MaaeluGIS kaardirakenduse kirjeldus

Maaelu GIS kaardirakendus on koond kaardikihtidest ja aluskaartidest, mis võiks abiks olla kestliku maakasutuse ja ökohüvede tarbimise planeerimisel või hindamisel. Kaardirakendus sisaldab praktilist infot eelkõige mesinikele ja põllumehele. Kiiret ülevaadet andval kujul on võimalik saada infot kasvatavatest põllukultuuridest (PRIA), looduslähedastest avakooslustest (KAUR, EELIS) ning metsade olemusest ja seal toimunud muutustest (Maa-ameti LiDAR ja KAUR metsaregiser). Maastiku olemust mõtestamiseks ja keskkonnaolude mõistmiseks on kaardirakenduse aluskaardikihtide valikus mullastiku kaardid, ajaloolised kaardid, fotokaardid, aerofotod ning ka värskeimad Sentinel 2 satelliitpildid (ESThub, Satiladu) koos valevärvi tuletistega.
Kaardirakendus valmis Maa-ameti ja Tartu Ülikooli (projekt EFFECT, PRG1223) koostööna ning kohandatud mitmete mesinike ja põllumeeste kommentaaride põhjal.

ID: muld_teemakaart_0

Nimi
Mullastiku teemakaart
Metaandmed
Eesti mullastiku teemakaart. Katab peaaegu kogu Eesti territooriumi. Andmed puuduvad linnade, veealade ja mullastikuta laidude kohta. Mullatüüpide kohta leiab rohkem infot mullastiku kaardi seletuskirjast.
Name
Soil thematic map
Metadata
Thematic map of Estonian soil. Covers almost the entire territory of Estonia. There are no data on cities, water areas and open spaces without soil. More information about soil types can be found in the explanation of the soil map.
copyright
Geoinformaatika osakond
WFS URL
Avalik WFS URL puudub
WMS URL


Viimati muudetud: 09.04.2024 14:51
Tagasi algusesse