=2%)Kaardikiht kajastab infot võimaliku maksimaalse veetaseme tõusu kaardil märgitud tasemeni rannikul 50 aasta jooksul.

Viide uuringule

406YP_ARHVOISTLUS Üldplaneeringu arhitektuurivõistluse korraldamise kohustusega alaÜldplaneeringu arhitektuurivõistluse korraldamise kohustusega ala
407YP_EKV Üldplaneeringu ehituskeeluvööndi muudatusÜldplaneeringu ehituskeeluvööndi muudatus
408YP_JAADE Üldplaneeringu jäätmekäitluskoha asukohtÜldplaneeringu jäätmekäitluskoha asukoht
409YP_JUURDEP Üldplaneeringu avalik juurdepääsÜldplaneeringu avalik juurdepääs
410YP_KALDAEHITIS Üldplaneeringu kaldaga püsivalt ühendatud või kaldaga funktsionaalselt seotud ehitise asukohtÜldplaneeringu kaldaga püsivalt ühendatud või kaldaga funktsionaalselt seotud ehitise asukoht
411YP_KKTINGIMUS Üldplaneeringu keskkonnatingimusega alaÜldplaneeringu keskkonnatingimusega ala
412YP_KOVKULTPARAND Üldplaneeringu kohaliku tähtsusega kultuuripärandÜldplaneeringu kohaliku tähtsusega kultuuripärand
413YP_KOVLOODUS Üldplaneeringu kohaliku tähtsusega looduskaitseÜldplaneeringu kohaliku tähtsusega looduskaitse
414YP_MAAKAS_AIANDUS Üldplaneeringu aiandus maa-ala juhtotstarveÜldplaneeringu aianduse juhtotstarbega maa-ala. Maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve.
415YP_MAAKAS_ARENG Üldplaneeringu arengu maa-ala juhtotstarveÜldplaneeringu arengu juhtotstarbega maa-ala. Maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve.
416YP_MAAKAS_ARITEENINDUS Üldplaneeringu äri- ja teenindusettevõtete maa-ala juhtotstarveÜldplaneeringu äri- ja teenindusettevõtete juhtotstarbega maa-ala. Maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve.
417YP_MAAKAS_ARITOOTMINE Üldplaneeringu äri- ja tootmise maa-ala juhtotstarveÜldplaneeringu äri- ja tootmise juhtotstarbega maa-ala. Maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve.
418YP_MAAKAS_ELAMU Üldplaneeringu elamu maa-ala juhtotstarveÜldplaneeringu elamu juhtotstarbega maa-ala. Maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve.
419YP_MAAKAS_JAATMEHOIDLA Üldplaneeringu jäätmehoidla maa-ala juhtotstarveÜldplaneeringu jäätmehoidla juhtotstarbega maa-ala. Maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve.
420YP_MAAKAS_KAITSEHALJASTUS Üldplaneeringu kaitsehaljastuse maa-ala juhtotstarveÜldplaneeringu kaitsehaljastuse juhtotstarbega maa-ala. Maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve.
421YP_MAAKAS_KALMISTU Üldplaneeringu kalmistu maa-ala juhtotstarveÜldplaneeringu kalmistu juhtotstarbega maa-ala. Maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve.
422YP_MAAKAS_KESKUS Üldplaneeringu keskuse maa-ala juhtotstarveÜldplaneeringu keskuse juhtotstarbega maa-ala. Maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve.
423YP_MAAKAS_KONTUUR Üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarveÜldplaneeringu maakasutuse juhtotstarve
424YP_MAAKAS_LIIKLUS Üldplaneeringu liikluse maa-ala juhtotstarveÜldplaneeringu liikluse juhtotstarbega maa-ala. Maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve.
425YP_MAAKAS_LOODUSLIK Üldplaneeringu loodusliku maa-ala juhtotstarveÜldplaneeringu loodusliku maa juhtotstarbega maa-ala. Maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve.
426YP_MAAKAS_MAETOOSTUS Üldplaneeringu mäetööstuse maa-ala juhtotstarveÜldplaneeringu mäetööstuse juhtotstarbega maa-ala. Maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve.
427YP_MAAKAS_RIIGIKAITSE Üldplaneeringu riigikaitse maa-ala juhtotstarveÜldplaneeringu riigikaitse juhtotstarbega maa-ala. Maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve.
428YP_MAAKAS_ROHEALA Üldplaneeringu roheala maa-ala juhtotstarveÜldplaneeringu roheala juhtotstarbega maa-ala. Maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve.
429YP_MAAKAS_SEGAHOONESTUS Üldplaneeringu segahoonestuse maa-ala juhtotstarveÜldplaneeringu segahoonestuse juhtotstarbega maa-ala. Maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve.
430YP_MAAKAS_TEHNO Üldplaneeringu tehnorajatise maa-ala juhtotstarveÜldplaneeringu tehnorajatise juhtotstarbega maa-ala. Maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve.
431YP_MAAKAS_TURVAS Üldplaneeringu turbatööstuse maa-ala juhtotstarveÜldplaneeringu turbatööstuse juhtotstarbega maa-ala. Maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve.
432YP_MAAKAS_VIRGESTUS Üldplaneeringu puhke- ja virgestusala juhtotstarveÜldplaneeringu puhke- ja virgestusala juhtotstarbega maa-ala. Maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve.
433YP_MAAKAS_YHISKOND Ühiskondliku hoone maa-ala juhtotstarveÜhiskondliku hoone juhtotstarbega maa-ala. Maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve.
434YP_MAAPAR Üldplaneeringu maaparandusalaÜldplaneeringu maaparandusala
435YP_MUU Üldplaneeringu muud planeeringuseaduse määruse välised üldplaneeringu digitaalsed kihidÜldplaneeringu muu määrusväline kiht
436YP_ORME Üldplaneeringu olulise ruumilise mõjuga ehitise asukohtÜldplaneeringu olulise ruumilise mõjuga ehitise asukoht
437YP_PLANALA ÜldplaneeringudÜldplaneeringud
438YP_PLANALA_OSA Üldplaneeringu väljavõte või lahustükk. Üldplaneeringu väljavõte või lahustükk. Vektorandmestikule lisaks saate vaadata väljavõtte või lahustüki plaani üldplaneeringu või üldplaneeringu teemaplaneeringu aluskaardi temaatilistest kihtidest.
439YP_PUHKE Üldplaneeringu puhke- ja virgestusalaÜldplaneeringu puhke- ja virgestusala
440YP_RAIE Üldplaneeringu raiete kooskõlastamisega seotud rohealadRaiete kooskõlastamisega seotud rohealad
441YP_RAND Üldplaneeringu supelrandÜldplaneeringu suplusrand
442YP_ROHEALA Üldplaneeringu rohealaÜldplaneeringu väärtuslik roheala ja muu loodusväärtus
443YP_ROHEV Üldplaneeringu rohevõrgustikÜldplaneeringu rohevõrgustiku ala
444YP_SAN_VEEHAARE Üldplaneeringu sanitaarkaitsealaga veehaareÜldplaneeringu sanitaarkaitsealaga veehaare
445YP_SUND Üldplaneeringu avalikes huvides omandamise vajadusega alaÜldplaneeringu avalikes huvides omandamise vajadusega ala
446YP_TEHNO Üldplaneeringu tehnovõrgu ja -rajatise asukohtÜldplaneeringu tehnovõrgu ja -rajatise asukoht
447YP_TINGIMUS Üldplaneeringu tingimusega alaÜldplaneeringu tingimusega ala
448YP_TRANSP Üldplaneeringu planeeritav transpordivõrkÜldplaneeringu transpordivõrgu asukoht
449YP_VAARTMAASTIK Üldplaneeringu väärtuslik maastikÜldplaneeringu väärtuslik maastik ja selle üksikelement
450YP_VAARTMILJOO Üldplaneeringu miljööväärtuslik ala ja objektÜldplaneeringu miljööväärtuslik ala ja objekt
451YP_VAARTPOLLUM Üldplaneeringu väärtuslik põllumajandusmaaÜldplaneeringu väärtuslik põllumajandusmaa
452YP_VAARTVAADE Üldplaneeringu väärtuslik vaatekoht ja -koridorÜldplaneeringu väärtuslik vaatekoht ja -koridor
453YP_YLEUJUTUS Üldplaneeringu üleujutusega alaÜleujutusega ala
454ads_huvipunkt ADS huvipunktADS-i aadressiobjektiga seotud huvipunkt (POI)
455ads_ma_asum Mitteametlik asumADS mitteametlik piirkond: asum
456ads_ma_kvartal KvartalADS mitteametlik piirkond: kvartal
457ads_ma_linnaosa Mitteametlik linnaosaADS mitteametlik piirkond: linnaosa
458ads_ma_osavald OsavaldADS mitteametlik piirkond: osavald
459ads_ma_vaikesaar Asustatud väikesaarADS mitteametlik piirkond: asustatud väikesaar
460ads_sihtn_ala ADS sihtnumbri alaSihtnumbri (nn postiindeksi) ala ADS-is (moodustatud Omniva sihtnumbri alade alusel)
461ads_un_ala Kehtiv UN-alaUnikaalaadressi nõudega ala ADS-is on tihedalt asustatud või asustatav (nt kinnisvara arenduspiirkond, linn, alev, vmt) piirkond, kus rakendub katastriüksustele unikaalse aadressi määramise nõue. UN-alal tuleb hoonestatud või hoonestamisele kuuluvad katastriüksused adresseerida liikluspinna (nt tänava nimi ja number) või väikekoha (nt aiandusühistu nimi ja number) järgi.
462ai_tuletis_surnud_puud Surnud puudTehisaruga tuvastatud surnud puude asukohad Eestis. (Maa-amet, katsetuslik kaardikiht)
463apteegid ApteegidKaardilt leiate Eestis tegutsevad apteegid
464asust_info AsustusüksusAsustusüksus
465bussipeatus BussipeatusedAndmed teedel olevate bussipeatuste kohta.
466detail_plan_hoonestus HoonestusalaHoonestusala on planeeringus määratud krundi piiritletud osa, kuhu võib püstitada ehitusõigusega lubatud hooneid ja rajatisi.
467detail_plan_krunt KruntKrunt on detailplaneeringuga määratud maa-ala, millele on antud ehitusõigus.
468eelis_kr_jahipiirkond KKR jahipiirkonnad (EELIS)Kehtivad jahipiirkonnad. Andmed @ CC BY 4.0: EELIS (Eesti looduse infosüsteem), Keskkonnaagentuur
469eelis_kr_jarv SeisuveekogudSeisuveekogud EELIS-est.
470eelis_kr_vooluvesi VooluveekogudVooluveekogud EELIS-est.
471eelis_kuusekooreyrask_eelis Kuuse-kooreüraski vaatlused (EELIS)Kuuse-kooreüraski vaatlused. Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS), Keskkonnaagentuur. Andmed uuenevad igaöiselt.
472eelis_sood Eesti sood (EELIS)Kiht sisaldab kõiki teadaolevaid täielikult või osaliselt sootaimkonnaga (Paal 1997: 3. taimkond) kaetud alasid Eestis. Kaardikiht on valminud Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi ja Norra finantsmehhanismi poolt rahastatud projekti EE0045 "Estonian Mires Inventory for maintaining biodiversity" raames. Andmekihi koostaja: Eestimaa Looduse Fond (ELF).Andmekihi hoidja: Eesti Looduse Infosüsteem (EELIS).Andmed viimati uuendatud: 17. juuni 2021.Andmed @ CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
473ehgeol_liik Uuringu liikKaardikiht annab uuringute klassifikatsiooni vastavalt ehitusgeoloogia andmebaasis kirjeldatud uuringute liikidele
474ehgeol_staadium Uuringu staadiumKaardikiht annab uuringute klassifikatsiooni vastavalt ehitusgeoloogia andmebaasis kirjeldatud uuringute staadiumitele.
475emk_metsaala MetsaaladMetsaalad
476emk_metsakiht Katastriüksus metsakihigaKatastriüksus metsakihiga
477emk_metsapv Natura 2000 metsa PVNatura 2000 metsatoetus piiranguvööndis
478emk_metsapv_hist Natura 2000 metsa PV (veebruar 2023)Natura 2000 metsatoetus piiranguvööndis (veebruar 2023)
479emk_metsapvs Metsa piirangute toetusMetsa piirangute toetus väljaspool Natura 2000 ala piiranguvööndis
480emk_metsapvs_hist Metsa piirangute toetus (veebruar 2023)Metsa piirangute toetus väljaspool Natura 2000 ala piiranguvööndis (veebruar 2023)
481emk_metsaskv Natura 2000 metsa SKVNatura 2000 metsatoetus sihtkaitsevööndis
482emk_metsaskv_hist Natura 2000 metsa SKV (veebruar 2023)Natura 2000 metsatoetus sihtkaitsevööndis (veebruar 2023)
483etak_e_306_margala_a Märgala (madalsoo, raba, õõtsik, soovik) Pindobjektid: madalsoo, raba, õõtsik, soovik. Maa-amet: Eesti topograafia andmekogu.
