Kontaktid

 Juhtkond 

peadirektor
665 0601, 5305 6000
peadirektori asetäitja
665 0602, 5683 9707
peadirektori asetäitja
665 0663, 5681 8794
nõunik
5683 3535
nõunik
665 0616, 5301 1387
nõunik
5350 6111
nõunik
506 1790

 Aadressiandmete osakond 

juhataja
5694 9693
nõunik
675 0894
nõunik
5688 6011
peaspetsialist
5699 4904
peaspetsialist
675 0870
peaspetsialist
665 0779
peaspetsialist
5694 0028
peaspetsialist
5905 1815

 Fotogramm-meetria osakond 

juhataja
675 0841
nõunik
665 0621
nõunik
675 0842
peaspetsialist
675 0861
peaspetsialist
675 0846
peaspetsialist
675 0846
peaspetsialist
675 0846
peaspetsialist
665 0767
peaspetsialist
665 0767
peaspetsialist
peaspetsialist
675 0837

 Geoinformaatika osakond 

juhataja
665 0610, 5699 5151
nõunik
5697 4483

 Geoinfosüsteemide büroo 

juhataja
5697 0799
peaspetsialist
665 0758, 5787 2980
peaspetsialist
5692 5171
peaspetsialist
5666 1668
peaspetsialist
675 0108
peaspetsialist
675 0866, 5627 2650
peaspetsialist
5884 3456
peaspetsialist
5692 4202
peaspetsialist
675 0134
peaspetsialist
5699 7612

 Ruumiandmeteenuste büroo 

juhataja
5691 1943
peaspetsialist
5455 0838
peaspetsialist
(teenistussuhe peatatud)
peaspetsialist
5650 7223
peaspetsialist
521 0133
peaspetsialist
665 0643
peaspetsialist
5455 0118
peaspetsialist
523 8805

 Geodeesia osakond 

juhataja
5694 1205
nõunik
5821 2725
peaspetsialist
5308 8944
peaspetsialist
5192 7204
peaspetsialist
5917 7565
peaspetsialist
665 0648, 510 6271

 Geoloogia osakond 

juhataja
665 0670
nõunik
665 0775
peaspetsialist
675 0194
peaspetsialist
665 0657
peaspetsialist
peaspetsialist
(teenistussuhe peatatud)
peaspetsialist
(teenistussuhe peatatud)
peaspetsialist
675 0165
peaspetsialist
665 0795
vanemspetsialist
665 0633

 Ruumiandmete osakond 

juhataja
675 0186, 5301 7603
nõunik
675 0863
nõunik
665 0717, 5662 5936
peaspetsialist
665 0734
peaspetsialist
675 0859
peaspetsialist
675 0131
peaspetsialist
665 0743
peaspetsialist
675 0856
peaspetsialist
675 0119
peaspetsialist
5854 4154
peaspetsialist
675 0191
peaspetsialist
665 0739
peaspetsialist
665 0780
peaspetsialist
peaspetsialist
(teenistussuhe peatatud)
peaspetsialist
665 0718
peaspetsialist
665 0741
peaspetsialist
(teenistussuhe peatatud)
peaspetsialist
665 0740
peaspetsialist
(teenistussuhe peatatud)
peaspetsialist
6650733
peaspetsialist
6650735
peaspetsialist
peaspetsialist
675 0824
peaspetsialist
665 0757
peaspetsialist
675 0192
peaspetsialist
665 0738
peaspetsialist
5750 2393
peaspetsialist
665 0744
peaspetsialist
665 0719

 Kinnisvara hindamise osakond 

 Maakorralduse osakond 

juhataja, Rail Baltic projektijuht
665 0753, 5306 6247
nõunik
665 0788, 5855 8074
nõunik
665 0850, 5385 3607
nõunik
665 0673, 5198 7295
jurist
5693 1775
peaspetsialist
675 0168, 5692 7708
peaspetsialist
5668 6805
peaspetsialist
5668 0816
peaspetsialist
5694 5407
peaspetsialist
5693 3268
peaspetsialist
5668 0820
peaspetsialist
5344 0333
peaspetsialist
(teenistussuhe peatatud)
peaspetsialist
675 0190
peaspetsialist
675 0822, 5368 3100
peaspetsialist
5668 0816
peaspetsialist
675 0179

