Soojussaarte kaardirakenduse kirjeldus

Kuumalainete sagenemine on üks peamisi tulevikukliima riske nii Eestis kui ka mujal maailmas. Kuumalained võimenduvad eeskätt linnades, aga ka tiheasustusaladel soojussaare efektina, kus suured tumedad pinnad (nt: asfaltteed, asfaltkattega parklad, bituumenkatused) neelavad suurema osa päikesekiirgusest, mis omakorda kütavad linnaruumi õhku. Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaagentuuri koostöös valmis analüüs, mille käigus uuriti Landsat8 satelliitandmete alusel soojussaarte tekkimist Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Narvas ja Kohtla-Järvel. Analüüs ja valminud kaardirakendus on heaks abimaterjaliks kohalikele omavalitsustele ja planeerijatele. Soojussaare efekti saab leevendada piirates planeeringu- ja ehituslahendustega soojuse akumuleerimist ning rakendades linnakeskkonnas mikroklimaatilisi meetmeid, säilitades ja laiendades rohealasid, haljastust ja veekogusid.

Aruanne "Soojussaarte hindamine Eesti linnades aastatel 2014-2019", kaardikihid ja kaardilugu on leitav Keskkonnaportaalis

ID: soojussaared_juuni_2018

Nimi
Soojussaared(2 juuni 2018)
Metaandmed
Linna soojussaar on ümbritsevast maapiirkonnast märkimisväärselt soojem linnastunud ala. Tegemist on satelliitpiltidelt arvutatud kiirgustemperatuuridega kasutades kolme lävendit: üle +30°C, üle +35°C ja üle +40°C. Neil hinnangulistel kiirgustemperatuuridel on tugev seos nii maapinna kui ka õhutemperatuuriga. Kuupäevade valik on tehtud vastavalt suvistele kuumalainetele.
Name
Heat islands (June 2, 2018)
Metadata
WFS URL
WMS URL

Kaardirakenduse kasutusjuhend

X-GIS 2.0 versioon ( 3.9 MB, 14.02.2023 )

Kaardirakenduse tugi

Korduma kippuvad küsimused
kaardirakendus@maaamet.ee
665 0600


Viimati muudetud: 09.04.2024 14:41
Tagasi algusesse