484etak_e_306_margala_ka Märgala (roostik)Pindobjektid: roostik. Maa-amet: Eesti topograafia andmekogu.
485fknr_koik Nimeobjekti tunnuspunktNimeobjekti tunnuspunkt
486geod_planshet_1000_1950 Geodeetiline 1:1000 planšett perioodist 1950–1959Rakendusgeodeetilised 1:1000 planšetid Maa-ameti geodeesia arhiivist (1950-1959)
487geod_planshet_1000_1960 Geodeetiline 1:1000 planšett perioodist 1960–1969Rakendusgeodeetilised 1:1000 planšetid Maa-ameti geodeesia arhiivist (1960-1969)
488geod_planshet_1000_1970 Geodeetiline 1:1000 planšett perioodist 1970–1979Rakendusgeodeetilised 1:1000 planšetid Maa-ameti geodeesia arhiivist (1970-1979)
489geod_planshet_1000_1980 Geodeetiline 1:1000 planšett perioodist 1980–1989Rakendusgeodeetilised 1:1000 planšetid Maa-ameti geodeesia arhiivist (1980-1989)
490geod_planshet_1000_1990 Geodeetiline 1:1000 planšett perioodist 1990–1999Rakendusgeodeetilised 1:1000 planšetid Maa-ameti geodeesia arhiivist (1990-1999)
491geod_planshet_1000koik Geodeetiline 1:1000 planšett perioodist 1950–1999Rakendusgeodeetilised 1:1000 planšetid Maa-ameti geodeesia arhiivist (1950-1999)
492geod_planshet_2000_1950 Geodeetiline 1:2000 planšett perioodist 1950–1959Rakendusgeodeetilised 1:2000 planšetid Maa-ameti geodeesia arhiivist (1950-1959)
493geod_planshet_2000_1960 Geodeetiline 1:2000 planšett perioodist 1960–1969Rakendusgeodeetilised 1:2000 planšetid Maa-ameti geodeesia arhiivist (1960-1969)
494geod_planshet_2000_1970 Geodeetiline 1:2000 planšett perioodist 1970–1979Rakendusgeodeetilised 1:2000 planšetid Maa-ameti geodeesia arhiivist (1970-1979)
495geod_planshet_2000_1980 Geodeetiline 1:2000 planšett perioodist 1980–1989Rakendusgeodeetilised 1:2000 planšetid Maa-ameti geodeesia arhiivist (1980-1989)
496geod_planshet_2000_1990 Geodeetiline 1:2000 planšett perioodist 1990–1999Rakendusgeodeetilised 1:2000 planšetid Maa-ameti geodeesia arhiivist (1990-1999)
497geod_planshet_2000_2000 Geodeetiline 1:2000 planšett aastast 2000Rakendusgeodeetilised 1:2000 planšetid Maa-ameti geodeesia arhiivist (2000)
498geod_planshet_2000koik Geodeetiline 1:2000 planšett perioodist 1950–2000Rakendusgeodeetilised 1:2000 planšetid Maa-ameti geodeesia arhiivist (1951-2000)
499geod_planshet_5000_1950 Geodeetiline 1:5000 planšett perioodist 1950–1959Rakendusgeodeetilised 1:5000 planšetid Maa-ameti geodeesia arhiivist (1950-1959)
500geod_planshet_5000_1960 Geodeetiline 1:5000 planšett perioodist 1960–1969Rakendusgeodeetilised 1:5000 planšetid Maa-ameti geodeesia arhiivist (1960-1969)
501geod_planshet_5000_1970 Geodeetiline 1:5000 planšett perioodist 1970–1979Rakendusgeodeetilised 1:5000 planšetid Maa-ameti geodeesia arhiivist (1970-1979)
502geod_planshet_5000_1980 Geodeetiline 1:5000 planšett perioodist 1980–1989Rakendusgeodeetilised 1:5000 planšetid Maa-ameti geodeesia arhiivist (1980-1989)
503geod_planshet_5000koik Geodeetiline 1:5000 planšett perioodist 1950–1989Rakendusgeodeetilised 1:5000 planšetid Maa-ameti geodeesia arhiivist (1950-1989)
504geod_planshet_500tln_topo Tallinna geodeetilised planšetid 1:500, maapealneTallinna geodeetilised planšetid 1:500, maapealne
505geod_planshet_500tln_trass Tallinna geodeetilised planšetid 1:500, maa-aluneTallinna geodeetilised planšetid 1:500, maa-alune
506geol_aluskorra_reljeef_andmepunkt Aluskorra reljeefi andmepunktAndmepunkt, kus on määratud aluskorra reljeefi kõrgus (lähtudes LiDARi kõrgusmudelilt saadud EH2000 süsteemi Z-koordinaadist). Andmepunkti on kasutatud aluskorra reljeefi 50x50m võrkmudeli loomisel.
507geol_aluskorrapuurauk Aluskorra puuraukPuurmasinaga maapõue rajatud kitsas silindrikujuline õõs, mis ulatub kristalsesse aluskorda
508geol_aluspohi_aluspohjaehitus_avamus Aluspõhja avamused (50k)Kõige ülemised (maapinnal või vahetult pinnakatte all paiknevad) aluspõhja üksused (kihistud). Vanust iseloomustavad indeksid.
509geol_aluspohi_aluspohjaehitus_avamus_ladestik Aluspõhja avamused (50k generaliseeritud ladestikud) Kõige ülemised (maapinnal või vahetult pinnakatte all paiknevad) aluspõhja üksused (generaliseeritud ladestikud). Vanust iseloomustavad indeksid.
510geol_aluspohi_aluspohjaehitus_avamus_ladestu Aluspõhja avamused (50k generaliseeritud ladestud) Kõige ülemised (maapinnal või vahetult pinnakatte all paiknevad) aluspõhja üksused (generaliseeritud ladestud). Vanust iseloomustavad indeksid.
511geol_aluspohi_aluspohjaehitus_riklangkerg Aluspõhja rike (50k)Aluspõhja kivimeis võib esineda normaallasumust katkestavaid lõhede süsteeme ja fleksuure. Kindlakstehtud rikked on jälgitavad paljandeis-puursüdamikes, oletatavate rikete esinemine pole üheselt tõestatud.
512geol_aluspohi_aluspohjaehitus_stratotyyp Aluspõhja stratotüüpStratotüübina käsitletakse setendite kihilist järjestust, mille alusel on stratigraafilises skeemis välja eraldatud litostratigraafiline (kihtkond, kihistu jne) või kronostratigraafiline (lade) üksus. Aluspõhja geoloogilisel kaardil näidatakse ära lito- ja kronostratigraafiliste üksuste (lademete) stratotüüpide ja hüpostratotüüpide väljaeraldamisel aluseks võetud puuraukude ning paljandite geograafilised asukohad.
513geol_aluspohi_aluspohjareljeef_andmepunkt Aluspõhja reljeefi andmepunktAndmepunkt, kus on määratud aluspõhja reljeefi kõrgus (lähtudes LiDARi kõrgusmudelilt saadud EH2000 süsteemi Z-koordinaadist). Andmepunkti on kasutatud aluspõhja reljeefi 50x50m võrkmudeli loomisel.
514geol_aluspohi_aluspohjareljeef_astangud Aluspõhja astangud (50k)Aluspõhjas esinevad vähemalt 1 m kõrgused järsakud, mis võivad väljenduda tänapäeva reljeefis (avanev astang) või olla kaetud pinnakatte setetega (mattunud astang)
515geol_aluspohi_aluspohjareljeef_isojoon Aluspõhja reljeefi samajooned (50k)Aluspõhja ülemise pinna ühel kõrgusel olevaid punkte ühendav joon. Väärtused antakse meetrites (EH2000, Euroopa Vertikaalne Referentssüsteem).
516geol_aluspohi_aluspohjareljeef_nimed Aluspõhja reljeefivormide nimed (50k)Aluspõhja reljeefivormide nimed(50k)
517geol_aluspohi_labiloige_andmepunktid Aluspõhja läbilõigete andmepunktid (50k)Andmepunkt aluspõhja geoloogilisel läbilõikel
518geol_aluspohi_labiloige_joon Aluspõhja läbilõikejooned (50k)Andmepunkte ühendav joon, mille kulgemise suunas on koostatud aluspõhja geoloogiline läbilõige
519geol_ap_mattorg Mattunud orud (50k)Pinnakattesetega täitunud aluspõhjalised orud
520geol_egt_egf_aruanded_10_kuni_5000 Geoloogiafondi 10-5000 km² suurused uuringualadGeoloogiafondi aruannetes kirjeldatud 10-5000 km² suurused uuringualad. Näidatakse alade keskpunktide ümber loodud puhvreid (raadius 2 km).
521geol_egt_egf_aruanded_30000_ja_suurem Geoloogiafondi üle 30000 km² suurused uuringualad Geoloogiafondi aruannetes kirjeldatud üle 30000 km² suurused uuringualad. Näidatakse alade keskpunktide ümber loodud puhvreid (raadius 6 km). Arvukalt kattuvad üleriigilised alad on grupeeritud valdkonna alusel, nende puhvrid on asetatud ringis ümber Eesti.
522geol_egt_egf_aruanded_5000_kuni_30000 Geoloogiafondi 5000-30000 km² suurused uuringualadGeoloogiafondi aruannetes kirjeldatud 5000-30000 km² suurused uuringualad. Näidatakse alade keskpunktide ümber loodud puhvreid (raadius 4 km).
523geol_egt_egf_aruanded_kuni10 Geoloogiafondi kuni 10 km² suurused uuringualad Geoloogiafondi aruannetes kirjeldatud kuni 10 km² suurused uuringualad.
524geol_geofys_anomvarjutus Gravitatsioonijõu anomaaliate varjutuspiltGravitatsioonijõu anomaaliate varjutuspilt
525geol_geofys_gfp_dipool Dipooolne elektriline profiilDipoolse elektrilise uuringu käigus läbitud teekonnalõik
526geol_geofys_gfp_georadar Georadari profiilGeoradari uuringu käigus läbitud teekonnalõik
527geol_geofys_gfp_kaudsedandmepunktid Kaudne andmepunktAndmepunkt, kus on teostatud geofüüsikalisi mõõtmisi ning kaudsete meetoditega määratud setendi koostis ja/või geoloogiline piirpind
528geol_geofys_isojoon Gravitatsioonijõu anomaaliate isojoonedGravitatsioonijõu anomaaliate rasterpinnast (piksli suurus 50x50) genereeritud isoanomaal
529geol_geofys_mg_anomvarjutus Aeromagnetiliste anomaaliate varjutuspiltAeromagnetiliste anomaaliate varjutuspilt
530geol_geofys_mg_isojoon Aeromagnetiliste anomaaliate isojoonedAeromagnetiliste anomaaliate rasterpinnast (piksli suurus 50x50 m) genereeritud isoanomaal
531geol_gfp_eritakistuse_tomograafia Eritakistuse tomograafia profiilEritakistuse tomograafia uuringu käigus läbitud teekonnalõik
532geol_hydrogeoloogia_allikadkarstivormid_allikjakarstiauk Allikad ja karstiaugud (50k)Maapõue ehituse tõttu võib mõnes kohas jõuda põhjavesi looduslikul teel maapinnale (allikad) või lahustada karbonaatseid kivimeid (karst). Kaardil näidatakse keskkonnaregistrisse (KKR) kantud allikaid ning geoloogilise kaardistamise käigus tuvastatud ja/või KKRi kantud karstivorme.
533geol_hydrogeoloogia_allikadkarstivormid_karstivali Karstiväljad (50k)Maapõue ehituse tõttu võib mõnes kohas põhjavesi lahustada karbonaatseid kivimeid üsna suurel alal. Kaardil näidatakse geoloogilise kaardistamise käigus tuvastatud ja/või keskkonnaregistrisse kantud karstivälju.
534geol_hydrogeoloogia_labiloiked_andmep Hüdrogeoloogia läbilõigete andmepunktid (50k)Andmepunkt hüdrogeoloogilisel läbilõikel
535geol_hydrogeoloogia_labiloiked_jooned Hüdrogeoloogia läbilõikejooned (50k)Andmepunkte ühendav joon, mille kulgemise suunas on koostatud hüdrgeoloogiline läbilõige
536geol_hydrogeoloogia_pinnakattekaardilt_gfluvi Glatsiofluviaalsed setted aluspõhja veekihil (50k)Aluspõhjalised veekihid on kaetud glatsiofluviaalsete liivade ja kruusadega. Aluseks pinnakatte kaardi glatsiofluviaalsed setted.
