Ristipuude kaardirakenduse kirjeldus

Ristipuud on oluline osa meie kultuuripärandist, mille kohta on kirjalikke allikaid juba 17. sajandist. Ristipuid hoiti ja austati.  Eesti on 2006. aastal liitunud UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooniga (vastu võetud 2003) ja sellest tulenevalt on tal kohustus kaitsta elavaid kultuurinähtusi. Ristide lõikamine puusse Lõuna-Eesti matusekombestiku osana, kui elav tradistioon, on kantud Eesti vaimse kultuuripärandi nimistusse https://rahvakultuur.ee/2020/03/28/vana-voromaa-matusekombestik/

 Ristimetsad, tavaliselt okaspuu- või segametsad, asuvad kalmistute vahetus läheduses või kirikuteedel ehk küla ja surnuaia vahele jääva metsa ääres.

Ristipuude kaardirakendus on mõeldud neile, kellest võib sõltuda ristidega puude säilimine. Kaart on oluline kohalikele elanikele, kes saavad veenduda, kas nende lahkunud lähedaste ristidega puud on kaardile kantud. Täpsustusi ristipuude kohta saab saata kasutades kaardirakenduse "Tagasiside” nuppu või kirjutades Keskkonnaametile e-posti aadressil: Lilian.Freiberg@keskkonnaamet.ee.

Hävinud ristipuud ja -metsad kuvatakse kaardil hallis toonis varjuna, et nende kunagist olemasolu meeles pidada.

Et ristipuud ei jääks metsamajandamise käigus tuultele avatuks, on ristipuude ümber  märgitud 50 meetri laiune puhvertsoon.

2016. aastal valminud Maa-ameti ristipuude kaardikihi andmed pärinevad Marju Kõivupuu 2000. aastal koostatud ristipuude andmebaasist ja 2015. aastal koostöös Keskkonnaministeeriumi ning Keskkonnaametiga toimunud välitöödelt. 2021. aasta kaardikihti on täiendatud kohalike elanike vihjete ning RMK pärandkultuuri ja SA Hiite Maja pühapaikade kaardilt saadud andmetega.

Ristipuude info täpsustamisega tegeleb Keskkonnaamet koostöös Muinsuskaitseametiga.

Kaardirakendus on valminud Keskkonnaameti tellimusel.

ID: kkm_ristipuud_puhver

Nimi
Ristipuude puhvertsoon
Metaandmed
Puusse ristimärgi lõikamine kuulub veel tänapäevalgi Lõuna-Eesti matusekombestikku ning ristimärkidega puud meie looduses on unikaalsed piirkondliku surmakultuuri tunnusmärgid. Rohkem infot Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna kodulehelt. Ristipuude ümber märgitud 50 meetri laiune puhvertsoon on ala, mis tagaks ristipuude säilimise metsamajandamise käigus.
Name
Trees with crosses bufferzone
Metadata
Cutting a cross into a tree is still part of the funeral customs of Southern Estonia today, and trees with cross marks in our nature are marks of the culture of death common in unique areas. More information on the website of the Folklore Department of the Literary Museum. The 50 meter wide buffer zone around the trees is an area that will ensure the preservation of the trees during forest management.
copyright
Keskkonnaagentuur
WFS URL
WMS URL

Kaardirakenduse kasutusjuhend

X-GIS 2.0 versioon ( 3.9 MB, 14.02.2023 )

Kontakt

Lilian.Freiberg@keskkonnaamet.ee

Kaardirakenduse tugi

Korduma kippuvad küsimused
kaardirakendus@maaamet.ee
665 0600


Viimati muudetud: 09.04.2024 14:36
Tagasi algusesse