 Maareformi osakond 

juhataja
675 0877, 5621 5796
juhataja asetäitja
675 0821
nõunik
5854 3562
nõunik
5650 9402

 Riigimaade büroo 

juhataja
665 0776, 5647 9545
nõunik
5660 4707
peaspetsialist
675 0884, 5698 8028
peaspetsialist
5621 4120
peaspetsialist
(teenistussuhe peatatud)
peaspetsialist
5668 0685
peaspetsialist
5664 4924
peaspetsialist
(teenistussuhe peatatud)

 Eramaade büroo 

nõunik
5693 5747
nõunik
675 0159
nõunik
5621 4731
peaspetsialist
665 0658, 5693 0452
peaspetsialist
5699 6041
peaspetsialist
675 0161, 5303 6660
peaspetsialist
675 0887
peaspetsialist
665 0654, 5692 2938
peaspetsialist
675 0880, 5687 6017
peaspetsialist
520 1606
peaspetsialist
5692 1530

 Munitsipaalmaade büroo 

juhataja
5697 9505
nõunik
5353 9231
nõunik
5660 9311
peaspetsialist
675 0164
peaspetsialist
5853 9332
peaspetsialist
675 0879, 5661 2977
peaspetsialist
665 0664, 5691 9450
peaspetsialist
665 0631, 5692 2765
peaspetsialist
665 0653, 5692 2495
peaspetsialist
5663 3080
peaspetsialist
5559 1161

 Maatoimingute osakond 

juhataja
665 0771

 Kasutusõiguste ja maade arvestuse büroo 

juhataja
5385 1691
nõunik
675 0137, 5302 6853
peaspetsialist
5386 0093
peaspetsialist
5385 8760
peaspetsialist
5308 1485
peaspetsialist
5387 2823
peaspetsialist
5392 8399
peaspetsialist
675 0178, 5385 3615
peaspetsialist
5197 4589
vanemspetsialist
5377 6228

 Planeeringute ja ehitusprojektide büroo 

juhataja
5697 1915
peaspetsialist
5696 7266
peaspetsialist
5697 0494
peaspetsialist
5697 1822
peaspetsialist
675 0829
peaspetsialist
5697 1416

 Riigimaa haldamise osakond 

juhataja
665 0762, 5698 0664

 Nõuete büroo 

 Müügi ja rendi büroo 

juhataja
5196 9219
nõunik
5918 5589
peaspetsialist
5381 4960
peaspetsialist
675 0172, 5749 4649
peaspetsialist
5919 7144
peaspetsialist
5450 0123
peaspetsialist
5450 2605

 Kasutusvalduse ja hoonestusõiguse büroo 

juhataja
675 0152, 5863 6535
nõunik
5662 3455
peaspetsialist
675 0160, 5692 6920
peaspetsialist
675 0889, 5780 9936
peaspetsialist
5621 7779
peaspetsialist
665 0679, 5884 9499
peaspetsialist
5388 0897
peaspetsialist
5194 0988

 Hoolduse büroo 

juhataja
5698 0575
nõunik
5699 7183
peaspetsialist
5333 1016
peaspetsialist
5481 0006
peaspetsialist
5919 9761
peaspetsialist
5442 0003
peaspetsialist
5696 3166

 Katastrimõõdistamise ja -kontrolli osakond 

juhataja
512 1605
nõunik
5693 8806
nõunik
665 0754
peaspetsialist
675 0809, 5682 9253
peaspetsialist
675 0138, 5682 9254
peaspetsialist
675 0141, 5770 3369
peaspetsialist
665 0773, 5660 4758
peaspetsialist
675 0111
peaspetsialist
5682 9250
peaspetsialist
665 0647, 5682 9251
peaspetsialist
675 0899, 5660 4313
peaspetsialist
675 0122, 5660 4779
peaspetsialist (Ida-Viru maakond)
675 0881, 5660 4235
peaspetsialist (Lääne maakond)
5660 4279
peaspetsialist (Pärnu maakond)
5660 4591