537geol_hydrogeoloogia_pinnakattekaardilt_pksavi Aluspõhja veekihid kaetud pinnakatte saviga (50k)Pinnakatte saviga kaetud aluspõhjalised veekihid (pinnakatte kaardil näidatud savi levikualad).
538geol_hydrogeoloogia_pinnakattekaardilt_sooalad Sooalad (50k)Maismaaline märgala, mis on suurem kui 0,5 km2. Aluseks pinnakatte teemakaardi Holotseeni soosetted.
539geol_hydrogeoloogia_pohjaveekaitstus_mp1aluspveekompl 1. aluspõhjalise veekompleksi hüdroisohüpsid (50k)Isojoon, mis iseloomustab ühesugust esimese aluspõhjalise veekompleksi survetaset (m, EH2000)
540geol_hydrogeoloogia_pohjaveekaitstus_pvkhinnang Põhjavee kaitstuse hinnang (50k)Hinnang maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi looduslikule kaitstusele maapinnalt lähtuva potentsiaalse reostuse eest. NB! Tegemist on pinnakatte ja hüdrogeoloogia teemakaartidel põhineva tuletisega, kus hinnangu täpsus sõltub puuraukude jt uuringupunktide varieeruvast tihedusest. Põhjavee kaitstuse hinnang võib muutuda uute maapõueandmete laekudes.
541geol_hydrogeoloogia_pohjaveekaitstus_pvkhinnang_gen Põhjavee kaitstuse hinnang (50k generaliseeritud)Hinnang maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi looduslikule kaitstusele maapinnalt lähtuva potentsiaalse reostuse eest (generaliseeritud, ilma veekompleksi iseloomu arvestamata). NB! Tegemist on pinnakatte ja hüdrogeoloogia teemakaartidel põhineva tuletisega, kus hinnangu täpsus sõltub puuraukude jt uuringupunktide varieeruvast tihedusest. Põhjavee kaitstuse hinnang võib muutuda uute maapõueandmete laekudes.
542geol_hydrogeoloogia_pohjaveekaitstus_tasakaalualad Tasakaalualad (50k)Alad, kus põhjavee ülevoolualade vahel esinevad oosid, sandurid (koos arvukate savikihtidega) või liivsavimoreenid.
543geol_hydrogeoloogia_pohjaveekaitstus_veekompleksiiseloom Veekompleksi iseloom (50k)Maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi või veepideme iseloomustus (tuletisena aluspõhja kaardilt).
544geol_hydrogeoloogia_pohjaveetasejal_isohyps Veekomplekside hüdroisohüpsid (50k)Joon, mis ühendab ühe veekompleksi sama survetaset (veetaset) iseloomustavaid punkte. Väärtus iseloomustab kõrgust merepinnast (EH2000).
545geol_hydrogeoloogia_pohjaveetasejal_joed_ja_vl Maa-alused jõed ja põhjavee veelahkmed (50k)Jõe oletatav kulgemine maapinna all (seoses karstiprotsessidega) või põhjavee alamvesikondade valgalasid piiritlev veelahe.
546geol_hydrogeoloogia_pohjaveetasejal_pvliikumisesuund Põhjavee liikumise suund (50k)Maapõues olev põhjavesi liigub kivimite erinevatest omadustest tulenevalt erineva kiirusega. Kaardil näidatakse kõige ülemise aluspõhjalise veekompleksi põhjavee liikumise üldist suunda.
547geol_hydrogeoloogia_pohjaveetasejal_ylevool Põhjavee ülevoolu piirkonnad (50k)Ala, kus põhjavee survetase on püsivalt maapinnast kõrgemal (kaevudest tuleb maapinnale vett ilma pumpamata).
548geol_hydrogeoloogia_pviseloom_apvkavamused Aluspõhjalise veekompleksi avamused (50k) Veekompleksi lamava (alumise) pinna ja aluspõhja lasuva (ülemise) pinna lõikejoon
549geol_hydrogeoloogia_pviseloom_pvktyybid Põhjaveekomplekside tüübid (50k)Veekompleks on sarnase veeläbilaskvusega kivimkeha (litoloogiline koostis võib varieeruda). Eristatakse pinnakatte veekomplekse, aluspõhjas karbonaatseid ja liivakivi veekomplekse (toetudes aluspõhja geoloogilisele kaardile).
550geol_hydrogeoloogia_pviseloom_pvktyybid_gen Põhjaveekomplekside tüübid (50k generaliseeritud)Generaliseeritud põhjaveekompleksid (ilma veekomplekside veeandvust arvestamata).
551geol_hydrogeoloogia_pviseloom_pvminjooned Põhjavee mineraliseerumise jooned (50k)Lahustunud soolade hulk põhjavees, väljendatuna samaväärtusjoone abil (mõõtühik g/l)
552geol_hydrogeoloogia_pviseloom_pvomadused Põhjavee omadused (50k)Põhjavee keemilisi või füüsikalisi omadusi iseloomustavad näitajad.
553geol_hydrogeoloogia_pvtarbimine_alanduslehtrid Põhjavee alanduslehtrid (50k)Suure põhjavee tarbimisega piirkonnas võib põhjaveetase märkimisväärselt langeda – tekib depressioonilehter, kus veetase langeb lehtri keskme suunas.
554geol_hydrogeoloogia_pvtarbimine_mtpumbatav Mäetöödel väljapumbatav vesi (50k)Maavara kaevandamise käigus võib tekkida vajadus juhtida ära üleliigne vesi.
555geol_hydrogeoloogia_pvtarbimine_veehaare Kinnitatud varuga veehaarded (50k)Veehaare on ehitis vee võtmiseks veekogust või põhjaveekihist.
556geol_meta_aeromagnetiline Aeromagnetiliste anomaaliate metainfo (50k)Kirjeldatakse teemakaardi koostamise aega ja põhimõtteid
557geol_meta_aluspohi Aluspõhja metainfo (50k)Kirjeldatakse teemakaardi koostamise aega ja põhimõtteid
558geol_meta_aluspohireljeef Aluspõhja reljeefi metainfo (50k)Kirjeldatakse teemakaardi koostamise aega ja põhimõtteid
559geol_meta_geomorfoloogia Geomorfoloogia metainfo (50k)Kirjeldatakse teemakaardi koostamise aega ja põhimõtteid
560geol_meta_gravitatsioon Gravitatsioonijõu anomaaliate metainfo (50k)Kirjeldatakse teemakaardi koostamise aega ja põhimõtteid
561geol_meta_hydrogeol Hüdrogeoloogia metainfo (50k)Kirjeldatakse teemakaardi koostamise aega ja põhimõtteid
562geol_meta_maavarad Maavarade metainfo (50k)Kirjeldatakse teemakaardi koostamise aega ja põhimõtteid
563geol_meta_pinnakate Pinnakatte metainfo (50k)Kirjeldatakse teemakaardi koostamise aega ja põhimõtteid
564geol_meta_pinnakattepaksus Pinnakatte paksuse metainfo (50k)Kirjeldatakse teemakaardi koostamise aega ja põhimõtteid
565geol_meta_pohjaveekaitstus Põhjavee kaitstuse metainfo (50k)Kirjeldatakse teemakaardi koostamise aega ja põhimõtteid
566geol_paljandvaatluspunkt Paljand/vaatluspunktLooduslik paljand või inimtekkeline kaevand
567geol_pinnakate_andmepll Pinnakatte läbilõigete andmepunktid (50k)Andmepunkt pinnakatte geoloogilisel läbilõikel
568geol_pinnakate_geomorfoloogia_aluspohjalised_pv Aluspõhjalised pinnavormid (50k)Alad, kus aluspõhi on maapinnale/merepõhjale lähemal kui mujal ümbruskonnas. Reljeefis väljendub enamasti kõrgema alana.
569geol_pinnakate_geomorfoloogia_inimtekkeline Inimtekkelised pinnavormid (50k)Inimtegevuse tõttu oluliselt muutunud pinnavorm
570geol_pinnakate_geomorfoloogia_laanemeri Läänemere arenguga seotud pinnavormid (50k)Läänemere arengu käigus moodustunud pinnavorm, mis iseloomustab kunagist rannajoone asendit või merepõhja morfoloogiat
571geol_pinnakate_geomorfoloogia_maavaline Maavälise tekkega pinnavormid (50k)Pinnavorm, mis on tekkinud kokkupõrkel väljastpoolt Maad pärineva objektiga
572geol_pinnakate_geomorfoloogia_mandrijaa Mandrijäätumisega seotud nähtused ja pinnavormid (50k)Hilis-Pleistotseenis mandriliustike liikumise või sulamise tulemusel moodustunud pinnavorm
573geol_pinnakate_lljooned Pinnakatte läbilõikejooned (50k)Andmepunkte ühendav joon, mille kulgemise suunas on koostatud pinnakatte geoloogiline läbilõige
574geol_pinnakate_pinnakatteeh_litoloog_st Litoloogilised settetüübid (50k)Kõige ülemise pinnakatte kihi (v.a muld) litoloogiline iseloomustus
575geol_pinnakate_pinnakatteeh_stratgen Stratigraafilis-geneetilised settetüübid (50k)Kõige ülemise pinnakatte kihi (v.a muld) stratigraafilis-geneetiline iseloomustus
576geol_pinnakate_pinnakatteeh_stratgengen Stratigraafilis-geneetilised settetüübid (50k generaliseeritud)Kõige ülemise pinnakatte kihi (v.a muld) stratigraafilis-geneetiline iseloomustus. Generaliseeritud andmestik.
577geol_pinnakatepks_puurauk Pinnakatte paksus andmepunktidesAndmepunkt, kus on määratud pinnakatte paksus. Andmepunkti on kasutatud pinnakatte paksuse 50x50m võrkmudeli loomisel.
578geol_pinnakatepks_samajoon Pinnakatte paksuse samajooned (50k)Ühesuguse pinnakatte paksusega alasid ühendav joon
579geol_puuraugud PuuraukPuurmasinaga maapõue rajatud kitsas silindrikujuline õõs
580geol_puurkaevud PuurkaevPuurauk, mis on rajatud vee võtmiseks sügavamatest põhjaveekihtidest
581geol_raster_akr_50 Kristalse aluskorra reljeef (50x50m võrkmudel)Kristalse aluskorra reljeefi (AKR) 50x50m võrkmudeli loomiseks kasutati enam kui 500 puuraugus määratud aluskorra sügavust ja aluskorra kaardi (1:400 000) isojooni. Kõrgusväärtused on esitatud EH2000 süsteemis. NB! Tulenevalt puuraukude varieeruvast tihedusest võib tegelik aluskorra reljeef interpolatsiooni teel saadud AKR mudelist oluliselt erineda. AKR mudelit uuendatakse uute süvapuuraukude andmete laekudes.
582geol_raster_apr_50 Settelise aluspõhja reljeef (50x50m võrkmudel)Settelise aluspõhja reljeefi (APR) 50x50m võrkmudel saadakse LiDARi kõrgusmudelist pinnakatte paksuse (QP) mudeli lahutamisel. Kõrgusväärtused on esitatud EH2000 süsteemis. NB! Tulenevalt QP mudeli interpolatsioonil kasutatud puuraukude jt uuringupunktide varieeruvast tihedusest võib tegelik aluspõhja reljeef APR mudelist oluliselt erineda. APR mudelit uuendatakse igakuiselt.
583geol_raster_qp_50 Pinnakatte paksus (50x50m võrkmudel)Pinnakatte paksuse (QP) 50x50m võrkmudeli aluseks on erinevate uuringupunktide (puuraugud, - kaevud, paljandid ja vaatluspunktid) info. Mudelit täiendati 1:50 000 geoloogilise baaskaardi andmetega (QP isojooned mattunud orgude piires) ning georadari profiilidel interpreteeritud QP andmetega. NB! Tulenevalt uuringupunktide varieeruvast tihedusest võib tegelik pinnakatte paksus interpolatsiooni teel saadud QP mudelist oluliselt erineda. QP mudelit uuendatakse igakuiselt.
584hinnatsoon HinnatsoonHinnatsoon - 2001. aasta maa maksustamishinna alus.
585hinnatsoonTunnus TunnusHinnatsooni tunnus
586hoole Hoolde tegijaRiigiteede hoolet puudutav info Transpordiameti kodulehel (https://transpordiamet.ee/maanteed-veeteed-ohuruum/teehoole)
587huntide_ohjamispiirkonnad Hundi ohjamise aladEesti jaotunud 20 ohjamisalaks, mis on eraldatud vastavalt maakondadele ja jahipiirkondadele.
