Transpordiameti Teeregistri rakenduse kirjeldus

Koostöös Transpordiametiga on loodud Maa-ameti kaardirakendusel põhinev Teeregistri kaardiliides, mille kaudu on kasutajal võimalik tutvuda Teeregistris olevate andmetega.

ID: kilomeetripunkt

Nimi
Kilomeetripunktid
Metaandmed
Arvutuslik andmekiht kõikide teede geomeetriate põhjal. Visualiseerib kilomeetripunkte tee algusest, kuvamist alustatakse alates 1. kilomeetrist. Võib erineda looduses liiklusmärgiga tähistatud kilomeetripostist.
Name
Kilometer points
Metadata
A computational data layer based on the geometries of road. It visualizes kilometer points from the beginning of the road, starting from the 1st kilometer. It may differ from the kilometer posts marked with traffic signs in reality.
WFS URL
WMS URL

Kontakt

Transpordimet
mehis.leigri@transpordiamet.ee

Kaardirakenduse kasutusjuhend

X-GIS 2.0 versioon ( 3.9 MB, 14.02.2023 )

Kaardirakenduse tugi

Korduma kippuvad küsimused
kaardirakendus@maaamet.ee
665 0600


Viimati muudetud: 09.04.2024 14:38
Tagasi algusesse