MaaeluGIS kaardirakenduse kirjeldus

Maaelu GIS kaardirakendus on koond kaardikihtidest ja aluskaartidest, mis võiks abiks olla kestliku maakasutuse ja ökohüvede tarbimise planeerimisel või hindamisel. Kaardirakendus sisaldab praktilist infot eelkõige mesinikele ja põllumehele. Kiiret ülevaadet andval kujul on võimalik saada infot kasvatavatest põllukultuuridest (PRIA), looduslähedastest avakooslustest (KAUR, EELIS) ning metsade olemusest ja seal toimunud muutustest (Maa-ameti LiDAR ja KAUR metsaregiser). Maastiku olemust mõtestamiseks ja keskkonnaolude mõistmiseks on kaardirakenduse aluskaardikihtide valikus mullastiku kaardid, ajaloolised kaardid, fotokaardid, aerofotod ning ka värskeimad Sentinel 2 satelliitpildid (ESThub, Satiladu) koos valevärvi tuletistega.
Kaardirakendus valmis Maa-ameti ja Tartu Ülikooli (projekt EFFECT, PRG1223) koostööna ning kohandatud mitmete mesinike ja põllumeeste kommentaaride põhjal.

ID: mahemap_mahekorje

Nimi
Mahesaaduste korjeala (registreeritud)
Metaandmed
Korjeala on nii metsaala kui muu mitteharitav ala, millel tootja korjega tegeles. Korjealaks sobivad alad, kus ei ole kasutatud mahepõllumajanduses keelatud aineid. Korje korraldatakse viisil, mis ei ohusta korjatava liigi säilimist.
Name
Wild collection area of organic products (registered)
Metadata
Wild collection area is both a forest area and a non-cultivated area where the producer has dealt with the wild collection. Areas, where fertilizers and plant protection products prohibited in organic farming have not been used, are suitable for wild collection. Wild collection is organized in a way that does not endanger the survival of the species to be collected.
copyright
Põllumajandus- ja Toiduamet
WFS URL
WMS URL


Viimati muudetud: 09.04.2024 14:51
Tagasi algusesse