588hybrid HübriidHübriidkaardi vektorkihid (teede- ja vetevõrk, ehitised, piirid, kohanimed)
589hybriid_100000 Hübriidkaart
590hybriid_1000000 Hübriidkaart
591hybriid_12000 Hübriidkaart
592hybriid_120000 Hübriidkaart
593hybriid_150000 Hübriidkaart
594hybriid_2000 Hübriidkaart
595hybriid_2000000 Hübriidkaart
596hybriid_24000 Hübriidkaart
597hybriid_300000 Hübriidkaart
598hybriid_420000 Hübriidkaart
599hybriid_5000 Hübriidkaart
600hybriid_50000 Hübriidkaart
601hybriid_6000 Hübriidkaart
602hybriid_600000 Hübriidkaart
603hybriid_6000000 Hübriidkaart
604hybriid_75000 Hübriidkaart
605hybriid_800000 Hübriidkaart
606inf_etak_01 HooneHoone
607inf_etak_02 RajatisRajatis
608inf_etak_03 Maa-alune hooneMaa-alune hoone
609inf_etak_04 RööbasteeRööbastee
610inf_etak_05 JärsakJärsak
611inf_etak_06 TeealaTeeala
612inf_etak_07 ÕuÕu
613inf_etak_08 VooluveekoguVooluveekogu
614inf_etak_09 Muu kõlvikMuu kõlvik
615inf_etak_10 TurbaväliTurbaväli
616inf_etak_11 MärgalaMärgala
617inf_etak_12 Haritav maaHaritav maa
618inf_etak_13 Looduslik lageLooduslik lage
619inf_etak_14 PuittaimestikPuittaimestik
620inf_etak_15 MeriMeri
621inf_etak_16 VooluveekoguVooluveekogu
622inf_etak_17 SeisuveekoguSeisuveekogu
623inf_etak_18 SeisuveekoguSeisuveekogu
624inf_etak_19 PõhimaanteePõhimaantee
625inf_etak_20 TugimaanteeTugimaantee
626inf_etak_21 KõrvalmaanteeKõrvalmaantee
627inf_etak_22 Ramp või ühendusteeRamp või ühendustee
628inf_etak_23 Muu teeMuu tee
629inf_etak_24 Muu teeMuu tee
630inf_etak_25 TänavTänav
631inf_etak_26 PõhitänavPõhitänav
632inf_etak_27 JaotustänavJaotustänav
633inf_hyb_01 HooneHoone
634inf_hyb_02 RajatisRajatis
635inf_hyb_03 Maa-alune hooneMaa-alune hoone
636inf_hyb_04 RööbasteeRööbastee
637inf_hyb_05 PõhimaanteePõhimaantee
638inf_hyb_06 TugimaanteeTugimaantee
639inf_hyb_07 KõrvalmaanteeKõrvalmaantee
640inf_hyb_08 Ramp või ühendusteeRamp või ühendustee
641inf_hyb_09 Muu teeMuu tee
642inf_hyb_11 VooluveekoguVooluveekogu
643inf_hyb_12 SeisuveekoguSeisuveekogu
644inf_hyb_13 VooluveekoguVooluveekogu
645inf_hyb_14 TänavTänav
646inf_hyb_15 PõhitänavPõhitänav
647inf_hyb_16 JaotustänavJaotustänav
648isobaat_6m 6m isobaatKuue meetri isobaat (samasügavusjoon)
649jaotuspunkt JaotuspunktidTee jagatakse teeosadeks jaotuspunktide abil, mis paigutatakse teede võrgul sobivatesse kohtadesse. Jaotuspunktid ja nende kirjeldused peavad alati olema tee alg- ja lõpp-punktis ning sõiduteede arvu muutumiskohal.
650kaardilehed_1_10k Kaardilehed 1:10000Kaardilehed 1:10000
651kaardilehed_1_2k Kaardilehed 1:2000Kaardilehed 1:2000
652kaart Kaart
653kaart_10000 Kaart
654kaart_100000 Kaart
655kaart_1000000 Kaart
656kaart_12000 Kaart
657kaart_120000 Kaart
658kaart_15000 Kaart
659kaart_150000 Kaart
660kaart_2000 Kaart
661kaart_2000000 Kaart
662kaart_24000 Kaart
663kaart_300000 Kaart
664kaart_4000 Kaart
665kaart_420000 Kaart
666kaart_50000 Kaart
667kaart_6000 Kaart
668kaart_600000 Kaart
669kaart_6000000 Kaart
670kaart_75000 Kaart
671kaart_800000 Kaart
672kaart_hele Kaart (hele)Kaart (hele)
673kaart_hele_10000 Kaart (hele)
674kaart_hele_100000 Kaart (hele)
675kaart_hele_1000000 Kaart (hele)
676kaart_hele_12000 Kaart (hele)
677kaart_hele_120000 Kaart (hele)
678kaart_hele_15000 Kaart (hele)
679kaart_hele_150000 Kaart (hele)
680kaart_hele_2000 Kaart (hele)
681kaart_hele_2000000 Kaart (hele)
682kaart_hele_24000 Kaart (hele)
683kaart_hele_300000 Kaart (hele)
684kaart_hele_4000 Kaart (hele)
685kaart_hele_420000 Kaart (hele)
686kaart_hele_50000 Kaart (hele)
687kaart_hele_6000 Kaart (hele)
688kaart_hele_600000 Kaart (hele)
689kaart_hele_6000000 Kaart (hele)
690kaart_hele_75000 Kaart (hele)
691kaart_hele_800000 Kaart (hele)
692kaart_mv_10000 Halltoonides kaart
693kaart_mv_100000 Halltoonides kaart
694kaart_mv_1000000 Halltoonides kaart
695kaart_mv_12000 Halltoonides kaart
696kaart_mv_120000 Halltoonides kaart
697kaart_mv_15000 Halltoonides kaart
698kaart_mv_150000 Halltoonides kaart
699kaart_mv_2000 Halltoonides kaart
700kaart_mv_2000000 Halltoonides kaart
701kaart_mv_24000 Halltoonides kaart
702kaart_mv_300000 Halltoonides kaart
703kaart_mv_4000 Halltoonides kaart
704kaart_mv_420000 Halltoonides kaart
705kaart_mv_50000 Halltoonides kaart
706kaart_mv_6000 Halltoonides kaart
707kaart_mv_600000 Halltoonides kaart
708kaart_mv_6000000 Halltoonides kaart
709kaart_mv_75000 Halltoonides kaart
710kaart_mv_800000 Halltoonides kaart
711kaart_vt_10000 Kaart (valgete teedega)
712kaart_vt_100000 Kaart (valgete teedega)
713kaart_vt_1000000 Kaart (valgete teedega)
714kaart_vt_12000 Kaart (valgete teedega)
715kaart_vt_120000 Kaart (valgete teedega)
716kaart_vt_15000 Kaart (valgete teedega)
717kaart_vt_150000 Kaart (valgete teedega)
718kaart_vt_2000 Kaart (valgete teedega)
719kaart_vt_2000000 Kaart (valgete teedega)
720kaart_vt_24000 Kaart (valgete teedega)
721kaart_vt_300000 Kaart (valgete teedega)
722kaart_vt_4000 Kaart (valgete teedega)
723kaart_vt_420000 Kaart (valgete teedega)
724kaart_vt_50000 Kaart (valgete teedega)
725kaart_vt_6000 Kaart (valgete teedega)
726kaart_vt_600000 Kaart (valgete teedega)
727kaart_vt_6000000 Kaart (valgete teedega)
728kaart_vt_75000 Kaart (valgete teedega)
729kaart_vt_800000 Kaart (valgete teedega)
730kaldaastang KaldaastangÜle viie meetri kõrgune Eesti topograafia andmekogu põhikaardile kantud veekogu veepiirile lähemal kui 200m asuv kaldaastang.
731kaldaastang_ala Kaldaastangu alaEesti topograafia andmekogu põhikaardile kantud veekogu veepiiri ning kaldaastangu vaheline ala. ( vt LKS §35 lg5).
732kate Katted (detailne)Andmed teede katete, ülekatete või kulumiskihtide kohta.
733kate_yldine Teekate (üldine)Näitab, kas teelõigul on kõvakate või on tegu katteta teega (pinnas- või kruusatee).
734kea_hooldamsies_p2randniit Hooldamises pärandniitpärandniidud, mida hooldatakse
735kea_majandamises_p2randniit Majandamises pärandniitPärandniidud, mida majandatakse.
736kea_puisniidulife PuisniiduLIFE projektialadplaneeritud taastamisalad PuisniiduLIFE projekti raames
737kea_taastamises_p2randniit Taastamises pärandniitPärandniidud, mida taastatakse
738kergliiklusteed Kergliiklusteed (ETAK)Kergliiklusteed Eesti topograafia andmekogust (ETAK).
739kiiruspiirang KiiruspiirangAndmed teedele kehtestatud alaliste kiiruspiirangute kohta. Kiiruspiirangut kirjeldatakse mõlemal sõidusuunal eraldi.
740kik_toetatud_hooldusinvest KIK pärandniitude hooldus ja investeeringudÜF toetusega hooldus ja investeeringud.
741kik_toetatud_punktobj KIK pärandniitude punktobjektidÜF toetusega taastatud objektid
742kik_toetatud_teed KIK teed pärandniitudelÜF toetusega taastatud teed.
743kik_toetusega_taastatud_plk KIK taastatud pärandniitÜF toetusega taastatud kaitsealuste liikide elupaigad.
744kilomeetripunkt KilomeetripunktidArvutuslik andmekiht kõikide teede geomeetriate põhjal. Visualiseerib kilomeetripunkte tee algusest, kuvamist alustatakse alates 1. kilomeetrist. Võib erineda looduses liiklusmärgiga tähistatud kilomeetripostist.
745kkm_ristipuud RistipuudPuusse ristimärgi lõikamine kuulub veel tänapäevalgi Lõuna-Eesti matusekombestikku ning ristimärkidega puud meie looduses on unikaalsed piirkondliku surmakultuuri tunnusmärgid. Rohkem infot Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna kodulehelt.
746kkm_ristipuud_puhver Ristipuude puhvertsoonPuusse ristimärgi lõikamine kuulub veel tänapäevalgi Lõuna-Eesti matusekombestikku ning ristimärkidega puud meie looduses on unikaalsed piirkondliku surmakultuuri tunnusmärgid. Rohkem infot Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna kodulehelt. Ristipuude ümber märgitud 50 meetri laiune puhvertsoon on ala, mis tagaks ristipuude säilimise metsamajandamise käigus.
