1:400 000 geoloogilised kaardid rakenduse kirjeldus

Geoloogilised kaardid mõõtkavas 1:400 000 katavad terve riigi territooriumi.

Teemad on:

  • pinnakate
  • aluspõhi
  • aluskord
  • hüdrogeoloogia
  • põhjavee kaitstus

Kaartide autoriks on 2017. a lõpus likvideeritud OÜ Eesti Geoloogiakeskus.

Grupis Geoloogiafondi aruanded kuvatakse Eesti Geoloogiateenistuse Geoloogiafondi avalikust WFS teenusest pärit alasid neljal kihil.

ID: geol_egt_egf_aruanded_30000_ja_suurem

Nimi
Geoloogiafondi üle 30000 km² suurused uuringualad
Metaandmed
Geoloogiafondi aruannetes kirjeldatud üle 30000 km² suurused uuringualad. Näidatakse alade keskpunktide ümber loodud puhvreid (raadius 6 km). Arvukalt kattuvad üleriigilised alad on grupeeritud valdkonna alusel, nende puhvrid on asetatud ringis ümber Eesti.
Name
Survey areas over 30000 km² in the geological archives
Metadata
Survey areas over 30000 km² described in the geological archives. Buffers (radius 6 km) created around the centroids of the polygons are shown. Numerous overlapping areas have been grouped by themes, those buffers have been placed around Estonia.
copyright
Eesti Geoloogiateenistus
WFS URL
WMS URL

Kontakt

Maa-ameti Geoloogia osakond
665 0775, 665 0670

Kaardirakenduse kasutusjuhendid

1:400 000 geoloogilised kaardid kaardirakenduse kasutusjuhend ( 2.6 MB, 17.05.2021 )

Kaardirakenduse tugi

Korduma kippuvad küsimused
kaardirakendus@maaamet.ee
665 0600


Viimati muudetud: 09.04.2024 14:57
Tagasi algusesse