1:400 000 geoloogilised kaardid rakenduse kirjeldus

Geoloogilised kaardid mõõtkavas 1:400 000 katavad terve riigi territooriumi.

Teemad on:

  • pinnakate
  • aluspõhi
  • aluskord
  • hüdrogeoloogia
  • põhjavee kaitstus

Kaartide autoriks on 2017. a lõpus likvideeritud OÜ Eesti Geoloogiakeskus.

Grupis Geoloogiafondi aruanded kuvatakse Eesti Geoloogiateenistuse Geoloogiafondi avalikust WFS teenusest pärit alasid neljal kihil.

ID: geol_aluspohi_aluspohjaehitus_stratotyyp

Nimi
Aluspõhja stratotüüp
Metaandmed
Stratotüübina käsitletakse setendite kihilist järjestust, mille alusel on stratigraafilises skeemis välja eraldatud litostratigraafiline (kihtkond, kihistu jne) või kronostratigraafiline (lade) üksus. Aluspõhja geoloogilisel kaardil näidatakse ära lito- ja kronostratigraafiliste üksuste (lademete) stratotüüpide ja hüpostratotüüpide väljaeraldamisel aluseks võetud puuraukude ning paljandite geograafilised asukohad.
Name
Bedrock stratotype
Metadata
Lithostratigraphic or regional chronostratigraphic stratotype (standard section)
copyright
Eesti Geoloogiateenistus. OÜ Eesti Geoloogiakeskus
WFS URL
WMS URL

Kontakt

Maa-ameti Geoloogia osakond
665 0775, 665 0670

Kaardirakenduse kasutusjuhendid

1:400 000 geoloogilised kaardid kaardirakenduse kasutusjuhend ( 2.6 MB, 17.05.2021 )

Kaardirakenduse tugi

Korduma kippuvad küsimused
kaardirakendus@maaamet.ee
665 0600


Viimati muudetud: 09.04.2024 14:57
Tagasi algusesse