747kma_avalik_asjaoigus Asjaõigusega seotud mõjualad (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) asjaõigusega seotud mõjualad
748kma_avalik_elekter Elektriga seotud mõjualad (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) elektriga seotud kitsendused
749kma_avalik_elekter_3410_4006 Laevatatavate siseveekogude kohal kulgeva elektriõhuliini kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) elektriga seotud mõjualad: laevatatavate siseveekogude kohal kulgeva elektriõhuliini kaitsevöönd
750kma_avalik_elekter_3411_4006 Elektriõhuliini mastitõmmitsa või toe kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) elektriga seotud mõjualad: elektriõhuliini mastitõmmitsa või toe kaitsevöönd
751kma_avalik_elekter_341_4006 Alajaama või jaotusseadme kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) elektriga seotud mõjualad: alajaama või jaotusseadme kaitsevöönd
752kma_avalik_elekter_342_4006 Alla 1 kV elektriõhuliini kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) elektriga seotud mõjualad: alla 1 kV elektriõhuliini kaitsevöönd
753kma_avalik_elekter_343_4006 1-20kV õhukaabelliini kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) elektriga seotud mõjualad: 1-20kV õhukaabelliini kaitsevöönd
754kma_avalik_elekter_344_4006 1-20 kV elektriõhuliini kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) elektriga seotud mõjualad: 1-20 kV elektriõhuliini kaitsevöönd
755kma_avalik_elekter_345_4006 35-110kV elektriõhuliini kaitseöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) elektriga seotud mõjualad: 35-110kV elektriõhuliini kaitsevöönd
756kma_avalik_elekter_346_4006 220-330kV elektriõhuliini kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) elektriga seotud mõjualad: 220-330kV elektriõhuliini kaitsevöönd
757kma_avalik_elekter_347_4006 Elektrimaakaabelliini kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) elektriga seotud mõjualad: elektrimaakaabelliini kaitsevöönd
758kma_avalik_elekter_349_4006 Elektriveekaabelliini kaitsevöönd meres ja järvedes (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) elektriga seotud mõjualad: elektriveekaabelliini kaitsevöönd meres ja järvede
759kma_avalik_gaas Gaasiga seotud mõjualad (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) gaasiga seotud kitsendused
760kma_avalik_gaas_351 A- ja B-kategooria gaasipaigaldise kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) gaasiga seotud mõjualad: A-ja B-kategooria gaasipaigaldise kaitsevöönd
761kma_avalik_gaas_3514 200mm kuni 500mm läbimõõduga D-kategooria gaasitorustiku kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) gaasiga seotud mõjualad: 200mm kuni 500mm läbimõõduga D-kategooria gaasitorustiku kaitsevöönd
762kma_avalik_gaas_3516 500mm ja suurema läbimõõduga D-kategooria gaasitorustik (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) gaasiga seotud mõjualad: 500mm ja suurema läbimõõduga D-kategooria gaasitorustik
763kma_avalik_gaas_352 A- ja B-kategooria gaasitorustiku kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) gaasiga seotud mõjualad: A-ja B-kategooria gaasitorustiku kaitsevöönd
764kma_avalik_gaas_354 C-kategooria gaasipaigaldise kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) gaasiga seotud mõjualad: C-kategooria gaasipaigaldise kaitsevöönd
765kma_avalik_gaas_356 C-kategooria gaasitorustiku kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) gaasiga seotud mõjualad: C-kategooria gaasitorustiku kaitsevöönd
766kma_avalik_gaas_358 D-kategooria gaasipaigaldise kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) gaasiga seotud mõjualad: D-kategooria gaasipaigaldise kaitsevöönd
767kma_avalik_gaas_359 Alla 200mm läbimõõduga D-kategooria gaasitorustiku kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) gaasiga seotud mõjualad: Alla 200mm läbimõõduga D-kategooria gaasitorustiku kaitsevöönd
768kma_avalik_geodeesia Geodeesiaga seotud mõjualad (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) geodeesiaga seotud kitsendused
769kma_avalik_geodeesia_10008 Geodeetiliste mõõteseadmete kalibreerimise baasjoone geodeetilise märgi kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) geodeesiaga seotud mõjualad: geodeetiliste mõõteseadmete kalibreerimise baasjoone geodeetilise märgi kaitsevöönd
770kma_avalik_geodeesia_311 Ehitistel oleva geodeetilise märgi kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) geodeesiaga seotud mõjualad: ehitistel oleva geodeetilise märgi kaitsevöönd
771kma_avalik_geodeesia_312 Geodeetilised märgi kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) geodeesiaga seotud mõjualad: geodeetilise märgi kaitsevöönd
772kma_avalik_geodeesia_313 Riikliku geodeetilise võrgu I ja II klassi märgi kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) geodeesiaga seotud mõjualad: riikliku geodeetilise võrgu I ja II klassi märgi kaitsevöönd
773kma_avalik_kaugkyte Kaugküttega seotud mõjualad (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) geodeesiaga seotud kitsendused
774kma_avalik_kaugkyte_361 Alla 200 mm läbimõõduga maa- aluse soojatorustiku kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) kaugküttega seotud mõjualad: alla 200 mm läbimõõduga maa- aluse soojatorustiku kaitsevöönd
775kma_avalik_kaugkyte_362 200 mm ja suurema läbimõõduga maa- aluse soojatorustiku kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) kaugküttega seotud mõjualad: 200 mm ja suurema läbimõõduga maa- aluse soojatorustiku kaitsevöönd
776kma_avalik_kaugkyte_364 16 baari ja madalama rõhuga maapealse sooja- aurutorustiku kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) kaugküttega seotud mõjualad: 16 baari ja madalama rõhuga maapealse sooja- aurutorustiku kaitsevöönd
777kma_avalik_kaugkyte_365 Üle 6 baarise rõhuga maapealse sooja-ja veetorustiku kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) kaugküttega seotud mõjualad: üle 6 baarise rõhuga maapealse sooja-ja veetorustiku kaitsevöönd
778kma_avalik_kaugkyte_366 Alla 6 baarise rõhuga maapealse sooja-ja veetorustiku kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) kaugküttega seotud mõjualad: alla 6 baarise rõhuga maapealse sooja-ja veetorustiku kaitsevöönd
779kma_avalik_kaugkyte_367 Kaugküttevõrgu juurde kuuluvate ehitiste kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) kaugküttega seotud mõjualad: Kaugküttevõrgu juurde kuuluvate ehitiste kaitsevöönd
780kma_avalik_kemikaal Kemikaalidega seotud mõjualad (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) kemikaalidega seotud kitsendused
781kma_avalik_kemikaal_382 Maapealse vedelkütusetorustiku kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) kemikaalidega seotud mõjualad: maapealse vedelkütusetorustiku kaitsevöönd
782kma_avalik_kemikaal_386 Üle 5000 m³ naftasaaduste mahuti kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) kemikaalidega seotud mõjualad: üle 5000 m³ naftasaaduste mahuti kaitsevöönd
783kma_avalik_looduskaitse Looduskaitsega seotud mõjualad (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud kitsendused
784kma_avalik_looduskaitse_10011 Karstiala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud mõjualad: karstiala
785kma_avalik_looduskaitse_10012 Karstivormi või -järviku kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud mõjualad: karstivormi või -järviku kaitsevöönd
786kma_avalik_looduskaitse_10013 Nitraaditundliku ala tegevuspiiranguvöönd olulisel allika- või karstialal (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud mõjualad: nitraaditundliku ala tegevuspiiranguvöönd olulisel allika- või karstialal
787kma_avalik_looduskaitse_211_3001 Kaitseala loodusreservaat (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud mõjualad: kaitseala loodusreservaat
788kma_avalik_looduskaitse_211_3002 Kaitseala hooldatav sihtkaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud mõjualad: kaitseala hooldatav sihtkaitsevöönd
789kma_avalik_looduskaitse_211_3003 Kaitseala looduslik sihtkaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud mõjualad: kaitseala looduslik sihtkaitsevöönd
790kma_avalik_looduskaitse_211_3004 Uuendamata eeskirjadega kaitseala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud mõjualad: uuendamata eeskirjadega kaitseala
791kma_avalik_looduskaitse_211_3005 Kaitseala piiranguvöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud mõjualad: kaitseala piiranguvöönd
792kma_avalik_looduskaitse_212 Hoiuala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud mõjualad: hoiuala
793kma_avalik_looduskaitse_213_3007 Püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud mõjualad: püsielupaiga sihtkaitsevöönd
794kma_avalik_looduskaitse_213_3008 Püsielupaiga piiranguvöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud mõjualad: püsielupaiga piiranguvöönd
795kma_avalik_looduskaitse_214 Vääriselupaiga kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud mõjualad: vääriselupaik
796kma_avalik_looduskaitse_215 Kaitstava looduse üksikobjekti piiranguvöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud mõjualad: kaitstava looduse üksikobjekti piiranguvöönd
797kma_avalik_looduskaitse_216 Kohaliku omavalitsuse kaitstav loodusobjekt (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud mõjualad: kohaliku omavalitsuse kaitstav loodusobjekt
798kma_avalik_maaparandus Maaparandusega seotud mõjualad (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud kitsendused
799kma_avalik_maaparandus_10000 10-25km² valgalaga eesvoolu kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud mõjualad: 10-25km² valgalaga eesvoolu kaitsevöönd
800kma_avalik_maaparandus_10000_3016 10-25km² valgalaga eesvoolu piiranguvöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud mõjualad: 10-25km² valgalaga eesvoolu piiranguvöönd
801kma_avalik_maaparandus_10000_3017 10-25km² valgalaga eesvoolu ehituskeeluvöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud mõjualad: 10-25km² valgalaga eesvoolu ehituskeeluvöönd
802kma_avalik_maaparandus_10000_3018 10-25km² valgalaga eesvoolu veekaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud mõjualad: 10-25km² valgalaga eesvoolu veekaitsevöönd
803kma_avalik_maaparandus_10002 Üle 25km² valgalaga eesvoolu kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud mõjualad: üle 25km² valgalaga eesvoolu kaitsevöönd
804kma_avalik_maaparandus_10002_3016 Üle 25km² valgalaga eesvoolu piiranguvöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud mõjualad: üle 25km² valgalaga eesvoolu piiranguvöönd
805kma_avalik_maaparandus_10002_3017 Üle 25km² valgalaga eesvoolu ehituskeeluvöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud mõjualad: üle 25km² valgalaga eesvoolu ehituskeeluvöönd
806kma_avalik_maaparandus_10002_3018 Üle 25km² valgalaga eesvoolu veekaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud mõjualad: üle 25km² valgalaga eesvoolu veekaitsevöönd
807kma_avalik_maaparandus_231 Maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud kitsendused: maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu kaitsevöönd
808kma_avalik_maaparandus_232 Maaparandussüsteemi tegevuspiirkond (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud mõjualad: maaparandussüsteemi tegevuspiirkond
809kma_avalik_maaparandus_233 Kollektoreesvoolu kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud mõjualad: kollektoreesvoolu kaitsevöönd
810kma_avalik_maaparandus_234_10001 Kuni 10km² valgalaga eesvoolu kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud mõjualad: kuni 10km² valgalaga eesvoolu kaitsevöönd
811kma_avalik_maaparandus_234_3018 Kuni 10km² valgalaga eesvoolu veekaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud mõjualad: kuni 10km² valgalaga eesvoolu veekaitsevöönd
812kma_avalik_muinsuskaitse Muinsuskaitsega seotud mõjualad (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud kitsendused
813kma_avalik_muinsuskaitse_241_1007 Kinnismälestise ala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) muinsuskaitsega seotud mõjualad: kinnismälestise ala
814kma_avalik_muinsuskaitse_241_1008 Kinnismälestise kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) muinsuskaitsega seotud mõjualad: kinnismälestise kaitsevöönd
815kma_avalik_muinsuskaitse_242_1007 Muinsuskaitseala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) muinsuskaitsega seotud mõjualad: muinsuskaitseala
816kma_avalik_muinsuskaitse_242_1008 Muinsuskaitseala kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) muinsuskaitsega seotud mõjualad: muinsuskaitseala kaitsevöönd
817kma_avalik_planeering Planeeringuga seotud mõjualad (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) planeeringutega seotud kitsendused
818kma_avalik_planeering_111 Riigi eriplaneeringu ala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) planeeringutega seotud mõjualad: riigi eriplaneeringu ala
819kma_avalik_planeering_113 Üldplaneeringu ala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) planeeringutega seotud mõjualad: üldplaneeringu ala
820kma_avalik_planeering_115 Detailplaneeringu koostamise kohustus (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) planeeringutega seotud mõjualad: detailplaneeringu koostamise kohustus
821kma_avalik_planeering_116 Tiheasustusala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) planeeringutega seotud mõjualad: tiheasustusala
822kma_avalik_reostusoht Reostusohuga seotud mõjualad (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) reostusohuga seotud kitsendused
823kma_avalik_reostusoht_261 Kaitsmata põhjaveega ala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) reostusohuga seotud kitsendused: kaitsmata põhjaveega ala
824kma_avalik_reostusoht_262 Nitraaditundlik ala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) reostusohuga seotud kitsendused: nitraaditundlik ala
825kma_avalik_reostusoht_263 Kalmistu sanitaarkaitseala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) reostusohuga seotud kitsendused: kalmistu sanitaarkaitseala
826kma_avalik_reostusoht_264 Matmispaiga (loomsete) sanitaarkaitseala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) reostusohuga seotud kitsendused: matmispaiga(loomsete) sanitaarkaitseala
827kma_avalik_ressurss Ressurssidega seotud mõjualad (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) ressurssidega seotud kitsendused
828kma_avalik_ressurss_251 Maardla vöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) ressurssidega seotud mõjualad: maardla vöönd
