MaaeluGIS kaardirakenduse kirjeldus

Maaelu GIS kaardirakendus on koond kaardikihtidest ja aluskaartidest, mis võiks abiks olla kestliku maakasutuse ja ökohüvede tarbimise planeerimisel või hindamisel. Kaardirakendus sisaldab praktilist infot eelkõige mesinikele ja põllumehele. Kiiret ülevaadet andval kujul on võimalik saada infot kasvatavatest põllukultuuridest (PRIA), looduslähedastest avakooslustest (KAUR, EELIS) ning metsade olemusest ja seal toimunud muutustest (Maa-ameti LiDAR ja KAUR metsaregiser). Maastiku olemust mõtestamiseks ja keskkonnaolude mõistmiseks on kaardirakenduse aluskaardikihtide valikus mullastiku kaardid, ajaloolised kaardid, fotokaardid, aerofotod ning ka värskeimad Sentinel 2 satelliitpildid (ESThub, Satiladu) koos valevärvi tuletistega.
Kaardirakendus valmis Maa-ameti ja Tartu Ülikooli (projekt EFFECT, PRG1223) koostööna ning kohandatud mitmete mesinike ja põllumeeste kommentaaride põhjal.

ID: metsamuutus_teemakaart

Nimi
Metsamuutused teemakaart (kõik aastad)
Metaandmed
Kõik metsamuutused ühel kihil.
Kaardikiht on arvutatud taimkatte kõrgusmudelite võrdluse põhjal, mis omakorda on arvutatud Maa-ameti lidar andmeid kasutades. Kaardikihil on näidatud alad, kus kahe taimkatte kõrgusmudeli võrdlusel on taimestiku kõrgus vähenenud enam kui 5 meetrit ning mille pindala on suurem kui 0,25 ha.
Name
Thematic map of changes in forest cover (all years)
Metadata
All changes in one layer
The map layer has been calculated on the basis of a comparison of vegetation height models, which in turn has been calculated by using lidar data from the Land Board. The map layer shows the areas where the height of the vegetation has decreased by more than 5 meters and the area of ??which is greater than 0.25 ha
copyright
Geoinformaatika osakond
WFS URL
Avalik WFS URL puudub
WMS URL


Viimati muudetud: 09.04.2024 14:51
Tagasi algusesse