[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Värvikoodide tabel

Hõlbustamaks teemakaartide tegemist on ESRI ja Mapinfo formaadis mullakaardil olemas värvikoodi väli, mille värvidekoodide RGB väärtused leiab allolevast tabelist:

 
1
255 232 82
LkI LkII LkIII
Leetunud mullad
2
237 238 238
Kr K Kk
Rähk- ja klibumullad
3
202 215 215
Kh' Kh''
Väga õhukesed ja õhukesed paepealsed mullad
4
255 249 130
Kor Ko KI
Leostunud ja leetjad mullad
5
255 255 189
L(k)I L(k)II L(k)III
L()
LI LII LIII Ls
Leetunud huumuslikud leetemullad
Primitiivsed liivmullad
Leedemullad ja sekundaarsed leedemullad
6
255 136 147
LP
Kahkjad leetunud mullad
7
255 178 250
LPg
Gleistunud kahkjad leetunud mullad
8
255 230 250
LkIg LkIIg LkIIIg
L(k)Ig L(k)IIg L(k)IIIg
LIg LIIg LIIIg Lsg
Gleistunud leetunud mullad
Gleistunud leetunud huumuslikud leedemullad
Gleistunud leetunud ja sekundaarsed leedemullad
9
237 216 255
LPG
LkG LG
Kahkjad leetunud gleimullad
Leetunud ja leede - gleimullad
10
227 187 255
LG1
Leede - turvastunud mullad
11
207 200 255
S
R
Siirdesoomullad
Rabamullad
12
237 244 209
Krg
Kg Kkg
Korg
Kog KIg
Gleistunud koreserikkad rähkmullad
Gleistunud rähk- ja klibumullad
Gleistunud koreserikkad leostunud mullad
Gleistunud leostunud ja leetjad mullad
13
213 224 168
Kh'g Kh''g
Gh' Gh''
Gh1
Gleistunud paepealsed mullad
Paepealsed gleimullad
Paepealsed turvastunud mullad
14
187 255 187
Gkr Gk
Gor
Go GI
Gr
Koreserikkad rähksed ja rähksed gleimullad
Koreserikkad leostunud gleimullad
Leostunud ja leetjad gleimullad
Ranniku - gleimullad
15
224 225 141
Ag
AG AG1
Ar ArG ArG1
Gleistunud lammimullad
Lammi - glei- ja turvastunud mullad
Sooldunud mullad
16
150 254 220
Go1 GI1
Gr1
Küllastunud ja küllastumata turvastunud mullad
Ranniku - turvastunud mullad
17
178 255 255
M
AM
Mr
Madalsoomullad
Lammi-madalsoomullad
Ranniku - madalsoomullad
18
247 232 191
E
Erodeeritud mullad
19
225 206 163
D Dg
DG
Deluviaal ja gleistunud deluviaalmullad
Deluviaal - gleimullad
 
 
 
 
_