829kma_avalik_ressurss_252 Uuringu ala vöönd (geoloogiline)(KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) ressurssidega seotud mõjualad: uuringu ala vöönd
830kma_avalik_riigikaitse Riigikaitsega seotud mõjualad (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) riigikaitsega seotud kitsendused
831kma_avalik_riigikaitse_121_1001 Riigpiiri piiririba (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) riigikaitsega seotud mõjualad: riigpiiri piiririba
832kma_avalik_riigikaitse_121_10011 Piirivöönd ja piiriveekogu (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) riigikaitsega seotud mõjualad: piirivöönd ja piiriveekogu
833kma_avalik_riigikaitse_123 Riigikaitselise ehitise piiranguvöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) riigikaitsega seotud mõjualad: riigikaitselise ehitise piiranguvöönd
834kma_avalik_side Sidega seotud mõjualad (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) sidega seotud kitsendused
835kma_avalik_side_331 Raadiosidemasti kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) sidega seotud mõjualad: raadiosidemasti kaitsevöönd (KPOIS)
836kma_avalik_side_332 Maismaal asuva sideehitise kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) sidega seotud mõjualad: maismaal asuva sideehitise kaitsevöönd (KPOIS)
837kma_avalik_side_334 Merel asuva sideehitise kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) sidega seotud mõjualad: merel asuva sideehitise kaitsevöönd (KPOIS)
838kma_avalik_sundvaldus Sundvaldusega seotud mõjualad (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) sundvaldusega seotud mõjualad
839kma_avalik_sundvaldus_10009 Sundvaldusega tee ala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) sundvaldusega seotud mõjualad: sundvaldusega tee
840kma_avalik_sundvaldus_131 Sundvaldusega tehnorajatise ala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) sundvaldusega seotud mõjualad: sundvaldusega tehnorajatis
841kma_avalik_sundvaldus_132 Sundvaldusega tehnovõrgu ala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) sundvaldusega seotud mõjualad: sundvaldusega tehnovõrk
842kma_avalik_transport Transpordiga seotud mõjualad (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) transpordiga seotud kitsendused
843kma_avalik_transport_321 Lennuvälja kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) transpordiga seotud mõjualad: lennuvälja kaitsevöönd (KPOIS)
844kma_avalik_transport_322 Raudtee kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) transpordiga seotud mõjualad: raudtee kaitsevöönd (KPOIS)
845kma_avalik_transport_324_1004 Maantee (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) transpordiga seotud mõjualad: maantee (KPOIS)
846kma_avalik_transport_324_4004 Maantee kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) transpordiga seotud mõjualad: maantee kaitsevöönd (KPOIS)
847kma_avalik_transport_325_1004 Tänav (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) transpordiga seotud mõjualad: tänav (KPOIS)
848kma_avalik_transport_325_4004 Tänava kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) transpordiga seotud mõjualad: tänava kaitsevöönd (KPOIS)
849kma_avalik_veekogu Veekogudega seotud mõjualad (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekoguga seotud kitsendused
850kma_avalik_veekogu_10001_3018 Kuni 10 km² valgalaga veekogu veekaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: kuni 10km² valgalaga veekogu veekaitsevöönd
851kma_avalik_veekogu_10003 Korduv üleujutusala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: korduv üleujutusala
852kma_avalik_veekogu_10004 Kõrgveeala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: kõrgveeala
853kma_avalik_veekogu_10015 Kanal, peakraav valgalaga kuni 10 km² ranna või kalda veekaitsevööndKanal, peakraav valgalaga kuni 10 km²
854kma_avalik_veekogu_10015_1005 Üle 10 km² valgalaga kanali, peakraavi avalik kasutus (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: üle 10 km² valgalaga kanali, peakraavi avalik kasutus
855kma_avalik_veekogu_10015_1006 Üle 10 km² valgalaga kanali, peakraavi kallasrada (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: üle 10 km² valgalaga kanali, peakraavi kallasrada
856kma_avalik_veekogu_10015_3018 Üle 10 km² valgalaga kanali, peakraavi veekaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: üle 10 km² valgalaga kanali, peakraavi veekaitsevöönd
857kma_avalik_veekogu_221_10008 Nitraaditundlikul alal asuva allika tegevuspiiranguvöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: nitraaditundlikul alal asuva allika tegevuspiiranguvöönd
858kma_avalik_veekogu_221_3016 Allika piiranguvöönd(KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: allika piiranguvöönd
859kma_avalik_veekogu_221_3017 Allika ehituskeeluvöönd(KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: allika ehituskeeluvöönd
860kma_avalik_veekogu_221_3018 Allika veekaitsevöönd(KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: allika veekaitsevöönd
861kma_avalik_veekogu_223_1006 Veekogu kallasrada meresaarte, Narva-Jõesuu mereranna ääres (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: veekogu kallasrada meresaarte, Narva-Jõesuu mereranna ääres
862kma_avalik_veekogu_223_3016 Veekogu piiranguvöönd meresaarte, Narva-Jõesuu mereranna ääres (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: veekogu piiranguvöönd meresaarte, Narva-Jõesuu mereranna ääres
863kma_avalik_veekogu_223_3017 Veekogu ehituskeeluvöönd meresaarte, Narva-Jõesuu mereranna ääres (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: veekogu ehituskeeluvöönd meresaarte, Narva-Jõesuu mereranna ääres
864kma_avalik_veekogu_223_3018 Veekogu veekaitsevöönd meresaarte, Narva-Jõesuu mereranna ääres (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: veekogu veekaitsevöönd meresaarte, Narva-Jõesuu mereranna ääres
865kma_avalik_veekogu_224_1006 Mereranna, Peipsi j, Võrtsjärve, Pihkva j, Lämmijärve kallasrada (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: mereranna, Peipsi j, Võrtsjärve, Pihkva j, Lämmijärve kallasrada
866kma_avalik_veekogu_224_3016 Mereranna, Peipsi j, Võrtsjärve, Pihkva j, Lämmijärve piiranguvöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: mereranna, Peipsi j, Võrtsjärve, Pihkva j, Lämmijärve piiranguvöönd
867kma_avalik_veekogu_224_3017 Mereranna, Peipsi j, Võrtsjärve, Pihkva j, Lämmijärve ehituskeeluvöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: mereranna, Peipsi j, Võrtsjärve, Pihkva j, Lämmijärve ehituskeeluvöönd
868kma_avalik_veekogu_224_3018 Mereranna, Peipsi j, Võrtsjärve, Pihkva j, Lämmijärve veekaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: mereranna, Peipsi j, Võrtsjärve, Pihkva j, Lämmijärve veekaitsevöönd
869kma_avalik_veekogu_225_3016 Üle 10 ha pindalaga ja üle 25 km² valgalaga veekogu piiranguvöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: üle 10 ha pindalaga ja üle 25 km² valgalaga veekogu piiranguvöönd
870kma_avalik_veekogu_225_3017 Üle 10 ha pindalaga ja üle 25 km² valgalaga veekogu ehituskeeluvöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: üle 10 ha pindalaga ja üle 25 km² valgalaga veekogu ehituskeeluvöönd
871kma_avalik_veekogu_225_3018 Üle 10 ha pindalaga ja üle 25 km² valgalaga veekogu veekaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: üle 10 ha pindalaga ja üle 25 km² valgalaga veekogu veekaitsevöönd
872kma_avalik_veekogu_226_3016 Kuni 10 ha pindalaga ja kuni 25 km² valgalaga veekogu piiranguvöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: kuni 10 ha pindalaga ja kuni 25 km² valgalaga veekogu piiranguvöönd
873kma_avalik_veekogu_226_3017 Kuni 10 ha pindalaga ja kuni 25km² valgalaga veekogu ehituskeeluvöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: kuni 10 ha pindalaga ja kuni 25 km² valgalaga veekogu ehituskeeluvöönd
874kma_avalik_veekogu_226_3018 Kuni 10 ha pindalaga ja kuni 25km² valgalaga veekogu veekaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: kuni 10 ha pindalaga ja kuni 25 km² valgalaga veekogu veekaitsevöönd
875kma_avalik_veekogu_235 Kanal, peakraav veekogu veekaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: kanal, peakraav
876kma_avalik_veekogu_235_1005 Kuni 10 km² valgalaga kanali, peakraavi avalik kasutus (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: kuni 10 km² valgalaga kanali, peakraavi avalik kasutus
877kma_avalik_veekogu_235_1006 Kuni 10 km² valgalaga kanali, peakraavi kallasrada (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: kuni 10 km² valgalaga kanali, peakraavi kallasrada
878kma_avalik_veekogu_235_3018 Kuni 10 km² valgalaga kanali, peakraavi veekaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: kuni 10 km² valgalaga kanali, peakraavi veekaitsevöönd
879kma_avalik_veevarustus Veevarustusega seotud mõjualad (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud kitsendused
880kma_avalik_veevarustus_371 Alla 250mm läbimõõduga maa-aluse vee ja kanal.survetorustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud mõjualad: alla 250mm läbimõõduga maa-aluse vee ja kanal.survetorustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd
881kma_avalik_veevarustus_3710 Jõgedes ja järvedes asuva veealuse vee ja kanal. torustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud mõjualad: jõgedes ja järvedes asuva veealuse vee ja kanal. torustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd
882kma_avalik_veevarustus_3711 Meres asuva veealuse vee ja kanal. torustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud mõjualad: meres asuva veealuse vee ja kanal. torustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd
883kma_avalik_veevarustus_3712 Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniehitise ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud mõjualad: ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniehitise ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd
884kma_avalik_veevarustus_3713 Alla 10 m³/p vooluhulgaga ühiskanalisatsiooni reoveepumpla reostuskaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud mõjualad: alla 10 m³/p vooluhulgaga ühiskanalisatsiooni reoveepumpla reostuskaitsevöön
885kma_avalik_veevarustus_3714 Üle 10 m³/p vooluhulgaga ühiskanalisatsiooni reoveepumpla reostuskaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud mõjualad: üle 10 m³/p vooluhulgaga ühiskanalisatsiooni reoveepumpla reostuskaitsevöönd (KPOIS)
886kma_avalik_veevarustus_3717_3019 Veehaarde sanitaarkaitseala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud mõjualad: veehaarde sanitaarkaitseala
887kma_avalik_veevarustus_3717_4011 Puurkaevu hooldusala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud mõjualad: puurkaevu hooldusala
888kma_avalik_veevarustus_3718 Veevõtukoha veehaarde sanitaarkaitseala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud mõjualad: veevõtukoha veehaarde sanitaarkaitseala
889kma_avalik_veevarustus_372 250mm kuni 500mm läbimõõduga maa-aluse vee ja kanal.survetorustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud mõjualad: 250mm kuni 500mm läbimõõduga maa-aluse vee ja kanal.survetorustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd
890kma_avalik_veevarustus_373 500 mm ja suurema läbimõõduga maa-aluse vee ja kanal.survetorustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud mõjualad: 500 mm ja suurema läbimõõduga maa-aluse vee ja kanal.survetorustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd
891kma_avalik_veevarustus_374 Alla 2m süg. ja alla 250mm läbimõõduga maa-aluse vee ja kanal. vabavoolse torustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud mõjualad: alla 2m süg. ja alla 250mm läbimõõduga maa-aluse vee ja kanal. vabavoolse torustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd
892kma_avalik_veevarustus_375 Alla 2m süg. ja suurema kui 250mm läbimõõduga läbimõõduga maa-aluse vee ja kanal. vabavoolse torustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud mõjualad: alla 2m süg. ja suurema kui 250mm läbimõõduga läbimõõduga maa-aluse vee ja kanal. vabavoolse torustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd
893kma_avalik_veevarustus_376 Üle 2m süg. ja alla 250mm läbimõõduga maa-aluse vee ja kanal. vabavoolse torustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud mõjualad: üle 2m süg. ja alla 250mm läbimõõduga vee ja kanal. vabavoolse torustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd (KPOIS)
894kma_avalik_veevarustus_377 Üle 2m süg. ja 250-1000mm läbimõõduga maa-aluse vee ja kanal. vabavoolse torustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud mõjualad: üle 2m süg. ja 250-1000mm läbimõõduga vee ja kanal. vabavoolse torustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd
895kma_avalik_veevarustus_378 Üle 2m süg. ja suurema kui 1000mm läbimõõduga maa-aluse vee ja kanal. vabavoolse torustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud mõjualad: üle 2m süg. ja suurema kui 1000mm läbimõõduga vee ja kanal. vabavoolse torustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd
896kohu_ads_administratiivkeskus Administratiivkeskus (KOHU)Linnavalitsused, linnaosavalitsused, vallavalitsused, teeninduspunktid.
897kohu_ads_haigla Haigla (KOHU)Erinevad haiglad.
898kohu_ads_haridus Haridusasutus (KOHU)Lasteaiad, koolid, huvikoolid.
899kohu_ads_hoolekanne Hoolekanne (KOHU)Hoolekandeasutused
900kohu_ads_kaubandus Kaubandus (KOHU)Kaubanduskeskused, ärihooned, ööklubid.
901kohu_ads_kultuuriasutus Kultuuriasutus (KOHU)Erinevad kultuuriasutused.
902kohu_ads_kultuurilugu Kultuurilugu (KOHU)Mõisad
903kohu_ads_lennuvali Lennuväli (KOHU)Lennuväljad
904kohu_ads_loodus Loodus (KOHU)Mitmesugused loodusobjektid
905kohu_ads_majutus Majutus (KOHU)Hotellid, hostelid, puhkekodud, puhkemajad.
906kohu_ads_peatus Peatus (KOHU)Ühistranspordi peatused
907kohu_ads_perearst Perearst (KOHU)Perearstikeskused.
908kohu_ads_piirkond Piirkond (KOHU)Mitteametlikud linnaosad, osavallad, ühiskondlikud alad
909kohu_ads_post Postiteenus (KOHU)Postkontorid
910kohu_ads_ppa Politsei ja Piirivalve (KOHU)Politsei- ja piirivalvega seotud asutused.
911kohu_ads_raamatukogu Raamatukogu (KOHU)Erinevad raamatukogud.
912kohu_ads_rajatis Rajatis (KOHU)Hooned, kirikud, meremärgid jms
913kohu_ads_sadam Sadam (KOHU)Sadamad
914kohu_ads_sild Sild või tunnel (KOHU)Sillad ja tunnelid
915kohu_ads_sport Sport (KOHU)Mitmesugused sportimiskohad.
