Transpordiameti Teeregistri rakenduse kirjeldus

Koostöös Transpordiametiga on loodud Maa-ameti kaardirakendusel põhinev Teeregistri kaardiliides, mille kaudu on kasutajal võimalik tutvuda Teeregistris olevate andmetega.

ID: riigitee_trassiosa

Nimi
Riigiteed
Metaandmed
Riigiteede liigid. Riigitee on riigile kuuluv tee, mille osas omaniku ülesandeid täidab Transpordiamet. Lilla värviga lõigud tähistavad riigitee marsruudi osa, mille piires ei ole teeomanikuks Transpordiamet.
Name
State roads
Metadata
Types of national roads. A national road is a road owned by the state, for which the responsibilities of the owner are fulfilled by the Estonian Transport Administration. The sections marked in purple represent a part of the national road route for which the Estonian Transport Administration is not the owner.
copyright
Transpordiamet
WFS URL
WMS URL

Kontakt

Transpordimet
mehis.leigri@transpordiamet.ee

Kaardirakenduse kasutusjuhend

X-GIS 2.0 versioon ( 3.9 MB, 14.02.2023 )

Kaardirakenduse tugi

Korduma kippuvad küsimused
kaardirakendus@maaamet.ee
665 0600


Viimati muudetud: 09.04.2024 14:38
Tagasi algusesse