[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Karuputke tõrjumise ja loodushoiutööde kaardirakendus

Keskkonnaameti ja Maa-ameti koostöös valminud kaardirakenduses kuvatakse teostatavaid loodushoiu- ja karuputke kolooniate tõrjumise töid. 


Karuputke tõrjet on läbi viidud alates 2005. aastast ja selle aluseks oli "Karuputke (Heracleum) võõrliikide levikuandmetel põhinev pikaajaline tõrjestrateegia aastateks 2005-2010". Selle põhjal koostati "Karuputke (Heracleum) võõrliikide ohjamiskava", mille keskkonnaminister kinnitas 11. veebruaril 2010 ja mis oli 2010. aastal aluseks Euroopa Regionaalarengu Fondist raha küsimisel. Ohjamiskava annab ülevaate liikide bioloogiast, levikust ja erinevatest tõrjemeetoditest.

1. veebruaril kinnitas keskkonnaminister uue ohjamiskava (2011-2015). Sarnaselt eelmise ohjamiskavaga annab see ülevaate karuputke võõrliikide bioloogiast, levikust, erinevatest tõrjemeetoditest ja senistest tulemustest.


Loodushoiutööde läbiviimine toimub vastavalt Keskkonnaameti peadirektori poolt esitatud loodushoiutööde läbiviimise juhendile ja põhimõtetele.

Keskkonnaameti tellitavad tööd avalikustatakse Keskkonnaameti kodulehel ja teade ilmub ka üleriigilises ajalehes. Loodushoiutöö läbiviimiseks esitada taotlus ja hinnapakkumine Keskkonnaametile. Loodushoiutööde tegemise tasustamisel on ülemmääraks keskkonnaministri 01.06.2004. a määrusega nr 62 “Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks ja toetuse määrad” kehtestatud tasumäärad. Tasumäärade puudumisel võetakse taotlejatelt asjakohased hinnapakkumised ning tasumääraks kujuneb pakutav madalaim hind.

Temaatiline andmestik

Kaardikihi nimi

Kontakt

Teenused*

Loodushoiutööd Keskkonnaamet
7302256, 5116738
Geoinformaatika osakond
6750866
Ei ole saadaval

Karuputke leviala
 

Keskkonnaamet
7302256, 5116738
Geoinformaatika osakond
6750866
Ei ole saadaval
 

Üldandmestik

Kaardikihi nimi

Kontakt

Teenused*

katastrikaart
(uuendatakse kord ööpäevas, kihid annavad kõige ajakohasema seisu maakatastris registreeritud üksuste üldandmete kohta)
Katastri teabe- ja arendusosakond
6650782, 6750126
WMS: alusalus-geo
kõrgusandmed
(kõrgus ja sügavuspunktid, horisontaalid ja samasügavusjooned)
Geoinformaatika osakond
 
6750125, 6750866
WMS: fotokaart

 

Aluskaardid

   * WMS Teenuste kasutamistingimused - http://geoportaal.maaamet.ee/est/Teenused/Avalik-WMS-teenus/Kasutamise-tingimused-p24.html    

Otsinguid on võimalik rakenduses teostada kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

  • Loodushoid - loodushoiutööde otsing töö nimetuse, KKA regiooni ja Töö liigi alusel. Tagastatakse objekti tsentroid.
  • Karuputke tõrje - tõrjutavate üksuste otsing üksuse nime ja KKA regiooni alusel. Tagastatakse objekti tsentroid.
  • Katastriüksuse aadressiotsing - otsing kü. tunnuse, lähiaadressi ja täisaadressi alusel. Tagastatakse kü. tsentroid.
  • Katastriüksuse tunnused - otsing kü. tunnuse, uue-ja vana registriosa alusel. Tagastatakse kü või kinnistu ruumikujud.
  • L-Est asukoht - otsing Lambert-Est koordinaatpaari alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.
  • Geograafiline asukoht - otsing Geograafiliste koordinaatide alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.

Kaardirakenduse üldist funktsionaalsust selgitab lähemalt Kaardiserveri kasutusjuhend (  1.85 MB, 14.04.2010 )

Vt kaardirakenduste Korduma Kippuvad Küsimused

Kaardiserveri tugi: 
kaardirakendus@maaamet.ee, 6 750 866

 
 
 
 
_