916kohu_ads_supluskoht Supluskoht (KOHU)Supluskohad
917kohu_ads_tee Tee (KOHU)Teed
918kohu_ads_terminal Terminal (KOHU)Terminalid
919kohu_ads_v2lisesindus Välisesindus (KOHU)Saatkonnad, konsulaadid, rahvusvahelised organisatsioonid.
920kohu_ads_valitsusasutus Valitsusasutus (KOHU)Erinevad riigiasutused.
921kohu_ads_veekogu Veekogu (KOHU)Seisu- ja vooluveekogud
922korgvesi_1m_joon 1m kõrgusjooned1m kõrgusjooned
923korgvesi_korduv_uleujutus Korduva üleujutusega alaKorduva üleujutusega veekogude üleujutusala. Ala piir on ranna või kalda piiranguvööndi, veekaitsevööndi ja ehituskeeluvööndi lähtejoon vastavalt Looduskaitseseaduse § 35 lg 31 ning lg 4.
924korgvesi_vooluveed Siseveekogude kõrgveepiirKorduva üleujutusega siseveekogude üleujutusala. Ala piir on ranna või kalda piiranguvööndi, veekaitsevööndi ja ehituskeeluvööndi lähtejoon vastavalt Looduskaitseseaduse § 35 lg 3 ning lg 4.
925kpo_avalik_asjaoigus Asjaõigusega seotud kitsendused (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) asjaõigusega seotud kitsendused.
926kpo_avalik_elekter Elektriga seotud kitsendused (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) elektriga seotud kitsendused
927kpo_avalik_gaas Gaasiga seotud kitsendused (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) gaasiga seotud kitsendused
928kpo_avalik_geodeesia Geodeesiaga seotud kitsendused (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) geodeesiaga seotud kitsendused
929kpo_avalik_kaugkyte Kaugküttega seotud kitsendused (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) kaugküttega seotud kitsendused
930kpo_avalik_kemikaal Kemikaalidega seotud kitsendused (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) kemikaalidega seotud kitsendused
931kpo_avalik_looduskaitse Looduskaitsega seotud kitsendused (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud kitsendused
932kpo_avalik_maaparandus Maaparandusega seotud kitsendused (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud kitsendused
933kpo_avalik_muinsuskaitse Muinsuskaitsega seotud kitsendused (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) muinsuskaitsega seotud kitsendused
934kpo_avalik_planeering Planeeringuga seotud kitsendused (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) planeeringutega seotud kitsendused
935kpo_avalik_reostusoht Reostusohuga seotud kitsendused (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) reostusohuga seotud kitsendused
936kpo_avalik_ressurss Ressurssidega seotud kitsendused (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) ressurssidega seotud kitsendused
937kpo_avalik_riigikaitse Riigikaitsega seotud kitsendused (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) riigikaitsega seotud kitsendused
938kpo_avalik_side Sidega seotud kitsendused (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) sidega seotud kitsendused
939kpo_avalik_sundvaldus Sundvaldusega seotud kitsendused (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) sundvaldusega seotud kitsendused.
940kpo_avalik_transport Transpordiga seotud kitsendused (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) transpordiga seotud kitsendused
941kpo_avalik_veekogu Veekogudega seotud kitsendused (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud kitsendused
942kpo_avalik_veevarustus Veevarustusega seotud kitsendused (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud kitsendused
943kr_hoiuala HoiualaHoiuala on elupaikade ja kasvukohtade kaitseks määratud ala, mille säilimise tagamiseks hinnatakse kavandatavate tegevuste mõju ja keelatakse ala soodsat seisundit kahjustavad tegevused. Täpsemalt Looduskaitseseaduses
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
944kr_hooldatav_skv Hooldatav sihtkaitsevööndSihtkaitsevöönd on kaitseala maa- või veeala seal väljakujunenud või kujundatavate looduslike ja poollooduslike koosluste säilitamiseks. Hooldatavates sihtkaitsevööndites on loodusväärtuste säilimiseks sageli vajalik inimese kaasabi (nt puisniitude hooldamine, niitmine, rannakarjamaade karjatamine, võsa lõikamine jne).Täpsemalt Looduskaitseseaduses
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
945kr_iii_kategooria_loomad III kat. kaitsealune faunaIII kaitsekategooriasse arvatakse nii liigid, mille arvukust ohustab elupaikade ja kasvukohtade hävimine või rikkumine ja mille arvukus on vähenenud sedavõrd, et ohutegurite toime jätkumisel võivad nad sattuda ohustatud liikide hulka, kui liigid, mis kuulusid I või II kaitsekategooriasse, kuid on vajalike kaitseabinõude rakendamise tõttu väljaspool hävimisohtu. Täpsemalt Looduskaitseseaduses
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
946kr_iii_kategooria_seen_ja_samblik III kat. kaitsealused seened ja samblikudIII kaitsekategooriasse arvatakse nii liigid, mille arvukust ohustab elupaikade ja kasvukohtade hävimine või rikkumine ja mille arvukus on vähenenud sedavõrd, et ohutegurite toime jätkumisel võivad nad sattuda ohustatud liikide hulka, kui liigid, mis kuulusid I või II kaitsekategooriasse, kuid on vajalike kaitseabinõude rakendamise tõttu väljaspool hävimisohtu. Täpsemalt Looduskaitseseaduses
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
947kr_iii_kategooria_taimed III kat. kaitsealused taimedIII kaitsekategooriasse arvatakse nii liigid, mille arvukust ohustab elupaikade ja kasvukohtade hävimine või rikkumine ja mille arvukus on vähenenud sedavõrd, et ohutegurite toime jätkumisel võivad nad sattuda ohustatud liikide hulka, kui liigid, mis kuulusid I või II kaitsekategooriasse, kuid on vajalike kaitseabinõude rakendamise tõttu väljaspool hävimisohtu. Täpsemalt Looduskaitseseaduses
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
948kr_kaitseala KaitsealaKaitseala on inimtegevusest puutumatuna hoitav või erinõuete kohaselt kasutatav ala, kus säilitatakse, kaitstakse, taastatakse, uuritakse või tutvustatakse loodust. Täpsemalt Looduskaitseseaduses
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
949kr_kaitseala_centroid Kaitseala kodulehtKaitseala koduleht
950kr_kaitseala_keskus Kaitseala keskusedKaitsealade loodus- ja külastuskeskused.
951kr_kaitsereziim LooduskaitserežiimLooduskaitserežiim.
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
952kr_kohalikobjekt KOV kaitstav loodusobjektKohaliku omavalitsuse tasandil võib kaitstavaks loodusobjektiks olla maastik, väärtuslik põllumaa, väärtuslik looduskooslus, maastiku üksikelement, park, haljasala või haljastuse üksikelement, mis ei ole kaitse alla võetud kaitstava looduse üksikobjektina ega paikne kaitsealal.
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
953kr_kov_kohalikobjekt_pv KOV kaitstavate loodusobjektide piirangualaKOV kaitstavate loodusobjektide piiranguala.
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
954kr_looduskaitseala LooduskaitsealaLooduskaitseala on kaitseala looduse säilitamiseks, kaitsmiseks, taastamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks. Täpsemalt Looduskaitseseaduses
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
955kr_looduslik_skv Looduslik sihtkaitsevööndSihtkaitsevöönd on kaitseala maa- või veeala seal väljakujunenud või kujundatavate looduslike ja poollooduslike koosluste säilitamiseks. Looduslikes sihtkaitsevööndites kaitstakse looduslike protsesside loomulikku arengut (nt sood, loodusmetsad). Täpsemalt Looduskaitseseaduses
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
956kr_loodusreservaat LoodusreservaatLoodusreservaat on kaitseala otsesest inimtegevusest puutumata loodusega maa- või veeala, kus tagatakse looduslike koosluste säilimine ja kujunemine üksnes looduslike protsesside tulemusena. Täpsemalt Looduskaitseseaduses
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
957kr_maastikukaitseala MaastikukaitsealaMaastikukaitseala on kaitseala maastiku säilitamiseks, kaitsmiseks, uurimiseks, tutvustamiseks ja kasutamise reguleerimiseks. Täpsemalt Looduskaitseseaduses
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
958kr_natura2000_linnuala Natura 2000 linnualaNatura 2000 on üleeuroopaline kaitstavate alade võrgustik (koosneb loodusaladest ja linnualadest), mille eesmärk on tagada haruldaste või ohustatud lindude, loomade ja taimede ning nende elupaikade ja kasvukohtade kaitse. Natura 2000 alade kohta Keskkonnaministeeriumi kodulehel
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
959kr_natura2000_loodusala Natura 2000 loodusalaNatura 2000 on üleeuroopaline kaitstavate alade võrgustik (koosneb loodusaladest ja linnualadest), mille eesmärk on tagada haruldaste või ohustatud lindude, loomade ja taimede ning nende elupaikade ja kasvukohtade kaitse. Natura 2000 alade kohta Keskkonnaministeeriumi kodulehel
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
960kr_park ParkPark on mitmekesise taimestikuga, sealhulgas puude või põõsastega haljasala.
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
961kr_piirang PiiranguvööndPiiranguvööndid on kõige leebema kaitsekorraga alad, mis määratletakse juhul kui loodusväärtuste säilitamiseks rangemaid piiranguid pole vaja. Põhinõudeks on siin maastikupildi säiltamine ja jätkusuutlik majandamine. Piiranguvööndid toimivad ka ühendusalana rangemalt kaitstavate vööndite sidumiseks ühtseks kaitsealaks. Täpsemalt Looduskaitseseaduses
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
962kr_piirangukeelualad_gs Liikumispiirangud ja keelualadKaitsealused alad, kus on liikumine keelatud või piiratud. Kontakt küsimuste tekkimisel: info@keskkonnaamet.ee
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
963kr_poollooduslikkooslus Pärandniidud kaitstavatel aladelPoollooduslikud kooslused ehk pärandkooslused on erakordselt liigirikkad looduslikud niidualad, mida on järjepidevalt niidetud või karjatatud ning mis on elupaigaks mitmetele haruldastele liikidele. Eestis peamiselt levinud poollooduslike koosluste tüübid on puisniidud, loopealsed, ranna-, lammi-, aru- ja soostunud niidud ning puiskarjamaad.
Kui koodile on lisatud *, on tegemist EU direktiivi prioriteetse elupaigaga.
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
964kr_poollooduslikkooslus_mto Pärandniidud väljapool kaitstavaid alasidPoollooduslikud kooslused ehk pärandkooslused on erakordselt liigirikkad looduslikud niidualad, mida on järjepidevalt niidetud või karjatatud ning mis on elupaigaks mitmetele haruldastele liikidele. Eestis peamiselt levinud poollooduslike koosluste tüübid on puisniidud, loopealsed, ranna-, lammi-, aru- ja soostunud niidud ning puiskarjamaad.
Kui koodile on lisatud *, on tegemist EU direktiivi prioriteetse elupaigaga.
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
965kr_projekteeritav_ko Projekteeritav kaitseobjekt (ala)Projekteeritav kaitseobjekt.
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
966kr_projekteeritav_ko_point Projekteeritav kaitseobjekt (punkt)Projekteeritav kaitseobjekt.
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
967kr_puhasti PuhastiVeetöötlusjaamad (joogiveehaarde puhastid) ja reoveepuhastid, millele on välja antud keskkonnaluba.
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
968kr_puistu PuistuPuistu on puude ja muude puittaimede kogum, mis kasvab ühesuguste kasvutingimustega maa-alal.
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
969kr_pysielupaik PüsielupaikPüsielupaik on kaitsealune loodusobjekt, mille kaitse kaudu kaitstakse liiki väljaspool kaitsealasid.
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
970kr_pysielupaik_pv Püsielupaiga piiranguvööndKaitsealuse loodusobjekti püsielupaiga piiranguvöönd, milles rakendatakse piiranguvööndi kaitsekorda.
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
971kr_pysielupaik_skv Püsielupaiga sihtkaitsevööndKaitsealuse loodusobjekti püsielupaiga sihtkaitsevöönd, milles rakendatakse sihtkaitsevööndi kaitsekorda.
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
972kr_rahvuspark RahvusparkRahvuspark on kaitseala looduse, maastike, kultuuripärandi ning tasakaalustatud keskkonnakasutuse säilitamiseks, kaitsmiseks, taastamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks. Täpsemalt Looduskaitseseaduses
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
973kr_uuendamata_kaitseala Uuendamata eeskirjadega kaitsealaUuendamata eeskirjadega kaitseala.
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
974kr_uuendamata_park Uuendamata eeskirjadega parkUuendamata eeskirjadega park.