 Katastri registriosakond 

juhataja
5691 9043
juhataja asetäitja
675 0862, 529 9487
nõunik
5336 3197
nõunik
675 0874, 5345 9823
nõunik
665 0697
nõunik
675 0102, 5345 2359
nõunik
665 0689
peaspetsialist
5388 6987
peaspetsialist
5697 0724
peaspetsialist
665 0645, 5190 6577
vanemspetsialist
5866 4575
peaspetsialist (Harju maakond)
665 0661
peaspetsialist (Harju maakond)
665 0620, 5905 5671
peaspetsialist (Harju maakond)
665 0660, 5907 1411
peaspetsialist (Harju maakond)
5770 3205
vanemspetsialist
675 0146
peaspetsialist (Harju maakond)
665 0694, 5190 9284
peaspetsialist (Harju maakond)
665 0644, 5307 9397
peaspetsialist (Hiiu maakond)
529 6971
peaspetsialist (Ida-Viru maakond)
675 0883, 5302 8245
peaspetsialist (Ida-Viru maakond)
675 0882, 5905 3201
peaspetsialist (Jõgeva maakond)
675 0149, 5656 0672
peaspetsialist (Jõgeva maakond)
5783 6182
peaspetsialist (Lääne maakond)
675 0825
peaspetsialist (Lääne-Viru maakond)
675 0896, 5198 5315
peaspetsialist (Põlva maakond)
675 0157
peaspetsialist (Põlva maakond)
675 0154
peaspetsialist (Pärnu maakond)
5305 1865
peaspetsialist (Rapla maakond)
5190 0566
peaspetsialist (Saare maakond)
675 0187, 5194 9621
peaspetsialist (Saare maakond)
675 0142, 5198 8176
peaspetsialist (Tartu maakond)
665 0760, 5745 0699
peaspetsialist (Tartu maakond)
665 0774, 5450 2485
peaspetsialist (Tartu maakond)
665 0769, 5613 3023
peaspetsialist (Valga maakond)
675 0167, 5745 0472
peaspetsialist (Viljandi maakond)
675 0876, 5192 5318
peaspetsialist (Viljandi maakond)
675 0873, 5300 0284
peaspetsialist (Võru maakond)
675 0176

 Katastri arendusosakond 

juhataja
675 0843
peaspetsialist
5691 4883
peaspetsialist
564 0017
peaspetsialist
5340 1843
peaspetsialist
5620 8102
peaspetsialist
586 67731
peaspetsialist
5697 7699

 Haldusosakond 

juhataja
517 8025
peaspetsialist (halduse alal)
513 5559
haldustöötaja
5322 9134
peaspetsialist
5866 7898

 Teabehalduse osakond 

juhataja
5473 0004
nõunik
665 0793
teabehalduse peaspetsialist
675 0100, 5691 8098
juhiabi
665 0600, 5694 1220
teabehalduse spetsialist
6 750 107, 5865 4567
teabehalduse spetsialist
5475 0002
teabehalduse spetsialist
5691 7753

 Arhiivibüroo 

juhataja
665 0665, 5770 5989
peaspetsialist
665 0636
peaspetsialist
675 0851
vanemspetsialist
665 0649
vanemspetsialist
665 0688
vanemspetsialist
665 0799
vanemspetsialist
665 0785
vanemspetsialist
665 0655
vanemspetsialist
665 0794

 Õigusosakond 

 Üldosakond 

juhataja
665 0606, 5332 6144
personalijuht
5697 9367
nõunik
5907 1993
nõunik
515 9449


Viimati muudetud: 03.11.2020 09:59
Tagasi algusesse