MaaeluGIS kaardirakenduse kirjeldus

Maaelu GIS kaardirakendus on koond kaardikihtidest ja aluskaartidest, mis võiks abiks olla kestliku maakasutuse ja ökohüvede tarbimise planeerimisel või hindamisel. Kaardirakendus sisaldab praktilist infot eelkõige mesinikele ja põllumehele. Kiiret ülevaadet andval kujul on võimalik saada infot kasvatavatest põllukultuuridest (PRIA), looduslähedastest avakooslustest (KAUR, EELIS) ning metsade olemusest ja seal toimunud muutustest (Maa-ameti LiDAR ja KAUR metsaregiser). Maastiku olemust mõtestamiseks ja keskkonnaolude mõistmiseks on kaardirakenduse aluskaardikihtide valikus mullastiku kaardid, ajaloolised kaardid, fotokaardid, aerofotod ning ka värskeimad Sentinel 2 satelliitpildid (ESThub, Satiladu) koos valevärvi tuletistega.
Kaardirakendus valmis Maa-ameti ja Tartu Ülikooli (projekt EFFECT, PRG1223) koostööna ning kohandatud mitmete mesinike ja põllumeeste kommentaaride põhjal.

ID: mahemap_rmkmets

Nimi
Potentsiaalne korjeala (RMK riigimets)
Metaandmed
Potentsiaalne korjeala on RMK alad, mille kohta RMK on PMAd teavitanud, et nendel aladel ei ole kolme eelneva aasta jooksul kasutatud ning ei kasutata ka sel aastal mahepõllumajanduses keelatud väetiseid ja taimekaitsevahendeid.
Name
Potential wild collection area (State forest of State Forest Management Centre)
Metadata
Potential wild collection areas are areas of State Forest Management Centre (RMK) about which RMK has confirmed the Agricultural Board that fertilizers and plant protection products prohibited in organic farming have not been used in these areas in the previous three years and will not be used this year.
copyright
RMK - Riigi Metsamajandamise Keskus
WFS URL
WMS URL


Viimati muudetud: 09.04.2024 14:51
Tagasi algusesse