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
975kr_veelase VeelaseKeskkonnalubadega seotud heitvee väljalasud. Heitvesi on kasutusel olnud vesi, mis juhitakse suublasse. (veeseadus § 18)
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
976kr_yksikobjekt Kaitstav looduse üksikobjektKaitstav looduse üksikobjekt on teadusliku, esteetilise või ajaloolis-kultuurilise väärtusega elus või eluta loodusobjekt, nagu puu, allikas, rändrahn, juga, kärestik, pank, astang, paljand, koobas, karst või nende rühm. Täpsemalt Looduskaitseseaduses
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
977kr_yksikobjekt_kaitsetsoon Üksikobjekti piiranguvööndKaitstava looduse üksikobjekti piiranguvöönd. Kaitstav looduse üksikobjekt on teadusliku, esteetilise või ajaloolis-kultuurilise väärtusega elus või eluta loodusobjekt, nagu puu, allikas, rändrahn, juga, kärestik, pank, astang, paljand, koobas, karst või nende rühm. Täpsemalt Looduskaitseseaduses
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
978kts_avalik_elekter_341 Alajaamad ja jaotusseadmed (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) elektriga seotud kitsendused: alajaamad ja jaotusseadmed
979kts_avalik_elekter_3410 Elektriõhuliin laevatatavate siseveekogude pinnal (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi(KPOIS) elektriga seotud kitsendused: elektriõhuliin laevatatavate siseveekogude pinnal
980kts_avalik_elekter_3411 Elektriõhuliini mastitõmmits või tugi (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi(KPOIS) elektriga seotud kitsendused: elektriõhuliini mastitõmmits või tugi
981kts_avalik_elekter_342 Elektriõhuliin alla 1 kV (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi(KPOIS) elektriga seotud kitsendused: elektriõhuliin alla 1 kV
982kts_avalik_elekter_343 Elektri õhukaabelliin 1-20kV (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi(KPOIS) elektriga seotud kitsendused: elektri õhukaabelliin 1-20 kV
983kts_avalik_elekter_344 Elektriõhuliin 1-20 kV (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi(KPOIS) elektriga seotud kitsendused: elektriõhuliin 1-20 kV
984kts_avalik_elekter_345 Elektriõhuliin 35-110kV (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi(KPOIS) elektriga seotud kitsendused: elektriõhuliin 35-110 kV
985kts_avalik_elekter_346 Elektriõhuliin 220-330kV (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi(KPOIS) elektriga seotud kitsendused: elektriõhuliin 220-330 kV
986kts_avalik_elekter_347 Elektrimaakaabelliin (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi(KPOIS) elektriga seotud kitsendused: elektrimaakaabelliin
987kts_avalik_elekter_349 Elektriveekaabelliin meres ja järvedes (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi(KPOIS) elektriga seotud kitsendused: elektriveekaabelliin meres ja järvedes
988kts_avalik_gaas_351 A ja B kategooria gaasipaigaldis (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) gaasiga seotud kitsendused: A ja B kategooria gaasipaigaldis
989kts_avalik_gaas_3514 D kategooria gaasitorustik alates 200mm kuni 500mm (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) gaasiga seotud kitsendused: D kategooria gaasitorustik alates 200mm kuni 500mm
990kts_avalik_gaas_3516 D kategooria gaasitorustik alates 500mm ja suurem (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) gaasiga seotud kitsendused: D kategooria gaasitorustik alates 500mm ja suurem
991kts_avalik_gaas_352 A ja B kategooria gaasitorustik (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) gaasiga seotud kitsendused: A ja B kategooria gaasitorustik
992kts_avalik_gaas_354 C kategooria gaasipaigaldis (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) gaasiga seotud kitsendused: C kategooria gaasipaigaldis
993kts_avalik_gaas_356 C kategooria gaasitorustik (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) gaasiga seotud kitsendused: C kategooria gaasitorustik
994kts_avalik_gaas_358 D kategooria gaasipaigaldis (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) gaasiga seotud kitsendused: D kategooria gaasipaigaldis
995kts_avalik_gaas_359 D kategooria gaasitorustik alla 200mm (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) gaasiga seotud kitsendused: D kategooria gaasitorustik alla 200mm
996kts_avalik_geodeesia_10008 Geodeetiliste mõõteseadmete kalibreerimise baasjoone geodeetilised märgid (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) geodeesiaga seotud kitsendused: geodeetiliste mõõteseadmete kalibreerimise baasjoone geodeetilised märgid
997kts_avalik_geodeesia_311 Ehitistel olevad geodeetilised märgid (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) geodeesiaga seotud kitsendused: ehitistel olevad geodeetilised märgid
998kts_avalik_geodeesia_312 Geodeetilised märgid (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) geodeesiaga seotud kitsendused: geodeetilised märgid
999kts_avalik_geodeesia_313 Riikliku geodeetilise võrgu I ja II klassi märgid (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) geodeesiaga seotud kitsendused: riikliku geodeetilise võrgu I ja II klassi märgid
1000kts_avalik_kaugkyte_361 Maa-alune soojatorustik alla 200 mm (KPOIS) Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) kaugküttega seotud kitsendused: maa- alune soojatorustik alla 200 mm
1001kts_avalik_kaugkyte_362 Maa-alune soojatorustik 200 mm ja suurem (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) kaugküttega seotud kitsendused: maa- alune soojatorustik 200 mm ja suurem
1002kts_avalik_kaugkyte_364 Maapealne sooja- aurutorustik 16 bar ja alla (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) kaugküttega seotud kitsendused: maapealne sooja- aurutorustik 16 bar ja alla
1003kts_avalik_kaugkyte_365 Maapealne soojaveetorustik üle 6 bar (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) kaugküttega seotud kitsendused: maapealne soojaveetorustik üle 6 bar
1004kts_avalik_kaugkyte_366 Maapealne soojaveetorustik 6 bar ja alla (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) kaugküttega seotud kitsendused: maapealne soojaveetorustik 6 bar ja alla
1005kts_avalik_kaugkyte_367 Kaugküttevõrgu juurde kuuluvad ehitised (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) kaugküttega seotud kitsendused: kaugküttevõrgu juurde kuuluvad ehitised
1006kts_avalik_kemikaal_382 Maapealne vedelkütusetorustik (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) kemikaalidega seotud kitsendused: maapealne vedelkütusetorustik
1007kts_avalik_kemikaal_386 Surverajatised (naftasaaduste mahuti) üle 5000m3 (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) kemikaalidega seotud kitsendused: surverajatised (naftasaaduste mahuti) üle 5000m3
1008kts_avalik_looduskaitse_10007 III kategooria kaitsealused liigid ja kivistised (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud kitsendused: III kategooria kaitsealused liigid ja kivistised
1009kts_avalik_looduskaitse_10011 Karstiala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud kitsendused: karstiala
1010kts_avalik_looduskaitse_10012 Karstivorm või karstijärvik (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud kitsendused: karstivorm või karstijärvik
1011kts_avalik_looduskaitse_10013 Karstivorm või karstijärvik olulisel allika- või karstialal (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud kitsendused: karstivorm või karstijärvik olulisel allika- või karstialal
1012kts_avalik_looduskaitse_211 Kaitseala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud kitsendused: kaitseala
1013kts_avalik_looduskaitse_212 Hoiuala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud kitsendused: hoiuala
1014kts_avalik_looduskaitse_213 Püsielupaik (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud kitsendused: püsielupaik
1015kts_avalik_looduskaitse_214 Vääriselupaik (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud kitsendused: vääriselupaik
1016kts_avalik_looduskaitse_215 Kaitstav looduse üksikobjekt (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud kitsendused: kaitstav looduse üksikobjekt
1017kts_avalik_looduskaitse_216 Kohaliku omavalitsuse kaitstav loodusobjekt (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud kitsendused: kohaliku omavalitsuse kaitstav loodusobjekt
1018kts_avalik_looduskaitse_217 Keskkonnaseire jaam või ala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud kitsendused: keskkonnaseire jaam või ala
1019kts_avalik_looduskaitse_219 Oluline karsti- või allikaala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud kitsendused: oluline karsti- või allikaala
1020kts_avalik_maaparandus_10000 Maaparandussüsteemi eesvool 10-25km² (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud kitsendused: maaparandussüsteemi eesvool 10 - 25 km² valgalaga
1021kts_avalik_maaparandus_10002 Maaparandussüsteemi eesvool üle 25km² (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud kitsendused: maaparandussüsteemi eesvool suurema kui 25 km² valgalaga
1022kts_avalik_maaparandus_231 Maaparandussüsteemi reguleeriv võrk (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud kitsendused: maaparandussüsteemi reguleeriv võrk
1023kts_avalik_maaparandus_232 Maaparandussüsteemi tegevuspiirkond (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud kitsendused: maaparandussüsteemi tegevuspiirkond
1024kts_avalik_maaparandus_233 Maaparandussüsteemi kollektoreesvool (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud kitsendused: maaparandussüsteemi kollektoreesvool
1025kts_avalik_maaparandus_234 Maaparandussüsteemi eesvool kuni 10km² (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud kitsendused: maaparandussüsteemi eesvool kuni 10km²
1026kts_avalik_muinsuskaitse_241 Kinnismälestis (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) muinsuskaitsega seotud kitsendused: kinnismälestis
1027kts_avalik_muinsuskaitse_242 Muinsuskaitseala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) muinsuskaitsega seotud kitsendused: muinsuskaitseala
1028kts_avalik_planeering_111 Riigi eriplaneeringu ala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) planeeringutega seotud kitsendused: riigi eriplaneeringu ala
1029kts_avalik_planeering_113 Üldplaneeringu ala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) planeeringutega seotud kitsendused: üldplaneeringu ala
1030kts_avalik_planeering_114 Detailplaneerigu ala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) planeeringutega seotud kitsendused: detailplaneeringu ala
1031kts_avalik_planeering_115 Detailplaneeringu koostamise kohustus (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) planeeringutega seotud kitsendused: detailplaneeringu koostamise kohustus
1032kts_avalik_planeering_116 Tiheasustusala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) planeeringutega seotud kitsendused: tiheasustusala
1033kts_avalik_reostusoht_261 Kaitsmata põhjaveega ala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) reostusohuga seotud kitsendused: kaitsmata põhjaveega ala
1034kts_avalik_reostusoht_262 Nitraaditundlik ala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) reostusohuga seotud kitsendused: nitraaditundlik ala
1035kts_avalik_reostusoht_263 Kalmistu sanitaarkaitseala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) reostusohuga seotud kitsendused: kalmistu sanitaarkaitseala
1036kts_avalik_reostusoht_264 Matmispaiga (loomsete) sanitaarkaitseala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) reostusohuga seotud kitsendused: matmispaiga(loomsete) sanitaarkaitseala
1037kts_avalik_reostusoht_265 Paikne saasteallikas (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) reostusohuga seotud kitsendused: paikne saasteallikas
1038kts_avalik_ressurss_251 Maardla (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) ressurssidega seotud kitsendused: maardla
1039kts_avalik_ressurss_252 Uuringu ala (geoloogiline) (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) ressurssidega seotud kitsendused: geoloogiline uuringuala
1040kts_avalik_riigikaitse_121 Riigipiir (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) riigikaitsega seotud kitsendused: riigipiir
1041kts_avalik_riigikaitse_123 Riigikaitseline ehitis (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) riigikaitsega seotud kitsendused: riigikaitseline ehitis
1042kts_avalik_side_331 Raadiosidemast (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) sidega seotud kitsendused: raadiosidemast
1043kts_avalik_side_332 Sideehitis maismaal (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) sidega seotud kitsendused: sideehitis maismaal
1044kts_avalik_side_334 Sideehitis merel (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) sidega seotud kitsendused: sideehitis merel
1045kts_avalik_sundvaldus_10009 Sundvaldusega tee (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) sundvaldusega seotud kitsendused: sundvaldusega tee
1046kts_avalik_sundvaldus_131 Sundvaldusega tehnorajatis (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) sundvaldusega seotud kitsendused: sundvaldusega tehnorajatis
1047kts_avalik_sundvaldus_132 Sundvaldusega tehnovõrk (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) sundvaldusega seotud kitsendused: sundvaldusega tehnovõrk
1048kts_avalik_transport_321 Lennuväli (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) transpordiga seotud kitsendused: lennuväli
1049kts_avalik_transport_322 Raudtee (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) transpordiga seotud kitsendused: raudtee
1050kts_avalik_transport_324 Maantee (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) transpordiga seotud kitsendused: maantee
1051kts_avalik_transport_325 Tänav (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) transpordiga seotud kitsendused: tänav
1052kts_avalik_veekogu_10001 Kuni 10 km2 valgalaga eesvool (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekoguga seotud kitsendused: kuni 10 km² valgalaga eesvool
1053kts_avalik_veekogu_10003 Korduv üleujutusala piir (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekoguga seotud kitsendused: korduv üleujutusala piir
1054kts_avalik_veekogu_10004 Kõrgveepiir (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekoguga seotud kitsendused: kõrgveepiir
1055kts_avalik_veekogu_10010 Kaldaastang (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekoguga seotud kitsendused: kaldaastang
1056kts_avalik_veekogu_221