[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Geodeetiliste punktide andmekogu kaardirakendus


Geodeetiliste punktide andmekogu


Geodeetiliste punktide andmekogu kaardirakenduses kuvatakse infot andmekogusse kantud geodeetiliste punktide kohta.
Geodeetiliste punktide andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 22.12.2011 määrusega nr 164 "Geodeetiliste punktide andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus".

Temaatiline andmestik

Kaardikihi nimi

Kontakt

Teenused*

Riiklik põhivõrk
(I, II klass ja tihendusvõrk)

Geodeesia osakond
6650619, 6750837
Geoinformaatika osakond
 
6750866
Ei ole saadaval
 
Kohalikud ja muud võrgud
(I järk, II, järk, III võrk, Muu[GNSS], Muu[vanad võrgud])
Geodeesia osakond
6650619, 6750837
Geoinformaatika osakond
 6750866
Ei ole saadaval
 
Kõrgusvõrk
(I, II, II ja IV klass)
Geodeesia osakond
6650619, 6750837
Geoinformaatika osakond
 6750866
Ei ole saadaval
Gravimeetriline võrk
(I ja II klass)
Geodeesia osakond
6650619, 6750837
Geoinformaatika osakond
 6750866
Ei ole saadaval
Punkti seisukorra teemakaart
(punktile kuvatakse märge sisukorra kohta[hävinud, rikutud, hävimisohus, leidmata, ei saa kasutada, pealmine ts märk hävinud])
Geodeesia osakond
6650619, 6750837
Geoinformaatika osakond
 6750866
Ei ole saadaval
 

Üldandmestik

Kaardikihi nimi

Kontakt

Teenused*

katastrikaart
(uuendatakse kord ööpäevas, kihid annavad kõige ajakohasema seisu maakatastris registreeritud üksuste üldandmete kohta)
Katastri teabe- ja arendusosakond
6650782, 6750126
WMS: alusalus-geo
lähteülesanne
(uuendatakse kord ööpäevas, kihid annavad kõige ajakohasema seisu piiriettepanekute kohta)
Katastri teabe- ja arendusosakond
6650782, 6750126
WMS: alusalus-geo
kaardilehtede jaotused
 (1:2000, 1:10 000, UTM 5km)
Geoinformaatika osakond
 6750866
WMS: alusfotokaart
ajaloolinealus-geo
Allalaetav:
 Kaardiruudustikud
kõrgusandmed
(kõrgus ja sügavuspunktid, horisontaalid ja samasügavusjooned)
Geoinformaatika osakond
 6750125, 6750866
WMS: fotokaart

Aluskaardid

* WMS Teenuste kasutamistingimused - http://geoportaal.maaamet.ee/est/Teenused/Avalik-WMS-teenus/Kasutamise-tingimused-p24.html


Otsinguid on võimalik rakenduses teostada kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

  • Kindelpunktid - kindelpunkti otsing, mis võimaldab otsida, punkti nime ja numbri, aga ka 1:10000 ja 1:200000 kaardlehe numbri alusel. Tagastatakse punkti tsentroid.
  • Katastriüksuse aadressiotsing - otsing kü. tunnuse, lähiaadressi ja täisaadressi alusel. Tagastatakse kü. tsentroid.
  • Katastriüksuse tunnused - otsing kü. tunnuse, uue-ja vana registriosa alusel. Tagastatakse kü või kinnistu ruumikujud.
  • Lähteülesanne - otsing piiriettepaneku numbri või lähiaadressi alusel. Tagastatakse piiriettepaneku tsentroid.
  • L-Est asukoht - otsing Lambert-Est koordinaatpaari alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.
  • Geograafiline asukoht - otsing Geograafiliste koordinaatide alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.

Kaardirakenduse üldist funktsionaalsust selgitab lähemalt Kaardiserveri kasutusjuhend ( 1.85 MB)
Vt kaardirakenduste Korduma Kippuvad Küsimused

Kaardiserveri tugi:
kaardirakendus@maaamet.ee, 6 750 866

 
 
 
 
_